Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

96. Повноваження суду касаційної інстанції. Рішення, ухвали суду касаційної інстанції.


Повноваження суду касаційної інстанції - це сукупність його прав та опив'яіків щодо здійснення встановлених законом процесуальних дій j перевірки судового рішення, яке набрало законної сияй та с предметом перевірки за касаційною скаргою.
При розгляді справи в порядку касаційною провадження повноваження сулу визначаються його основними «.жданнями; всебічної перевірки законності акту суду, забезпечення виправлення судом першої та (або) апеляційної інстанцій порушень чакону. У зв'язку з ним, ЦП К містить детальний перелік підстав, за яких иосштн чжться тс чи інше рішення суду касаційної інстанції.
ВІДПОВІДНО до ст. 336 ЦПК, за наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції маг право:
відхилити касаційну скаргу і залишити рішення суду без змін;
повністю або частково скасувати рішеним і передати справу на поний розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;
скасувати рішеним апеляційного суду і залишити в склі рішення суду першої інстанції, що було помилково скасо ване апеляційним судом;
скасувати судові рішення і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;
скасувати судові рішення і ухвалити нове або зміїний рі шення, не передаючи справу на новий розгляд.
При перегляді ухвали суду в касаційному порядку суд касаційної інстанції наділений такими повноваженнями:
відхилити касаційну скаргу і залишити ухвалу без змін;
скасувати ухвалу і передати питання на розгляд суду пер шої або апеляційної інстанції;
змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;
скасувати ухвалу і залишити в силі ту, що була помилково скасована апеляційним судом.
Перелік підстав для ухвалення того чи іншого рішення, постановления ухвали судом касаційної інстанції закріплено у ст.ст. 337-342 ЦПК.
Відповідно до ст. 344 ЦПК за результатами розгляду справи судом касаційної інстанції постановляється ухвала або ріііісііня. Причому ухвала не може передбачати зміну рішеним суду першої або апеляційної інстанції чи ухвалення нового рішення по справі без передачі справи на новий розгляд.
Зміст рішення, ухвали суду касаційної інстанції визначений ст. ст. 345, 346 ЦПК і передбачає, що ухвала складається з таких частин:
вступної, в якій зазначається: час і місце її постановления: найменування сулу; прізвища та ініціали головуючого та суддів; прізвища та ініціали секретаря судового засідання; найменування справи та імен (найменувань) осіб, які бе руть участь у справі;
описової, в якій повинен міститися короткий зміст вимог касаційної скарги і оскаржених судових рішень; узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу; виклад доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі; обста вини, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій.
мотивувальної із зазначенням мотивів, з яких суд касацій ної інстанції виходив при постановленій ухвали, і положен ня закону, яким пін керувався;
резолютивної, яка містить висновок суду щодо перегляду судових рішень у порядку касаційного провадження, ви ні.і- чення розподілу судових витрат, строку та порядку набран ня ухвалою законної сили та її оскарження.
Інколи до ухвали суду касаційної інстанції встановлюються додаткові вимоги. Так, у разі скасування судовою рішення і направлення справи на новий розгляд, повинно бути зазначено які порушення норм права було допущено судом першої або апеляційної інстанції.
Рішення суду касаційної інстанції мас відповідати загальним вимогам, які ставляться до такого виду процесуальних документів, і відповідно до ст. 346 ЦПК складатися з чотирьох частин (вступної, описової, мотивувальної та резолютивної").
У вступній частині рішення вказуються час та місце його ухвалення; найменування сулу: прізвища та ініціали головуючого і суддів; прізвища та ініціали секретаря судового засідання; найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі.
В описовій викладається короткий зміст вимог заявника і рішень судів першої та апеляційної інстанцій, короткий зміст вимог касаційної скарги; узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу; узагальнений виклад позиції інших осіб, які беру і ь участь у справі; встановлені сулами першої та апеляційної інстанцій обставиш) справі.
Мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував рішеним суду і ухвалив нове, визначення, чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи Інтереси, нормативна підстава ухвалення рішення суду містяться у його мотивувальній чаї тині.
Резолютивна частина - це висновок про скасування чи зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові помни, і ю чи частково, розподіл судових витрат, зазначення строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.
Відповідно до ст. 349 ЦПК рішення і а ухвали суду касаційної інстанції набнраюіь законної сили з моменту їх проголошення. Скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної інстанції одразу втрачаюіь законну силу.
Після закінчення касаційного провадження справа протягом семи днів повергаггься до суду, який її розілядав. Тому копії судових рішень суду касаційної інстанції понюрно видаються саме судом першої інстанції, де зберігається справа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "96. Повноваження суду касаційної інстанції. Рішення, ухвали суду касаційної інстанції."
 1. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  повноваження на відкриттяпровадження у справі - права на пред'явлення позову(статті 3, 118 ЦПК України), зустрічного позову (ст. 123 ЦПКУкраїни), вимоги про виправлення недоліків рішення судом,який його ухвалив (статті 219-221 ЦПК України); права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал(статті 292, 324 ЦПК України), про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за
 2. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів. Отже, з цього можна зробити висновок, що
 3. 45. Функціональна підсудність, її характеристика.
  повноваження (ст. 47 Закону України «Про судоустрій України», ст. 353 ЦПК
 4. 94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
  повноважені ініціювати касаційне провадження, а саме, відповідно до ст. 324 ЦПК: сторони (позивач та відповідач): інші особи, які беруть участь у справі (треті особи, як ті, що заявляють самостійні вимоги щодо предмет спору, так і ті, що не заявляють та ких вимог); особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив пи тання про їх права та обов'язки, і які мають відповідну ци вільну
 5. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  повноважень суду касаційної інсіаншї на стадії проведення необхідних підготовчих дій визначено ст.ст. 331, 332 ЦПК. Протягом десяти днів t моменту постановления ухвали про прийняття касаційної скарги суддя-доповідач надсилає її копії та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, встановлює строк, протягом якого можуть бути подані іапереченш на касаційну скаріу, та витребовує
 6. 97. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст скарги.
  повноваження, якщо в справі немає підтвердження ЦЬОГО, Також до скарги додаються докази сплати судового збору та оплати витрат на інформакіііно-ісхнічнс забезпечення розгляду справи. Особа звільняється від оплати цих витрат у разі подання скарги про перегляд рішення в зв'язку в визнанням мого міжнародною судовою установок), юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні
 7. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
  повноваження у представника на подачу заяви від імені заінтересованої особи. До цього переліку в літературі включаються додатково такі передумови, як процесуальна заінтересованість сторін, правовий характер вимоги, наявність спору про право цивільне, відсутність прямої заборони на судовий захист9. Щодо останньої передумови, то вона охоплюється підвідомчістю справи, а попередні три характеризують
 8. Відповідач
  повноваження на порушення провадження в справі - права на пред'явлення позову (ст. 5 ЦПК), зустрічного позову (ст. 140 ЦПК), вимоги про виправлення недоліків рішення судом, який його постановив (статті 213-215 ЦПК); права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал (статті 290, 320 ЦПК), про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами (ст.
 9. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
  повноважень судів, що переглядають справи втакому порядку. Суд вищого рівня, який переглядає рішення суду нижчого рівня у виключному порядку, не є судом другої (апеляційної) чи третьої (касаційної) інстанції. Поняття інстанційності не може бути застосовано до цього суду, бо стадія процесу, в якій він діє, має виключний характер. Місце стадії перегляду судових рішень у порядку виключного
 10. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
  повноваженнями та істотними процесуальними особливостями розгляду справ і правовим становищем осіб, які беруть участь у справі. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Закон України «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 р. 3. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду цивільних справ у порядку нагляду» від 26 січня
© 2014-2022  ibib.ltd.ua