Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

5. Способи здійснення суб'єктивних цивільних правСуб'єктивні цивільні права можуть здійснюватися будь-якими дозволеними законодавством способами. При цьому в науці цивільного права загальноприйнято розмежування фактичних і юридичних способів.
Під фактичними способами здійснення суб'єктивного права розуміється дія або система дій уповноваженої-го особи, що не володіють ознаками угод, чи інші юридично значимі дії. Наприклад, використання власником будинку для проживання, автомобіля - для транспортування власних предметів домашнього вжитку; виробниче використання основних засобів організацією, що володіє ними на праві господарського відання, і т. п.
Під юридичними способами здійснення суб'єктивного цивільного права розуміються дія або система дій, що володіють ознаками угод, чи інші юридично значимі дії. Мова йде як про двосторонні, так і про односторонні угодах. Продаж майна та його передача за договором купівлі-продажу, укладення авторського договору про переведення твори - приклади здійснення прав шляхом вчинення двосторонніх угод. Прийняття або відмова від спадщини шляхом подачі заяви до нотаріальної контори, акцепт платіжного вимоги, пред'явлення претензій та позовів і їм подібні дії є прикладами здійснення прав шляхом вчинення односторонніх угод. Реалізація кредитором права утримання речі боржника - приклад іншого юридично значущої дії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Способи здійснення суб'єктивних цивільних прав "
 1. 12. Значення угод
  спосіб здійснення суб'єктивних цивільних прав. Здійснюючи операції, суб'єкти розпоряджаються соціально-економічними благами, що належать їм, і набувають блага, що належать іншим. Угоди грають в суспільному житті багатогранну роль. Тому в цивільному праві діє принцип допустимості - дійсності будь-яких угод, не заборонених законом, тобто принцип свободи угод (ст. 8
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у справі, а одно розмежування підвідомчості справ між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами не настільки, на думку В.М. Жуйкова, істотні, щоб можна було говорити про необхідність створення для провадження арбітражними судами судової влади
 3. 3. Арбітражнимпроцесуальним ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  здатність мати процесуальні права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки
 4. Поняття позову
  спосіб вирішення конфлікту виявиться неефективним особа, яка вважає свої права або законні інтереси порушеними, має право звернутися до суду. Таким чином, матеріальне вимога, що виникає з матеріального правовідносини, формується ще до звернення зацікавленої особи до суду. Процесуальне правовідношення виникає з моменту звернення зацікавленої особи до суду з вимогою про
 5. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  здібності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд . Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до
 6. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  спосіб учинення, шкідливі наслідки, характер провини (умисел, необережність) та інші обставини: при виникненні цивільно-правової суперечки - обставини укладання угоди, її зміст, дії, здійснені для її виконання, взаємні претензії сторін і т.д. Фактичні обставини, як правило, відносяться до минулого, і тому правоприменитель не може спостерігати їх
 7. 11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
  здійсненням суб'єктивного права розуміється реалізація тих можливостей, які закріплені законом або договором за володарем цього права. Розглядаючи питання про здійснення цивільних прав, необхідно мати на увазі кілька принципово важливих положень. По-перше, власник права, за загальним правилом, саме вирішує здійснювати або здійснювати належне йому право, визначаючи при
 8. 96. Значення і способи захисту права власності.
  способам захисту права власності. Це пов'язано з тим, що вони спрямовані, насамперед, на відновлення того майнового стану, яке мало місце до порушення. Тим самим ці норми покликані відновити порушене право власності, а також ліквідувати заподіяну інтересам власника збиток. Цивільно-правові способи захисту права власне-; ста, зазвичай, поділяють на дві
 9. 98. Зобов'язальні способи захисту права власності.
  способи захисту права власності характеризуються тим, що спрямовані проти порушення прав власника певною особою. При цьому самої речі в натурі вже не існує або вона пошкоджена і існує потреба у відновленні її якості. До таких способів захисту відноситься, наприклад , вимоги про відшкодування завданої майнової шкоди; вимоги про виконання договору і передачі
 10. В. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
  здатні привести до серйозних помилок у правозастосуванні. Наприклад, принципово невірно обмежувати захист авторських, патентних та інших аналогічних прав лише тими способами захисту, які прямо названі в спеціальних законах. В даному випадку застосуємо весь арсенал цивільно-правових засобів захисту суб'єктивних прав, який міститься в цивільних кодексах та інших спільних актах
© 2014-2022  ibib.ltd.ua