Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Принцип зв'язку з громадськістю.


Принцип гласності. Централізація в організації і діяльності прокурорської системи поєднується з широкою взаємодією прокурорських органів з громадськістю. Особливо важливе значення має гласність для підвищення дієвості прокурорського нагляду і перш за все для попередження правопорушень.
Контроль і нагляд за виконанням законів - це невід'ємна складова частина державної і громадської діяльності, покликана гарантувати чітке й оперативне функціонування складного механізму управління суспільством.
Складнощі і протиріччя державного і суспільного будівництва на сучасному етапі, далеко не однозначні процеси і тенденції об'єктивно визначають як одне з невідкладних завдань всебічне зміцнення законності в державі. Провідна роль у цьому процесі, крім органів державної влади, відводиться спеціалізованому органу нагляду за законністю - прокуратурі. Незалежний, авторитетний орган - прокуратура - високопрофесій-на і, що досить важливо, постійна на відміну, наприклад, від судової влади. В цьому її цінність.
Прокуратура являє собою важливу частину державного апарату сучасної держави. Прокурорський нагляд є одним з видів державної діяльності поряд із здійсненням державної влади, управління і правосуддя. Тому зрозуміло, що такі відповідальні завдання можуть вирішуватись тільки на правовій основі. З самого початку свого виникнення прокурорський нагляд за точним
82

виконанням законів забезпечувався системою правових актів і норм, які аналізуються в наступній частині цього дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Принцип зв'язку з громадськістю."
 1. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  принципах: верховенство Конституції і законів України; пріоритет прав та свобод людини і громадянина; патріотизм; професіоналізм і компетентність; .їм ^ оптимальне поєднання повноважень та відповідальності; політична і релігійна нейтральність; ;*и відкритість і прозорість. Зазначені цілі, завдання і принципи обумовлюють головні функції державної служби, зокрема: 207 забезпечення
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 3. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
  принципи: рівність перед законом, рівна відповідальність перед судом. Якщо розглядати особливості юридичної відповідальності співробітника органів внутрішніх справ у контексті його службової діяльності, то загальним правилом є таке: він несе підвищену відповідальність за порушення норм права, тому що наділений значним обсягом прав і обов'язків - повноважень (пра-вообов'язків) щодо особи і
 4. "Принципи організації та діяльності прокуратури
  принципи організації і діяльності прокуратури вперше були закріплені у ст. 4 Закону "Про прокуратуру СРСР" [14]. До них належали: а) наявність єдиної централізованої системи прокурорських органів на чолі з Генеральним прокурором СРСР з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; б) діяльність органів прокуратури на підставі Конституції Союзу РСР, конституцій союзних та автономних
 5. 3.3.3. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів
  принципові прокурори знаходили можливості для того, щоб, спираючись на авторитет перших секретарів комітетів партії, поводитись незалежно у відносинах з державними органами і господарськими керівниками. Проте у випадках, коли партійні інстанції були зацікавлені у відхиленнях від вимог закону, виходячи з особистих, місницьких або корпоративних інтересів, вони завжди мали можливість приборкати
 6. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та інших правоохоронних інституцій.
  принципу гласності здійснюється контроль суспільства за діяльністю прокуратури, звичайно, без права посягання на незалежність органів і посадових осіб прокуратури при реалізації ними своїх повноважень. Цей бік гласності є особливо виразним тоді, коли громадські об'єднання, засоби масової інформації і окремі громадяни мають можливість вільно і відверто висловлювати свою думку про діяльність
 7. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  принципу мультивалютності, який полягає у відображенні операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що й операції у гривні. Цей принцип реалізується за допомогою додаткової бази валютних параметрів, які на рівні синтетичних рахунків забезпечують інформацією у розрізі видів банківської діяльності (операцій). На рівні аналітичних рахунків формується деталізована інформація, яка є предметом
 8. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  принципам і методам управління персоналом буде сприяти формуванню в них розуміння важливості правильної, науково обґрунтованої роботи з людьми, зростанню престижу кадрових служб і підвищенню ефективності використання людського фактору у підприємстві. Предметом дисципліни «Управління персоналом» виступає сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі спільної діяльності працівників. Метою
 9. 1. Формування цінової політики
  принципи ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування. Зміст цінової політики підприємства Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінові стратеги. Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, розрізняють стратегії, які ґрунтуються на: - збуті, вони полягають у орієнтації на
 10. Поняття екологічного права України
  принципи їх підготовки та цілі системи екологічного права. Стовбуром «екологічного дерева» є чинний Закон про охорону навколишнього природного середовища України. Це свого роду Екологічна Конституція України, комплексний закон, який визначає загальні засади охорони довкілля і буде як основа «утримувати» на собі всю систему екологічного права. Кореневу систему «екологічного дерева» повинні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua