Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Принцип незалежності


тісно пов'язаний з принципом єдності і централізації органів прокуратури. Органи прокуратури здійснюють свої функції незалежно від будь-яких місцевих органів, підпорядковуючись тільки Генеральному прокурору України. Фактично органи прокуратури в процесі здійснення своїх функцій користуються незалежністю не тільки від місцевих органів, але й від органів управління і суду. Кожен прокурор у своїй наглядовій діяльності відокремлений від будь-якого стороннього впливу і при виконанні покладених на нього функцій керується тільки законом і вказівками Генерального прокурора. Такий зовнішній прояв прокурорської незалежності.
Принцип незалежності органів прокуратури має свою специфіку. Вона виражається в наступному. Прокурор у питан-
81
нях прийняття оперативних заходів забезпечення законності, організації роботи прокуратури, додержання строків подання звітності, систематизації законодавства і гласності в роботі повинен виконувати вказівки вищестоящого прокурора. Однак у тих сферах наглядової діяльності, зокрема в процесуальній, де прокурор згідно повноважень, данних законом повинен діяти на свій розсуд, закон охороняє внутрішнє переконання нижчестоящого прокурора і при виконанні ним вказівок чи доручень вищестоящого прокурора. Такий внутрішній прояв прокурорської незалежності.
Багатогранність принципу незалежності виражається також і в тому, що кожен прокурор, будучи підпорядкованим і підзвітним вищестоящому прокурору, вирішує питання, що відносяться до його компетенції, на основі закону, у відповідності з законом. В силу системного зв'язку принцип централізації в діяльності прокуратури не може і не повинен вступати в протиріччя з принципом незалежності органів прокуратури, зокрема в протиріччя з внутрішнім переконанням прокурора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Принцип незалежності"
 1. 14. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки законові.
  принципу розкривається в поєднанні двох правил - незалежності суддів, підкоренні їх тільки законові. Незалежність суддів полягає в тому, що ніякі державні органи, політичні партії, громадські організації і посадові особи не мають права впливати на них, вказувати суддям, як необхідно вирішити конкретну справу, розв'язати апеляційну, касаційну скаргу або заяву про перегляд рішення у зв'язку з
 2. 2.4. Етапи стадії
  незалежності суддів і підкорення їх тількизакону в кримінальному процесі України. - К., 2004. Кузьмина О. В. Возвращение уголовньїх дел на дополнительное рас-следование из стадии предания суду. - Л., 1987. Маляренко В. Т. Щодо повернення судом кримінальної справи надодаткове розслідування та прокурору // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. Михайлова Т. А. Предание суду в советском
 3. 1. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  принципи, а завершується загальними положеннями. 434 - Кодекс поділено на п'ять основних автономних частин: 1. Законодавча - основна частина. її може ухвалювати, змінюватиі доповнювати вищий законодавчий орган Франції - Національнізбори. Складається ця частина із п'яти книг: "Про провадження за публічним позовом і про слідство"; "Про юрисдикції, що вирішують справу по суті"; "Про надзвичайні
 4. Виклик до суду
  принципом об'єднання близьких за змістом та логічно пов'язаних тем у блоки. 1 блок (модуль) - теми 1-13. Контроль знань здійснюється у формі - усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань; - виконання самостійних письмових робіт. 2 блок (модуль) - теми 14-24. Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт. Виконання завдань блочного контролю знань
 5. 13. Принципи діяльності адвокатури в Україні.
  принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму, конфіденційності. Ці принципи постають з міжнародно-правових актів. Принцип законності адвокатської діяльності визначається тим, що допомогу своїм клієнтам адвокати повинні надавати лише законними способами, домагатися додержання тих прав, свобод і інтересів людини, які визначені і чинним законодавством України та
 6. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
  принципи незалежності і самостійності аудиторської діяльності. Інші, навпаки, підтримують такі права державних органів, оскільки це відповідає публічним і громадським інтересам. Відзначимо, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 611 від 9 серпня 1993 року порушення законності у будь-якій сфері діяльності не є предметом комерційної таємниці. Саме тому, при виявленні в ході
 7. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  принцип незалежності. Обмежувальне тлумачення - це роз'яснення, при якому дійсний зміст (значення) норми права вужче за її текстуальний вираз; «дух» закону вужче за його «літери*. Наприклад, відповідно до Закону України про шлюб і сім'ю «повнолітні діти зобов'язані утримувати непрацездатних батьків, які потребують допомоги, і піклуватися про них», однак цей обов'язок не може поширюватися на
 8. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  принцип різних видів діяльності. Розробка концепції прокурорського нагляду передбачає насамперед визначення цілей нагляду. Це, у свою чергу, пов'язано з оцінкою ролі прокурорського нагляду серед інших державних структур. Саме за цільовим призначенням прокурорський нагляд повинен відрізнятись від інших видів діяльності. Цю відмінність досить складно провести в сучасних умовах стосовно одного з
 9. ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ, ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН.
  принципів всією своєю діяльністю сприяє прокуратура, яка переживає складний і відповідальний період свого розвитку. Державотворення, організація державної влади на Україні має відповідати нормам і стандартам. А це вимагає переосмислення суті, призначення, місця прокуратури в системі державних органів влади. Спробою вирішення цієї проблеми і була основна мета конференції, в якій взяли участь
 10. взаємодія прокуратури як певної влади з судовою владою
  принцип незалежності суду, включаючи сюди і незалежність від закону. Ми за те, щоб у системі «прокуратура-суд» стримуючий вплив був взаємним. Тому за прокурором треба залишити обов'язок вживати заходи щодо усунення порушень закону, звідки б вони не походили. Прокурор, який бере участь у розгляді справ у судах, додержуючись принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє
© 2014-2022  ibib.ltd.ua