Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Склад учасників цивільних правовідносинУ кожному цивільному правовідношенні розрізняють дві сторони - управнену і зобов'язану. Як на управомоченной, так і на зобов'язаною стороні можуть виступати одне або кілька осіб (суб'єктів). Наприклад, кілька громадян вирішили купити житловий будинок з визначенням частки кожного. Договір купівлі-продажу будинку в таких випадках полягає один, і у виниклому на його основі правовідносинах з купівлі-продажу будуть дві сторони - покупець і продавець; тільки одна сторона - покупець - буде представлена кількома суб'єктами.
1 Питання співвідношення категорій "правосуб'єктність", "правоздатність" і "дієздатність" викликають суперечки в юридичній науці Докладніше про це див Радянське цивільне право Суб'єкти цивільного права / Под ред З Н Братуся М, 1984 С 7 -22
Склад учасників цивільних правовідносин може змінюватися в порядку правонаступництва, під яким розуміють перехід прав та обов'язків від однієї особи - правопредшествен-ника до іншої особи - правонаступника, що заміняє його у правовідносинах.
Правонаступництво буває двох видів: універсальне (загальне) і сингулярне (приватне). При загальному правонаступництво правонаступник в результаті одного юридичного акту займає місце правопред-шественнікі у всіх правовідносинах (за винятком тих, в яких правонаступництво неприпустимо). Наприклад, при злитті юридичних осіб права й обов'язки в повному обсязі переходять до знову виник юридичній особі; при прийнятті спадщини спадкоємці стають учасниками тих правовідносин, в яких брав участь спадкодавець; акціонерне товариство, що створюється відповідно до законодавства про приватизацію, набуває усі майнові права та обов'язки державного або муніципального підприємства, на базі якого вона створена.
Приватне правонаступництво-правонаступництво в одному або декількох правовідносинах. Наприклад, наймач майна за згодою наймодавця передає свої права щодо його використання іншому суб'єкту, кредитор поступається право вимоги третій особі.
Правонаступництво не допускається в тих випадках, коли права і обов'язки носять особистий характер (права на ім'я, авторство, обов'язок з відшкодування шкоди і т. п.) або є пряме забороняє припис закона1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Склад учасників цивільних правовідносин "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  складають галузеву частина системи права. Норми арбітражного процесуального права визначають специфіку збудження, рассмотренія3 і вирішення окремих категорій справ в арбітражному суді. І.В. Решетнікова вважає, що прийняття Арбітражного процесуального кодексу РФ є офіційним визнанням нової галузі процесуального права. 3. Ще одна група доводів на користь самостійності
 2. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  складу суду (при колегіальному розгляді справи), у відносинах нижчестоящих судів З вищестоящими в єдиній системі арбітражних судів, у відносинах суду З іншими учасниками процесу та громадянами, посадовими особами, державними та іншими органами, організаціями, які не беруть участі у справі. Реалізація цього принципу забезпечується різними гарантіями. Гарантії незалежності суддів, включаючи суддів
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  складова частина компетенції представ-ляє собою право (і одночасно обов'язок) відповідного суб'єкта діяти в певній ситуації способом, предусмотреннимзаконом чи іншим нормативно-правовим актом. Підвідомчість як правова категорія в радянському праві була детально досліджена Ю.К. Осиповим в роботі «Підвідомчість юридичних справ» (Свердловск. 1973). «Об'єктивна
 4. Види позовів
  склад і надати юридичну значимість тим чи іншим фактам (наприклад, тлумачачи поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д .). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  склад арбітражного суду і учасників процесу, перераховує види доказів і правила доведення, а також структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесу-альному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права і
 6. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  складі. При колегіальному розгляді справи до складу суду повинно входити троє або інше непарна кількість суддів відповідного арбітражного суду. Правило про інше непарній кількості суддів (окрім трьох) в основному стосується Пре-розуму Вищого Арбітражного Суду РФ, склад якого утворюється в порядку, встановленому ст. 15 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах в
 7. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  склад. Факти, що входять в основу позову, традиційно в процесуальному праві поділяються на три групи: Факти активної легітимації. Позивач повинен довести, що право на позов належить йому. Це факти, що вказують на зв'язок вимоги з певним суб'єктом, який заявив цю вимогу, тобто позивачем. Факти пасивної легітимації. Позивач повинен довести, що саме та особа, до якої подано
 8. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  складу учасників. Справи між громадянами розглядалися за правилами додатку № 3 до ЦПК РРФСР, між організаціями - на основі Тимчасового положення про третейський суд для вирішення економічних суперечок від 24.06.92. З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 порядок розгляду справ став єдиним і вищевказані норми втратили силу. У законі використовуються наступні основні терміни:
 9. 20. Юридична відповідальність
  склад правопорушення, правовий статус учасників, санкції) та процесуальний (порядок притягнення до відповідальності) Застосовується за порушення норм у всіх галузях права, але зв'язок правопорушення та відповідальності не абсолютна, тому що можливо уникнути відповідальності Супроводжується публічним засудженням порушника, полягає у застосуванні до нього стягнення, закріпленого правовою нормою Застосовується як
 10. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим обсяг каральних прав держави щодо винної особи і суб'єктивні права в кримінальному процесі »'. Питання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua