Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2. Учасники стадії


1. Суд:
а) у складі не менше трьох суддів апеляційного суду або касаційного суду в разі здійснення перегляду рішень за нововиявленимиобставинами;
б) у складі не менше двох третин кожної із судових палатВерховного Суду України, уповноважених законом на розгляд кримінальних справ (Судова палата у кримінальних справах і Військовапалата Верховного суду), якщо переглядають рішення суду у зв'язкуз неправильним застосуванням кримінального закону або істотнимпорушенням вимог кримінально-процесуального закону, які суттєвовплинули на правильність судового рішення.
2. Прокурор.Прокурор району (міста):
а) приймає заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;
б) розслідує нововиявлені обставини або доручає це органамдосудового слідства;
в) за результатами розслідування нововиявлених обставинскладає висновок, який разом із справою направляє прокуроруобласті;
г) якщо брав участь у судовому розгляді справи, то подає клопотання до касаційного суду про перегляд судових рішень у зв'язкуз виявленням неправильного застосування кримінального законута істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону.
Прокурор області:
а) вносить до апеляційного суду подання про перегляд рішеннямісцевого суду в порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами;
б) направляє справи, в яких вирок винесено апеляційним судом,Генеральному прокурору України;
в) подає клопотання до касаційного суду про перегляд судовихрішень у зв'язку з виявленням неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону (незалежно від того, чи брав участь у розглядісправи).
Генеральний прокурор України:
а) вирішує питання про принесення подання до касаційного судупро перегляд рішення у справі, направленій йому обласним прокурором;
б) подає клопотання до касаційного суду про перегляд судовихрішень у зв'язку з виявленням неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону (незалежно від того, чи брав участь в розглядісправи). Таке право мають і заступники Генерального прокурораУкраїни (ч. 2 ст. 400-9 КПК).
Учасники, які згідно з ч. 1 ст. 400-8 та ч. 1 ст. 400-9 КПКмають право подавати клопотання про перегляд судових рішень занововиявленими обставинами (заінтересовані учасники).
Органи дізнання чи слідчі, яким прокурором доручено розслідування нововиявлених обставин.
Учасники, які беруть участь у розслідуванні прокурором ново-виявлених обставин.
Права учасників стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження є такими самими, як і в інших стадіях процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Учасники стадії"
 1. 2.4. Етапи стадії
  учасників процесу (однак їх неявкане перешкоджає розгляду справи); доповідь прокурора щодо можливості призначення справи досудового розгляду; висловлювання учасниками (якщо вони з'явилися) своїх думокщодо питань, зазначених у ст. 237 КПК; заявлення цими учасниками клопотань; висловлення прокурором своєї думки щодо клопотань, заявлених іншими учасниками попереднього розгляду справи; прийняття
 2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  учасниками апеляційного провадження зберігаються всі ті права, що вони їх мали на попередніх стадіях кримінального процесу. Окрім того, в стадії апеляційного провадження учасників наділено правами, які дозволяють їм обстоювати власні інтереси в цій стадії: право давати пояснення з приводу поданих апеляцій; право виступати в судових дебатах за результатами судовогослідства, проведеного судом
 3. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  учасників стадії У стадії апеляційного провадження беруть участь: 1. Суд у складі трьох професійних суддів (ч. 4 ст. 17 КПК): - колегія суддів палати Верховного Суду України з кримінальних справ (п. 1 ст. 385 КПК); - колегія суддів військової палати Верховного Суду України(п. 2 ст. 385 КПК). 2. Особи, які мають право подати касацію. Касаційні скарги на: вироки, ухвали і постанови апеляційного
 4. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  стадії Завданнями цієї стадії є: вчасне та ефективне виконання приписів судових рішень, передусім вироків; вирішення питань, що виникають під час виконання вироку(див. главу 33 КПК). 2.2. Учасники стадії Суд. Питання, пов'язані з виконанням вироку, вирішують: 1) суд, який постановив вирок: про звернення вироку до виконання (ч. 7 ст. 404 КПК); питання про різного роду сумніви і суперечності, що
 5. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері
  учасником понад 20 міжнародних конвенцій та двосторонніх угод, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища. Міжнародні зобов'язання України щодо навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки випливають з положень вже ратифікованих а також тих, що знаходяться в стадії розгляду конвенцій та угод. Виконання Україною зобов'язань,
 6. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  учасники про час та місце розгляду справи; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи підлягає задоволенню клопотання учасників провадження. Важливе значення на даній стадії має з'ясування: чи був вчинений адміністративний проступок, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого. 51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача. 52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта. 53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. 113 54. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  учасником відносин із державою, яка покликана через свої органи забезпечувати реалізацію і захист прав і свобод громадян і надавати необхідні послуги. Оновлення адміністративно-правового статусу громадян України потребує ужиття ряду конкретних заходів щодо вдосконалення адміністративного законодавства: - приведення у відповідність до вимог Конституції України правоохоронного законодавства
 9. 14. Визнання держав і урядів.
  учасники переговорів про закінчення війни у В'єтнамі (СІЛА і три в'єтнамські сторони) підписали в 1973 році відомі Паризькі угоди, хоча деякі з них один одного не визнавали. Відсутність визнання в таких випадках не повинна відбиватися на юридичній чинності договору. Види визнання розрізняють у залежності від дести-наторів визнання. Можна виділити традиційні види визнання (держав і урядів) і
 10. 32. Поняття міжнародного договору
  учасників); - угоду між ними; - специфічну форму такої угоди, що відрізняє її від інших міжнародних угод; - регулювання такої угоди міжнародним правом. Суб'єктами (учасниками) міжнародного договору за Віденською Конвенцією 1969 року є тільки держави. У такому розумінні термін «договір» ужитий у всій Конвенції. Проте це не означає заперечення того, що й інші суб'єкти міжнародного права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua