Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

1.1. Про порядок і методі дослідження

Приводом до проведення дослідження, представленого в даній роботі, стали наступні обставини: 1) різна і, головне, суперечлива оцінка, як і трактування, основних положень творчості, в особешюсті, в частини філософської, К. Маркса і Ф. Енгельса зі сторопи як Г. В. Плеханова, так і А. А. Богданова; 2) невідповідність трактування багатьох філософських положепій, понять, визначень і навіть законів у всіляких довідниках, словниках і підручниках з філософії , навіть видання 20-х - 90-х рр.. XX століть з тим, що мається безпосередньо в працях великих мислителів. Тому метою і завданням сьогодення і, додамо, вельми короткого, дослідження є з'ясування наступних питань: 1) чи дійсно К. Маркс і Ф. Епгельс створили філософію у формі діалектичного та історичного матеріалізму, як це стверджується у відповідних підручниках і, особливо, у творчості Г. В. Плеханова, 2) правомірно, зокрема, сполуки матеріалізму з діалектикою та історією у формі, хоча б, прикметників; 3) нарешті, в чому дійсно полягає філософська спадщина К Маркса і Ф. Енгельса.

Приступаючи до дослідження відповідно до поставленої ланцюга, змушені почати з відповіді спочатку на останнє запитання. Але при цьому нам доведеться врахувати наступні обставини. По-перше, факт того, що роботи, присвяченій тільки питань філософії, в усьому творчому доробку Маркса і Енгельса немає; що всі елементи як застарілого вже матеріалізму, так і знову відкрилася їм і затверджується ними діалектики (визначення, категорії, окремі положення і закони) виявляються розсіяними по численних працям. І щоб зібрати все це розсіяне, оточити і дати зібраному певне тлумачення, нам довелося б перегорнути буквально все п'ятдесят томів Повного зібрання сочіпеній другого видання. Завдання збору дещо полегшується, і сфера пошуку цікавить нас матеріалу скорочується, якщо скористатися Предметними покажчиками до ПСС і сконцентрувати всю увагу на таких роботах: 1.

«До критики гегелівської філософії права» Маркса К. - 1843 (1927), де цифрами, тут і далі, позначені рік написання і рік видання (в дужках); 2.

«Вступ» до неї Маркса К. - 1844 (1844); 3.

«Святе сімейство» Маркса 1С спільно з Енгельсом Ф. - 1844 (1845); 4.

«Економічно-філософські рукописи» Маркса К. - 1844 (1932); 5.

«Німецька ідеологія» Маркса До спільно з Енгельсом Ф. - 1846 (1932); з неї четверта глава томи П видана вперше ще в 1847 п; 6.

«Тези про Фейєрбаха» Маркса К. - 1845 (1888); 7.

«До критики політичної економії» Маркса К. - 1859 (1859); 8.

«Рецензія» до неї Енгельса Ф. - 1859 (1859); 9.

«Капітал» в чотирьох томах Маркса К., 1 том - 1867 (1867), II - 1883 (1885), ПІ - 1883 (1894), IV - 1883 (1961); 10.

Три рукописи - чорнові варіанти до «Капіталу» Маркса К.; I варіант - 1858, II - 1863, III - 1865. Всі вони видані в 70-х рр.. XX століть; 11.

«Апті-Дюрінг» Енгельса Ф. - 1878 (1878); 12.

«Діалектика природи» Енгельса Ф. - 1886 (1925); 13.

«Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії» Енгельса Ф. - 1888 (1888).

З цього списку сім робіт - це 1,4, 5,6,9,10,12 - залишилися незавершеними, зберігалися в рукописах і чернетках і не були опублікованими при їх жізпі. Лише «тези про Фейєрбаха» та томи II, III «Капіталу» Маркса були підготовлені і видані після його смерті Енгельсом. Решта з отмеченпих готувалися і публікувалися тільки після жовтневої революції. Отже, ми стикаємося ще з однією обставиною - фактором незавершеності праць. І це по-друге. До того ж роботи 1,3,5,11 були присвячені полеміці.

По-третє, точність перекладу всіх праць на російську мову викликає деякий сумнів. Приклад неоднозначності перекладу відзначений нижче. Звинувачувати геніальних мислителів з приводу незавершеності їх праць, а тим більше в тому, що в усьому їх творчій спадщині немає роботи, де було б представлено струнке і закінчене філософське вчення, хота б по діалектиці, ми не в праві. Цілком імовірно, що зал ер ПТІТ всі свої задумані і заплановані речі, в тому числі розпочаті, було їх палкою мрією. Відомо, що Маркс хотів написати спеціальну роботу і з діалектиці, але не встиг. Не встиг багато в чому і Енгельс.

По-четверте, нам доведеться врахувати і факт суперечливості у питаннях філософії Маржа і Енгельса. Частково це можна пояснити незавершеністю, а також часом і умовами, в яких протікали їх життя і творчість. Взагалі фактор суперечливості в ході роботи, тим більше розтяглася на багато років і десятиліття (у Маркса понад 40 років; у Енгельса - понад 50), будь-якого вченого, дослідника природи чи мислителя цілком закономірний, а тому і природний. На те є як внутрішні, так і впепшіе причини. Внутрішні, коли з часом в ході пошуку і дослідження відбувається накопичення інформації, вдосконалюється досвід мислення. Чому раніше спостережені дані, отримані результати все більш уточнюються. Дослідник або мислитель змушений початкові висновки і припущення перевіряти ще й змінювати. При цьому можуть змінюватися і уточнюватися погляди і навіть, в цілому, все світогляд. Зовні, шща об'єкт дослідження за цей час змінюється сам, шща науки в межах, а іноді й поза межами, стеження дослідника чи мислителя бурхливо розвиваються вперед. Цю ситуацію доводитися враховувати і пов'язувати з результатами своїх поточних пошуків. Всі ці моменти і причини у творчості як К. Маркса, так і Ф. Енгельса безумовно були. Вони були не стільки матеріалістами старого штибу, скільки першими діалектиками, прекрасно усвідомлюючи відносність пізнання взагалі і свого зокрема.

Крім того, що вони були натуралістами і мислителями одночасно, крім того, що їм доводилося вест спостереження та збір інформації за економічними і іншими суспільними процесами, та ще в широких історичних рамках, не припиняючи при цьому процес філософського осмислення всього, що відбувається навколо, вони були ще й революціонерами - вождями робочих багатьох країн Європи, що забирало багато сил і часу.

Як всім смертним, їм необхідно було заробляти па життя. А життя, особливо Маркса і його ссмьі, постійно була обтяжена матеріальними недоліками і нестатками »які час від часу знижували працездатність і зрештою привели до порівняно ранньої смерті його самого. А філософського осмислення і переосмислення вимагали, за визнанням Енгельса, грандіозні успіхи природознавства, які знаменувалися за їхнього життя трьома великими відкриттями XIX в.: Відкриттям закону перетворення (в доповнення до закону збереження) енергії, відкриттям живої клітини і відкриттям природного відбору Ч. Дарвіном. Останнє стало початком розвитку еволюційної теорії. У цих умовах успіхи у філософії, чому причиною були і вони самі, призвели до того, що філософська позиція, відображена в роботах середнього періоду життя, помітно відрізнялася від позиції, що була в роботах початкового періоду, тобто 40-х рр.. Відмінності ж в самих пізніх роботах, починаючи з «Анти-Дюрінга», виявляються ще більшими. У змінах своїх поглядів Маркс і Енгельс нерідко зізнавалися. Визнавалися і в сумнівах, але останні, як і протиріччя, довіряли частіше чернеток, пояснюючи це относительностью пізнання. Однак чимало необьясненного і суперечливого залишили для осмислення і нам, нащадкам. Все це вимагає від нас діалектичного підходу до їх творчості.

І остання обставина. У наших дослідженнях ми далеко не перші. Перед нами, починаючи хоча б з Г. В. Плеханова, пройшли цим шляхом сотпі, а може бути багато тисяч дослідників, які залишили у себе і в публікаціях свої оцінки, думки ... І це накладає на нас особливу відповідальність, тим більше, що свій пошук ми змушені провести у вельми короткій формі. Досить повне дослідження здійснять напевно послідовники, які, сподіваємося, також будуть. Нас поправлять, де треба уточнять і не без критики. Можливо будуть, треба очікувати, і спростування з боку захисників віджилого матеріалізму.

Виходячи з викладеного, приймаємо наступну методику дослідження. Ведемо послідовний збір та аналіз інформації окремого за трьома періодами творчості: перший, початковий - 40-і рр.., Період почасти спільної роботи Маркса і Енгельса; другий, середній - 50, 60, 70-і рр.., Період творчості в основному Маркса по діалектиці; третій, завершальний період в основному Енгельса, з моменту написання «Анти-Дюрінга» в 1878 р. На закінчення слід загальний аналіз, який охоплює результати трьох періодів, з відповідними висновками. Це - перше, друге - збір інформації ведемо вибірково, дотримуючись максимальну документальність. Для чого з обраної роботи виписуємо паї бол її суттєві, на наш погляд, уривки тексту: окремі абзаци або частину їх, окремі пропозиції і навіть окремі їх частини, ще зустрічаються слова «матерія», «матеріальне», «матеріалізм», «діалектика» , «історичний», «пізнання», «істина», і т. п. Чимало будемо і пропускати, особливо повторюване. Кожній виписці присвоюємо номер, вказавши сторінку томи ПСС другого видання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Про порядок і методі дослідження "
 1. Види і стадії адміністративного права
  порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскований-ного безхазяйного майна, що перейшло за правом спадкування до го- сударству та скарбів ". Конфісковані предмети реалізуються в комісійних чи інших спеціально визначених для цього магазинах. Кошти, отримані від реалізації конфіскованих предметів, які стали знаряддям або непо-безпосередніх об'єктом правопорушення, перераховуються до бюджету
 2. 2.« Та чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  порядків в Литовській державі було загальновизнано в дореволюційній історіографії. Сучасні історики також підтримують цю тезу. Ця обставина дозволяє використовувати матеріал з історії розвитку западнорусского регіону для аналізу соціально- економічних і політичних відносин в Стародавній Русі. З точки зору альтернативного розвитку російської державності (як протиборства
 3. Петро Великий
  порядки, створені довільній волею імператора, що порвав зв'язок з родовитої знаттю . Як і в оцінці Івана IV, М.М.Щербатов у своєму ставленні до Петра I залишається вірним ідеям, отражавшим інтереси родовитої аристократії. Великий внесок у вивчення петровської епохи вніс інший російський історик XVIII в. - І.І. Голіков. Ним був складено 12 - томну працю «Діяння Петра Великого» і 18 томів «Доповнень» до
 4. 7. З історії російського лібералізму
  порядку й дисципліни. У системі поглядів лібералів « особистість стоїть на першому місці, а цінність суспільних груп або установ вимірюється виключно тим, якою мірою вони захищають права та інтереси окремої людини і сприяють здійсненню цілей окремих суб'єктів »(В. В. Леонтович). З точки зору діяльності особистості головним для лібералізму є підприємницький дух і воля
 5. 1.Економіка і соціальна структура
  порядку: тривале існування кріпосного права, монополія дворянства на земельну власність, посилена колонізація околиць країни, що сприяє консервації феодальних відносин , численні війни і, нарешті, відсутність політичних і правових передумов через міцне панування абсолютної монархії. Однак, сили економічного розвитку (внутрішні та зовнішні), формування світового
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму »(1917-1921 рр..)
  порядку здавати державі. Продрозверстка стосувалася, насамперед, 1/3 селянських господарств (3 млн. середняків і близько 2 млн. куркулів), а переважна частина селянства (10 млн. сімей бідноти) від неї не залежала. Взяття хліба у куркулів і заможної частини селянства в тих екстремальних соціальних умовах можна було здійснити лише з використанням військової сили при опорі на бідняків. Все це
 7. 1 . Сутність і уроки НЕПу
  порядком. З Непом в промисловість прийшов госпрозрахунок, але він поєднувався в неї з сильними адміністративними підпорами: держава обмежувало дію ринкових відносин між важкою і легкою промисловістю, не була розроблена система внутрішньозаводського госпрозрахунку - його заміняла традиційна система норм, тарифів, розцінок, що зв'язувала заробіток робітника не з кінцевим результатом праці, а з
 8. Драма «розселянення»
  порядку натуроплати робіт МТС і повернення позичок колгоспам дозволялося приступити до засипання насіннєвих фондів, утворення фуражних фондів, невеликої частини (10-15%) страхових фондів. Створення інших фондів (для надання допомоги інвалідам, сім'ям червоноармійців, на утримання дитячих ясел і ін) заборонялося. І лише після цього залишки продукції дозволялося розподіляти між колгоспниками на трудодні.
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    порядку при посередництві спеціального або великого журі оформляють обвинувальні акти, після чого поліція заарештовує осіб, причетних до таємної скупці краденого, виявлених в ході цих заходів. Міжнародне співробітництво Міжнародні угоди, конвенції та обміни інформацією. Останнім прикладом в цьому відношенні є Конвенція про боротьбу з міжнародною корупцією, укладена та підписана
 10. ВСТУП
    порядку джерелами доказів, а у них інформація - доказом у справі. Криміналістичні засоби і методи боротьби зі злочинністю розрізняються за джерелом походження, змісту, цілям і суб'єктам застосування. За джерела походження криміналістичні засоби і методи боротьби зі злочинністю можуть бути, насамперед, результатом розвитку і вдосконалення
 11. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
    порядку. Таким чином, при плануванні скорочення військ треба було дослідити всю сукупність наступаючих змін і спланувати вирішення всього комплексу проблем. Крім того, очевидно, що при вирішенні цього завдання був необхідний облік коефіцієнта скоротливості кожної частини окремо. Індивідуальне значення коефіцієнта скоротливості повинно залежати від загальної чисельності особового складу частини,
 12. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
    порядку вироблення єдиної стратегії та практичної віддачі. Говорячи про структури федеральних органів законодавчої та виконавчої влади, про роботу Міністерства оборони, Генерального штабу, Головних управлінь, відзначимо, що це особлива тема, що виходить за межі цього дослідження. Один з варіантів створення постійно діючої структури з реформи Збройних Сил наведено у «Схемі організації
 13. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    порядок проходження військової служби », затвердженого Указом Президента РФ від 16 вересня 1999 року № 1237. Проте законодавчо можна визначити лише загальні рамки прав та обов'язків суб'єктів правовідносин і найбільш важливі положення. Інші деталі і регламентують положення встановлюються нормативними актами МО РФ. Враховуючи багатофункціональність структури МО РФ, її багатоструктурний,
 14. Висновок
    порядку в частинах і з'єднаннях, численними катастрофами та іншими об'єктивними показниками. Оцінку реального стану ЗС РФ дав Президент РФ на нараді вищого командного складу в листопаді 2000 р. Було відзначено, що реформи не привели до підвищення якісного стану Армії. Повністю погоджуючись з даною концепцією, автор у монографії запропонував основні напрямки з реформування
 15. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
    порядком притягнення до кримінальної відповідальності та порушення кримінальної справи за ознаками того чи іншого складу; пред'явленням обвинувачення; обранням запобіжного заходу; визначенням методів і способів доведення винності; припиненням кримінального переслідування; винесенням виправдувального або обвинувального вироку і застосуванням (в останньому випадку) кримінального покарання. Як відомо, ці
 16. § 14. Позбавлення волі
    порядку помилування. Терміни позбавлення волі обчислюються у місяцях і роках. Час тримання особи під вартою до судового розгляду зараховується в терміни позбавлення волі з розрахунку день за день. Існує кілька видів режимів позбавлення волі, що викликано необхідністю роздільно містити засуджених залежно від ступеня небезпеки скоєного злочину і даних, що характеризують їх
 17. Тема 1. Предмет і система Цивільного процесуального права
    порядку судом Загальної юрісдікції, Господарсько и Третейський судом, адміністратівнімі та нотаріальнімі органами. Віходячі з цього можна віділіті Такі процесуальні порядки: суден (цивільний процесуальний и господарський процесуальний), Адміністративний, громадський, нотаріальний. Смороду назіваються процесуальний формами захисту прав. Альо слід пам'ятати, что Правосуддя в Україні здійснюється
 18. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
    метод. посіб. для самост. Вівче. дисц. / І. А. Балюк. - К.: КНЕУ, 2002. Господарське законодавство: Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001. Державна реєстрація суб'єктів підпріємніцької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущінській, В. М. Кравчук, Є. П. прикордоння-ний. - Львів: Престиж-Інформ, 2000. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Нежівець. - К.:
 19. Г. Об'єкти патентування
    порядком виконання таких дій. (послідовно, одночасно, в різних поєднаннях і т. п.), умовами провадження дій, режимом використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів і т. д.), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання та т . д.), штамів мікроорганізмів і т. д. Способи як процеси виконання дій над матеріальними об'єктами зазвичай
 20. § 1. Наука цивільного права
    порядку плановості та підпорядкованості. Поряд з теорією двухсекторного права в цей же період з'явилася торію єдиного господарського права. Автори цієї теорії вважали, що аналогічно, як багатоукладність в економіці не веде до багатоукладності в державі, так і не маже вона привести і до багатоукладності в праві. На їх думку, всі майнові відносини, незалежно від того, в якому секторі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua