Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

6. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя.


Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя - це конституційно-правове положення, згідно з яким посадові особи державних органів, які ведуть кримінальний процес, зобов'язані ставитися з повагою до кожної людини, яку залучають до кримінального процесу, не втручатися в її особистеі сімейне життя.
Статті 3 і 28 Конституції України*.
Цей принцип випливає із положень ст. З Конвенції про захист прав і основних свобод людини1, згідно з якою жодна людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує її гідність, поводження чи покарання.
3. Положення, що розкривають зміст цього принципу в кримінальному процесі:
- кожний учасник кримінального процесу має право на повагу до його честі та гідності;
* Заборону на приниження гідності особи було закріплено і в Конституції УНР, в ст. 14 якої зазначалося: "Громадянин УНР і ніхто інший на території її не може бути . підданий яким-небудь карам по тілу, або іншим актам, які понижують людську гідність".
1 Підписано в Римі 4 листопада 1950 р. Ратифіковано Україною 17 липня 1997 р.
честь і гідність людини, залученої до участі у кримінальній справі, посадові органи, які здійснюють у ній провадження, визнають найвищою соціальною цінністю;
під час виконання процесуальних дій не допускаються приниження честі та гідності особи або дії, що є небезпечними для їїздоров'я (наприклад, під час освідування - ч. З ст. 193 КПК; підчас відтворення обстановки і обставин події - ч. 2 ст. 194 КПК);
провадження процесуальних дій, пов'язаних з оголенням особи, може провадити тільки слідчий тієї самої статі у присутності понятих тієї самої статі (наприклад, обшук особи - ч. З ст. 184КПК; освідування особи - ч. З ст. 193 КПК);
нікого не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню;
ніхто із учасників процесу не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя;
з метою попередження розголошення відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть учать у кримінальній справі, допускається закритий судовий розгляд справ (ч. 2 ст. 20 КПК);
не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про учасника кримінального процесу без його згоди;
посадові особи, які ведуть процес, зобов'язані вживати заходів до того, щоб не було розголошено виявлені обставини особистого життя учасників процесу (наприклад під час обшуку або виїмки -ст. 185 КПК);
заборонено домагатися показань обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів (шантажу, обіцянок надати якість пільги, підкупу тощо) - ч. З ст. 22 КПК.
4. Винятки з цього принципу:
- органи, які ведуть кримінальний процес, мають право збирати щодо громадян інформацію, але тільки ту, що має значення для вирішення справи;
- учасників кримінального процесу може бути піддано дослідженням у межах провадження експертизи, в тому числі й примусово (ст. 205 КПК), але тільки на підставі закону і лише зметою одержати докази у кримінальній справі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя."
 1. § 1. Криміналістична характеристика вимагань
  принцип розподілу обов'язків серед учасників злочинної групи; ґ) рольова участь і злочинна активність кожного з членів групи (хто виявляв ініціативу, брав участь у більшості злочинних акцій, разом з організатором розробляв план вчинення вимагання; хто був другорядним членом групи («навідник», надавав транспортні засоби, квартиру для злочинних сходок і утримання заручників та ін.); д) які
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 3. 2.3. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію захисту
  принципу презумпції невинуватості підозрюваний має право на поводження з ним як із невинуватим у вчиненнізлочину, та право на повагу до його честі та гідності. 5. Підозрюваний перебуває в такому статусі протягом часу: затримання - до 72 годин (ч. 6 ст. 106 КПК). Цей термінможе бути продовжено суддею до 10, а за клопотанням підозрюваного - до 15 діб; дії запобіжного заходу. Згідно з ч. 4 ст. 148
 4. 29. Принцип поваги прав людини
  принцип поваги прав людини був сформульований у Заключному акті НБСЄ 1975 року. У аналізованій галузі ухвалений ряд найважливіших актів, до яких відносяться: Загальна декларація прав людини 1948 року і два Пакти про права людини 1966 року, один - про цивільні і політичні права, інший - про економічні, соціальні і культурні права. Був укладений ряд Конвенцій, з конкретних аспектів: про
 5. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  принципів міжнародного співробітництва в підтримці миру і безпеки. Документ, підписаний під час зустрічі «десь на морі», відомий як Атлантична хартія. 1 січня 1942 року представниками 26 союзних держав, що воювали проти країн «осі», була підписана Декларація Об'єднаних Націй, у якій вони заявили про підтримку Атлантичної хартії. У цьому документі вперше була офіційно використана назва «Об'єднані
 6. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  принципів, покликаних у будь-який час і при будь-яких обставинах гарантувати основні права і гідності окремої людини». І.П. Блищенко й О.Н. Хлестов, даючи комплексну характеристику цієї галузі, розуміють під міжнародним гуманітарним правом сукупність міжнародно-правових норм, що визначають співробітництво держав в галузі прав і свобод людини, режим дотримання прав і свобод людини в мирний час, і
 7. 23. Процесуальна співучасть
  принцип
 8. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  принципу рівності громадян перед законом і судом незалежно від їхнього посадового становища. У противному разі недієздатні, над якими судді, слідчі чи прокурори здійснюють опіку або піклування чи є їх батьками, були б поставлені в нерівне процесуально-правове становище порівняно з іншими учасниками
 9. Процесуальна характеристика обвинуваченого.
  повагу до його честі та гідності, захист його життя і здоров'я, на поводження з ним як із порядною особою до набранняобвинувальним вироком законної сили; давати показання рідною мовою та ін. Обвинувачений перебуває у такому статусі з моменту винесення постанови про притягнення як обвинуваченого до моментуприйняття суддею рішення про призначення справи до судовогорозгляду. Юридична
 10. 27. Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії.
  принцип конституційно-правового статусу людини і громадянина. Факультативним додатковим об'єк-том може бути честь і гідність особи, її життя, здоров'я, власність. Потерпілим від цього злочину може бути як громадянин України, так і іноземець або особа без громадянства. Пряме чи непряме обме-ження прав громадян виявляється у будь-яких дискримінаційних діях, що позбавляють громадян можливості
© 2014-2022  ibib.ltd.ua