Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Релігійна філософія

Проблема буття розглядається насамперед у релігійних філософських концепціях, для яких вона є не тільки традиційної, але й постійно актуальною у зв'язку з поясненням Бога, природного і людського буття.

Філософія буддизму сягає своїм корінням в VI століття до н. е.. Сучасні її послідовники вважають, що релігія і філософія виникають з роздумів людини про природу свого існування, про круговорот життя і смерті. Центральною категорією філософії буддизму є небуття. Воно розуміється як всеосяжний універсум. Універсум є все, але сам він є ніщо, «діє без діючого» і «визначає без визначального». Бог в буддизмі представляє «єдину реальність», в якій проявляється природа і дух через конфлікт і єдність. Бог є також основа реальності. Він «розчиняє» відмінності між суб'єктивністю і об'єктивністю, об'єднує дух і природу. Бог є і фундаментальний принцип, що лежить в основі реальності. Атман (душа, духовне начало людини) і Брахман (об'єктивна духовна реальність, духовний Абсолют) ідентичні. Бог - універсум і великий дух універсуму. У житті людей Бог і небуття проявляються в чотирьох «благородних істинах»: а) життя є страждання; б) треба пояснити страждання, знайти причини його виникнення; в) треба знищити страждання, долаючи його причини; г) засіб подолання страждання - серединний вісімковій шлях : правильне бачення, правильна думка, правильна мова, правильна дія, правильний спосіб життя, правильне зусилля, правильне увагу, правильне зосередження. Життя людей є проявлене буття (сансара). Людина повинна подолати сансару і досягти непроявленого буття - нірвани.

У західному світі релігійно-філософське пояснення буття представлено насамперед у християнстві. Воно виникло в I столітті нової ери, яка у християнському літочисленні іменується як «від народження Ісуса Христа». У християнстві багато чого змінилося, але пояснення буття залишається незмінним, догматичним. Бог приймається на віру як існуючий у трьох іпостасях (особах): Бог-отець, Бог-син і Бог-дух святий. Він зізнається Абсолютом, творцем всього існуючого: природи, людини, самої віри. Бог є втілення Абсолютного Добра, Абсолютної Істини і Абсолютної Краси. Він - об'єктивне ідеальне, вічне і не розвивається, созидающее, але непізнаване людиною буття. Філософія сучасного християнства має свої особливості в католицизмі, православ'ї і про-тестантізме. У західній філософії найбільший розвиток і поширення набула філософія неотомізму.

Неотомізм - сучасний модернізований варіант філософ-сько-теологічного вчення Фоми Аквінського. Вчення Ф. Аквінського-го отримало назву томізм (від лат. Thomas - Фома). Його представниками є А. Бергсон, Ж. Маритен, Е. Жильсон, Е. Муньє, М. Бубер, М. Новак та ін

Своє вчення неотомісти називають «реалізмом»: матеріальний світ існує, але він включений в більш широкий, «реальний» світ - буття. Основні ідеї сучасного неотомізму складаються в обгрунтуванні вирішальної ролі у бутті буття Бога, в обмеженні природного світу надприродним божественним буттям і в доказі тимчасовості існування природи і людини. Неотомісти вважають, що людина незалежний у своєму бутті від природи, але залежний від буття Бога.

Віра і розум єдині, але віра вище знання, так як вона від Бога. У природному людському розумі панує наука, а в одкровенні - теологія. Неотомізм піддає критиці фідеїзм (від лат.fidles - віра) і раціоналізм, але багато постулати самого неотомістського вчення є ірраціональними. Багато уваги приділяється модернізації біблійних догм, усунення неузгодженості релігійні-но-католицького та науково-світської пояснення буття і пізнання.

Сучасне православ'я має ідейні витоки в середньовічній візантійської філософії і теології Василя Великого, Іоанна Так-Маскіна, Симеона Нового Богослова, Григорія Палами та ін Основні її представники - наші вітчизняні мислителі XVIII-початку XIX ст. : слов'янофіли (І. Киреевский, А. Хом'яков, К. Аксаков та ін.); прихильники філософії всеєдності (В. Соловйов, С. Франк, П. Флоренський та ін.); філософія «нового релігійної свідомості» (Н. Бердяєв, Н. Лоський, Л. Шестов та ін.) У філософії православ'я вихідні основи буття зв'язуються із загальними біблійними постулатами, які були викладені вище. Особливості полягають у прагненні представити православ'я як ортодоксальну справжню християнську віру і сенс життя людини. Обгрунтовуються принципи цілісності та соборності ставлення до буття, співвіднесеності свободи людини з божественною волею і провидінням, пріоритетності релігійно-морального світорозуміння, взаємозв'язку безумовно сущого (Абсолюту) і відносного буття; безосновной і безпочаткової свободи, а також принцип обов'язкової зв'язку пояснення процесів природного і соціального буття з Ісусом Христом, з божественною мудрістю - Софією.

У пізнанні відстоюються ідеї «цільного знання» як пізнання Абсолюту (Бога), єдність знання і віри при пріоритеті віри; от-кровенная, осяяння, бачення та інші способи встановлення безпосереднього зв'язку з Богом, а також методи і зміст пізнання людиною природи і самого себе. Чи не заперечуються чуттєве і раціональне пізнання матеріального буття. Питання про істину зв'язується з тринітарне догматом існування Бога і з конкретними об'єктами пізнання. Багато уваги приділяється проблемам соціальної філософії та філософії історії.

У XVI столітті виник протестантизм. Філософські основи сучасного протестантизму складаються в основному в інших поясненнях християнських символів віри, культу, інших сторін віровчення. У теології та філософії протестантизму важливими принципами є: «виправдання вірою»; право кожного віруючого індивідуально звертатися до Бога за порятунком, без будь-яких посередників; принцип єдиності віри як спосіб пізнання Бога і заперечення спекулятивності розуму, логічних способів докази буття Бога та ін У міру історичного розвитку західного суспільства, протестантська теологія і філософія набувала форми: ортодоксії (М. Лютер, Ж. Кальвін та ін.); ліберальної теології та філософії (Ф. Шлейермахер, Е. Трельч та ін.); «теології кризи» (К. Барт, П. Тілліх та ін.); раціональної або «нової теології» (Д. Бонхеффер, В. Гамільтон та ін.) Різноманіття філософських течій характерно і для філософій католицизму, а також православ'я.

Узагальнюючи ідеї християнської філософії про буття і пізнанні, можна сказати, що, по-перше, буття розуміється як єдність об'єктивно ідеального (Бога) і природи (об'єктивно матеріального).

У даному єдності Бог - основа, первинне, абсолютне ідеальний початок. Бог не розвивається, не пізнати людиною або частково пізнати через одкровення, осяяння, але володіє творящим початком і провидінням. Він творить (створили) природний світ і людину, панує над тим, що створено ім. По-друге, людина володіє духовною свободою і свободою на Землі серед інших людей. Він може пізнавати природу, перетворювати її в своїх інтересах, розвивати сфери свого життя і діяльності, покращувати побут, рівень і якість життя. В опануванні природою і самим собою, суспільними процесами у людини великі можливості. Але вони зумовлені і як би санкціонуються Богом, його волею. Досягає великих успіхів у житті людина з вірою в Бога. Таким людям Бог допомагає, готує їх до райського життя після фізичної смерті, коли душа людини продовжує жити.

У віровченні ісламу багато спільного з християнською теологією і філософією. Специфіка полягає в іншому сполученні ісламу з жиз-нью людей, з особливостями насамперед арабської культури, а також з культурою тих народів, де дане віровчення набуло поширення. Іслам (або мусульманство) виник у VII столітті на базі іудаїзму і християнства. Основними різновидами ісламського віровчення є суннизм і шиїзм. Абсолютним Богом визнається Аллах. Він також творець всього існуючого, непізнаваний або частково пізнати, виступає єдиною пануючої верховної силою над людиною і природою. Важливою особливістю філософії ісламу виступає пояснення строгості дотримання догм і норм культу, а також відсутність відмінностей між світською і духовною владою в суспільстві. Деякі представники ісламу і його філософії пропонують сьогодні «ісламський шлях» як спосіб «чистої», «істинної» життя людей; як подолання кризових процесів у світовому співтоваристві і вирішення глобальних проблем. Порівнюючи дану пропозицію з християнським розумінням раю або буддистської нірваною, можна відзначити, що воно ближче до самого життя суспільства, до способу життя людини. Але при цьому не враховується принцип свободи совісті як одне з великих завоювань Нового часу та сучасності. Насадження ісламу як шляхи і способи життя людей неминуче призведе до масового насильства, до нівелювання або знищенню інших національних культур, до підлеглого їх положенню по відношенню до ісламської культури.

Таким чином, сучасна релігійна філософія багато уваги приділяє проблемам буття, підпорядковує пізнавальну діяльність божественній волі і провидінню. Дане увагу пояснюється необхідністю постійного нагадування про Бога як про первинний, абсолютному та творчому початку всього буття і матеріального буття, зокрема. Людина в релігійній сучасної філософії трактується досить вільним і самостійним у природному і соціальному світі, але залежний від Бога як від свого творця і Абсолюту. Він пізнає світ, погоджуючи пізнання з релігійною вірою.

Більш послідовно і повно проблеми гносеології представлені в позитивізмі і герменевтиці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Релігійна філософія "
 1. 5. Декабристи
  релігійної філософії, до соціалістів-революціонерів і т. д. І лише в загальному ряду - до соціал демократії, в тому числі і більшовизму ». У русі декабристів був закладений ціле віяло напрямків суспільно-політичного життя від консервативних до ультрареволюціонних. Та й доля декабристів говорить про те ж. З декабриста Я. І. Ростовцева вийшов великий представник ліберальної бюрократії, який очолив
 2. Література.
  Релігійна філософія. Мінськ, 1996, т.1. Література. Філософська енциклопедія. М. 1962, т. 2. Філософський енциклопедичний словник. М., 1983. Енциклопедія символів. М. 1995 (пер. з нім.). Міфи народів Світу. М. «Рад. енциклопедія », 1988. Шопенгауер А. «Світ як воля і уявлення», Соч. в 4 т., т. I, Шопенгауер А. Вибрані твори. М., 1992. Шестов Л. Кіркегард і екзистенційна
 3. Методичні вказівки.
  Релігійний скепсис щодо богів і долі. Дуже значні досягнення китайської науки - математики, по якій створювалися спеціальні трактати, астрономії, географії, агрономії. Китайці були прекрасними мандрівниками, мореплавцями, який винайшов компас. Їм, втім, належить і винахід сейсмографа і папери, так само як і багато інших винаходи. Високого розвитку досягла в
 4. 5. Декабристи
  релігійної філософії, до соціалістів-революціонерів і т. д. І лише в загальному ряду - до соціал демократії, в тому числі і більшовизму ». У русі декабристів був закладений ціле віяло направ-лений суспільно-політичного життя від консервативних до ультрареволюціонних. Та й доля декабристів говорить про те ж. З декабриста Я. І. Ростовцева вийшов великий представник ліберальної бюрократії,
 5. 2.4 Метафізика як філософський антипод діалектичного методу.
  Релігійної філософії метафізика розуміється як філософська наука про безумовне і абсолютне буття, що не зводиться ні до якої емпіричної даної речі / або відношенню /. Можливість метафізики як науки оскаржувалася позитивізмом. У релігійній філософії, навпаки, можливість і необхідність метафізики розглядалася як основна умова «цільного знання»
 6. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  релігійної філософії. Аналіз проблеми істини в сучасній герменевтиці та філософії науки. Теорія кореспонденції в позитивізмі і постпозитивізму. Прагматична концепція істини і її критерії. Суб'єктивне і об'єктивне в істині. Абсолютне і відносне в істині. Істина як процес. Конкретність істини. Істина, оцінка в істині. Цінності та їх вплив на пізнавальний процес.
 7. ВСТУП
  релігійного почуття. Йдеться навіть не про ту змістовної вірі, життя в якій вимагає величезного духовного напруги, а саме про вихідний почутті, з якого віра виростає. Залишилася лише інтелектуальна потреба у вірі, яка і призвела до того, що нішу мислеобразного, чуттєвого відображення світу заповнили соціальні міфи. Будь-яка віра, як релігійна, так і філософська,
 8. ФІЛОСОФСЬКІ ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДОСВІДУ
  релігійний досвід і так далі. У Новий час набуває поширення розуміння досвіду як особливого виду знання, яке дається свідомості суб'єкта безпосередньо і є результатом прямого контакту з пізнаваною реальністю. Звичайно, функція отримання нового знання завжди визнавалася за всіма формами досвіду, проте найбільший внесок у дослідження ролі досвіду в пізнанні внесла під
 9. ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ У ДУХОВНОЇ АНТРОПОЛОГИИ
    релігійної філософії, яка стверджувала, що людина як духовна істота не є носієм «чистого» свідомості, але в своєму прагненні до самовдосконалення виступає як особистість, чиє знання народжується не стільки через пізнавальну, теоретичну діяльність, скільки через переживання вихідних духовних інтуїцій: «Якщо розглядати духовне життя людини в цілому, беручи до уваги ту
 10. РОЗУМІННЯ ДУХОВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У СВІТЛІ Розрізнення ІСТОРІЇ ТА метаісторія
    релігійне умогляд. До таких питань належать питання про сенс і призначення історії, сутності християнства, людській природі і т. п. В.Ф. Ерн звертає увагу на те, що саме слово «сутність» має метафізичне походження: «З науки давно вже вигнані всякі" сутності ". І одне бажання проникнути за зовнішній вигляд явищ, скинути лицьовій покрив з речей для того, щоб проникнути в їх
 11. ФІЛОСОФСЬКИЙ СИМВОЛИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ СУЩНОСТИ ДУХОВНОСТІ
    релігійна філософія при розробці філософського символізму як методології пізнання духовної реальності спиралася не на традиційне символічне свідомість і не на вчення про символічні функціях мислення: взявши за основу енергійную доктрину паламітов, вона усунула саме протиставлення емпіричних явищ і ноуменального сутностей, злитих в символі. Для П.А. Флоренського не існує ні
 12. ПРЕДМЕТ, СТАТУС ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
    релігійний - із затвердженням ідеї Бога і становленням специфічних релігійних інститутів. Л.М. Гавриліна Подібним чином вирішується питання і про виникнення релігієзнавства. Одні стверджують, що релігієзнавство як наукова дисципліна виникає в другій половині XIX століття з появою праць М. Мюллера, К. Тіле та інших батьків-засновників. Інші вважають, що релігієзнавство в імпліцитно вигляді
 13. Метод компаративістики.
    релігійним »37. Проте в даний час багато християнські теологи відчувають обмеженість і навіть ущербність подібних суджень. У теологічних статтях, монографіях, навчальних посібниках, словниках останніх років все частіше зустрічається термін «компаративна теологія». Цей термін був введений М. Мюллером для позначення розділу релігієзнавства, що вивчає «історичні форми релігії». Спочатку
 14. Релігія і філософія.
    релігійного знання - якийсь авторитет (книга, людина, священний переказ). Філософія ж з перших своїх кроків постійно демонструвала критичне ставлення до будь-яких авторитетів. Складність розведення філософії і релігії визначена єдністю їх гносеологічного об'єкта; та і інша звернені до пізнання світу і людини. Філософія, як і релігія, має здатність до трансцендування, то
 15. § 3 Метафізичні аспекти проблеми сенсу життя людини
    релігійної гносеології лежить ідея одкровення; специфіка філософії полягає в тому, що вона інтерпретує її не в аспекті зовнішньої авторитарності Абсолюту, а як внутрішній іманентний досвід буття і пізнання, досліджує виявлення (сутність, форми і результати) трансцендентного в іманентно. У новий час філософія опинилася в залежності від позитивної науки, яка колись вийшла з
 16. І. ІЛЬЇН. НАШІ ЗАДАЧІ41
    релігійний філософ, професор Московського університету (1918). Монархіст, противник більшовизму, ідеолог Білого руху. У 1922 р. висланий з Росії, жив і працював у Німеччині, видавець журналу «Російський дзвін». З 1938 р. - у Швейцарії. Автор понад 30 книг. Його головна праця і заповіт - «Наші завдання» вперше видано посмертно в 1956 р. РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ БУЛА КАТАСТРОФОЮ
 17. Космологічні ІДЕЇ російський космист
    релігійний філософ і вчений, був до того ж мистецтвознавцем, філологом, поетом. Крім перерахованих учених і філософів, у плеяді російських космистов слід назвати Н. Умова, В. Муравйова, А. Горського, Н. Сетніцкого, Н. Колодного, В. Купревіча, С. Булгакова, М. Бердяєва, Е. Блаватську, Н. та О. Реріх. Серед письменників - це А. Сухово-Кобилін, В. Левшин, В. Одоєвський, В. Хлєбніков, А. Білий, А.
 18. II. Постмодерн і його "ізм".
    релігійно-композиційних змін Захід не знав з часів Великого переселення народів на розломі античної та середньовічної епох. Думається, що осмислення цих змін стане на довгий час однією з найважливіших тем мiровой історіографії майбутніх часів (у тому випадку, якщо у мiра взагалі будуть майбутні часи). У всякому разі, пізнавальний матеріал нинішніх соціогуманітарних наук ще
 19. I. Фундаменталізм в постіндустріальну епоху
    релігійно-етичні уявлення, а її носіями виступають, в числі інших і навіть в першу чергу, люди віруючі, небезпідставно вважають себе її зберігачам, а з нею - і хранителями того, що їм представляється духовною основою єдино правильного світоустрою. Постмодернізм ж розглядає віру як метанарратів і фактично зводить її до особистої думки: вона має право на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua