Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

3.3. Розробка суспільної (синтетичної) філософії з урахуванням філософії анархізму

Таким чином, ми бачимо, як філософія взаємодопомогу з еволюцією поширилася і на суспільство. Але для Кропоткіна це було недостатньо. Він, як і багато вчених, і мислителі того часу, був охоплений ідеєю про створення узагальненої філософії, що охоплює успіхи всіх природних і суспільних наук з метою розкриття сутності всіх процесів у навколишньому світі, в живій природі і суспільстві. Головними для нього були ще питання: яке місце займає анархізм серед різних наукових і філософських течій думки; яким методом дослідження він користується, щоб обгрунтувати і підкріпити свої висновки і висновки; до якої школи філософії права належить анархізм.

Перша спроба побудувати узагальнене знання у вигляді філософії всього світу і всього його життя в строго науковій формі була зроблена енциклопедистами XVIII в., В колектив яких входили П. Лаплас, П. Гольбах, А. Лавуазьє, Ж. Ламарк, Ж. Бюффон, Д. Дідро, Ж. Руссо та ін Отвергпув метафізику і діалектику, користуючись індуктивно-дедуктивним методом, вони в своїй творчості переходили від світу зірок до світу хімічних реакцій, від фізичного та хімічного світу до життя рослин і тварин або до розвитку економічних і політичних форм суспільства, до еволюції навіть релігії і т. п. Звичайно, у них через нестачу знань були й помилки у вигляді поспішних припущень, які виправлять в майбутньому. Головне, XIX в. отримав від них новий метод до подальшої розробки всіх галузей знання.

Але вся Європа того століття після поразки Великої Французької революції була охоплена реакцією в області економіки, політики, науки і філософії.

Тим не менш, основний клич цієї революції «Свобода, Рівність, Братерство», проти якого виступала церква, держава і навіть офіційна наука, продовжував проникати всюди в життя. Поширювалися ідеї теоретиків соціалізму, до числа яких приєднався

П. Пруцон зі своїм анархізмом. Ось ці умови і, головне, пропаганда соціалізму допомогли науці розірвати душили її узи і розбудити мужність у нової групи вчених і мислителів, які й зробили другу спробу з метою побудови узагальненого знання. Серед цієї групи були представники: фізичних наук - У. Гров, Д. Джоуль, М. Вертіло, Г. Гельмгольц і Д. І. Менделєєв; в науках природних - Ч. Дарвін, К. Бернар, Г. Спенсер, Я. Молешотт і К. Фохт; у філософії - А. Бен і Д. Міль. Більшість їхніх робіт було представлено в 1856-1862 тт. І вже вони показали, що в основних поглядах вчених того часу відбулася повна революція - наука відразу рвонула вперед па новий шлях. Цілі галузі знання були створені з вражаючою швидкістю. Було встановлено єдність природи в усьому неорганічний світі, включаючи небесну сферу і її тіла Усі фізичні явища: теплота, світло, звук, електрика, магнетизм отримали пояснення. Виникли біологія, аптропологія, етнологія, психологія, історія права і релігії, які всі були підкріплені працями Дарвіна. Нарешті, остаточно переміг у всіх науках індуктивний метод.

Узагальнене знання у вигляді філософії усього світу називалося ще позитивної або синтетичної філософією. Автором першого був О. Конт, який створив в 1842 р. «Курс позитивної філософії» па основі наук з математики, астрономії, фізики, хімії, біології та соціології та в 1856 р.

«Систему позитивної соціології »про людські відносини [106, с. 260-264, 549]. Автором другого - Г. Спенсер, який створив більш монументальна праця з урахуванням згаданих вище в 50-60-х рр.. досягнень наук [106, с. 271-275, 558-574]. Кропоткін відзначає гідності філософії першого і другого учасника, але відзначає і помилки, допущені ними. Так, Конт будує свою другу роботу на основі існуючих релігійних поглядів. А Спенсер, підкреслюючи раптове розширення меж пізнання в результаті розвитку науки, доходить до твердження про непізнаваності останньої за межами нового кордону. Думка про непізнаваність зустрічається і у деяких учених. На що Кропоткін наводить докази про безмежність пізнання з відповідними прикладами. Один приклад приготований і для нас, читач. Менделєєв зробив припущення, що ефір є не що інше, як речовина, атоми якого носяться вільно навіть у міжзоряному просторі. І ось, через 100 років, радянські фізики, не визнані у свій час, довели, що ефір, як і весь вакуум, матеріальний, наповнений частинками. Про це читач дізнається в останній главі цієї першої частини книги. Спенсер допускав і ряд інших помилок, які піддаються також критичного аналізу.

У нас може виникнути питання: де ж синтетична філософія, яку писав Кропоткін сам. Ми можемо лише припустити, що ця праця лише в неопублікованому архіві нашого великого мислителя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Розробка суспільної (синтетичної) філософії з урахуванням філософії анархізму "
 1. 3.6. Про книги «Щоденники різних років» і «Записки революціонера»
  громадській діяльності Кропоткіна був пов'язаний ще й із зростанням революційного руху молоді в «народ», зі створенням гуртків самоосвіти й поширенням революційної літератури, у чому прийняла широке участь жіноча половина. Це була відповідь молодих на посилення реакції, на зростання продажності адміністрації та се казнокрадства навіть при дворі, на спроби обмеження свободи поширенню
 2. 2. Місце Росії у світовій цивілізації
  громадські діячі дають відповідь на ці питання з висоти свого часу, з урахуванням усього попереднього історичного розвитку Росії, а також у відповідності зі своїми ідейно-політичними установками. В історіографії та публіцистиці XIX-XX ст. полярне вирішення цих питань знайшло своє відображення в позиції західників і слов'янофілів. Західники або «європеїсти» (В. Г. Бєлінський, Т. Н.
 3. Анархізм
  суспільно-політичне вчення (або ідеологія), яка проголошує своєю вищою метою досягнення рівності і свободи за допомогою скасування будь-яких форм та інститутів влади з їх примусовим характером на користь асоціацій, заснованих на добровільній співпраці між індивідами і групами, 2) термін, що позначає всякі антіетатістскіе (тобто спрямовані проти держави) погляди, ідеї,
 4. Г.А. Югай Конвергентна філософія і кооперація капіталізму і соціалізму
  розробку альтернативної філософії, покликаної утвердити замість аналітичної синтетичну, або як ми говоримо, конвергентну філософію. З філологічної точки зору «конвергенція» (від лат. Convergere) означає схилятися, зближуватися або сходитися в одній точці. Ця проблематика стає все більш актуальною на початку XXI в., Коли на зміну надмірно диференціюватися цивілізаційним
 5. 3.2. Етика - наука про моральність
  суспільного життя, вироблені первісними народам. Першими хранителями звичаїв були старики, що давали добрі поради. Але були і віщуни, шамани, які виражали залякування всяким порушникам сталих порядків. А що виникала релігія і міфологія обожнювалося звичаї. І тут Кропоткін згадує знову Сибір, де серед корінних народів діяв принцип: не робити іншим того, чого не
 6. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  розробці представників, виражають інтереси всього суспільства, а не його окремого інституту. Суб'єктивний інституціоналізм і психологізм військовослужбовців набагато більш яскраво сформований існувала системою військової освіти, що панувала ідеологією і розумінням значущості, пріоритету військових структур, нарешті, патріотизмом росіян. Ідеї цього контролю закладені в проекті Закону «Про
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  розробки принципів реформування та створення відповідних часу і суспільству регулюючих норм права. Таким чином, ці чотири види контрактів зможуть послужити типологією для реалізації трудових відносин різних категорій військовослужбовців. Всередині кожної форми, виходячи з розряду військовослужбовця, має бути проведене додаткове (вторинне) структурування договору. Необхідно окремо
 8. ВСТУП
  розробка проблем суспільної небезпеки злочинного діяння і обгрунтування кримінальної відповідальності має велике значення для розвитку кримінально-правової науки та зміцнення соціалістичної законності, що в свою чергу відіграє важливу роль у справі ліквідації злочинності, боротьба з якою, як кажуть у звітній доповіді ЦК КПРС XXIV з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, залишається
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  розробки, прогнози, пропозиції, словом, інструментарій теорії права. Саме в цьому контексті деякі вчені пропонують визначати право взагалі як міру свободи і формальне рівність людей - як умова існування і використання міри свободи, тобто якогось метричного (вимірювального) визначення свободи (набір прав і обов'язків, склад правомочностей, зміст юридичної
 10. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  розробки, в тому числі в дореволюційній літературі, найбільш поширеності є висновок, що поняття джерело права - це синонім поняття форми права. По-цьому в навчальних курсах з теорії права можна зустріти таке позначення теми «форми (джерела) права». У цьому контексті йдеться і про видах джерел права. При цьому мається на увазі різновид форми права (акти державних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua