Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Повноваження прокурораПрокурор у межах свої компетенції має право:
1) безперешкодно будь-коли відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи кримінально-виконавчої системи, інші заклади, які застосовують заходи примусового характеру, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян;
2) проводити у цих закладах з власної ініціативи або за
81
80

скаргами чи іншими повідомленнями перевірки додержання і застосування законів: знайомитись з наказами, розпорядженнями, постановами та іншими актами адміністрації, документами, які містять потрібну йому інформацію; опитувати осіб, які перебувають у зазначених закладах; витребувати від посадових осіб пояснення з приводу порушень закону.
За виявленими порушеннями закону, прокурор, його заступник:
1) опротестовує і зупиняє незаконні акти і дії керівників та інших посадових осіб установ кримінально-виконавчої системи, інших закладів, де застосовуються заходи, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян, якщо характер порушень не вимагає застосування інших форм реагування;
2) зобов'язаний своєю постановою негайно звільнити особу, яка без встановлених законом підстав перебуває в місцях, зазначених у п. 1 ч. 1 цієї статті; припинити перебування особи у приміщеннях, де застосовуються дисциплінарні стягнення; застосування силових засобів примусу (гамівної сорочки, наручників тощо);
3) вносить подання про усунення порушень закону, причин порушень та умов, що їм сприяють, вживає заходів щодо притягнення до відповідальності винуватців.
У передбачених законом випадках прокурор санкціонує дії адміністрації кримінально-виконавчих та інших установ застосування заходів примусового характеру.
Постанови прокурора є обов'язковими і підлягають негайному виконанню. Інші акти прокурорського реагування розглядаються у встановленому цим Законом порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Повноваження прокурора"
 1. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  повноваженнями владно- розпорядчого характеру(ст. 227 КПКУ). В той же час повноваження прокурора - це не тільки його права, але і обов'язки: при виявленні порушень закону він зобов'язаний реалізувати свої права щодо їх усунення, поновити порушені права і притягнути до відповідальності осіб, які припустилися цих порушень. Це є одним із принципів організації і діяльності прокуратури, передбачений
 2. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на закриття кримінальної справи та ін.); 2) повноваження, спрямовані на виявлення порушень законності (перевірка прокурором матеріалів кримінальної справи, розгляд заяв та скарг учасників процесу, участь у слідчих діях та ін.); 3)
 3. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  повноважень. Прокурор перевіряє наявність обставин, зазначених у ст. 228 КПК (див. вище). 3-й етап - прийняття одного із кінцевих рішень. 4-й етап - підготовка прокурора до здійснення функції підтримання державного обвинувачення у суді. 5-й етап - переведення порушеного ним державного обвинувачення до суду для вирішення питання про призначення кримінальної справи до судового
 4. Система норм про прокурорський нагляд
  повноваженнях прокурора під час здійснення кримінального судочинства. Право України, № 1, 1997, с. 58-60. 3Див. Березовська С. Г. Норми прокурорського нагляду і їх місце в системі радянського права. Питання прокурорського нагляду. М., 1972, с.27-28. 4Див. Михайленко О.Р. Про межі прокурорського нагляду щодо забезпечення законності. М., 1989, с. 18-20. 74 поняття «вищий нагляд» має не тільки
 5. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
  повноважень, об'єктивно потребують правового регулювання. Зауважимо, що суспільні відносини у сфері прокурорського нагляду - поняття, певним чином, абстрактне. Річ у тім, що як і ряд інших відносин, вони не існують в «чистому вигляді», а виникають зразу ж у формі правових3. Однак цей, так би мовити, потенційний характер відносин, що розглядались, дає можливість використати для їх характеристики
 6. §1. Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення
  повноваження, а на прокурора - функцію попереднього слідства. Виходячи з особливого значення закріпленого в Конституції України принципу презумпції невинуваності особи, неприпустимо покладати на обвинуваченого (підсудного) доведення невинуватості. Статтею 129 Конституції до основних засад судочинства віднесено підтримання в суді державного обвинувачення, що відповідно до ст.121 покладається на
 7. Обсяг повноважень судів апеляційної та касаційної інстанцій
  повноважень прокурора при розгляді справи в суді - вважає Є.Смоленцев, - то він ніяким правом нагляду за діяльністю суду не може бути наділений. Таке право суперечить усім принципам правосуддя, обмежує верховенство і незалежність суду. Право прокурора в судовому процесі має бути рівним до права захисника. Лише за такої умови наш процес буде справді змагальним. Змагальність - це найважливіший
 8. взаємодія прокуратури як певної влади з судовою владою
  повноваження. 119 Розглядаючи шляхи подальшого удосконалення діяльності прокуратури, треба зупинитися й на інших її функціях, без розгляду яких неможливо об'єктивно визначити роль і місце прокуратури в структурі держави. Не можна допустити, що суб'єктивні уявлення, відірвані від реальної діяльності прокуратури, прагнення і лобістські можливості деяких політичних груп звели її складну й
 9. Складання прокурором обвинувальних висновків
  повноваження прокурора при здійсненні нагляду при досудовому провадженні з кримінальних справ. Правосвідомість недоцільно узаконювати як одну із основних підстав для здійснення прокурором своїх повноважень і прийняття рішень з конкретних справ. Правосвідомість особи носить суб'єктивний характер і не завжди може грунтуватися на позитивній оцінці норм чинного законодавства. У проекті, присвяченому
 10. Промова прокурора в суді
  прокурора в судових дебатах значення основного процесуального способу доказування обвинувачення і викриття винуватого. Факти, аналіз фактів, зв'язок фактів - ось що повинно лежати в основі промови державного обвинувача, ось що робить цю промову переконливою і змушує суд прислухатися до неї. Але факти збираються і встановлюються в ході судового слідства, де кожна із сторін в обстановці гласності,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua