Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. СПОСОБИ І ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ1 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Способи правового регулювання в кримінальному процесі - це складові елементи впорядкованих кримінально-процесуальних відносин:
дозволяння - надання учасникам відносин суб'єктивних прав(ч. 2 ст. 43 КПК надає права обвинуваченому; ст. 69-1 КПК - свідкові);
зобов'язування - покладання на учасника відносин юридичного обов'язку вчинити якусь дію (ч. 1 ст. 135 КПК - обов'язок обвинуваченого з'явитися за викликом слідчого у призначений строк; ч. 1 ст. 70 КПК - свідка - з'явитися в зазначені місце і часта дати правдиві показання про відомі обставини у справі);
заборона - покладання на учасника правовідносин обов'язкуутримуватися від вчинення певних дій (заборона домагатись показань обвинуваченого та інших осіб шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів - ч. З ст. 22 КПК; заборона ставити навідні запитання обвинуваченому - ч. 6 ст. 143, свідкові - ч. 4 ст. 167 КПК, потерпілому - ч. 2 ст. 171 КПК).
Способи правового регулювання у кримінальному процесі поєднують, чим досягають найбільшої ефективності регулювання.
Надання прав особам, які беруть участь у кримінальній справі (статті 43, 49, 50, 51 та ін. - дозволяння), застосовується у поєднанні із обов'язком суду, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, роз'яснити і забезпечити можливість їх здійснення (зобов'язування) - ст. 53 КПК.
Обов'язку суду, прокурора, слідчого та органу дізнання вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину (ст. 4 КПК - зобов'язування) кореспондує право учасників процесу оскаржувати дії цих посадових осіб - статті 99-1, 234, 236, 236-1, 236-2, 236-5, 236-6, 348, 384 КПК (дозволяння), а забороні домагатися показань (ч.
З ст. 22 КПК) - право на оскарження, передбачене статтями 234 та 236 КПК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. СПОСОБИ І ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ1 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ"
 1. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  способами обіймання посади і надання повноважень, а також розробити реєстри і типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід виділити і законодавче визначити такі типи державних посад: політичні; патронатні; адміністративні. Зокрема, до політичних посад повинні належати посади міністра (так само, як і посади інших членів Кабінету
 2. Поняття екологічного права України
  способом, і примусово забезпечити виконання юридичних обов"язків.- Екологічне право об'єднує правові норми, які регулюють правовідносини на основі спільного предмета правового регулювання. -Предметом правового регулювання еколо-гічного права є відносини в галузі охорони та використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища в цілому, цінних природних об'єктів і
 3. Поняття екологічного права України
  способом, і примусово забезпечити виконання юридичних обов"язків.a Екологічне право об'єднує правові норми, які регулюють правовідносини на основі спільного предмета правового регулювання. - Предметом правового регулювання екологічного права є відносини в галузі охорони та використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища в цілому, цінних природних об'єктів і
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  способом). В іншому випадку потрібно забезпечити змістовну узгодженість окремих прийнятих в різний час статутних актів. Як цілком прийнятний захід щодо цього слід передбачити на найближчу перспективу здійснення офіційної інкорпорації актів статутного блоку з виданням відпоідного інкорпорованого збірника (або зібрання). На наступному етапі систематизації статутного законодавства доцільно
 5. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  способом, про який умовилися. Згода держави на обов'язковість для неї договору може належати до частини договору, якщо це дозволено договором або якщо з цим згодні інші держави, що домовляються. Деякі договори передбачають таку можливість. Тоді допустима часткова ратифікація, затвердження, приєднання і т.д. Що стосується підписання, то деякі юристи оспорюють можливість підписання тільки окремих
 6. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  способу вступу в процес визначається вид такої участі - факультативна участь (необов'язкова) та імперативна (обов'язкова). Факультативна участь прокурора у цивільному процесі передбачена у розгляді справ: про визнання шлюбу недійсним (ст. 42 СК України), про позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК України), про відібрання дітей у батьків та їх передачу на піклування до органів опіки і
 7. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  способу перевірки законності судових рішень, це самостійний вид перевірки, який характеризується власними специфічними рисами: підставами перегляду, порядком та наслідками перевірки тощо. Підставами для порушення провадження у зв'язку із ново-виявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК є, насамперед, істотні для справи обставши, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається
 8. 26. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі
  способу вступу в процес визначається вид такої участі - факультативна участь (необов'язкова) й імперативна (обов'язкова). Обов'язкова участь прокурора в цивільному процесі на вимогу закону передбачена в розгляді справ: по спорах про дітей (ст. 69 КпШС), про позбавлення батьківських прав і про поновлення у батьківських правах (статті 71, 75 КпШС), про відібрання дітей у батьків та їх передачу на
 9. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  способи тощо враховується криміналістикою при розробці криміналістичних характеристик злочинів, формуванні типових версій, запропонуванні найбільш оптимальних рекомендацій в розкритті й розслідувані певних видів злочинів. Кримінальний закон встановлює відповідальність за вчинення різних діянь, викриття яких можливе лише за допомогою прийомів, засобів і методів криміналістики. Також існує
 10. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
  способу фіксації інформації і виконуватися відповідно до криміналістичних рекомендацій. За своєю правовою природою фотознімки належать до документів і можуть бути використані у кримінальному процесі як джерело доказів. На сьогодні у практиці розслідування злочинів часто використовується фотофіксація, тобто фіксація, крім інших ознак, й колірної гами об'єкта. Кольоровий фотодрук дає змогу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua