Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

принцип централізації прокурорського нагляду


, який означає, що підпорядкованість органів прокуратури йде тільки по вертикалі - кожен нижчестоящий прокурор підпорядкований вищестоящому, а всі прокурори - Генеральному прокурору України.
Принцип централізації визначає компетенцію прокурорів щодо здійснення вищого нагляду за законністю, верховенство Генерального прокурора України стосовно до нижчестоящих прокурорів кожної ланки прокурорської системи щодо здійснення вищого нагляду за точним виконанням законів як на певній території, так і щодо кола організацій і осіб.1 Принцип централізації дозволяє забезпечити оперативне керівництво всією законоохо-ронною діяльністю всіх ланок прокурорської системи. Водночас цей принцип забезпечує всім нижчестоящим прокурорам можливість звертатися в необхідних випадках до вищестоящого прокурора, аж до Генерального прокурора України включно з вимогами і поданнями з питань здійснення вищого нагляду, а також з питань, пов'язаних з необхідністю забезпечення нижчестоящим прокурорам виконання заходів, що ними проводяться.
Із принципу централізації виходить обов'язковість для всіх органів прокуратури наказів і інструкцій Генерального прокурора України.
З принципом централізації пов'язана структура органів прокуратури, порядок призначення прокурорів і проходження служби, порядок дисциплінарної відповідальності, присвоєння
1 Див. Зезюлін Б.М. Компетенція прокурорів по здійсненню вищого нагляду за точним виконанням законів. М., 1976, с.12.
80

класних чинів чи військових звань (для оперативних працівників Військової прокуратури) та інші.
В силу принципу централізації кожен вищестоящий прокурор відповідає за правильну організацію роботи підпорядкованих йому прокурорів.
Ми вже звертали увагу на неправильність також інтерпретації змісту принципів прокурорського нагляду, коли розкривається діалектичний зв'язок між його структурними і функціональними елементами і упускається з поля зору первинна, визначальна роль функціонального елемента стосовно структурного.
Разом з тим принцип єдності і централізації прокуратури означає, що кожен вищестоящий прокурор має право прийняти на себе прокурорські повноваження, якими наділені підлеглі йому прокурори. Підпорядкований прокурор зобов'язаний діяти тільки в межах встановленої законом компетенції. Вийти за ці межі він може лише за дорученням вищестоящого прокурора і при умові, що будуть дотри мані вимоги закону про підстави і межі передачі повноважень вищестоящим прокурором ниж-честойїцому прокурору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "принцип централізації прокурорського нагляду"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 2. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  принцип різних видів діяльності. Розробка концепції прокурорського нагляду передбачає насамперед визначення цілей нагляду. Це, у свою чергу, пов'язано з оцінкою ролі прокурорського нагляду серед інших державних структур. Саме за цільовим призначенням прокурорський нагляд повинен відрізнятись від інших видів діяльності. Цю відмінність досить складно провести в сучасних умовах стосовно одного з
 3. ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ, ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН.
  принципів всією своєю діяльністю сприяє прокуратура, яка переживає складний і відповідальний період свого розвитку. Державотворення, організація державної влади на Україні має відповідати нормам і стандартам. А це вимагає переосмислення суті, призначення, місця прокуратури в системі державних органів влади. Спробою вирішення цієї проблеми і була основна мета конференції, в якій взяли участь
 4. Складання прокурором обвинувальних висновків
  принципом, як безпосередність. Було б доцільно у законопроекті передбачити норму, згідно з якою прокурор складав би мотивовану постанову про затвердження обвинувального висновку з урахуванням заявлених клопотань. Надання судді, суду права визначати, хто в обов'язковому порядку повинен проводити додаткове слідство - прокурор чи слідчий, є втручання у внутрішню службову діяльність прокуратури, що
 5. ЗМІСТ
  принципів організації і діяльності прокуратури ...115 3.2. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України ... 125 3.2.1. Значення і взаємозв'язок єдності і централізації і організації та діяльності прокуратури ... 125 3.2.2. Основні риси єдності прокурорської системи . . 128 3.2.3. Основні риси централізації
 6. Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК СУБ'ЄКТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ВЛАДИ
  принципу поділу державної влади на окремі гілки (варіанти: "розподіл влад", "поділ влад", "розподіл влади"). Спалах інтересу до ідеї спочатку "соціалістичної правової", а трохи згодом - просто до "правової" держави стався з початком перебудовчих процесів у Союзі РСР наприкінці 80-х років. В розділі III Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року було проголошено, що
 7. "Принципи організації та діяльності прокуратури
  принципи організації і діяльності прокуратури вперше були закріплені у ст. 4 Закону "Про прокуратуру СРСР" [14]. До них належали: а) наявність єдиної централізованої системи прокурорських органів на чолі з Генеральним прокурором СРСР з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; б) діяльність органів прокуратури на підставі Конституції Союзу РСР, конституцій союзних та автономних
 8. 3.2.1. Значення і взаємозв'язок єдності і централізації і організації та діяльності прокуратури
  принципів прокурорської системи. Специфіка і способи його практичної реалізації не поширюються такою ж мірою на інші державні структури. Будучи єдиною і централізованою, прокуратура України здатна виконувати покладені на неї важливі конституційні функції незалежно від інших державних та недержавних структур, діючи суворо у межах конституції та законів України, сприяючи точному і однаковому
 9. 3.2.3. Основні риси централізації прокурорської системи
  принципу централізації прокуратури у масштабах Союзу виступили Ю. Грошевий та В. Тацій [49, 5-7], М. Маршунов [50, 53]. У Законі Союзу РСР "Про органи державної влади і управління СРСР в перехідний період" [51] було визнано пріоритет республіканського законодавства над законами Союзу, а відтак і підзвітність прокурорів органам влади республік. Проте цей, як і інші запізнілі кроки, уже не могли
 10. 3.2.4. Елементи колегіальності в прокуратурі в умовах дії принципу єдності і централізації прокурорської системи
  принцип державного і громадянського управління, згідно з яким керівництво державними і громадськими органами та організаціями здійснюється колегією - групою осіб, які мають рівні права та обов'язки або дорадчі права у розв'язанні питань, що належать до компетенції даного органу, організації" [62,148]. Колегіальність буває вирішальною і дорадчою, причому остання властива переважно органам
© 2014-2022  ibib.ltd.ua