Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Принцип єдиноначальності в прокурорському нагляді


відтворює одну з особливостей, одну з головних вимог організації і діяльності органів прокуратури, функціонування прокурорської системи. При оцінці значення принципу єдиноначальності слід враховувати, що єдиноначальність в прокурорській діяльності суттєво коригується наявністю у вищих ланках прокурорської системи колегій, судження, рішення яких не тільки мають дорадчо-інформаційний характер, але й служать, певною мірою гарантом проти можливих помилок суб'єктивного порядку в діях і актах прокурора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Принцип єдиноначальності в прокурорському нагляді"
 1. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
  принцип верховен ства права. --, Питанням регламентації діяльності прокуратури присвячено сьомий розділ Конституції, де вказано, що вона становить єдину систему, на яку покладається: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять
 2. §2. Основні риси прокурорської системи
  принципово не підходять до властивостей, які мають його компоненти. Виходячи з цих посилок, прокурорська система може бути визначена як централізована в масштабах України сукупність прокурорських органів, пов'язаних структурною єдністю і загальною функцією здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримують
 3. Принципи прокурорського нагляду
  принципів. У теорії права принципами організації і діяльності визначаються законність, єдність прокурорського нагляду, централізація і єдиноначальність, незалежність і гласність. Принцип законності. В науці широко розкрито значення принципу законності, показано його багатогранність, багатоперспек-тивний характер. Принцип законності становить вихідний принцип побудови і діяльності прокуратури, є
 4. 2.1. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬШСТЬ - ОСНОВА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
  принцип верховенства права. 42 43 У таких умовах до реформування правоохоронної діяльності потрібно підходити вкрай обережно. Це, зокрема, стосується функцій прокуратури. Слід пам'ятати, що їх сукупність не має випадкового характеру. Вона апробована практикою і відповідає, оскільки протилежне не доведено, сучасним суспільним реаліям. В умовах тісної взаємопов'язаності цих функцій спроба
 5. "Принципи організації та діяльності прокуратури
  принципи організації і діяльності прокуратури вперше були закріплені у ст. 4 Закону "Про прокуратуру СРСР" [14]. До них належали: а) наявність єдиної централізованої системи прокурорських органів на чолі з Генеральним прокурором СРСР з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; б) діяльність органів прокуратури на підставі Конституції Союзу РСР, конституцій союзних та автономних
 6. 3.2.1. Значення і взаємозв'язок єдності і централізації і організації та діяльності прокуратури
  принципів прокурорської системи. Специфіка і способи його практичної реалізації не поширюються такою ж мірою на інші державні структури. Будучи єдиною і централізованою, прокуратура України здатна виконувати покладені на неї важливі конституційні функції незалежно від інших державних та недержавних структур, діючи суворо у межах конституції та законів України, сприяючи точному і однаковому
 7. 3.2.3. Основні риси централізації прокурорської системи
  принципу централізації прокуратури у масштабах Союзу виступили Ю. Грошевий та В. Тацій [49, 5-7], М. Маршунов [50, 53]. У Законі Союзу РСР "Про органи державної влади і управління СРСР в перехідний період" [51] було визнано пріоритет республіканського законодавства над законами Союзу, а відтак і підзвітність прокурорів органам влади республік. Проте цей, як і інші запізнілі кроки, уже не могли
 8. 3.2.4. Елементи колегіальності в прокуратурі в умовах дії принципу єдності і централізації прокурорської системи
  принцип державного і громадянського управління, згідно з яким керівництво державними і громадськими органами та організаціями здійснюється колегією - групою осіб, які мають рівні права та обов'язки або дорадчі права у розв'язанні питань, що належать до компетенції даного органу, організації" [62,148]. Колегіальність буває вирішальною і дорадчою, причому остання властива переважно органам
 9. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  принципів державного управління, підстав їх класифікації. Найчастіше пропонується така їх класифікація: а) загальносистемні: - об'єктивності державного управління; - демократизму державного управління; - правової упорядкованості державного управління; - законності державного управління; - розподілу влади в державному управлінні; - публічності державного управління; б) структурно-цільові: -
 10. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  прокурорського нагляду. 117 г 60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис ципліни у державному управлінні. 61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації. 62. Поняття та види звернень громадян Провадження по розгляду звернень громадян. 63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 64. Провадження щодо виконання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua