Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення


Здійснення цього злочину передбачає неоприбуткування і невідображення касиром чи контролером в операційному щоденнику, а також у додатку до нього (контрольній відомості ф. 56) суми вартості облігацій державної позики, придбаних у населення. Далі неоприбутковані облігації державної позики продаються населенню, а курсова різниця (у грошовому виразі) привласнюється контролером чи касиром.
Ознакою злочину є невідповідність між фактичною сумою і кількістю наявних облігацій і тією сумою вартості і кількістю облігацій, що відображені у додатку до операційного щоденника. Перевірка здійснюється шляхом поаркушного перерахування облігацій державної позики.
Треба мати на увазі, що цей злочин скоюється за умови попередньої змови між контролером, касиром і завідуючим відділенням Ощадного банку.
З метою підтвердження протиправних дій доцільно у ході перевірки відомостей використати такий метод документальної перевірки, як контрольне порівняння залишків, а отже проаналізувати такі документи:
- інвентаризаційна відомість на початок періоду, який перевіряється;
- контрольні відомості на продаж та купівлю облігацій державної позики (ф. 56);
- операційні щоденники;
- звіти про рух грошових коштів і цінних паперів, за місяць, квартал;
- інвентаризаційна відомість на кінець періоду, який підлягає перевірці.
Крім того, підсумкові дані за місяць про продаж та купівлю облігацій треба зіставити з даними, відображеними
19)
на відповідних синтетичних рахунках у бухгалтерії Ощадбанку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення"
 1. Інкасо
  - це одержання банком за дорученням клієнта належних йому грошей від платника і зарахування цих грошей на банківський рахунок клієнта. Інкасування векселів проводиться банком до настання строку виплати по векселю (його погашення). Воно оформляється інкасовим індосаментом (передатним надписом на зворотному боці векселя), який засвідчує передачу клієнтом банкові права за векселем. Одержавши від
 2. § 1. Поняття та види цінних паперів
  Цінні папери є особливим видом майна суб'єктів господарювання (ч. 7 ст. 139 ГК). їх правовому режиму присвячені, зокрема, положення Глави 17 ГК (статті 163-166), а також норми Глави 14 (статті 194-198) ЦК України. Суб'єкти господарювання, якщо це входить до їх компетенції, мають право випускати (емітувати) цінні папери, реалізовувати їх, а також придбавати цінні папери, випущені іншими суб'єктами
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний
 4. Роздрібний товарооборот
  - це сума реалізованих товарів та послуг народного споживання через роздрібну торгівлю. Обсяг роздрібного товарообороту підприємствам роздрібної торгівлі планується в роздрібних цінах, за якими товари продаються населенню. Підприємствам оптової торгівлі товарооборот планується також у роздрібних цінах, але вони вищі від продажних на суму торговельної надбавки, яка надається покупцям. Оперативний
 5. Приватизація
  , у широкому розумінні слова,- це процес переходу будь-якої форми власності (державної, колективної тощо) у приватну. У Законі України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація визначена як відчуження майна, що перебуває» у загальнодержавній, республіканській (Республіка Крим) і комунальній власності, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб. У процесі приватизації
 6. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  Додаток 1 ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Розділ І. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 8. 2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі
  Торгівля є самостійною галуззю народного господарства України, яка виконує функцію сполучної ланки між виробництвом та його споживачами, окремими галузями і підприємствами. В умовах переходу до ринку, основна маса товарів, які надходять у торгівлю, є продукцією акціонерних промислових підприємств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, державного та приватного секторів. Рух
 9. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  Динаміка розвитку державного сектора економіки є вагомим показником становлення ринкових відносин в Україні. Важливу роль в економічних перетвореннях відіграє також існуюча мережа суб'єктів підприємницької діяльності, а саме кооперативів, малих та спільних підприємств. На території України суб'єкти малого та середнього бізнесу, використовуючи свої переваги щодо вузької спеціалізації, використання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua