Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

4. Принцип солідарності інтересів і ділової співпраціПринцип законності, добросовісності та розумного здійснення цивільних прав і виконання обов'язків тісно взаємопов'язані з принципом солідарності інтересів і ділової співпраці суб'єктів цивільних прав та обов'язків. Відповідно до нього,
по-перше, здійснення громадянських прав уповноваженою суб'єктом не повинно порушувати права та охоронювані законом інтереси інших осіб (п. 3 ст. 209 ЦК);
по-друге, суб'єкти, здійснюючи цивільні права і виконуючи обов'язки, повинні всіляко сприяти один одному з метою досягнення даного їх результату;
по-третє, якщо в результаті винних дій зобов'язаних осіб у уповноважених суб'єктів , можуть виникнути збитки, то управомо-ченние суб'єкти повинні вживати заходів, що запобігають можливість виникнення збитків або зменшують їх.
Найбільш яскраво принцип солідарності інтересів і ділової співпраці суб'єктів отримує вираження в так званому інституті змішаної відповідальності. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань сталося з вини обох сторін, суд відповідно зменшує розмір відповідальності боржника (ст. 404 ЦК).
Принцип солідарності інтересів і ділової співпраці суб'єктів при здійсненні суб'єктивних прав і виконанні обов'язків має й інші прояви. Так, підрядник зобов'язаний використовувати наданий замовником матеріал економно та ощадливо (п. 1 ст. 713 ЦК), попередити замовника про непридатність або недоброякісності наданих замовником матеріалів (п. 1 ст. 716 ЦК); повірений має право відступити від вказівок довірителя, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах довірителя (п. 2 ст. 973 ЦК); дії без доручення, іншої вказівки або заздалегідь обіцяного згоди зацікавленої особи з метою запобігання шкоди його особистості або майну, виконання його зобов'язання або в його непротівоправних інтересах (дії в чужому інтересі) повинні відбуватися виходячи з очевидної вигоди чи користі (п. 1 ст. 980 ЦК) і т. д.
Зі сказаного з очевидністю випливає, що практична реалізація принципу солідарності інтересів і ділової співпраці суб'єктів цивільних прав і обов'язків в їх діях щодо здійснення прав і виконання обов'язків означає досягнення ними завдяки взаємодії та взаємодопомоги соціально-економічного результату, найбільшою мірою відповідного інтересам кожного з них.
Процес здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків підпорядкований також принципу здійснення цивільних прав і виконання обов'язків відповідно до їх соціальним призначенням. Дія даного принципу вельми своєрідно і полягає у встановленні соціальних та юридичних меж здійснення суб'єктивних цивільних прав та визначенні юридичних наслідків виходу суб'єктом за ці межі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Принцип солідарності інтересів і ділової співпраці "
 1. 3. Умови виконання зобов'язань
  До умов, що характеризує належне виконання зобов'язання, відносяться вимоги, пропоновані до суб'єкта і предмету виконання, а також до терміну, місця і способу виконання. Такі умови зазвичай закріплюються диспозитивними нормами закону, що дає можливість його учасникам обрати конкретний варіант виконання зобов'язання, найбільшою мірою відповідає їх інтересам. Суб'єктом
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), в
 4. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Маркетингові служби можуть становити 2 управління: центральні маркетингові служби й оперативні відділи [16]. Загалом апараті управління фірмою центральні маркетингові служби - координуючі, планують та контролюючі органи стратегії виробничо-збутового управління. При цьому більшість оперативних питань з реалізації комплексної ринкової економіки і товарної політики
 5. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  Вищим органом, що здійснює державне регулювання ЗЕД, є Верховна Рада України. До її компетенції, крім прийнята, зміни та скасування законів, що відносяться до ЗЕД, віднесені затвердження основних напрямів зовнішньоекономічної політики України, встановлення спеціальних режимів економічної діяльності на території України та інші повноваження (ст.9 Закону про ЗЕД). Президент
 6. § 2. Континентальна система
  Загальна характеристика. Континентальна, або романо-германська, система права є результатом творчого розвитку римського приватного права європейськими вченими, головним чином в університетах. У процесі такого розвитку Європа перейшла від безпосереднього застосування норм римського права (правда, підданих істотної модернізації) до створення національних цивільно-правових систем. В
 7. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  Підстава цивільно-правової відповідальності. Сукупність умов, необхідних для притягнення до цивільно-правової відповідальності, утворює склад цивільного правопорушення. Необхідними умовами для всіх видів цивільно-правової відповідальності є, за загальним правилом, протиправне поведінку і вина боржника. Для притягнення до відповідальності у вигляді відшкодування збитків потрібна
 8. 2. Принципи виконання зобов'язань
  Виконання будь-яких зобов'язань підпорядковується деяким загальним вимогам, складовим принципи виконання зобов'язань. Найважливішим із них є охарактеризований вище принцип належного виконання. Стосовно до договірних зобов'язань в вітчизняному правопорядку він традиційно конкретизується в понятті "договірної дисципліни", дотримання якої передбачає необхідність точного і
 9. 2. Сторони та зміст договору підряду
  Сторонами договору підряду є замовник і підрядник. ЦК не встановлює будь-яких обмежень для окремих суб'єктів цивільного права на участь у підрядних відносинах як з боку підрядника, так і з боку замовника, орієнтуючись на загальні правила про участь громадян та юридичних осіб у цивільному обороті. За загальним правилом, коли йдеться про виконання за договором підряду
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua