Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Складовою частиною організації роботи прокурора щодо пред'явлення позовів


є аналіз (узагальнення) практики підготовки матеріалів до пред'явлення позовів і участі прокурора у їх судовому розгляді.
Таке вивчення (узагальнення) дає можливість:
а) виявити недоліки при підготовці позовів;
б) оцінити ефективність участі прокурора в судовому розгляді цивільних справ, перевірках законності і обгрунтованості судових рішень в касаційний строк;
в) встановити, чи вживаються заходи щодо гласності судових процесів.
Аналітична робота прокурора по пред'явленню позовів сприяє своєчасному виявленню недоліків і прийняттю дійових заходів до вдосконалення цієї важливої сфери діяльності прокуратури. Регулярне вивчення узагальнення прокурорської практики і вжиття відповідних заходів до вдосконалення роботи впливає
226

на підвищення ефективності використання цивільно-правових засобів боротьби з правопорушеннями.
Плануючи роботу прокуратури, необхідно в цьому зв'язку передбачити проведення відповідних аналізів, оглядів і узагальнень. Залежно від кількості позовів, пред'явлених прокурором, такі аналізи можуть проводитись один раз на квартал, півріччя чи рік. При цьому звертається увага на справи, по яких в позові відмовлено, або рішення (ухвали) відмінені чи змінені. У процесі аналізу перш за все звертається увага на якість підготовки позовів. Вивчаючи конкретні цивільні чи кримінальні справи, разом з копіями позовних заяв необхідно встановити: чи правильно в ході підготовки позову були визначені предмет і підстави позову; чи зібрані всі необхідні докази для підтвердження фактів пред'явлення позову; чи правильно визначені сторони (позивач і відповідач); чи притягнуті до участі у справі інші необхідні особи; чи нема помилок при визначенні збитків і ціни позову; чи вирішені всі необхідні процесуальні і організаційні питання, пов'язані з пред'явленням позову і розглядом справи в суді. Оцінюючи ефективність участі прокурора в судовому розгляді цивільних справ, необхідно звернути увагу, наскільки активна його участь в дослідженні матеріалів цивільної справи, чи реагує він на помилки суду, чи своєчасно вживає заходів до їх усунення, чи порушує перед судом клопотання про винесення окремої ухвали, якщо в цьому була необхідність, тобто чи виконує всі завдання, що випливають з чинних законів.
Вивчаючи цивільні справи, по яких рішення скасовані чи змінені, важливо встановити, в чому причини такої відміни чи зміни, що повинен був зробити прокурор аби попередити допущені помилки.
Облік роботи прокурора по пред'явленню позовів - важлива складова частина організаційної роботи прокуратури. Він ведеться відповідно до Інструкції по діловодству в органах прокуратури України, а також відповідних наказів і вказівок Генерального прокурора нашої держави. Не обгрунтовані на законі вимоги прокурора до відповідача призводять до моральних витрат, на підготовку позову і ведення процесу витрачається час і засоби, робітники і службовці відволікаються від виробництва. Тому такі факти, безумовно, не повинні мати місця.
8*
Недопустимо пред'являти до відповідачів вимоги, необгрунтовані відповідними доказами. У процесі підготовки позову
227
необхідно з'ясувати всі обставини правопорушення, зібрати і проаналізувати доказовий матеріал, що обґрунтовує позовні вимоги прокурора, і приєднати до позовної заяви. Ці докази допоможуть прокуророві в судовому засіданні обґрунтовувати позовні вимоги до відповідачів, брати активну участь у дослідженні матеріалів справи, заявляти клопотання, давати кваліфіковані висновки в ході процесу і по суті справи в цілому, тим самим сприяти винесенню судом законного і обгрунтованого рішення.
Від належної підготовки позову залежить і своєчасність розгляду його в суді, оскільки нема необхідності витрачати час на витребування доказів при підготовці справи до судового розгляду. Ретельна підготовка позову дає, таким чином, можливість виключення пред'явлення необгрунтованих вимог, сприяє своєчасному його розглядові в суді, винесенню законного і обгрунтованого рішення, а в кінцевому рахунку - підвищення ефективності використання цивільно-правових засобів у боротьбі з правопорушеннями.
Для того, щоб підготовка позову була повна і ефективна, її необхідно добре організувати. У цьому зв'язку слід подумати, як, яким чином вчиняти підготовчі дії, кому конкретно доручати їх проведення. Підготовці позовних матеріалів повинно передувати вивчення відповідного законодавства, що має відношення до виявленого правопорушення. Це дозволить правильно кваліфікувати правовідношення сторін, зібрати необхідний доказовий матеріал. Перелік намічених прокурором перевірочних дій не є вичерпним, він може бути доповнений чи змінений самим ходом організації перевірки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Складовою частиною організації роботи прокурора щодо пред'явлення позовів"
 1. Виклик до суду
  частини судового розгляду, їх зміст. Протокол судового засідання. Поняття та види постанов суду першої інстанції. Вимоги до судових актів. Зміст судового рішення. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив. Законна сила судового рішення. Ухвали суду першої інстанції. Особливості розгляду справ, що виникають з адміністра- тивних правовідносин. Процесуально-правова природа
 2. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  складовою частиною правової держави. Це стосується аспектів діяльності прокуратури та інших органів, тому розробка певної концепції прокурорського нагляду може бути здійснена в загальному контексті судової реформи, кінцевого визначення завдань і функцій Конституційного Суду, вирішення проблем правового забезпечення діяльності структур щодо боротьби з особливо небезпечними злочинами, визначення
 3. Правове регулювання діяльності прокуратури щодо забезпечення законності в Україні
  частину діяльності прокуратури щодо загального нагляду. Треба водночас підкреслити, що здійснення прокурорського нагляду в цій сфері має завданням пряме забезпечення законності в галузі державного управління. До галузі загального нагляду відноситься також нагляд за виконанням громадянами законів, які визначають їх відношення до держави і суспільства, при встановленні в певних випадках
 4. § 2. Криміналістика України в ХІХ - поч. ХХ століття
  частині" (1831), М. Орлова "Досвід короткого керівництва для проведення слідств" (1833), Я. І. Баршева "Iідстави карного судочинства з застосуванням до Російського карного судочинства" (1841), М. Калайдовича "Вказівки для проведення судових слідств" (1849), Е. Ко-локолова "Правила ? форми про проведення слідств, складені по Зводу законів" (1850). Активного розвитку наукові дослідження засобів
 5. § 2. Договір підряду на капітальне будівництво
  складових проекту будівництва споруд і будівель, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом. Безпосередньо будівництво об'єкта відбувається на підставі договору підряду на капітальне будівництво. Згідно з ч. 1 ст. 318 ГК України, "за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на
 6. 2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
  складових частин цієї вартості. Рух матеріальних цінностей на складі оформлюється різноманітними документами, які відображають певні господарські операції. При надходженні матеріальних цінностей від постачальників, підзвітних осіб чи з переробки, у разі повної відповідності кількості і якості вантажу даним документів постачальника, матеріально відповідальна особа виписує прибутковий ордер. У
 7. § 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту
  складовою ІНКОТЕРМС як 1990, так і 2000 років є «Вступ», в якому встановлено, що сторони мають право самостійно модифікувати норми, запозичувані з Правил ІНКОТЕРМС. Отже, запозичення формулювань з більш пізньої редакції Правил ІНКОТЕРМС до її офіційного опублікування є одним із можливих варіантів дозволених відступів сторін від Правил у більш ранній офіційно опублікованій редакції. За загальним
 8. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
  складовою частиною правової держави. Це стосується аспектів діяльності прокуратури та інших органів, тому розробка певної концепції діяльності прокуратури може бути здійснена в загальному контексті судової реформи, кінцевого визначення завдань і функцій, передбачених новими Кримінальне- і Цивільно-процесуальними кодексами, що обговорюються. Правове забезпечення діяльності структур щодо боротьби з
 9. §2. Основні риси прокурорської системи
  складовою частиною державного механізму як соціальної системи, що самоуправляється, прокурорський нагляд обумовлюється цією системою і в порядку зворотної дії (частини на ціле) має на нього суттєвий вплив. Прокуратура, здійснюючи нагляд за додержанням законів, забезпечує єдність законності, повновладдя закону. Такий зміст діяльності прокурорських органів, який визначає структуру і форми
 10. Складання прокурором обвинувальних висновків
  складову частину більш широких в просторово-часовому відношенні процесів; 4) перебіг кожного реального процесу в часі є закономірно впорядкованим, в крайньому разі в двох відношеннях: характеристики, характерні деякій множині однорідних процесів, що властиві і всім іншим процесам цього ж ряду; характеристики достатньо тривалого фрагмента деякого процесу, що властивий також хоча б ближнім до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua