Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяCоциальная психологія → 
« Попередня
Р. Берон, Д. Бірн, Б. Джонсон. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, 2003 - перейти до змісту підручника

Предметний покажчик

Автоматизм мислення 335 Автоматична пильність 108 Агресія 311, 352, 369, 374, 391

- «Велика п'ятірка» особистісних характеристик 383

- вербальна 386

- ворожа 383

- її запобігання 387

- інструментальна 383

- як придбане соціальну поведінку 372

- когнітивні фактори 373

- оцінка 373

- сценарії 373

- непрямі форми 386

- статеві відмінності 385

- соціально -рольова інтерпретація 386

- роль особистісних характеристик 381

~ роль сценаріїв, оцінки та емоцій 372

- соціальні чинники 374

- жорстка порнографія 379

- жорстокість у ЗМІ 377

- підвищене збудження 379

- пряма провокація 376

- стратегії зниження когнітивні 390

- теорії

- біологічна 370

- когнітивні 372 Агресія (продовження)

- соціального навчання 372

- фізична 385 Аддитивная завдання 411 Альтруїзм 369 Альтруїстська особистість 359

- компоненти 359

- віра у справедливість світу 360

- внутрішній локус контролю 360

- соціальна відповідальність 360

- егоцентризм 360

- емпатія 359 Аналіз регресії 38 Андрогінія психологічна

158 Андрогін особистість 158 Атрибуції причинні 480 Атрибуція 67, 79, 230

- каузальна 71

- помилки 74

- самовиправдання 76

- відповідності 74

- ефект діяч-спостерігач 76

- попередня 391

- чорт 69 Аттітюди 174

- інструментальне обумовлення 181

- як схеми 175

- класичне обумовлення 179 Предметний покажчик 497 Аттітюди (продовження)

- визначення 175

- наслідування 182

- підсвідоме обумовлення 181-придбані 177

- формування 177 Атракція 262, 405 аутгрупами 230

- ілюзія однорідності 236 Б

Біологічні теорії агресії

371 Біологічні фактори 23 Великий брехні стратегія 471 В

Валентність 414 Взаємність 279 Вплив 427

- групове 398

- меншини 325 Увага 98 Збудження 379

- залишкове 380

- підвищений 379 Можливі «Я» 139 Сприйняття 54

- себе 167 Відтворення 98 Враження

- управління 81

- основні тактики 85

- формування 81 Вибір партнера 24 Вибіркове вплив 204 Вибіркове опитування 418 Вимушена поступливість 209

- визначення 209 Виконання задачк399

- соціальна фасилітація 408

- страх перед оцінкою 409 Г

Гіпотеза 33, 44

- контакту 241

- про мімічної зворотного зв'язку 181

- відповідь реакції виразу обличчя 123-відповідності 278

- співпереживання-альтруїзму 364

- «фрустрація-агресія» 375

- емпатичних задоволення 367 Група 399

- виконання завдань 406

- сприяння 407

- страх перед оцінкою 409

- основні аспекти 402

- норми 404

- ролі 402

- згуртованість 404 ~ статус 403

- основні характеристики 399

- взаємодія 399

~ взаємозалежність 400

- структурованість 400

- стійкість 400

- прийняття рішень 423

- причини виникнення 401

- прагнення до узгодженості 422

- ефект загального знання 425498 Предметний покажчик

Групова поляризація 420 Групове вплив 398 д

Двухфакторная теорія емоцій

121 Деперсоналізованная атракція

405 Дисбаланс 276 Дискримінація 218, 223

- жінок 249

- по підлозі 247

- сучасний расизм 224 Дисонанс 209

- і здоров'я 212 Диференціація 71 Дифузія відповідальності 357, 413 Домінантні реакції 408 Допит присяжного («говорити правду») 450 Доступність 102 Дружба 280

Ж

Тверда порнографія 379 Жорстокість в ЗМІ 377 3

Закон активізації когнітивної структури 104 І

Ідентифікація

- соціальна 134 Виборче ухилення 203 Зміни в «Я»-концепції 141

Ілюзорна кореляція 234 інгруп 230

- диференційованість 236 Інстинкт

- боротьби 370

- смерті 370 Інструментальність 414 Інформаційне перевантаження 100 Інформаційне

- згода 47

- соціальний вплив 323 К

Когнітивні процеси 22 Когнітивні теорії агресії 372 Когнітивні чинники

- агресії 373

- оцінка 373

- сценарії 373 Когнітивний

- дефіцит 391

- дисонанс 459

- визначення 205

- тривіалізація 206 Кодування 98 Колективна пастка 423 Компроміс 469 Конвергентні операції 42 Контраргументи 203 Контроль з порожнім поруч 449 Конфлікт

- на робочому місці 466

- причини 467

~ стратегії поведінки 468

- рольової 403

Предметний покажчик 499 Конформізм 312

- внутрішня згода 315

~ і вплив меншини 324

- і значення індивідуальності 320

- і прихильність 316

- і розмір групи 318

- і прагнення до точності 317-досліди Еша 314

- публічний 315 Кореляція 38

корреспондентной умовивід 68 Креативність 429 Культурний контекст 22 Л

Лідерство 311, 426

- автократичний стиль 429

- демократичний стиль 429

- орієнтація

- на задачу 430

- на людину 430

- основні риси 428

- статеві відмінності 431

- управління враженнями 435

- харизма 434

Особистість альтруїстична 359 Любов 286, 290

- нерозділене 288 '- дружня 293

- пристрасна 287 М

Межгрупповой контакт 241 міжканальний невідповідності 65 Міжособистісна атракція 262

- взаємність 279

- дружба 280

- і гіпотеза відповідності 278

- і подібність установок 275

- і теорія балансу 276

- і фізична привабливість 269, 274

- любов 286

- повторюється вплив 263

- роль емоцій 265

- романтичні відносини 285

- подружні стосунки 297, 299, 301

міжрасові лицьова ідентифікація 237 Метаанализ 41 Метод

- «домогтися у що б то не стало» 334

- «захлопнувшейся двері» 332

- «і це ще не все» 332

- «крайнього терміну» 334

- «нога в дверях» 330

- «роздратування» 335 Мікровирази 65 Модель

- впливу емоцій 127

- генетичного детермінізму 368

- колективних зусиль 413

- любові трикутна 293

- непокори 343

- полегшення негативного стану 366

- загальною групової ідентичності 243500 Предметний покажчик Модель {продовження)

- орієнтована на емоції атракції 266 ~ поведінки типу А 382

- поведінки типу Б 382

- наближається загрози 154

- процесу установка-поведінка 193

- самоефективності 154

- соціальна 392 Мотивація 140

- враження 200

- захисту 198

- точності 198 МУЛЬТИФАКТОРНОЇ теорія статевої приналежності 157 Н

Спостерігач 354

Настрій 120

Невідання плюралістичне

104 Невербальна комунікація 56

- вираз обличчя 58

- мікровирази 65

- контакт очей 60

- дотик 61

- мова тіла 60 Невербальне поведінка 56 Невербальні сигнали 54 Нейропсихологический підхід 121

Несумісних реакцій стратегія 472

Нетипові результати 68

Норма

- заборонна 404

- приписуюча 404

Нормативне соціальний вплив 322 Норми

- суб'єктивні 193 Про

Обдумування 383 Обман

- як метод досліджень 46

- розкриття його 65 огруппленіе мислення 422 Самотність 283

- визначення 283 Очікування 414 Надання допомоги 354 -

- жертва 362 Організаційна психологія 457

Орієнтація на соціальний перевага 253 Орієнтована на емоції модель атракції 266 Ослаблення ієрархії 253 Відповідальність 357

- розподіл (дифузія) 356 Звіт 47 Оцінка 373

- первинна 373

- поведінкового контролю 193

- повторна 373 Помилка 106

- автоматична пильність 108

- непослідовність інформації 107

- несумісності 471-рівня представленості 102 Предметний покажчик 501

П

Паралінгвістіческіе аспекти мови 66 Переговори 471 Мінлива

- залежна 33

~ незалежна 32 плюралістичної неведення 104 Поведінка

- агресія 352, 369

- вплив на соціальні установки

- когнітивний дисонанс 205 ~ вплив статевих ролей на нього 160

- вплив соціальних установок на нього 192

- міжособистісне 166

- спостерігач 354

- невербальне 55

- надання допомоги 355

- відповідальність за дії 356

- плюралістичне 356

- статеве 159

- андрогинное 159

- типове 160

- просоциальное 352, 363

- байдужість 353

- соціальне 15

- причини 21 Підвищення власної значущості 146 Наслідування 182 Підпорядкування 337

- деструктивне 341

- опір йому 343

- дослідження Мілгрема 337 Позитивна зворотна реакція

285 Стать 156 Статева ідентифікація

- стереотипна 159 Статева

- ідентичність 156, 158

- приналежність 156

- типізація 157 Статеві стереотипи 248 Сталість 71 Правила демонстрації 59 Правило

- двох третин 418

- першого зсуву 418

- «перемагає більшість» 417

~ «перемагає істина» 418 Правосуддя 442

- вплив особистісних якостей підсудного 454

- допит присяжного 450

- досудова розголос 445

- і сприйняття злочину 445

- і ЗМІ 444

- упередження з боку суду 451 Відданість організації 461

- і громадянська позиція 461

- компонент тривалості 462

- нормативний компонент 462

- емоційний компонент 462

Попередня атрибуція 391 Гранична помилка атрибуції 230502 Предметний покажчик

Застереження 203 Упередження 218, 221, 311

- і ілюзорна кореляція 234

- витоки

- роль соціального навчання 228

- суперництво 226

- соціальне пізнання 231

- стереотипи 231

- визначення 219

- засноване на статевих відмінностях 247

- скляна стеля 247 Прихильність 316 Придатність 368 Примирення 469 Прийняття рішень 399, 423, 424

- групове 416 ~ схеми 417 Провокація 376 просоциальное поведінка

- причини 363

- безкорислива мотивація 364

- егоїстична мотивація 366, 367 Прототипи

- визначення 130 Психологічне подолання 477 Психологія

- еволюційна 109 Психологія здоров'я 473 ~ боротьба зі стресом 483

- натренованість 484

- створення позитивних емоцій 484

 Психологія здоров'я (продовження) ~ соціальна підтримка 485 

 - І інформація 475 

 - Чутливість до знехтуваним 480 Р 

 Робота 

 - І співпраця 466 

 - Конфлікт на робочому місці 466 

 - Відданість організації 461 

 - Співбесіда при наймі 464 

 - Соціальні установки 458 

 - Задоволеність 459 Робоча «Я»-концепція 140 Дратівливість 383 Роздуми про неслучівшегося 

 АЛЕ Розташування 330 Розподіл відповідальності 

 357 рекатегорізація 243 Репрезентативність 101 Рольовий конфлікт 403 Ролі як груповий аспект 402 Самоконтроль 149 

 - Високий і низький - відмінності 150 Самооцінка 145 

 ~ Наслідки 148 Самопрезентація 84, 409 Самоперевірка 146 Самоповага 143 ~ і соціальне порівняння 144 Предметний покажчик 503 Самоефективності 152 

 - І виконання завдання 153 

 - Підвищення 153 Свідельскіе показання 447 

 - Контроль з порожнім поруч 449 Секреторний імуноглобулін А 478 

 Сексизм 247 

 Серотонін 371 

 Синтез досліджень 41 

 Схильність до крайнього подразнення 371 

 Співбесіда при наймі на роботу 463 

 - Зовнішність кандидата 464 Узгоджене підтвердження 277 Узгодженість 71 Сприяння 407 Повідомлення 

 - Обробка 

 - Мотивація враження 200 

 - Мотивація захисту 198 

 - Мотивація точності 197 Співвідношення східних установок 275 

 Співпереживання 364 Суперництво 469 Зосередженість на собі 137 Соціальна бажаність 69 Соціальна ідентифікація 

 134, 190 Соціальна ідентичність 402 Соціальна категоризація 230 Соціальна лінощі 411 Соціальна психологія 

 - І біологічні фактори 23 Соціальна психологія {продовження) 

 - І когнітивні процеси 22 

 - І конвергентні операції 42 

 - І соціологія 20 

 - І теорії 43 

 - І екологічні змінні 22 

 - Культурний контекст 22 

 - Методи досліджень 31 

 - Обман 46 

 - Проблеми інтерпретації даних 40 

 - Експериментальний 32 

 - Методи дослідження 

 - Кореляційний 37-визначення 18 

 - Походження і розвиток 26,28 Соціальна фасилітація 407, 

 410 Соціальне занепокоєння 283 Соціальний вплив 310 

 - Інформаційне 323 

 - Конформізм 312 

 - Нормативне 322 Соціальне сприйняття 54 Соціальне мислення 118 

 - Прототипи 94, 96 

 - Схеми 94, 96 

 - Особистостей 96 

 - Ролей 97 

 - Сценарії 97 Соціальне навчання 178 Соціальна поведінка 16 Соціальне пізнання 94, 117, 

 231 

 - Евристика 100 

 504 Предметний покажчик Соціальне порівняння 145, 182, 420 

 - Ефект асиміляції 145 

 - Ефект контрасту 145 Соціальне «Я» 143 Соціальні норми 312 Соціальні установки 175 

 - Вплив на поведінку 187, 192 

 - Тиск часу 187 

 - Норми 187 

 - Оцінка поведінкового контролю 193 

 - Ситуативні обмеження 187 

 - Суб'ектіние норми 193 

 - І ситуативні поведінкові реакції 193 

 - І власні інтереси 190 

 - І соціальна ідентифікація 190 

 - І соціальне научение 179 

 - І переконання 196 

 - І ціннісна релевантність 190 

 - Інструментальне обумовлення 181 

 - Витоки 189 

 - Як схеми 175 

 - Класичне обумовлення 179 

 - Особистісний аспект 192 

 - Визначення 175 

 - Основні аспекти 188 

 - Наслідування 182 

 - Підсвідоме обумовлення 181 

 - Придбані 177 Соціальні установки (продовження) 

 - Сила 

 - Важливість 189 

 - Доступність 189 

 - Знання 189 

 - Інтенсивність 189-специфічність 191-формування 177 

 - Генетичні чинники 183 

 - Гіпотеза про мімічної зворотного зв'язку 181 

 ~ Соціальне порівняння 182 Соціальні фактори 

 - Агресії 374 

 - Жорстка порнографія 379 

 - Жорстокість у ЗМІ 377 

 - Підвищене збудження 379 

 - Пряма провокація 376 Социобиология 23 соціосексуальних 286 Статус 403 Скляна стеля 247 Стереотипна статева ідентифікація 159 

 Стереотипи 231 

 - І емоції 233 

 - Визначення 232 

 - Статеві 248 Стигма 

 - Визначення 269 Стратегія, 

 - Великої брехні 471 

 ~ Несумісних реакцій 472 Страх перед оцінкою 409 Прагнення до смерті 370 Предметний покажчик 505 Стрес 476 

 - Вразливість для стресу 

 - Індивідуальні відмінності 479 Судова психологія 443 Схеми 

 - Вплив 

 - На увагу 98 

 - На відтворення 99 

 - На кодування 98 

 - Особистостей 97 

 - Визначення 130 

 - Ролей 97 

 - Сексуальної поведінки 294 

 - Сценарії 97 

 Схеми прийняття групового рішення 417 

 - Правило «перемагає більшість» 417 

 - Правило «перемагає істина» 418 

 - Правило двох третин 418 

 - Правило перше зміщення 418 Т 

 Танатос 370 

 Теорії формальні 43 

 Теорія 

 - Балансу 276 

 - Великої особистості 427, 434 

 - Дисонансу 209 

 - Запланованого поведінки 192 

 - Каузальної атрибуції Келлі 71 

 - Когнітивного і досвідченого «Я» 115 

 - Очікування-валентності 413 

 Теорія (продовження) ~ переносу збудження 380 

 - Спонукання 407 

 - Статевої приналежності мультифакторна 158 

 - Статевий схеми 157 

 - Попередня 43 

 - «Рассредоточенность-конфлікт» 410 

 - Реалістичного конфлікту 226 

 - Соціального впливу 413 

 - Соціального навчання 372 

 - Соціального пізнання 82 

 - Управління страхом 146 

 - Емоцій двухфакторная 121 Тестостерон 371, 382 

 Тренування соціальних здібностей 391 Трикутна модель любові 293 

 - Інтимність 293 

 ~ Рішучість / переконаність 293 

 - Пристрасть 293 тривіалізації 206 У 

 Переконання 196, 311 

 - Аналіз когнітивного відповіді 196 

 - І виборче ухилення 204 

 - І обробка повідомлень 197 - мотиви 197 

 - Когнітивний підхід 196 

 - Систематична обробка інформації 196 

 - Евристична обробка інформації 196506 Предметний покажчик Задоволеність роботою 

 - Особистісні фактори 459 

 - Відповідність особистим інтересам 461 

 - Стаж роботи 461 

 - Статус роботи 461 

 - Тип моделі поведінки 460 

 - Задоволеність життям в цілому 461 

 - Організаційні чинники 459 

 - Сприймається якість керівництва 459 

 - Система винагород 459 

 - Ступінь участі у прийнятті важливих рішень 459 Ухилення 469 

 Управління враженням 81 

 - Основні тактики 85 

 - Посилення позиції співрозмовника 86 

 - Посилення власної позиції 85 Управління враженнями 84, 329 

 - Тактика 

 - Посилення позиції іншого 330 

 - Посилення власної позиції 330 

 Рівень поширеності 101 Посилення ієрархії 253 Зусилля 35 Поступливість ~ і керування враженнями 330 

 - Основні принципи 328 

 - Тактики 332, 334 Ф 

 Фасилитация 407 

 Фізична привабливість 269 Фрустрація 375, 376 Фундаментальна помилка атрибуції 74 

ц

 Ціннісна релевантність 190 Ч 

 Чутливість до знехтуваним 480 Чутливість до проблем інших 384 Е 

 Еволюційна психологія 109 Еволюційна соціальна психологія 23 Евристика 100 

 - Доступності 102, 475-визначення 131 

 - Репрезентативності 101 Евристичний сигнал 127 Екологічні змінні 22 Екстраверсія 384 Емблеми 61 Емоції 

 - Блаженство надає допомогу 368 

 - Вплив на пізнання 127 

 - І настрій 120 

 - І соціальне пізнання 120 

 - Індивідуальні відмінності в їх вираженні 63 

 - Негативні 373-визначення 120 Предметний покажчик 507 Емоційна 

 - Реактивність 383 

 - Експресивність 63 Емоція-як-інформація 127 Емпатія 365 Ефект 

 - Автоматичного запала 105 

 - Асиміляції 145 

 - Діяч-спостерігач 76 

 - Запала 104 

 - Контрасту 145 

 - Особа в натовпі 109 

 - Помилкового консенсусу 103, 276 

 - Помилкової унікальності 104 

 - «Менше веде до більшого» 210 

 - Настрій - відповідне судження 123 

 - Першості 82 

 - Співвіднесення з самим собою 137 Ефект загального знання 425 

Я

 «Я» 

 - Невідповідність між сьогоденням і майбутнім 140 

 - Зосередженість на собі 138 

 - Збереження в пам'яті інформації про себе 139 

 - Соціальні 143 

 - Схема 

 ~ Когнітивне і емоціоаль-ве вплив на неї 137 

 - «Я»-концепція 135 

 - Вплив на мотивацію 140 

 - Можлива 139 

 - Зміни в ній 141 

 - Загальна структура 137 

 - Робоча 140 

 - Специфічно-рольова 143 

 - Специфічний зміст 137 Мова тіла 61 «Я»-схеми 98 

 Роберт А.

 Берон, Дон Бірн, Блейр Т. Джонсон Соціальна психологія: ключові ідеї 4-ге видання Перевели з англійської А. Дмитрієва, М. Потапова 

 Головний редактор Завідувач редакції Керівник проекту Випусковий редактор Науковий редактор Літературні редактори Коректори Верстка 

 Е. Строганова 

 Л. Винокуров 

 І. Карпова 

 А. Борін 

 Н. Казарінова 

 О. Крилова, М. Терентьєва 

 Л. Комарова, Н. Вікторова 

 І. Смаришева 

 Ліцензія ВД № 05784 від 07.09.01. 

 Підписано до друку 17.03.03. Формат 60x90/16. Ум. п. л. 32. Тираж 4000. Замовлення 121 ТОВ «Пітер Принт», 196105, Санкт-Петербург, вул. Благодатна, д. 67в. 

 Податкова пільга - загальноросійський класифікатор продукції ОК 005-93, том 2; 95 3005 - література навчальна. 

 Віддруковано з готових діапозитивів 

 в ФГУП ордена Трудового Червоного Прапора «Технічна книга» Міністерства Російської Федерації у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій 198005, Санкт-Петербург, Ізмайловський пр., 29 

 Текст взято з сайту http :/ / www.natahaus. ru

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Предметний покажчик"
 1. Предметний покажчик
    Аксіома - нескінченності 168-170, 175, 180 - вибору 123, 168, 169, 176-178, 197, 206, 215 - виділення 123, 180 - безперервності 156 - об'єктивності 180 - рівності 203 - сводимости 168 - трансфинитное 203 - фундування 221 , 223 - числа 203 Абсолютна істина 98, 101 Аналітичність - логіки 102, 103, 107 - математики 52 Апріорність 42-61 - категорій 42-61 - логіки 102
 2. Сер. Філософська спадщина;. Антологія світової філософії (в 4-х томах), Том 3, 1972

 3. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000
    Загальна частина курсу конституційного (державного) права зарубіжних країн, представлена у пропонованій читачеві книзі, спирається на світовий досвід розвитку демократичної державності, та ознайомлення з ним необхідно при вивченні не тільки зарубіжного, а й вітчизняного конституційного права. Підручник також принесе користь студентам, що вивчають загальну теорію держави і взагалі
 4. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
    «Атомна дипломатія» 98-99 «Атомний клуб» 99, Ш2 Аккультурация 48 Аналіз структурно-функціональний 253-254, 256-257 «Берлінська стіна» 21, 95, 144 Біхевіоризм 253-255, 257 «Великий простір» 66, 72, 74, 120, 223-225 Взаємопроникнення Моря і Суші 83 «Зовнішній півмісяць» 56, 59, 70 «Внутрішній півмісяць» 56, 59,92 Військово-стратегічний паритет 216 Вік етносу 167
 5. Предметні кваліфікаційні характеристики
    Це кафедральний і циклової документ (табл. 8.5.). Він дозволяє викладачам правильно визначати цілі до кожної теми занятті, її зміст, а навчаються (студентам, курсантам, слухачам) чітко розуміти, які знання вони повинні придбати з даної теми і який внесок буде внесений до виконання позицій загальної КХС, яка повинна стати їх власної характеристикою до моменту
 6. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
    «Предметним полем» назвемо сукупність тих естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат»
 7. 7. Договір довічного змісту з утриманням
    За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК). При розмежуванні довічної ренти від довічного
 8. 3. Пожертвування
    (1. Пожертвою визнається дарування речі або права в об-- 2. Щеполезних цілях (п. 1 ст. 582 ЦК). I Таким чином, пожертва є різновидом дарування. Основну особливість пожертвування становить наявність в ньому умови про використання пожертвуваного майна за певним призначенням, яке становить обов'язок обдаровуваного і може контролюватися дарувальником (жертводавцем)
 9. Правила побудови формул логіки предикатів
    Нехай літери грецького алфавіту ф, (р, у, ... позначають довільні формули ЛП, Це означає, що на місце кожної з них слід підставляти формулу ЛП стільки разів, скільки є входжень даної літери. Правила побудови формул логіки предикатів Таблиця 2 січня Предметна константа і предметна змінна-терми ЛП. п-аргументної функціональна буква / 1, п> 0, супроводжувана л
 10. а) Предметне свідомість
    Під поняттям «предметне свідомість» будемо розуміти таке засвоєння навчального предмета, при якому у свідомості учня створюється цілісна картина структури предмета, зв'язків між його елементами і способів дії на його основі. Оволодіння предметним свідомістю дозволяє учневі при необхідності самостійно заглиблюватися в деталі і рецептури предмета, а також самостійно приєднувати до свого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua