Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Повні ревізії


, як правило, охоплюють усі сторони господарської діяльності об'єкта перевірки; стан збереження грошових засобів і матеріальних цінностей; відповідність їх наявності даним бухгалтерського обліку; відповідність фактичних витрат бухгалтерським документам; чи своєчасно і правильно проводились інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунки з підприємствами, установами, організаціями; правильність використання грошових засобів і матеріальних цінностей, виконання господарських і фінансових планів тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Повні ревізії"
 1. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  ревізії 262 Кошти на вимогу фізичних осіб , 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт
 2. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
  повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті, або виконуючому банку; непокритий - оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платі за рахунок банківського кредиту або гарантії. Акредитиви бувають відкличний та безвідкличний. На кожному акредитиві повинно бути зазначено, чи є він відзивним, чи безвідкличним. При відсутності такої вказівки акредитив вважається
 3. 4. Погашення кредит}7.
  повній сумі в установлений у кредитному договорі строк. При погашенні позички в розстрочку передбачається періодичне погашення суми боргу, пов'язане з надходженням виручки від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг) та інших прибутків. Кредити оформлюються на конкретні строки погашення. Погашення кредиту і нарахованих за ним процентів (комісій) здійснюється позичальником з його
 4. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  повні поштові та платіжні реквізити контрагентів. Крім того, продаж іноземної валюти виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, лише на підставі його заяви про продаж іноземної валюти (крім обов'язкового продажу). Якщо у заяві про купівлю або продаж іноземної валюти хоча б один із обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, то вона повертається клієнтам без
 5. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  повній вартості цієї продукції; якщо вона видається за зниженими цінами - то різниці між вартістю проданої за зниженими цінами продукції і її повною вартістю. Всі види нарахувань в іноземній валюті включаються в фонд оплати праці в національній валюті України в сумі, яка виходить шляхом переоцінки іноземної валюти по курсу Національного банку України на дату їх нарахування. Дані про фонд оплати
 6. 1.1 Метод подвійного бюджету
  повніший облік податкової бази і залучення неінфляційних ресурсів фінансування бюджетного дефіциту передовсім за рахунок випуску державних цінних паперів. Однак розглянуті антиінфляційні резерви збільшення надходжень до бюджету, як правило, не дають швидких результатів і розраховані на перспективу. Тому основним напрямком скорочення бюджетного дефіциту є зменшення державних видатків через
 7. 1. Формування цінової політики
  повні та змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції (орієнтація на витрати), які визначають мінімальний рівень ціни, забезпечуючий беззбитковість діяльності підприємства. Визначення стратегії ціноутворення зумовлює і вибір методу ціноутворення. Для розрахунку мінімального рівня ціни продукції (робіт, послуг) використовуються об'єктивні методи ціноутворення, в основі яких лежить
 8. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  повній мірі проявляються навики студента до самостійної роботи, його вміння систематизувати та аналізувати зібраний матеріал, робити висновки та пропозиції. При викладенні матеріалу слід звернути увагу на: - самостійність у підході до матеріалу, що викладається; - правильне цитування літератури, що використовується, з обо в'язковим посиланням на джерела; - використання всієї рекомендованої
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  повністю чи в ок ремій частині акти центральних і місцевих органів виконавчої влади; - право Кабінету Міністрів розглядати кандидатури для при значення їх на посади керівників (крім міністрів) центральних органів виконавчої влади перед поданням Прем'єр-міністром цих кандидатур Президенту України; - право Кабінету Міністрів призначати та звільняти з посад заступників (в тому числі перших)
 10. 20. Принцип суверенної рівності держав
  повній повазі юридичної рівності учасників. Об'єктивні закономірності міжнародних відносин, їхня поступова демократизація призвели до розширення змісту принципу суверенної рівності держав. У сучасному міжнародному праві він із найбільшою повнотою відбитий у Декларації про принципи міжнародного права, що стосується дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970
© 2014-2021  ibib.ltd.ua