Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

4. Права і обов'язки опікунів та піклувальниківГоловною треба вважати обов'язок опікунів і піклувальників піклуватися про зміст своїх підопічних, про забезпечення їх доглядом і лікуванням, а щодо неповнолітніх підопічних - також і про їх навчанні та вихованні. Ця загальна обов'язок конкретизується стосовно до різних сфер діяльності опікунів і піклувальників. Найважливіше місце серед них займає сфера майнових відносин.
Опікун, будучи законним представником підопічного, повністю замінює його в майнових відносинах і відповідно з цим має право вчиняти від імені підопічного всі угоди, які необхідні для забезпечення інтересів підопічного і цілей опіки. Піклувальник має право давати чи не давати згоду на вчинення правочинів підопічним. Однак права опікуна та піклувальника в даній сфері суттєво обмежені в інтересах підопічних. Це виражається в тому, що опікун без попереднього дозволу органу опіки та піклування не вправі робити, а піклувальник давати згоду на вчинення наступних угод:
з відчуження, у тому числі обміну або дарування, майна підопічного, здачі його в оренду (в оренду), у безоплатне користування або в заставу;
угод, що тягнуть відмову від належних підопічному прав, розділ його майна або виділ з нього часткою, а також будь-яких інших угод, що тягнуть зменшення майна підопічного (п. 2 ст. 37 ЦК).
З метою попередження можливих зловживань опікуну, піклувальнику, їх подружжю і близьким родичам заборонено здійснювати операції з підопічним. Виняток зроблено для передачі майна підопічному як дарунок або у безоплатне користування.
Майнові відносини в сфері опіки та піклування істотно ускладнюються у разі передачі частини майна підопічного в довірче управління (ст. 38 ЦК). Необхідність використання цивільно-правового інституту довірчого управління виникає за таких обставин: при наявності у власності підопічного нерухомого та цінного рухомого майна (наприклад, цінних паперів) і потреби забезпечити постійне управління ім.
Довірче управління встановлюється на підставі договору, укладеного між органом опіки та піклування і керуючим, який визначається цим органом. Передане в довірче управління майно виділяється з майна підопічного. При цьому опікун (піклувальник) зберігає свої повноваження стосовно того майна підопічного, яке не передане в довірче управління. Майно, передане в довірче управління, має використовуватися в інтересах підопічного. Дотримання керуючим цього обов'язку контролюється органом опіки та піклування як стороною в договорі про довірче управління. Довірче управління майном підопічного припиняється з підстав, передбачених законом для припинення договору про довірче управління майном, а також у випадках припинення опіки та піклування, наприклад у зв'язку з досягненням неповнолітнім 18 років (див. п. 2 ст. 38, ст. 1024 ЦК) .
Зміст підопічного неминуче вимагає певних матеріальних витрат. Як зазначено в літературі, в даному випадку діє наступний принцип: "опікуни та піклувальники не зобов'язані утримувати своїх підопічних" 1. Джерелами матеріального забезпечення підопічних служать належні їм пенсії, стипендії, допомоги, інші соціальні виплати, аліменти, заробітна плата, доходи від управління їх майном (наприклад, дивіденди по акціях, відсотки за вкладами і т. п.). Зазначені доходи можуть витрачатися опікунами та піклувальниками виключно в інтересах підопічного і з попереднього дозволу органу опіки та піклування.
1 Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред. О. Н. Садиков. С. 66.
Однак якщо з доходів підопічного опікун (піклувальник) робить необхідні на утримання підопічного витрати - на харчування, одяг, оплату послуг та інші повсякденні потреби, то отримання дозволу органу опіки та піклування не потрібно (п. 1 ст. 37 ЦК).
Обов'язки опікуна або піклувальника розглядаються як почесні, засновані на почутті громадянського, а часто і родинного боргу. Відповідно до цього виплата якої винагороди опікунам та піклувальникам не передбачена; вони, як сказано в п. 1 ст. 36 ГК, виконують свої обов'язки безоплатно, крім випадків, передбачених законом.
Деякі особливі обов'язки передбачені для опікунів і піклувальників неповнолітніх. Зокрема, вони зобов'язані проживати спільно зі своїми підопічними. Роздільне проживання піклувальника з підопічним, які досягли 16 років, допускається з дозволу органу опіки та піклування за умови, що це не відіб'ється несприятливо на вихованні та захисту прав та інтересів підопічного. Опікуни та піклувальники неповнолітніх повинні дбати про їх навчання і виховання, про їх здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток (ч. 2 п. 3 ст. 36 ЦК, п. 1 ст. 150 Сімейного кодексу РФ).
Час перебування громадянина під опікою чи піклуванням залежить від обставин, пов'язаних з особистістю підопічного і особистістю опікуна (піклувальника), а також від деяких інших обставин, зазначених у законі. Законом допускається звільнення опікуна чи піклувальника від виконання ними своїх обов'язків і відсторонення від їх виконання.
Звільнення відбувається в силу певних об'єктивних обставин, за відсутності у органів опіки та піклування-яких претензій до діяльності опікуна або піклувальника. Звільнення відбувається,
по-перше, якщо неповнолітній повертається батькам або хто-небудь його усиновив і,
по-друге, якщо підопічний поміщений для постійного перебування у відповідне виховне , лікувальний заклад, установа соціального захисту населення або інше аналогічне установа.
У зазначених випадках відпадають підстави для продовження опіки чи піклування.
Звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника можливо на їх прохання. Однак для задоволення
такого прохання необхідно довести, що вона обгрунтована поважними причинами: хвороба, зміна майнового стану, відсутність взаєморозуміння з підопічним, зміна місця проживання і т. п. Рішення про звільнення приймає орган опіки та піклування .
Поряд із звільненням законом (ст. 39 ЦК) допускається відсторонення опікуна чи піклувальника від виконання ним своїх обов'язків і заміна його іншою особою. Відсторонення застосовується при неналежному виконанні опікуном чи піклувальником лежачих на неї обов'язків, у тому числі при використанні ним опіки чи піклування з корисливою метою або при залишенні підопічного без нагляду та необхідної допомоги. При цьому органи опіки та піклування можуть вжити необхідних заходів для притягнення винного громадянина до встановленої законом відповідальності, у тому числі кримінальної. Можливо відсторонення опікуна чи піклувальника від виконання ним своїх обов'язків і за відсутності його вини, наприклад якщо недоліки в його діяльності обумовлені відсутністю досвіду, навичок, педагогічних знань і т. д.1
Окрім звільнення опікуна або піклувальника від виконання ним своїх обов'язків або відсторонення від їх виконання, опіку чи піклування припиняються і з інших підстав. Так, опіка над повнолітнім громадянином, який раніше був визнаний недієздатним, припиняється, якщо судом винесено рішення про визнання підопічного дієздатним. Рівним чином і піклування припиняється, якщо стосовно громадянина, раніше обмеженого у дієздатності, судом буде скасовано це обмеження.
Опіка припиняється також по досягненні малолітнім підопічним 14 років. У цьому випадку громадянин, який виконує обов'язки опікуна, стає піклувальником неповнолітнього без додаткового рішення про це. По досягненні неповнолітнім 18 років припиняється і піклування над ним, причому без особливого рішення, в силу самого факту досягнення повноліття. Якщо неповнолітній придбав повну дієздатність до досягнення 18 років (п. 2 ст. 21 і ст. 27 ЦК), то піклування над ним також припиняється.
У ДК РФ (ст. 41) закріплена спеціальна форма забезпечення інтересів повнолітніх і повністю дієздатних громадян, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати і захищати свої права і виконувати обов'язки, - патронаж.
1 Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред О Н Садиков С. 69.
Маються на увазі хворі, не здатні пересуватися і обслуговувати себе, особи з важкими каліцтвами, особи похилого віку і т. п., при відсутності осіб, зобов'язаних здійснювати догляд за ними. Орган опіки та піклування за згодою такого громадянина може призначити йому піклувальника (помічника), який приймає на себе обов'язок надавати підопічному регулярну допомогу.
Оскільки відносини патронажу встановлюються з повністю дієздатною особою, всі питання, пов'язані із здійсненням його майнових прав, вирішуються тільки з його згоди. Так, розпорядження майном, що належить такому громадянину, здійснюється піклувальником (помічником) на підставі договору доручення або довірчого управління, укладеного з підопічним. Побутові та інші угоди, спрямовані на утримання і задоволення побутових потреб підопічного, вчиняються з його згоди. Збереження за підопічним повнолітнім дієздатним громадянином повної самостійності проявляється також у тому, що відносини патронажу можуть бути в будь-який час припинені за його вимогою.
На відносини патронажу поширюється дія багатьох правил, що регулюють опіку і піклування, зокрема ст. 34, 35,39 ЦК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Права і обов'язки опікунів та піклувальників "
 1. § 3. Опіка та піклування
  права, в рамках якого здійснюється правове регулювання відносин, спрямованих на заповнення відсутнього обсягу дієздатності громадян. Крім того, опіка та піклування є формою виховання дітей, що залишилися без батьківського піклування. Відповідно розмежовується і правове регулювання відносин з опіки та піклування за новим цивільному і сімейному законодавству: права
 2. 1. Поняття і цілі опіки та піклування
  права та обов'язки, тобто має правоздатність. Але не всі громадяни (фізичні особи) здатні самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки в силу нестачі дієздатності або її повної відсутності. Для заповнення відсутньої або відсутньою у таких громадян дієздатності і для захисту їх прав та інтересів використовується інститут опіки та піклування. Отже,
 3. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки (процесуальна дієздатність)
 4. Поняття судового представництва
  права, якому властиві як процесуально-правові, так і матеріально-правові ознаки , сукупність яких і визначає зміст даного інституту, регулюючого процесуальні відносини як між представником і акредитуючою, так і між представником і судом. Таким чином, в процесуальному представництві наявні два види правовідносин: матеріальне правовідношення між
 5. Оформлення, підтвердження і перевірка повноважень представника
  права та обов'язки експонованих осіб. Але при реалізації розпорядчих прав сторін, що тягнуть за собою відчуження нерухомого майна подається особи, законними представниками має враховуватися вимога ст. 37 ГК РФ (отримання попередньої згоди від органу опіки та попеч-тва). Повноваження адвоката у випадках, передбачених федеральним законом, підтверджуються ордером на
 6. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
    права поділяються на чотири групи: 1) арбітражні суди як органи, що вирішують спори; 2) особи, що у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і мають юридичну зацікавленість у результаті арбітражного процесу; 3) особи, що сприяють діяльності арбітражного суду в силу обов'язків за поданням доказової інформації та в інших випадках (свідки,
 7. 14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.
    права і створювати для себе цивільні обов'язки (ст. 11 ЦК України). Більшість вчених-цивілістів виділяють два основних елементи у змісті дієздатності: сделкоспособность - здатність самостійно укладати угоди і деліктоздатність - можливість нести самостійну майнову відповідальність. Проте виділення окремих елементів дієздатності не має практичної значущості,
 8. 16. Опіка та піклування.
    правами опікун відсторонюється від покладених на нього функцій рішенням відповідного органу опіки та піклування. При цьому органи опіки та піклування зобов'язані (а по припиненні опіки, особа, що складалося під опікою вправі) вимагати від опікуна відшкодування майнової шкоди, заподіяної останнім унаслідок несумлінного або недбалого виконання своїх обов'язків. Піклування
 9. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
    права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д.
 10. 62. Поняття, значення і види представництва.
    права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua