Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

4.3. Здвоєна модель Кондратьєва-Валлерстайна для аналізу геополітичних гегемонії

Зв'язок між світовою Дана модель являє собою

економікою та геополітикою серйозну спробу пов'язати зліт і

падіння геополітичних гегемонії з основними процесами, що відбуваються в надрах світової економіки і відбиваються в циклах Кондратьєва. Модель показує, що політичні механізми є невід'ємною частиною загальної переструктуризації світового господарства, яка здійснюється в підвищувальних і понижувальних фазах зазначених циклів.

Виявилося, що політичні процеси не є ні незалежними процесами, ні простим відображенням економічних потреб. Основний висновок полягає в тому, що не існує жорстко детермінованих зв'язків між економікою і політикою. Якби все жорстко визначалося один одним, то не було б необхідності в такому інституті, як держава. Держава, а також інші господарські та громадські інститути коригують ринок на користь певних приватних груп.

210

4. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів

Ніколи не існувало чистої світової економіки, навіть в ті періоди, коли домінували принципи вільної торгівлі. Здатність організувати світовий ринок залежить від сили тих держав, які підтримують правила цього ринку, а також, зрозуміло, від їхніх матеріальних ресурсів.

Сильні в цих відносинах держави, як правило, сприяють розвитку «вільного ринку», в той час як менш сильні можуть прихильно ставитися до певної коригуванні ринку, відгороджуючи себе в певні моменти за допомогою протекціонізму.

Оскільки у світі запаси матеріальних ресурсів у порівнянні з потребами в них обмежені, то завжди існує напруженість через недостатність загальних світових ресурсів, доступних для перерозподілу через державні органи. Для полуперіферійних і периферійних держав неможливо одночасно стати в рівне становище з Центром.

Аналіз моделі В табл. 13 наводиться здвоєна

Кондратьєва-Валлерстайна модель Кондратьєва-Валлерстай-

на. З таблиці випливає, що в підвищувальної (перший за хронологією) фазі А виявляється геополітичне протиборство, коли основні великі держави змагаються за право успадкування лідерства.

Ретроспективний аналіз показує, що нові технологічні досягнення концентруються в одній з країн, тому підвищення ефективності виробництва надає цій країні довгострокове економічну перевагу.

Фаза А збігається зі стадією «висхідною гегемонії». У фазі В відбувається загальний спад у світовій економіці. Він залишає менше можливостей для експансії (стадія виражається словами «всім погано»). Однак висхідна держава в цей час має торговельний перевагою і здатна захистити свої інтереси. У цій фазі (В) ясно, яке держава повинна досягти гегемонної зрілості.

До цього часу фінансовий центр світової економіки переміщається в державу-гегемон, яке займає лідируючі позиції у виробництві, торгівлі та фінансах (настає «справжня гегемонія»). Оскільки Гегемонна держава може успішно конкурувати зі своїми суперниками, вона виступає за відкритому-

211

14 *

Розділ I. Геополітика

Таблиця 13

Динамічна модель гегемонії і суперництва (аналіз британського та американського століть) Стадії Великобританія США гегемонії Висхідна Перший цикл Третій цикл гегемонія Кондратьєва Кондратьєва Фаза А Фаза А Суперництво з Францією Суперництво з Німеччиною. (Наполеонівські війни). Виробнича ефек-Виробнича ефек-тивність: фордизм, масове ність: промислова рево-виробництво техніки; Люція «Прекрасна епоха» Перемога Перший цикл Третій цикл гегемонії Кондратьєва Кондратьєва Фаза В Фаза В Торгова перемога в Латинській Комерційна перемога в Америці та контроль над остаточному катастрофі Індією ; майстерня світу; британської системи свобод-«Важкі часи» ної торгівлі; військова поразка Німеччини; «Вели-кая депресія» Гегемонна Другий цикл Четвертий цикл зрілість Кондратьєва Кондратьєва Фаза А Фаза А Ера вільної торгівлі; Бреттон-Вудська ліберальна Лондон стає центром економічна система , світового хзяйства; «Вікторі-заснована на доларі; Нью-анское процвітання» Йорк - новий світовий фінансовий центр; «Золотий вік зростання» (насамперед для США) Падіння Другий цикл Четвертий цикл гегемонії Кондратьєва Кондратьєва Фаза В Фаза В Класична стадія імпері- Повернення до елементів протік-ализм; європейські государ-ціонізм в протистоянні ства і США протиборства-японському і європейському ють Великобританії.

Нова суперництва промислова революція. протікає за межами Великобританії; «Велика депресія» 212

4. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів

213

гість світової економіки. Це період вільної торгівлі. І нарешті, стадія «падіння гегемонії» відноситься до фази В, коли що знизилася ефективність виробництва більше не дозволяє домінувати над суперником. Це виливається в гостре суперництво, при якому нові держави прагнуть отримати більшу частку світового ринку. Настає політика офіційного імперіалізму, коли кожен суперник намагається зберегти власну частину «периферії».

Узагальнюючи основні ідеї геополітиків про циклічність розвитку міжнародних конфліктів, світових порядків, боротьби за гегемонію, можна зробити наступні висновки.

- Очевидно, існують певні просторово-часові матриці прояви замкнутих циклів розвитку від сходження до занепаду головних світових держав, одне з яких виконує функцію «світового поліцейського», з чим пов'язані його переваги в перерозподілі на свою користь світових ресурсів (у широкому, а не тільки в природно-історичному їх розумінні), з величезним тягарем відповідальності перед підтриманням світового порядку, що веде до величезного витраті зазначених вище ресурсів.

- Цілком очевидно, що геополітичні процеси перебувають у нерозривному, хоча і не строго детермінованою зв'язку з світогосподарськими процесами.

- Циклічний розвиток глобальної геополітичної системи в даний час може зазнати радикальних змін у зв'язку з процесами глобалізації, коли світовими акторами все більшою мірою виступають транснаціональні корпорації, як віруси в клітці проникаючі через національні кордони і визначають нові , так звані геоекономічні стратегії розвитку світового господарства як цілісно розвивається системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Здвоєна модель Кондратьєва-Валлерстайна для аналізу геополітичних гегемонії "
 1. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  модель Кондратьєва-Валлерстайна» 210-213 Сепаратизм 247, 258, 349-350, 366 -367, 370-371 Ситуація прикордонна 307, 310, 325, 366-367 Слов'янофільство 147-150 Зміна світових порядків 209-210 Співпраця прикордонне 350-351, 356, 358-362 Соціал-дарвінізм 37 Спори територіальні 281, 296, 301, 304, 311, 366-367, 372, 374 375 Справедливість територіальна 386, 449 Середній ярус
 2. 2.2.5. мондиализм
  моделей) переходу до нового світового порядку і Світовому уряду спирався на ідеї конвергенції (злиття, зближення, сходження). Сама ідея конвергенції була вперше озвучена президентом США Л. Джонсоном. Теорію конвергенції створив американський соціолог російського походження Питирим Сорокін (1889-1986). У 1970-х рр.. вона була модернізована під потреби мондіалізму групою аналітиків під
 3. Запропонована Коеном модель поліцентричності та ієрархічна
  моделі йдуть від Маккиндера, хоча в цій моделі немає жорсткого протиставлення Суші і Моря і зроблений крок від геополітики війни до геополітики світу. Але проте в моделюванні використовуються класичні конструирующие елементи, хоча вони істотно дробляться, особливо Римленд (рис. 7). Отже, модель Коена ієрархічна: - Перший рівень представлений «геостратегічними сферами»: Морська (Залежний
 4. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦИКЛОВ
  моделей циклічності геополітичного
 5. 4.1. Довгі цикли розвитку світової геополітики Дж. Модельскі і В. Томпсона
  для цієї мети метод оволодіння опорними пунктами, важливими в торговому і стратегічному відносинах, у світовому просторі в цілому. Найбільшої могутності Португалія досягла в другій половині XVI ст. в табл. 12 наведені основні характеристики довгих циклів світової політики, по Модельскі [Modelsky, Thompson,
 6. 1.2. Світова та вітчизняна політична географія: основні концепції та ідеї
  модель «держави загального благо-стану». Незважаючи на значні зміни на політичній карті світу в результаті деколонізації та періодичні міжнародні кризи, геополітична ситуація відрізнялася відносною стабільністю, заснованої на балансі сил між військово-політичними блоками, що сформувалися навколо США і СРСР. У цей період політична географія була явно відтіснена
 7. 1.3. «Новая» політична географія: витоки, проблематика, теорія
  модель політико-географічного простору і його сприйняття політичними діячами та іншими людьми, виразом якого зазвичай служать анаморфози і вибір спеціальних проекцій, Основою «нової» політичної географії стало вивчення взаємозв'язків між «класичної тріадою *« територія (межі) - держава - ідентичність ». До основних теоретичним досягненням сучасного етапу розвитку
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  моделлю президентської республіки є такий пристрій форми правління, коли президент є главою держави, але не поєднує цей статус зі статусом глави уряду. Тоді, крім розподілу повноважень, закріплених конституцією, президент, як згадувалося вище, утворює систему органів - державних і громадських - при президенті, які сприяють йому у виконанні його
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  моделі. У зв'язку з цим у Російської держави відпали дві названі раніше функції: братерського співробітництва з «соціалістичними» країнами і підтримки національно-визвольних рухів. Ідеологія більш не затуляє національних (геополітичних і економічних) інтересів Росії, яким відповідає налагодження широкомасштабного партнерства з різними країнами. Але, зрозуміло, збереження і
 10. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  модель відносин держави і підданого. Втім, фігура підданого висловлювала відносини між персоніфікованим державою в особі імператора (монарха) і особистістю. Однак і підданий зберігав певний набір прав, втім, незрівняний з його обов'язками. Поняття громадянина використовується ще й для того, щоб відрізняти громадянина однієї держави від іноземного громадянина, оскільки у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua