Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006 - перейти до змісту підручника

Зміст світогляду.

У філософській картині світу з необхідністю повинні бути представлені чотири основні елементи, чотири предмети осмислення дійсності. Це Природа, Бог, Товариство і Че-ловек. Вони різняться між собою специфічним для кожного з них способом існування, особливістю їх представленості в бутті світу.

Так, природа - це все те, що існує саме по собі, спонтанно, стихійним чином. Це та частина реальності, яка ніким не створена, якої ніхто не керує і в яку ніхто не втручається. Прекрасно висловив сутність природи давньогрецький філософ Геракліт з Ефеса: «Світ, єдиний з усього, не створений ніким з богів і людей, а був, є і вічно пребуде живим вогнем, заходами займається і заходами затухаючим». Природі притаманний природний спосіб існування в тому сенсі, що вона просто є, і ця обставина ми змушені визнавати - подобається нам це чи ні - як незаперечний факт.

Бог у такому випадку - це поняття, за яким стоїть уявлення про потойбічний світ, про чарівні істот: ангелів і архангелів, серафимах і херувимах, чортах і дияволах, парфумах і примари. Сюди відносять все, що має чудовий характер: чаклунство, перетворення, переміщення в "мгновенье" ока. Сам Бог є істота вічне, всюдисуще, всемогутнє, всезнаючого, всеблагої, тобто повний межа існування, і спосіб його існування - надприродний, тобто протилежний природному.

Суспільство, соціальна система складається з таких елементів, як люди, речі, знаки, інститути або установи, які в "дикої" природі не зустрічаються і не можуть виникнути спонтанно, самі собою.

Всі вони створені в процесі діяльності людей, учинене ними. Однак це сотворіння не їсти диво, в якому явно порушуються закони природи. Продукти людської діяльності своїм існуванням не суперечать законам природи, не порушують їх, але й не випливають з дії цих законів. Явища соціальної дійсності мають штучний спосіб існування. Це означає, що сама природа такі об'єкти створити не може: булки хліба не ростуть на деревах, кому вівці не стрижуть себе і не в'яжуть кофти та светри, глина НЕ викопується сама собою із землі, не форма в цеглини, що не обпалюється в печах і не складається в стіни будинків, і так далі. Скажімо, річка Об - це природний фрагмент реальності, а от міст через неї - штучна споруда, не об'єкт натури, а предмет культури.

Нарешті людина займає особливе місце у складі дійсного світу. Його не можна віднести до природи, хоча в ньому є природний початок: як всяка жива істота він народжується і помирає, дихає, харчується, хворіє і старіє в повній відповідності з законами біології.

Разом з тим в людині є такі якості, які не закладені в його генотипі, не передаються у спадок, а формуються тільки і виключно в соціальному середовищі. Це здатність до праці, до спілкування, володіння мовою, цілеспрямований характер діяльності, смислова пам'ять, уява і фантазія, передбачення наслідків своїх дій, тобто все те, що робить його представником виду homo sapiens - "людина розумна".

В людині є також і божественні якості, а саме: здатність до творчості, до створення нового, оригінального, тобто такого, чого не було до нього, не може виникнути без нього і що не може без постійної опіки людини існувати. Інакше кажучи людина є творець і деміург, управитель частини, а потенційно і всієї реальності і в тому тлумаченні, що він образ і подоба Божа на Землі, і в тому, що образ Бога є ідеальне вираження людської сутності або межа, асимптота людського існування як горизонт, до якого людина прагне у своєму нинішньому і особливо майбутньому бутті.

Видатний філософ ХХ століття, творець філософської антропології (anthropos - людина, logos - вчення) Макс Шелер визначив людину як "ексцентричне істота" в тому сенсі, що людину не можна однозначно віднести до якогось центру - природному, соціальному або божественного. Тому спосіб існування людини - синтетичний, комбінований. Людина універсальний і в певному сенсі він є перетин, фокус і смисловий центр існування. Зрозумівши людини, ми осягнемо тим самим всю глибину буття, от тільки може статися, що глибина ця бездонна.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст світогляду. "
 1. Світогляд.
  Вмістом цей життєвий досвід, тим більше міцну опору отримує діяльність особистості і суспільства. Однак знання ніколи не заповнюють собою все поле світогляду. Окрім знань про світ і самій людині як його елементі у світогляді осмислюється весь уклад людського життя, виражаються певні системи ціннісних орієнтацій - судження про добро і зло, благо і справедливості, красі і
 2. 1. Національний характер
  утримання та охорони держави, на що йшли творчі та життєві сили і соки народу, - найважливіша складова частина нашої історії, відбилася в багатьох рисах характеру російської людини, в тому числі - в його монархізм, про яке буде спеціально сказано в наступному параграфі. Суперечливість російського характеру, російської душі виявлялася і багато в чому іншому. Наприклад, у питанні
 3. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Зміст російської народної душі ». Тому і свавілля самодержця неможливий, адже цар - НЕ деспот, оскільки і Росії «вірна» релігія - православ'я (а деспотія можлива при «зрадливої» релігійній основі), і є зовнішній (Божественний) закон його діяльності. Та й монарх стоїть поза особистих, класових і етнічних інтересів, оскільки височить над усім суспільством. «Роль же царя - Царська, але не
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають, що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій та ілюзій про можливість швидких, ефективних зрушень на краще. Від того, як і по яких шляхах підуть пошуки
 5. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Змістом документ, в 1937 р. на її основі проводяться перші вільні вибори - загальні, рівні, прямі, при таємному голосуванні (незважаючи на формальний характер їх проведення). І хоча було видно неозброєним поглядом, що декларації і реальне життя розходяться, з'явився додатковий імпульс для пропаганди «переваг соціалізму». Наприкінці 50-х рр.. тезу «Короткого курсу історії ВКП (б)« про
 6. 2. Проблеми науки і культури
  вмістом творів стало вихваляння Сталіна, показ переваг соціалізму, переваги радянської людини. Починає формуватися так зване безконфліктне мистецтво. У таких творах діють герої-схеми, а ситуації легко вирішуються, оскільки в їх основі лежать непорозуміння. Прикладом такого твору є кінофільм І. Пир'єва «Кубанські козаки», створений у 1948 році.
 7. Право авторства характеризується такими рисами:
  світогляду автора, зміна зовнішніх обставин і т. Д., Але закон не вимагає від автора обгрунтовувати поважність причин відкликання твори. Наслідком реалізації права на відгук є збереження (для ще не оприлюдненого твору) або відновлення (для вже оприлюдненого твору) правового режиму неоприлюдненого твору. Твір може бути знову
 8. § 2. Захист нематеріальних благ
  змісту ст. 152 ГК випливає, що мається на увазі спростування по суду таких відомостей, які: 1) порочать честь і гідність громадянина, 2) поширені відповідачем, 3) не відповідають дійсності. У постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації "Про деякі питання, що виникли при розгляді судами справ про захист честі і гідності громадян і організацій" від 18 серпня 1992
 9. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  змісту та форм держави і права, а також інших, органічно пов'язаних з державою і правом явищ і процесів. Далі, це - методологічна функція, коли система методів пізнання, що розробляються в теорії держави і права, творчо використовується іншими галузевими юриди-тичними науками. Це соціальна (прикладна) функція, коли знання, отримані теорією держави і права,
 10. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в ранньокласових суспільствах. Огляд теорій походження права. Розуміння неолітичної революції як кордону, що ділить всю історію людства на два способи його існування і відтворення - на привласнюють і виробляє економіку - є також і методологічним ключем до вивчення походження права,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua