Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоДоговірне право → 
« Попередня Наступна »
Вілкова Н.Г.. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО в міжнародному обігу.: Стаут. - 510 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

Принципи Європейського договірного права.

Досягнення однаковості в регулюванні приватноправових відносин у сфері міжнародних комерційних контрактів на регіональному рівні країнами ЄС здійснюється методами, які можна охарактеризувати як загальноприйняті у світі, а також методами, які властиві тільки ЄС. При цьому і на універсальному, і на регіональному рівні використовуються методи міжнародно-правової та приватно уніфікації. За допомогою загальноприйнятих методів міжнародно-правової уніфікації досягнуто однакове регулювання колізійних питань у рамках Римської конвенції 1980 р. про право, застосовне до контрактних зобов'язань, так само як і питань цивільного процесу в рамках Брюссельської конвенції 1968 р. і Луганській Конвенції 1988 р. про визнання і приведення у виконання рішень у цивільних і комерційних справах. Крім того, як зазначалося в § 1 цієї глави, окремі країни ЄС беруть участь в універсальній міжнародно-правової уніфікації, насамперед у рамках Віденської конвенції 1980 р. Як зазначалося в гл. I, властиві тільки ЄС методи регіональної уніфікації приватного права реалізуються в рамках вторинного права ЄС наступним чином: - через директиви, які наказують прийняття державами національного законодавства, відповідного зафіксованим в таких директивах принципам, наприклад: "О незалежних комерційних агентів" від 31 грудня 1986 NL 382/17, "Про несправедливі умови споживчих контрактів" від 5 квітня 1993 NL 95, "Про боротьбу із затримками платежів в комерційних угодах" від 29 червня 2000 NL 200/35. Однак, оскільки держави-члени вільні у виборі засобів трансформації директив у національне право, даний спосіб веде не до уніфікації, а до гармонізації права; - через регламенти, прийняті Комісією в деяких областях права, які передбачають лише узгоджені мінімальні вимоги, однак підлягають негайному і повсюдного застосування всіма господарюючими суб'єктами, а також компетентними судовими інстанціями; - через прецедентне право - case law - Європейського суду, однак компетенція суду, згідно ст. 215 (п. 2) Договору про Європейський союз, обмежена завданням розвитку загальних принципів права. Тому використання Судом даного методу носить спорадичний характер, що приводить до часткової гармонізації, але не до уніфікації приватного права ЄС. Новим у регіональній уніфікації ЄС є використання частноправовой уніфікації "*". В даний час подібна техніка досягнення однаковості отримала широке розповсюдження як в універсальному, так і в регіональному плані; характерною особливістю даного процесу є складання таких документів авторитетними представниками доктрини міжнародного приватного права. В універсальному плані дана техніка була застосована при складанні Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, в регіональному - Принципів Європейського договірного права. --- "*" Історично розробка не мають нормативного значення звід правил, що регулюють контрактні відносини, вперше була здійснена в США, де в силу особливостей правової системи на першому місці в якості регулятора відповідних відносин виступає судовий прецедент. Узагальнення ж ratio decidendi найбільш репрезентативних рішень дозволяє встановити тенденції і загальні правила в підходах судів окремих штатів до тих чи інших питань. У нас цікавить сфері був розроблений Звід договірного права (Restatements of Law of Contracts). Спочатку в рамках ЄС почалася розробка Європейського ГК, складовою частиною якого повинні стати принципи Європейського договірного права. У 1989 р. Європейським парламентом була прийнята резолюція про розробку зазначеного кодексу. Безпосередня робота над Європейським ГК почалася з жовтня 1990 р., коли очолювана проф. Гандольфі робоча група з вивчення загального європейського права Європейської академії юристів, що працюють в області приватного права, в Павії, Італія, приступила до розробки такого кодексу. Перша частина Європейського ГК заснована на наступних принципах: - Кодекс призначений для регулювання внутрішніх і міжнародних угод, щоб уникнути незручностей, пов'язаних з подвійним регулюванням однорідних питань; - укладачі утрималися від розробки "Загальної частини" в тому вигляді, як вона представлена в ГГУ, і вирішили слідувати єдиному підходу до цивільного і торгового права, як це має місце в Італійському ГК; - при складанні Кодексу використовувався французьку мову, щоб підкреслити його характер як документа Європейського союзу, оскільки англійський текст надав би йому міжконтинентальний характер; - для його складання не створювалося окремих робочих груп, і його обговорення відбувалося в основний робочій групі послідовно і постатейно; - для уникнення трудомісткості процесу узгодження, як це мало місце при формулюванні Віденської конвенції 1980 р., було визнано за необхідне створення абсолютно нового кодексу з метою уникнення прийняття компромісних рішень; - процес складання Кодексу грунтувався на трьох листах, які прямували членам робочої групи для висловлення коментарів. Проект Європейського ГК налічує близько 100 статей, розділених на 9 розділів, а також передбачає вступні приписи, правила про укладення та утриманні договорів, формальної дійсності договорів та правила їх тлумачення, наслідки укладення договорів, виконання і невиконання договорів. Крім того, в Кодексі містяться правила про делікти, способи забезпечення зобов'язань і про право власності на нерухомість. До Європейського ГК передбачається включити та Принципи Європейського договірного права "*". --- "*" У вітчизняній доктрині про Європейський ГК див.: Муромцев Г.І. Право ЄС (Європейське право), його джерела / / Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 57 - 58. Для реалізації в країнах ЄС приписів Європейського ГК проектом передбачається створення Європейського Верховного Суду. У 1997 р. робочою групою було створено комітет, в який, зокрема, увійшли датський професор Оле Ландо, голландський професор А. Харткамп, німецькі професори Г. Дробніг і Ю. Базедов "*". --- "*" Значний імпульс для розробки Європейського ГК був даний двома конференціями, присвяченими розробці даного документа , які відбулися в лютому 1994 р. і в 1998 р. Матеріали даних конференцій опубліковані у двох виданнях книги "Towards a European Civil Code". 1-st edition - 1994; 2-nd edition - 1998. Робота над Європейським ГК велася практично паралельно з розробкою Принципів Європейського договірного права, проте реальні успіхи були досягнуті лише відносно другого документа. Розробка Принципів Європейського договірного права була розпочата на підставі резолюцій Європейського парламенту від 26 травня 1989 р. і від 6 травня 1994 "*", якими в якості перших кроків передбачалася розробка Принципів загального Європейського приватного права. В останній резолюції містилося схвалення розпочатої спеціально створеної Комісією роботи над Європейським договірним правом. Спочатку вчені, які виступали з ідеєю створення приватного права ЄС, не мали достатнього авторитету серед громадян, ділових кіл і політиків як на національному, так і на європейському рівні, тому і ставлення до ідеї створення Принципів було неоднаковим - від євро-оптимістичного, що відображає прагнення в короткі терміни здійснити в ЄС кодифікацію права міжнародних комерційних контрактів, євро-реалістичного, що враховує політичну реальність, пріоритети в розвитку однакових в рамках ЄС правил приватного права і необхідність їх поступового становлення, до євро-скептичного, що розглядав небажаної і неможливою широкомасштабну гармонізацію приватного права в рамках ЄС. Прихильники ж Принципів бачили в них продовження jus commune середніх століть і основу для однакового підходу в рамках ЄС до тлумачення національного та гармонізованого права. На їх думку, Принципи представляють спосіб денаціоналізації міжнародних комерційних контрактів і створення в кінцевому рахунку ненормативної, частноправовой системи однакового регулювання, що не залежить від особливостей внутрішньонаціональних правових систем. --- "*" Resolution on Efforts Towards the Approximation of the Private Laws of Member States. OJ EU 1989. C 158/400. Вперше ж ідея складання Європейського Зводу договірного права у вигляді ненормативної системи єдиного права була висловлена ще на початку 60-х років ХХ ст. Ван Хекке. Кілька років по тому Р. Давид зробив аналогічну пропозицію французькому міністерству юстиції, однак ця пропозиція не отримала підтримки. У середині 70-х років датський професор Оле Ландо виступив з ідеєю складання Європейського Зводу договірного права.
У 1980 р. була створена на чолі з ним неурядова робоча група, іменована Комісія по Європейському договірному праву (далі - Комісія Ландо). Аналогічно Робочій групі УНИДРУА Комісія Ландо зосередила свої зусилля на загальних положеннях договірного права країн ЄС, вважаючи їх чинності однакового походження із загального права середніх віків та визнання в них доктрини природного права найбільш перспективними для уніфікації. У своїй роботі Комісія Ландо, як і робоча група УНІДРУА, не тільки керувалася методом функціональної компаративістики, не обмежуючись дослідженнями цивільних кодексів країн ЄС, але і враховувала результати універсальної міжнародно-правової уніфікації у вигляді Гаазьких конвенцій 1955 і 1986 рр.. про право, застосовне до купівлі-продажу товарів, і Віденської конвенції 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, а також регіональної нормативної уніфікації у вигляді Єдиного торгового кодексу США та ненормативної - у вигляді Американського Зводу договірного права. Подібний підхід дозволив знайти способи вирішення проблем, відсутніх в національних європейських правових системах "*". --- "*" Серед обширної бібліографії публікацій з Принципам можна виділити як найбільш важливі: дві збірки: Towards a European Civil Code. Editors Hartkamp А., Hesselink V., Hondius E., Joustra C., Perron de E. Ars Aequi Libri. Nijmegen. Kluwer Law International. The Hague / London / Boston. 1-st edition - 1994, 2-nd edition - 1998. Див також: Alpa G. Les nouvelles frontieres du droit des contrats / / Revue internationale de droit compare. 1998. N 4. P. 1015 - 1030; Вілкова Н.Г. Нове у регулюванні міжнародних комерційних контрактів в Європейському союзі / / Мат. 2-го Міжнародного семінару з викладання права ЄС в російських вузах, що відбувся в Москві 2 - 5 грудня 2000 М.: Статут, 2001. С. 116 - 129. Перший результат діяльності Комісії Ландо був опублікований в 1995 р. під назвою "Принципи Європейського договірного права, частина I: виконання і невиконання договорів та засоби захисту" (далі - Принципи). У 1992 р. Комісія Ландо розпочала роботу з питань укладення договору, дійсності договору, його тлумачення та змісту договорів, а також з питань повноважень агентів. Останнє засідання Комісії відбулося у травні 1996 р. Повний текст Принципів, узагальнюючий результати діяльності двох Комісій, був опублікований в початку 1989 р. "*". --- "*" На російській і англійській мовах Принципи опубліковані в Журналі міжнародного приватного права. 1999. N 1 (99). С. 40 - 70. Оскільки в російській тексті Принципів є неточності, в справжній роботі наводиться наш переклад. Текст Принципів структурований аналогічно Принципам УНІДРУА і налічує 130 статей, розділених на дев'ять глав: загальні положення, укладення договору (включаючи відповідальність за сумлінне ведення переговорів), повноваження агентів, включаючи пряме і непряме представництво (що відсутнє в Принципах УНІДРУА), дійсність договору, тлумачення договору, зміст договору і його наслідки, виконання договору, невиконання та загальні засоби захисту, спеціальні засоби захисту при невиконанні. Важливо відзначити, що в даному документі отримали дозвіл багато юридичних питань, які в силу відмінності правових систем країн ЄС регламентуються по-різному. Глава 1 Принципів включає три розділи: сфера застосування, загальні зобов'язання та визначення, - що в цілому збігається з Принципами УНІДРУА. Проте в третьому розділі Принципів відображені не тільки самі визначення (дія, суд, невиконання, істотне невиконання, письмову заяву та ін.), а й положення про обчислення строків (ст. 1.304), про повідомлення (ст. 1.303), а також про критерії розумності (ст. 1.302), про передбачуване знанні і намір, тоді як в однойменній статті 1.10 Принципів УНІДРУА містяться тільки ухвали суду, боржника та письмової форми. Як і Принципи УНІДРУА, Принципи Європейського договірного права являють звід правил, спільних для договірного права країн ЄС, і згідно ст. 1.101 можуть застосовуватися в трьох випадках, коли: а) сторони погодилися включити їх в договір або вони погодилися, що їхній договір буде регулюватися цими Принципами, б) сторони погодилися, що їхній договір буде регулюватися "загальними принципами права", lex mercatoria або іншими аналогічними положеннями; в) сторони не обрали жодної правової системи або законодавства для регулювання їхнього договору. Остання можливість, що виникає при негативному виборі права, є новою в порівнянні з Принципами УНІДРУА і не безперечною. Відображаючи отримало у четвертому періоді уніфікації розуміння свободи договору, в ст. 1.102 Принципів закріплено міститься також у ст. 1.1 Принципів УНІДРУА правило про свободу сторін вступати в договір і визначати його зміст, з наступними доповненнями, визначальними межі такої свободи у вигляді: 1) дотримання сумлінності і чесної ділової практики (що збігається з Принципами УНІДРУА), 2) дотримання імперативних норм, передбачених Принципами (що відсутнє в Принципах УНІДРУА). Правило п. 2 даної статті про виключення застосування Принципів або зміни їх змісту повністю збігається зі ст. 1.5 Принципів УНІДРУА. Відносно імперативних норм - mandatory rules - ст. 1.103 Принципів містить два неоднакових приписи: - по-перше, якщо застосовне право допускає це, сторони можуть домовитися не тільки про застосування до їх контрактом Принципів, а й про те, що національні імперативні норми застосовуватися не будуть; - по-друге, підлягають застосуванню ті mandatory rules національного, наднаціонального або міжнародного права, що застосовується на підставі норм міжнародного приватного права, які застосовуються незалежно від застосовного до договору права. Наявність і дійсність угоди сторін про застосування Принципів або їх інкорпорації також визначаються згідно з приписами цих Принципів (ст. 1.104), проте сторона має права посилатися на право країни свого місцезнаходження, якщо згідно Принципам нерозумним є визначення наслідків її поведінки на підставі приписів правил даного документа. Більш широко в порівнянні з Принципами УНІДРУА сформульовано в Принципах правило ст. 1.106 їх тлумачення: якщо згідно ст. 1.6 Принципів УНІДРУА при їх тлумаченні належить враховувати їх міжнародний характер і цілі, включаючи необхідність сприяти досягненню однаковості в їх застосуванні, то згідно зі ст. 1.106 (п. 1) враховується також необхідність сприяння дотриманню сумлінності та чесності, впевненості в контрактних відносинах і однаковості їх застосування. Дана відмінність пояснюється тим, що принцип сумлінності і чесної ділової практики зафіксований в ст. 1.7 Принципів УНІДРУА. Відрізняються від ст. 1.6 Принципів УНІДРУА положення ст. 1.106 Принципів.
  Відображаючи основні підходи законодавства країн ЄС (ФГК, ГГУ та ін.), в гол. 2 "Укладення контракту" (ст. ст. 2.101 - 2.107) містяться правила, при яких договір вважається укладеним, включає визначення, що являє собою намір, належне угоду, а також має юридичну силу обіцянку. У цілому збігаються містяться в Принципах правила про укладення контракту з однойменними правилами Принципів УНІДРУА, включаючи правило ст. 2.210, збігається зі ст. 2.11 Принципів УНІДРУА, так само як і з правилом ст. 19 Віденської конвенції 1980 р., проте в Принципах в дане правило про акцепт із застереженнями включені два доповнення: по-перше, згідно зі ст. 2.210, воно поширюється тільки на випадки укладення контракту професійними учасниками міжнародного комерційного обороту, в принципі, збігається з правилом ст. 19 Віденської конвенції 1980 р., але без перерахування умов, істотно змінюють оферту. Друге правило ст. 2.211, відсутнє в Принципах УНІДРУА, полягає в застосуванні правил про оферту і акцепт і до контрактів, що укладаються не шляхом направлення оферти та акцепту. Глава 3 Принципів (ст. ст. 3.101 - 3.304) містить правила про "повноваження агентів", причому дані приписи регулюють правомочності агента або іншого посередника зобов'язувати свого принципала щодо контракту з третьою особою, але не зачіпають внутрішніх відносин між агентом або посередником і його принципалом. Принципи (ст. 3.102) розрізняють пряме і непряме представництво "*". При прямому представництві (розд. 2) в ст. 3.201 розрізняються певні, що припускаються і очевидні повноваження, відповідно до яких виникають обов'язки між принципалом і третьою стороною: при дії агента в рамках наданих повноважень, при дії агента від імені невстановленого принципала або без повноважень, або з їх перевищенням. --- "*" Під прямим представництвом розуміються ситуації, коли агент діє від імені принципала. Якщо ж посередник діє за інструкцією і за уповноваженням принципала, але не від його імені, або якщо третя особа не знає і не має підстав знати, що посередник виступає в якості агента, застосовуються правила про непрямому представництві. У розділі 3 - непряме представництво - маються на увазі два випадки: коли посередник діє не від імені принципала, а від свого імені або відповідно до вказівок та за дорученням, але не від імені принципала, або відповідно до вказівок принципала, але третя сторона не знає і не має підстав знати про це. Таким чином, в Принципах знайшли відображення положення не набрала чинності, Женевської конвенції 1983 Глава 5 Принципів містить правила тлумачення контракту, в цілому збігаються з однойменними правилами Принципів УНІДРУА. Також в цілому збігаються приписи гл. 6 Принципів "Зміст і результати" з правилами гл. 5 Принципів УНІДРУА "Зміст"; в цих розділах містяться загальні критерії визначення змісту контракту: щодо ціни, якості та терміну виконання. Крім того, в Принципах (ст. 6.111) міститься вельми докладна обмовка про зміну обставин (в принципі збігається зі ст. Ст. 6.2.1 - 6.2.3 Принципів УНІДРУА). Глава 7 Принципів (ст. ст. 7.101 - 7.112) стосується виконання контракту; в ній подібно Принципам УНІДРУА та Віденської конвенції 1980 р. на випадок відсутності в контракті відповідних приписів пропонуються загальні критерії визначення місця і терміну виконання, включаючи правило про дострокове виконанні, про порядок виконання, формою і валюті платежу. Обидва документи містять збігається правило про черговість виконання. У порівнянні з Принципами УНІДРУА Принципи містять більш короткі приписи щодо невиконання та відшкодування збитків: гол. 8 (ст. ст. 8.101 - 8.109) і гол. 9 (ст. ст. 9.101 - 9.510). Загальне правило ст. 8.101 надає потерпілій стороні право на використання будь-якого засобу захисту, передбаченого в гол. 9, проте, якщо невиконання мало місце внаслідок перешкод поза контролем сторони (зазначених у ст. 8.108), можливості потерпілої сторони набагато вже: серед допускаються гл. 9 засобів захисту вона не може звернутися до відшкодування збитків і до виконання в натурі. Аналогічно Принципам УНІДРУА та Віденської конвенції 1980 Принципи містять визначення істотного порушення договору (ст. 8.103), залежно від наявності або від відсутності якого обирається відповідний засіб захисту. Як і Принципи УНІДРУА і Віденська конвенція 1980 р., Принципи містять припис (ст. 8.105) про предвидимом порушенні договору, яке надає іншій стороні право вимагати відповідного запевнення про належному виконанні і призупинити своє виконання. Також у всіх зазначених трьох документах міститься правило про надання додаткового строку і про неоднакових засобах захисту, якими володіє правомочна сторона протягом цього періоду (у вигляді відшкодування збитків) і по його закінченні (у вигляді звернення до будь-якого засобу захисту). Розділ 9 (ст. ст. 9.101 - 9.510) Принципів присвячений конкретним засобам захисту при невиконанні. Принципи містять неоднакові приписи щодо засобів захисту за зобов'язанням, що складається у сплаті грошей, і по інших зобов'язаннях. Як і Принципи УНІДРУА і Віденська конвенція 1980 р., Принципи виходять з необхідності забезпечити грошовий еквівалент виконання контракту, тому в ст. 9.102 передбачено загальне правило про можливість виконання в натурі, а також чотири випадки, коли таке виконання неможливо вимагати, однак за управомоченной стороною зберігається право на відшкодування збитків. Детально в даному розділі визначено правила відмови від договору: по-перше, така відмова можливий тільки при наявності істотного порушення іншою стороною контракту, по-друге, про такий намір порушила контракт стороні протягом розумного строку має бути направлено повідомлення, по-третє, визначені наслідки припинення: сторони звільняються від обов'язків на майбутнє, але не від обов'язків і відповідальності, які мали місце до припинення контракту. Принципи, як і Принципи УНІДРУА і Віденська конвенція 1980 р., надають потерпілій стороні при прийнятті не відповідає контрактом виконання право на відповідне зменшення ціни; при цьому вона не може вимагати відшкодування збитків по даній підставі, але не позбавлена права вимагати їх з інших підстав. Вельми докладними і відмінними від Принципів УНІДРУА є правила про відшкодування збитків (ст. ст. 9.501 - 9.510). По-перше, потерпіла сторона вправі вимагати відшкодування збитків у всіх випадках, за винятком випадків звільнення від відповідальності за наявності перешкоди поза її контролем, по-друге, що підлягають відшкодуванню збитки включають і нематеріальні збитки (що збігається з правилом ст. 7.4.2 Принципів УНІДРУА і відсутня у Віденській конвенції 1980 р.), а також збитки, розумно що можуть мати місце в майбутньому, по-третє, загальним для аналізованих трьох документів є: принцип повного відшкодування збитків, відповідальність сторони тільки за передбачувані збитки, відшкодування збитків у вигляді реального збитку та упущеної вигоди, відшкодування в разі відмови потерпілої сторони від контракту та укладення замінної угоди абстрактних збитків у вигляді різниці між контрактною ціною і ціною замінює угоди. Спільним для Принципів, Принципів УНІДРУА та Віденської конвенції 1980 р. є і визнання права потерпілої сторони на відсотки річні в разі прострочення у сплаті ціни чи іншої суми, однак тільки в Принципах (ст. 9.508) визначена їх ставка: відсотки нараховуються у валюті платежу за контрактом за існуючою в місці платежу ставкою комерційного банку за короткостроковими позиками для першокласних позичальників. Одночасно за потерпілою стороною зберігається право на відшкодування збитків, які можуть бути стягнуті на підставі розділу 9 Принципів (дане правило збігається з правилом Принципів УНІДРУА та ст. 78 Віденської конвенції 1980 р.). Аналогічно Принципам УНІДРУА ст. 9.509 Принципів надає сторонам право узгодити у контракті сплату неустойки на випадок невиконання будь-якої з них зобов'язання з такого контрактом і передбачає два правила: перше - неустойка сплачується незалежно від дійсного збитку; друге - якщо сума неустойки надмірно велика порівняно з виниклими внаслідок невиконання або іншими обставинами, вона може бути знижена. Таким чином, Принципи відображають прийняті в праві міжнародних комерційних контрактів реалії, багато в чому збігаються з Принципами УНІДРУА, а також з Віденською конвенцією 1980 р., але містять і відмінні від них правила, що підлягає обліку у зовнішньоекономічних операціях із застосуванням Принципів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Принципи Європейського договірного права."
 1. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
    принципів права. Відносно ж міжнародного комерційного арбітражу на початку 1964 Шлезінгер і Гундлах висловили ідею, що традиційні міжнародні комерційні контракти, що містять арбітражну обмовку, за відсутності вибору сторонами застосовуваного права повинні підпадати під загальні принципи права, а не під норми і принципи будь-якої національної юридичної системи.
 2. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    принципу автономії волі учасників правовідносин. Розумне поєднання всіх цих методів значною мірою послаблює негативні сторони кожного з них, які неминуче виявляються, коли використовується лише якийсь один метод правового регулювання. --- Див: Маковський А.Л. Про міжнародно-правовому регулюванні майнових відносин у галузі
 3. Регіональна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
    принципової схемою, що і правове регулювання самої поставки, їм приділяється менше уваги. Даний багатосторонній документ діяв більше 30 років, протягом яких з урахуванням розвитку співробітництва та виникнення потребують дозволу проблем відбувалося його вдосконалення (основні етапи якого виділені в гол. 1). Найбільш вражаючими є такі результати
 4. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    принципів у вигляді сумлінності та чесного ведення ділових операцій; уникнути включення питань недійсності договорів, які неоднаково вирішуються в різних правових системах; визнання за УНИДРУА права продовжити роботу над принципами (яка здійснюється в даний час). Документ розділено на сім глав і включає 119 статей, при формулюванні яких укладачі прагнули
 5. Частноправовая уніфікація у вигляді типових контрактів.
    принципу автономії волі учасників міжнародних комерційних відносин. Проявилася до третього періоду уніфікації права міжнародних комерційних контрактів недостатня ефективність методу міжнародно-правової уніфікації, що проявилося в скромності досягнутих у сфері міжнародно-правової уніфікації результатів (що зазначалося в § 1 цієї глави), мала своїм наслідком зростання
 6. Глава 4. КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ПРАВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    принципал ", а сам договір - агентським договором (agency agreement). Іншими словами, всі види договірних зв'язків між принципалом, що дає різного роду доручення агенту, незалежно від їх змісту та наслідків, у праві держав, що сприйняли дану систему, відносяться до агентських відносин, і тільки зі змісту самого договору або з надаваних агенту повноважень можна зробити висновок про
 7. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
    принципам права, загальновизнаним у міжнародній торгівлі і застосовуваним до агентськими договорами (lex mercatoria). Підставою для такого підходу є приписи ст. 17 Регламенту Арбітражного суду МТП, згідно з яким склад арбітрів використовує при вирішенні спорів два критерії: перший - слідування обраному сторонами применимому праву, другий - застосування для вирішення спору правові
 8. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    принципі, остаточним, судове ж справа може бути передана в апеляційну інстанцію, а потім і у вищестоящу, і до того, як по справі буде винесено остаточне рішення, може пройти дуже багато часу. По-третє, арбітраж проходить за закритими дверима-6 Дмитрієва Г., Філімонова М. Міжнародне приватне право. Чинні нормативні акти. М., 1999. С. 520-530. мі, а не у відритому судовому
 9. 39. Правова регламентація міжнародного комерційного арбітражу
    принципи визнання та приведення у виконання всіх іноземних арбітражних рішень, а не тільки рішень, винесених на території країни-учасниці. Далі, Нью-йоркська Конвенція ясно визначила перелік причин для відмови у виконанні рішення, при цьому тягар доведення поклала на бік, проти якої рішення винесено. Нью-Йоркська Конвенція повністю охопила проблематику арбітражу, так що
 10. У. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
    принципам цивільного права. На відносини, пов'язані з використанням та охороною об'єктів інтелектуальної власності, поширюються практично всі загальні положення цивільного права, що стосуються правосуб'єктності учасників цивільного обороту (положення про осіб), угод, у тому числі договорів, здійснення і захисту цивільних прав та т. П. Зазначені та багато інших положень
© 2014-2022  ibib.ltd.ua