Головна
ГоловнаПолітологіяПолітична філософія → 
« Попередня Наступна »
В.П.Макаренко. Аналітична політична філософія. - М.: Праксіс.-416 с. - (Серія «Нова наука політики»), 2002 - перейти до змісту підручника

ПРИМІТКИ 1

Кант І. Відповідь на питання: що таке Просвітництво? / / Кант І. Метафізичні початку природознавства. М.: Думка, 1999. С. 959. 2

Taylor С. Hegel. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1975. P. 4. 3 Руссо Ж.-Ж. Про суспільний договір. Трактати. М.: Канон-Пресс-Ц, 1998. С. 212. 4

Там же. С. 212 - 213. 5

Keane J. Public Life and Late Capitalism. Cambridge, New б York: Cambridge University Press, 1984. P. 254. 6

Гегель. Феноменологія духу / / Гегель. Твори. Т. 4. М., б1959. С. 315 - 316. 7

Там же. С. 317 - 318. 8

Гегель Г. В. Ф. Філософія права. М.: Думка, 1990. С. 73. 9

Див: Макаренко В. П. Марксизм: ідея і владу. Ростов н / Д.: бізд-во РГУ, 1992. С. 102 - 142. 10

Lukes S. Marxism and Morality. Oxford: Oxford University 6P ^ SS, 1987. P. 179. 11

Marcuse H. Philosophy and Critical Theory / / Negations. Har-бmondsworth: Penguin Books, 1968. P. 155. 12

Habertnas J. The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 108.

] 3HabrmasJ. Op. cit. P. 110. 14

Connerton P. The Tragedy of Enlightement. Cambridge, New б York: Cambridge University Press, 1980. P. 102. 15

Habermas J. Technik und Wissenschaft als «Ideologic». Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1968. S. 56. 16

Habermas J. Knowledge and Human Interests. London: Heine-mann, 1972. P. 313. 17

Habermas J. Op. cit. 3. 310. 18

McCarthy T. The Critical Theory of Jurgen Habermas. London: Hutchinson, 1978. P. 7. 19

McCarthy T. Op. cit. P. 288. 20

Дупелек - міра спиртного в Німеччині, що не перевищує тридцяти грам. Якщо до них додати літра три пива - дискурс триває до безкінечності ... Причому без переходу в бійку!

366 21 Benhabib S.

, Dallmayr F. The Communicative Ethics Controversy. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 1990. P. 198. 22

Rohde P. Kierkegaard. London: Allen & Unwin, 1959. P. 31. 23

Blackham H. Six Existentialist Thinkers. London: Routledge & KeganPaul, 1961. P. 8. 24

ЮмД. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М.: Думка, 1966. С. 134 - 135. 25

Rohde P. Op. cit. R 102. 26

Blackham H. Op. cit. P. 9. 27

Kaufmann W. Nietzsche. Princeton, New York: Princeton University Press, 1974. P. 147. 28

Kaufmann W. Op. cit. P. 418. 29

Ibid. R 303. 30

Див: Ansell-Pearson K. Nitzsche contra Rousseau. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 31

Macquarrie J. Martin Heidegger. London, Lutterworth Press, 1968. P. 5. 32

Macquarrie J. Op. cit. R 8. 33

Poster M. Sartre's Marxism. London: Pluto Press, 1979. P. 43. 34

Gatens M. Feminism and Philosophy. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 56. 35

Gatens M. Op. cit. P. 56 - 57.

36.Marcuse H. Studies in Critical Philosophy. Boston: Beacon Press, 1973. P. 174. 37

Heidegger M. Basic Writing. New York: Harper Collins, 1977. P 185. 38

У німецько-фашистському жаргоні під «остаточним рішенням» малося на увазі створення концтаборів і повне знищення євреїв. 39

LyotardJ.-F. Heidegger and «the Jews». Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990. P. 64. 40

Див: Althusser L. Essays in Self-criticism. London: New Left Boob, 1976. 367 41

Culler J. Saussure. London: Fontana / Collins, 1976. P. 29. 42

Culler J. Op. cit. P. 36. 43

Наприклад, в колишньому СРСР «московсько-Тартуського школа» Ю. Лотмана розвивала аналогічні ідеї, хоча базувалася переважно на філологічних підставах. 44

Леві-Стросс К. Структурна антропологія.

М.: Наука, 1985. С. 25. 45

Див: Anderson P. In the Tracks of Historical Materialism. London: Verso, 1983. 46

Фуко М. Історія безумства в класичну епоху. СПб.: Університетська книга, 1997. С. 497 - 498. 47

Foucault M. Nadzorowac i karac. Warszawa: Aleteia-Spacia, 1993. S. 164. 48

Фуко М. Указ. соч. С. 241. 49

Фуко М. Там же. С. 251. 50

Foucault M. Power, Truth, Strategy. Sydney: Feral Publications, 1979. P. 35. 51

Rabinow P. (Ed.). The Foucault Reader. New York: Pantheon Books, 1984. P. 81. 52

Foucault M. Language, Counter-Memory, Practice. New York: Cornell University Press, 1977. P. 208. 53

Dews P. Logics of Disintegration. London and New York: Verso, 1987. P. 6. 54

Dews P. Op. cit. R 5. 55

HabermasJ. The Philosophical Discourse of Modernity. P. 165. 56

HabermasJ. Op. cit. P. 174 - 175. 57

Різниця (#.). 58

Derrida J. Positions. Chicago: Chicago University Press, 1981. P. 45. 59

McCarthy T. The politics of the ineffable: Derrida's deconstruc-tionism / / Philosophical Forum, 1989 - 90, № 21. P. 148.

™ DerridaJ. Op. cit. P. 41. 61

McCarthy T. Op. cit. P. 152. 62

Ibid. P. 153. 63

Ryan M. Marxism and Deconstruction. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992. P. 215. 64

McCarthy T. Op. cit. P. 157.

Ь'ЛшппарЖ.-Ф. Стан постмодерну. СПб.: Алетейя, 1998. С. 28, 10. АЛгштарЖ.-Ф. Указ. соч. С. 157. 67

Там же, с. 157. 68

Young I. M. Justice and the Politics of Difference. Princeton: New York, Princeton University Press, 1993. P. 301. 69

Див: Baudrillard J. Selected Writing. Cambridge: Polity Press, 1988.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИМІТКИ 1 "
 1. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  приміткою? ? ? ? N 162-ФЗ (в ред. Від? Грудня; 2004. N 50.????? 11.03.2004 р. N 12-ФЗ)? 12 березня? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? 98? Ст. 118? Від 08.12.2003 р.? 2003. N 252.
 2. КОЕФІЦІЄНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ СТАВКИ
  земельного податку в курортних зонах Курортні райони і зони відпочинку Область, край, республіка в середньому Коефіцієнти по містобудівним зонам високий рекреаційної цінності меншою рекреаційної цінності Чорноморське узбережжі Краснодарський край 4 - 6 6 - 8 3 - 4 Курорти Кавмінвод Ставропольський край 3-4,5 5-7 2,5-3 Калининградское узмор'я Калінінградська область 3-4 4-5 2-3 Зони відпочинку
 3. ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4
  примітки носять переважно бібліографічний характер і ставлять метою заповнити опущений в тексті робіт Гейзенберга (зважаючи на їх популяризаторської характеру) науково-бібліографічний апарат посилань і документації. Теоретичні міркування з відповідними пунктами і питань наведені в розділі «Вернер Гейзенберг і філософія». Відповідно в примітках не дано і відомостей про авторів
 4. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
  11.1. Суспільство доручає збереження і ведення реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору, який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1. Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в
 5. 3. Атестація
  Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється
 6. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  Тривалість біологічного етапу рекультивації, років Коефіцієнт за видами використання земель лісогосподарське все крім лісогосподарського тривалість технічного етапу рекультивації, років 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 2 +1, 06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,37 3 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 4 1,13 1,14 1,16
 7. Таблиці
  приміток) (www.oecd.org / els / education / eag2002). Кінцевий Початковий Кінцевий Вік, до вік вік, в вік, в якому отримання якому більш якому більш більш 90% обов'язкового 90% 90% населення освіти населення населення вчиться навчається навчається 1 2 3 4 Люксембург США Норвегія Ірландія Ісландія * Швейцарія Канада Данія Бельгія * Австрія Японія
 8. § 3. Неодноразовість злочинів
  примітка до ст. 158 КК (крадіжка), в якому зазначається, що "неодноразовим у статтях 158-166 цього Кодексу визнається вчинення злочину, якщо йому передувало вчинення одного або більше злочинів, передбачених цими статтями, а також статтями 209, 221, 226, 229 цього Кодексу" . У відповідності з даним роз'ясненням будь-які два розкрадання незалежно від форми, виду і предмета
 9. ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ А | ДЛЯ РЕЧОВИН, викидає в атмосферу
  Речовина А, ум. т / рік Диметилсульфід 3,9 Діметілдісульфід 9,3 Окис вуглецю 1,0 Сірчистий газ 16,5 Сірководень 41,1 Сірчана кислота 49,0 Окис азоту в перерахунку на азот (за масою) 41,1 Аміак 4,64 Летючі низькомолекулярні вуглеводні (пари рідкого палива-бензину та ін.) по вуглецю 1,26 3,16 Ацетон 2,22 5,55 Метілмеркоптен 2890,0 Фенол 170,0 Ацетальдегід 41,6 3,4-бенз / а / пірен 12,6 - 105
 10. хронологічний порядок АНАЛІЗУ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
  ? Чотири етапи 1. Відповідь на питання: про що йде мова? - Виявити вихідне поняття, підмет поглибленню. - Дати визначення цьому поняттю. (В основі дослідження може лежати не одне, а кілька понять. Але сенс той же: слід визначити один або декілька об'єктів, про які йде мова.) 2. Відповідь на питання: яке твердження присутній в питанні? Щоб виділити тезу, що міститься в
 11. Примітки 1
  Pyrefitt A. Le Mal francais. P., 1976. P. 61. 2 Grisoni D.-A. 10 ans de philosophie en France / / Magazine litteraire. 1985. Dec. (№ spes.). P. 17. 3 Декомб В. Тотожне і інше / / Сучасна французька філософія. М., 2000. С. 13. 4 Foucault M. La grande colere des faits / / Le Nouvel observateur. 1977. 9-15 mai (№ 652). P. 84. 5 Coq G. Le temoignage d'un bouleversement
 12. § 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину
  примітці до ст. 285 КК. По-друге, ознаки, що характеризують виконавця злочину, можуть бути передбачені в частинах або пунктах статті Особливої частини. У цьому випадку вони впливають на кваліфікацію скоєного. Так, контрабанда, вчинена посадовою особою, кваліфікується за ч. 3 ст. 188 КК. По-третє, якщо додаткові ознаки суб'єкта не передбачені в статтях Особливої частини, вони можуть
 13. § 2. Договори найму житлового приміщення як цивільно-правова форма задоволення житлової потреби
  примітка. Монографія П.В. Крашенинникова "Житлове право" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2005 (видання четверте, перероблене і доповнене з урахуванням нового Житлового кодексу Російської Федерації). Докладніше про це див, наприклад: Крашенинников П.В. Житлове право. С. 235. Важливим
© 2014-2021  ibib.ltd.ua