Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Функціонування людини як живої істоти припускає реалізацію різних потреб. Якісь із них можуть бути задоволені самостійно дорослою людиною, якісь - лише спільно з ким-небудь. Якщо з моменту існування шлюбу (об'єднання чоловіка і жінки) значущими були господарська, економічна, дітородна, виховна функції, то до справжнього моменту повсюдно посилюються психотерапевтична функція, функція емоційної підтримки. Подружжя в його сучасному вигляді оцінюється з позицій досягнення екзистенційного сенсу і виступає як психологічне ставлення між подружжям. При укладенні шлюбу затребуваними стають почуття. Саме любов веде до створення сім'ї. Навіть горезвісний «шлюб за розрахунком» допускає виникнення любові («стерпиться - злюбиться»).

Кожна людина унікальний і неповторний, зворотним боком цієї унікальності є фатальне самотність. Усвідомлення унікальності свого буття і неповторності особистісних якостей і проявів штовхає людину до подолання самотності. Потрібно, щоб хтось зрозумів, прийняв його, необхідно стати комусь потрібним. Людина жадає любити і бути коханим. Знайти це він передбачає в шлюб, сім'ю.

Творча спадщина вітчизняних і зарубіжних психологів з сімейної проблематики велике і раз

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

нообразние. Разом з тим цілісне інтегроване виклад курсу сімейної психології у вітчизняній психології не досить представлено, слабо методично забезпечено. Підспудно навіть існувало зневага до даної галузі науки - як не самостійною і не перспективною. Це пояснювалося тим, що експериментальні методи у вивченні сім'ї важко застосовні, особистий досвід не переконливий, опитувальні методи не достовірні. Психологічне пізнання орієнтувалося на фундаментальну науку, що вивчає особистість, діяльність, групу, закономірності психічного розвитку. Сімейна психологія розглядалася лише попутно.

Тільки починаючи з кінця 1960-х і початку 1970-х рр.. шлюб і сім'я стали предметом спеціального дослідження багатьох дисциплін, у тому числі - психології. У нашій країні проблеми сім'ї спочатку привертали увагу фахівців в першу чергу у зв'язку із завданнями профілактики нервових і психічних захворювань або у зв'язку з проблемами сімейного виховання. Останні роки в практичній психології розвивається сімейне консультування з проблем подружнього життя та корекції дитячо-батьківських відносин.

Викладання психології сімейних відносин у фокус наукових досліджень поки не потрапляє.

В умовах, коли прогресивна динаміка сучасної сім'ї пов'язана з безліччю об'єктивних і суб'єктивних труднощів, виникла надзвичайно актуальна потреба в особистісному та соціально-психологічному вивченні шлюбу і сім'ї, в пошуку закономірностей, на які можна було б спертися як в допомозі існуючої сім'ї, так і в підготовці молоді до сімейного життя. Завдання навчального вузівського курсу «Психологія сім'ї», з нашої точки зору, - дати систематизоване оглядове уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, показати характерні риси та особливості життєвого циклу сім'ї, виявити головні проблеми сімейної психології. Виклад матеріалу в рамках цієї дисципліни може бути зосереджена на дослідженні ролі сім'ї у формуванні особистості, загальних питаннях теорії сім'ї та сімейних відносин, се

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

сімейних интеракциях, подружніх проблемах, вихованні дітей, соціальному і інституціональному контекстах сім'ї, функціонуванні семейной системи, організації та динаміці сімейних відносин, психологічному кліматі сім'ї, питаннях психолого-корекційної роботи з сім'єю. Розуміння сутності людини визначається тим, як ми розуміємо його місце існування, в тому числі сім'ю: чи тільки як видимий біосоціальний фон, на якому розгортаються події, або як щось інше, широке, нескінченне, що включає в себе всі грані буття в їх нерозривній єдності.

Зміст психології сім'ї як навчальної дисципліни спрямоване на формування у студентів адекватного уявлення про предмет і завдання психології сімейних відносин на сучасному етапі, її основні напрями, можливості практичного використання. Сім'я в навчальному курсі «Психологія сім'ї» виступає в різних «ликах» залежно від «масштабу» розгляду. З одного боку, розрізнимо образ конкретної, реальної родини, що складається з різних, «живих» людей з їх ілюзіями, надіями, особливостями характеру. З іншого, сім'я розглядається і як мала соціальна група, і як соціальний інститут і структурна одиниця сучасного суспільства.

Зміст навчальної дисципліни «Психологія сім'ї» включає основні досягнення вітчизняної та світової психологічної науки і практики в галузі сімейної психології. Авторські підходи зарубіжних психологів поєднуються, іноді співвідносяться, часом протиставляються поглядам вітчизняних фахівців.

Вибір конкретних фактів, теорій, результатів, закономірностей і форма їх викладу підпорядковані центральній ідеї - озброїти студентів знанням базових психологічних уявлень в області сімейних відносин, що є необхідною умовою професійного становлення, пізнання інших людей і себе, формування екзистенційно-го та функціонального образу Я фахівця-психолога.

Кожен викладач віддає собі звіт у власному ставленні до проблеми викладу курсу сімейної психології і співвідносить їх із завданнями і

Текст взято з психологічного сайту http://psylib. myword.ru

принципами вузівського навчання. Університетська освіта незевісімо від конкретної спеціальності традиційно будувалося як синтетичне і фундаментальне; студентів орієнтували на глибоке і всебічне вивчення матеріалу, вироблення власного погляду на проблему. Це не може бути вирішено за допомогою категоричності особистих позицій автора, непримиренністю до інших підходів і думок, нав'язуванням аудиторії своїх поглядів, підміняють зміст освітньої програми. Поняття про сімейні стосунки, функціонально-рольової структурі сім'ї, психологічному здоров'ї сім'ї, батьківських позиціях, сімейної діагностиці, сімейної психотерапії міцно увійшли в повсякденний мову психології. Наша позиція полягає в тому, щоб систематизувати розрізнені знання з курсу сімейної психології. Метазадача даного навчального курсу - зорієнтувати студентів у сфері сімейної психології, сприяючи виробленню оптимальних особистісних смислів.

Безумовно, обговорення питань сімейної психології завжди зачіпає особистісно. Однак викладач на заняттях з психології сім'ї не може постійно вирішувати особисті та сімейні проблеми студентів і не виступає в ролі консультанта-психолога. У цьому сенсі сімейна психологія - НЕ популяризація життєвої мудрості і не збірка рекомендацій, а наукова область психологічної теорії та практики. Можливо, що знайомство з матеріалами такої навчальної дисципліни як психологія сім'ї дозволить молодим людям самостійно знайти відповіді на хвилюючі їх питання, і це сприятиме розв'язці яких життєвих проблемних ситуацій.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ "
 1. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 2. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П .. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 3. Е.А.Тюгашев. ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ, 2002
  сім'ї та домашнього господарства. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя сім'ї. Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи,
 4. ? Зразкові питання для підготовки до заліку чи іспиту
  психології сімейних відносин. 5. Динаміка розвитку сім'ї. Життєвий цикл сім'ї. 6. Кризові періоди в шлюбі. 7. Сім'я як мала соціальна група. 8. Психологія емоційних відносин. Феномен любові. 9. Теорії подружньої сумісності. 10. Передшлюбний період - період залицяння. 11. Моделі вибору супутника життя. 12. Характеристика сучасної
 5. Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008

 6. ПЕРЕДМОВА
  психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем , передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д. Пропонований підручник є розгорнутий навчальний курс з
 7. ВСТУП
  психологічних питань майбутнім фахівцям не психологам, але працюють з людьми. Одна з важливих завдань - пояснити багато психічні явища, з якими стикається кожна людина, а також розкрити наукові поняття, представлені в психології. Студенти, крім психології і слідом за нею, вивчають ще й педагогіку, яка в державному загальноосвітньому стандарті значиться як
 8. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  психологічний підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС
 9. Місце сімейної психології в системі психологічного знання.
  Психологами в галузі вивчення психології сім'ї, безліч теоретичних припущень, що породжують спектр концептуальних моделей шлюбу і сім'ї, свідчать про актуальність осмислення місця сімейної психології в системі психологічного знання. У реаліях XXI в. особливо гостро стоять питання з приводу того, як людині подолати своє самотності Текст взято з психологічного сайту
 10. Література для самостійної роботи
  психолога. М., 1991. Гірські Г.І. Організація навчально-виховного процес-са.М., 1977. Замків Л.В. Бесіди з учителями. М, 1970. Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою. М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною
 11. Література
  проблеми сучасної історичної науки / / Питання історії. - 1992. - № 8-9. Бердяєв Н.А. Сенс історії. - М., 1990. Гумільов Л.М. Етногенез та біосфера землі. - Л., 1990. Гуревич А.Я. Теорія формації і реальність історії / / Питання філо-Софії. - 1990. - № 11. Карпов Т.М. Деякі питання культури і шкільний курс історії СРСР / / Викладання історії в школі. - 1991. - № 3. Ковальченко І.Д.
 12. Вимоги з дисциплін спеціалізації
  психології, як: - патопсихологія, - психосоматика, - нейропсихология, - психологія аномального розвитку, - психопрофилактика та реабілітація, - психологічне консультування, психокорекція та основи психотерапії. Конкретні вимоги до підготовки фахівця і зміст циклу дисциплін спеціалізації встановлюються вищим навчальним закладом. Спеціаліст повинен вміти
 13. Система (структура) юридичної психології
  психологія має власну систему категорій (тезаурус), відповідну логіці включеності людини в сферу правового регулювання. Вона складається з п'яти розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1. Правова психологія: право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості
 14. Новицька Л.Ф.. Проблема морального самообретенія в просторі інтерсуб'єктивності. Великий Новгород: новго ім. Ярослава Мудрого. - 128 с. , 2000
  як істоти морального. Дослідження ведеться шляхом аналізу моральної проблематики в контексті взаємин Я і Іншого. Це дозволяє виявити глибинні підстави, моральної життєдіяльності людини. Книга може бути цікава і корисна для фахівців у галузі етики, філософії, теорії та історії культури, філософської антропології. Вона може бути використана в якості навчального
© 2014-2021  ibib.ltd.ua