Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду і їх виконанняОбов'язки підрядника за договором будівельного підряду визначаються його умовами, викладеними вище, а також обов'язковими для нього вимогами нормативно-технічних документів з питань проектування та будівництва. Основна його обов'язок - здійснити будівництво (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) передбаченого договором підприємства, будівлі, споруди, іншого об'єкта. Причому будівельно-монтажні та інші роботи по об'єкту мають бути виконані у відповідності з технічною документацією та кошторисом (проектно-кошторисною документацією), вимог будівельних норм і правил, інших нормативно-технічних актів із забезпеченням належної якості будівельно-монтажних робіт і кінцевого результату роботи підрядника - об'єкта будівництва. При здійсненні будівництва підрядник зобов'язаний також дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.
Підрядник зобов'язаний забезпечити будівництво необхідними матеріалами, в тому числі деталями і конструкціями, а також обладнанням, якщо договором будівельного підряду не передбачено, що забезпечення будівництва в цілому чи в певній частині здійснює замовник. Змонтоване обладнання він зобов'язаний випробувати і випробувати. Крім того, підрядник зобов'язаний своєчасно усунути недоробки і дефекти, виявлені в процесі приймання будівельно-монтажних робіт, здати замовнику у передбачений договором строк закінчений будівництвом об'єкт і забезпечити досягнення зазначених у технічній документації показників об'єкту будівництва, в тому числі таких, як виробнича потужність підприємства.
Як і обов'язки підрядника, обов'язки замовника визначаються викладеними вище умовами договору, а також обов'язковими для нього вимогами нормативно-технічних документів з питань проектування та будівництва. Замовник зобов'язаний своєчасно надати підряднику земельну ділянку при новому будівництві або забезпечити йому фронт робіт на об'єктах, що підлягають реконструкції або технічного переозброєння, передати підряднику документи, що підтверджують дозвіл відповідних органів на виробництво робіт в місцях проходження підземних комунікацій, в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, надати підряднику послуги, пов'язані з енерго-та водопостачанням, виконати інші передбачені договором обов'язки.
Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних підрядником робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника. Якщо у замовника немає фахівців, здатних здійснювати такий контроль і нагляд, він має право самостійно без згоди підрядника укласти договір про надання послуг такого роду з відповідним "інженером" (будівельної інженерної організацією), що є професіоналом, фахівцем у цій сфері діяльності. У цьому разі в договорі будівельного підряду визначаються функції такого "інженера" (будівельної інженерної організації), пов'язані з наслідками його дій для підрядника.
Характерною особливістю договірних відносин за будівельним підряду є співробітництво сторін, яке тут проявляється в значно більшій мірі, ніж в інших підрядних договорах. Якщо при виконанні будівництва і пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання договору, кожна зі сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені. Витрати сторони, пов'язані з виконанням таких обов'язків, підлягають відшкодуванню іншою стороною, лише якщо це було передбачено договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду та їх виконання "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  права на нього; по спорах, пов'язаних З реєстрацією або видачею патентів, реєстрацією та видачею свідоцтв на товарні знаки, промислові зразки, корисні моделі чи реєстрацією інших прав на результати інтелектуальної діяльності, які вимагають реєстрації або видачі патенту або свідоцтва в Російській Федерації; по спорах про визнання недійсними записів у державні
 2. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  права), та інших результатів діяльності (робіт, послуг) і тим самим виражає єдність майнового обороту і динаміку майнових відносин. На відміну від правовідносин власності, що фіксують статітку - привласнення матеріальних благ певному суб'єкту, зобов'язання за своїм економічним змістом виступають як спосіб переміщення вже присвоєного майна. Право власності
 3. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  права. Разом з тим зобов'язанням притаманні загальні риси, що дозволяють встановити, поряд зі спеціальними, і єдині вимоги. Вони відображені в загальній частині зобов'язального права (глава 22 ЦК РФ) і застосовуються до будь-яких видів зобов'язань, визначаючи, якщо тільки інше не передбачено законом, угодою сторін, звичаями ділового обороту, параметри виконання, тобто місце, спосіб, терміни, суб'єктний
 4. Принцип належного виконання. Реальне виконання.
  Права та обов'язки, своєю угодою можуть встановити і порядок їх реалізації. Саме тому більшість норм, що регламентують порядок виконання договірних зобов'язань, диспозитивності: що містяться в них правила застосовуються до виконання конкретного зобов'язання при відсутності іншої угоди між сторонами. Так, оплата робіт за договором підряду може передувати передачі остаточного
 5. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  права інших учасників цивільних правовідносин. Правопорушення є тим юридичним фактом, з яким закон, інший нормативний акт або договір пов'язує виникнення охоронного правовідносини. У рамках такого правовідносини до порушника чи іншому відповідальній особі застосовуються конкретні заходи відповідальності. Види і склад цивільного правопорушення. У цивільному законі
 6. § 4. Застосування окремих заходів відповідальності у поєднанні з іншими наслідками правопорушення
  права. Будучи загальною мірою відповідальності, відшкодування збитків поєднується з іншими правовими наслідками правопорушення. 2. Примушування виконати зобов'язання в натурі. Це загальне правило закріплено в диспозитивної нормі п. 1 ст. 396 ГК РФ і застосовується, оскільки інше не встановлено договором або законом. Відшкодування збитків і сплата неустойки, за загальним правилом, не виключають виконання
 7. 1. Істотні умови договору
  права та обов'язки контрагентів, що складають зміст договірного зобов'язання. У письмових договорах умови викладаються у вигляді окремих пунктів. До основного тексту письмового договору можуть, крім того, додаватися різні узгоджені сторонами додатки і доповнення, які також входять в його зміст в якості складових частин договору. Наявність додатків, які конкретизують
 8. 2. Сторони та зміст договору підряду
  права на участь у підрядних відносинах як з боку підрядника, так і з боку замовника, орієнтуючись на загальні правила про участь громадян та юридичних осіб у цивільному обороті. За загальним правилом, коли йдеться про виконання за договором підряду невеликого обсягу технічно нескладних робіт, вони виконуються особисто підрядником. Однак при виконанні складного комплексу робіт, особливо в
 9. 1. Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду
  права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода) (ст. 15, 393 ЦК). Оскільки сторони договору будівельного підряду зазвичай є підприємцями, відповідальність ця настає незалежно від наявності вини сторін у невиконанні
 10. 3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса
  права виконувати свої службові обов'язки в період виконання їх особою, яка тимчасово його заміщує. Приватний нотаріус має право укладати цивільно-правові та трудові договори, відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках. У законодавстві України немає чіткого визначення терміна "цивільно-правові договори". Можна припустити, що це договори, що регулюються Цивільним кодексом
© 2014-2021  ibib.ltd.ua