Головна
ГоловнаПолітологіяПолітична філософія → 
« Попередня Наступна »
В.П.Макаренко. Аналітична політична філософія. - М.: Праксіс.-416 с. - (Серія «Нова наука політики»), 2002 - перейти до змісту підручника

ПРИМІТКИ 1

Austin J. The Province of Jurisprudence Determined. Ed. Campbell R. London, 1885. R 174. 2

Див: Hart H. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961. P. 79 - 88. 3

Див: FeinbergJ. The Moral Limits of Law. Oxford: Oxford University Press, 1985. Vol. 1. P. 34 - 52. 4

Hart H. Op. cit. E 144. 5

Див: fuller L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1969. P. 35 - 37. 6

Hart H. Op. cit. P. 353. 7

Aleksander L. Striking back at the empire: a brief survey of problems in Dworkin's theory / / Law and Philosophy, 1987, № 6. P. 419. 8

Dworkin R. Taking Rights Seriously. London: Duckworth, 1977.R24. 9

Цю концепцію Дворкін запозичив з літературної критики. Вона дає пріоритет такої інтерпретації тексту, яка викликає найвищий літературно-художественнийеффект. 10

Dworkin R. Law's Empire. London: Fontana, 1986. P. 53. 11

Posner R. Economic Analysis of Law. Boston: Little, Brown, 1977. P. 4. 12

Posner R. Op. cit. P. 138. 13

Див: Coase R. The problem of social cost / Journal of Law and Economics, 1960, № 3. P. 1 - 30. 14

Posner R. Op. cit. P. 164. 15

Див: Baker C. The Ideology of the economic analysis of law / / Philosophy and Public Affairs, 1975, № 5. P. 15; ColemanJ. Markets, Morals and the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Sunstein C. After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State.

Cambridge: Harward University Press, 1990. 16

Boyle J. (Ed.). Critical Legal Studies. Dartmouth: Aldershot, 1992. P. 3. 17

Див: Kennedy D. Legal education as training for hierarchy / / Kairys D. (Ed). The Politics of Law: A Progression Technique. New York: Pantheon, 1982. 18

Див: Frank J. Law and the Modern Mind. London: Stewens, 1949; Llewellyn K. The Common Law Tradition: Deciding Appeals. Boston: Little, Brown, 1960. 19

Gabek P., Harris P. Building power and breaking images: CLS theory and practice of law / / Review of Social Change, 1982 - 1983,11. P. 25. 20 Kennedy D. The structure of Blackstone's commentaries / / Buffalo Law Review, 1979, № 28. P. 213. 21

WaldrmJ. The Law. London: Routledge, 1990. P. 153. 22

Smart З Feminism and the Power of Law. London: Routledge, 1989. P. 2. 23

Див: Gilligan З In a Different Voice. Cambridge: Harward University Press, 1982. 24

RifkinJ. Toward a feminist jurisprudence / / Harvard Women's Law Journal, 1980, № 3. P. 92. 25

Scales A. Toward a feminist jurisprudence / / Indiana Law Journal, 1980, № 56. P. 395. 26

MacKinnon C. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989. P. 62. 27

MacKinnon З Op. cit. P. 170. 28

Hirsch A. Doing Justice: The Choice of Punishments. Boston: Hill and Wang, 1976. 29

McBamet D. Conviction: Law, the State and the Construction of Justice. London: Macmillan, 1981.

P. 153. 30

Див: Fletcher G. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown, 1976. 31

Braithwaite J., Pettit P. Not Just Deserts. Oxford: Clarendon Press, 1990. P. 49. 32

Galanter M. Why the «hawes» come out ahead: Speculations on the limits of social change / / Law and Society Review, 1974, № 9. P. 95. 33

Див: Sunstein З After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State. Cambridge, Harward University Press, 1990. P. 21 - 27. 34

Griffiths J. Is law important? / / New York University Law Review, 1979, № 53. P. 339. 35

Див: Fried C. Contract as Promise. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981; Atiyah P. The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Oxford University Press, 1979; Posner R. Op. cit.

278 36 Kronman A. Contract law and distributive justice / / Yale Law Journal, 1980, № 89. P. 472. 37

Perry S. The impossibility of general strict liability / / Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 1988, № 147. R 1. 38

Tribe L. American Constitutional Law. New York: The Foundation Press, Mineola, 1988. P. 1. 39

Див: Meeiklejohn A. Political Freedom: The Constitutional Powers of the People. New York: Oxford University Press, 1965; Boll-inger L. The Tolerant Society. New York: Oxford University Press, 1986. 40

Tucker D. Law, Liberalism and Free Speech. New York: Rowman and Allanheld, 1985.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИМІТКИ 1 "
 1. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  приміткою? ? ? ? N 162-ФЗ (в ред. Від? Грудня; 2004. N 50.????? 11.03.2004 р. N 12-ФЗ)? 12 березня? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? 98? Ст. 118? Від 08.12.2003 р.? 2003. N 252.
 2. КОЕФІЦІЄНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ СТАВКИ
  земельного податку в курортних зонах Курортні райони і зони відпочинку Область, край, республіка в середньому Коефіцієнти по містобудівним зонам високий рекреаційної цінності меншою рекреаційної цінності Чорноморське узбережжі Краснодарський край 4 - 6 6 - 8 3 - 4 Курорти Кавмінвод Ставропольський край 3-4,5 5-7 2,5-3 Калининградское узмор'я Калінінградська область 3-4 4-5 2-3 Зони відпочинку
 3. ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4
  примітки носять переважно бібліографічний характер і ставлять метою заповнити опущений в тексті робіт Гейзенберга (зважаючи на їх популяризаторської характеру) науково-бібліографічний апарат посилань і документації. Теоретичні міркування з відповідними пунктами і питань наведені в розділі «Вернер Гейзенберг і філософія». Відповідно в примітках не дано і відомостей про авторів
 4. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
  11.1. Суспільство доручає збереження і ведення реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору, який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1. Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в
 5. 3. Атестація
  Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється
 6. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  Тривалість біологічного етапу рекультивації, років Коефіцієнт за видами використання земель лісогосподарське все крім лісогосподарського тривалість технічного етапу рекультивації, років 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 2 +1, 06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,37 3 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 4 1,13 1,14 1,16
 7. Таблиці
  приміток) (www.oecd.org / els / education / eag2002). Кінцевий Початковий Кінцевий Вік, до вік вік, в вік, в якому отримання якому більш якому більш більш 90% обов'язкового 90% 90% населення освіти населення населення вчиться навчається навчається 1 2 3 4 Люксембург США Норвегія Ірландія Ісландія * Швейцарія Канада Данія Бельгія * Австрія Японія
 8. § 3. Неодноразовість злочинів
  примітка до ст. 158 КК (крадіжка), в якому зазначається, що "неодноразовим у статтях 158-166 цього Кодексу визнається вчинення злочину, якщо йому передувало вчинення одного або більше злочинів, передбачених цими статтями, а також статтями 209, 221, 226, 229 цього Кодексу" . У відповідності з даним роз'ясненням будь-які два розкрадання незалежно від форми, виду і предмета
 9. ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ А | ДЛЯ РЕЧОВИН, викидає в атмосферу
  Речовина А, ум. т / рік Диметилсульфід 3,9 Діметілдісульфід 9,3 Окис вуглецю 1,0 Сірчистий газ 16,5 Сірководень 41,1 Сірчана кислота 49,0 Окис азоту в перерахунку на азот (за масою) 41,1 Аміак 4,64 Летючі низькомолекулярні вуглеводні (пари рідкого палива-бензину та ін.) по вуглецю 1,26 3,16 Ацетон 2,22 5,55 Метілмеркоптен 2890,0 Фенол 170,0 Ацетальдегід 41,6 3,4-бенз / а / пірен 12,6 - 105
 10. хронологічний порядок АНАЛІЗУ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
  ? Чотири етапи 1. Відповідь на питання: про що йде мова? - Виявити вихідне поняття, підмет поглибленню. - Дати визначення цьому поняттю. (В основі дослідження може лежати не одне, а кілька понять. Але сенс той же: слід визначити один або декілька об'єктів, про які йде мова.) 2. Відповідь на питання: яке твердження присутній в питанні? Щоб виділити тезу, що міститься в
 11. Примітки 1
  Pyrefitt A. Le Mal francais. P., 1976. P. 61. 2 Grisoni D.-A. 10 ans de philosophie en France / / Magazine litteraire. 1985. Dec. (№ spes.). P. 17. 3 Декомб В. Тотожне і інше / / Сучасна французька філософія. М., 2000. С. 13. 4 Foucault M. La grande colere des faits / / Le Nouvel observateur. 1977. 9-15 mai (№ 652). P. 84. 5 Coq G. Le temoignage d'un bouleversement
 12. § 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину
  примітці до ст. 285 КК. По-друге, ознаки, що характеризують виконавця злочину, можуть бути передбачені в частинах або пунктах статті Особливої частини. У цьому випадку вони впливають на кваліфікацію скоєного. Так, контрабанда, вчинена посадовою особою, кваліфікується за ч. 3 ст. 188 КК. По-третє, якщо додаткові ознаки суб'єкта не передбачені в статтях Особливої частини, вони можуть
 13. § 2. Договори найму житлового приміщення як цивільно-правова форма задоволення житлової потреби
  примітка. Монографія П.В. Крашенинникова "Житлове право" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2005 (видання четверте, перероблене і доповнене з урахуванням нового Житлового кодексу Російської Федерації). Докладніше про це див, наприклад: Крашенинников П.В. Житлове право. С. 235. Важливим
 14. Примітки 1
  Ахієзер А. С. Росія: критика історичного досвіду: У 3 ч. Ч. 3. М.: Філософське суспільство СРСР, 1991. С. 41. 2 Осипов Ю.М. Досвід філософії господарства. Господарство як феномен культури і самоорганізована система. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 117. 3 Там же. С. 164. 4 Ковальов А.М. Діалектика способу виробництва суспільного життя. М.: Думка, 1982. С. 40-41. 5 Там же. С. 163. 6
© 2014-2021  ibib.ltd.ua