Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А. , Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Права та обов'язки суду


Розглядаючи арбітражні справи, суд не повинен бути стороннім спостерігачем. Він повинен, виходячи з поставлених перед ним завдань, зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість (ст. 9 АПК РФ):
керувати всім ходом процесу;
усувати з процесу все, що не відноситься до даної справи;
роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки;
допомагати особам, бере участі у справі, належним чином використовувати надані їм законом права;
попереджати про наслідки вчинення або невчинення ними процесуальних дій;
створювати умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин справи, правильного застосування нормативно-правових актів при вирішенні справи.
У той же час суд повинен стежити за тим, щоб учасники процесу не зловживали наданими їм правами, щоб вони чітко виконували покладені на них процесуальні обов'язки.
Слід зазначити, що тривалий час суд розглядався у відносинах з учасниками процесу лише як упра-рону обличчя. Зобов'язаним суд визнавався тільки перед державою, наділив суд повноваженнями щодо розгляду і вирішення справ. Однак, в даний час в науці процесуального права вказується, що загальна обов'язок з розгляду справ виникає у суду перед державою, а обов'язок з розгляду і вирішення конкретної справи виникає перед особами, що у справі.
Всі дії арбітражного суду чітко регламентовані. Відповідно до Постанови № 12 Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 30 грудня
року «Про внесення змін і доповнень до Регламенту арбітражних судів Російської Федерації», з 01 січня
року арбітражні суди Росії повинні проводити арбітражні засідання по новому уточненого Регламенту. Регламентом чітко регулюються права та обов'язки суддів при розгляді справ. Так, відповідно до п. 41 Регламенту, в ході судового засідання головуючий не має права:
обмежувати суддів у можливості задавати питання особам, які беруть участь у справі;
знімати питання , поставлені суддями, перед особами, що у справі;
коментувати питання суддів.
Будь-який учасник процесу має право вимагати від суду вчинення дій, передбачених процесуальним зако-нодательством Російської Федерації і Регламентом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права та обов'язки суду "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  права / / Право України. - 1998. - № 8. 7. Авер'янов В. Реформування українського адміністратівного пра ва: Черговий етап / / Право України. - 2000. - № 7. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Бі-Тяка Ю.П. - Харків, 2000. 10. Алексєєв С.С. Теорія права. - М., 1995. 11. Аморджуев
 2. 3. Держ. службовець
  права та обов'язки держ. сл. - Ті ж, що і ін громадян в КРФ. Цивільні права і свободи гос. сл. обмежені законодательст-вом з метою нормального гос. служби. Службові права та обов'язки поділяються на загальні для всіх держ. службовців та специальн. володіння кіт. свя-Зано з держ. посадами. Наприклад, спеціальними явл. пр. і про-ти наловив інспектора в обл. дотримання податок. з-ва. Загальні права
 3. Види і стадії адміністративного права
  права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спору,
 5. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  правами. Принцип державної мови судочинства являє собою таке правило, згідно з яким судочинство в арбітражному суді ведеться державною - російською мовою, а особам, які не володіють мовою, забезпечується можливість переведення З метою розуміння ними здійснюваних процесуальних дій. Згідно ст. 12 АПК беруть участь у справі, не володіють російською мовою,
 6. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  права є відображенням і розвитком принципу диспозитивності в цивільному матеріальному праві, де громадяни та юридичні особи на свій розсуд розпоряджаються належними їм громадянськими правами, в тому числі правом на їх захист. Діапазон прояву принципу диспозитивності дуже широкий. Відповідно З ним особи, що у справі, реалізують право на звернення до суду за судовим захистом,
 7. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони подлежатразрешенію певними юрисдикційних-ми органами. П.С. Дружков визначав
 8. Особи, які беруть участь у справі.
  Права та інтереси безпосередньо або опосередковано зачіпаються спірним матеріальним правовідносинами, які звернулися до суду або залучені до виник не з їхньої ініціативи цивільній справі. Сутність повного юридичного інтересу полягає в тому, що рішення суду може відбитися на правах і обов'язках конкретного особи. До таких суб'єктів закон відносить боку і третіх осіб, заявників і
 9. Склад арбітражного суду, що розглядає конкретний спір по суті
  права та законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду »); справи про неспроможність (банкрутство), якщо інше не встановлено федеральним законом; справи, спрямовані до арбітражного суду першої інстанції на новий розгляд з вказівкою на їх колегіальний розгляд. В АПК
 10. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки (процесуальна дієздатність)
© 2014-2021  ibib.ltd.ua