Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Становлення полісної організації.

До рубежу IX - VIII ст. до н. е.. оновилося Дорійська-еллінське суспільство вступило в новий етап своєї історії. Повсюдно поселення окремих племен під впливом зовнішніх факторів і підкоряючись тяжінню общинного життя об'єднуються навколо спільних центрів, де складається єдина надродового і надплеменной адміністрація. 3-4 (рідко більше) поселення разом з прилеглими до них сільськими округами вливаються в єдиний великий місто; це явище отримало назву синойкизма (злиття). Так з'явилися найбільші згодом міста-держави Еллади: Спарта, Афіни, Коринф та інші.

У державно-політичному відношенні на зміну примітивним царствам, який представляв тільки перший щабель перетворення надобщінной адміністрації в протогосударство, виникає правління «кращих людей», що спирається на землевласницьку аристократію. Поява аристократичної (замість одноосібної на Близькому Сході) форми раннього держави стало однією з найважливіших історичних особливостей становлення античної державності взагалі.

До VIII в. до н. е.. в більшості ранніх держав Еллади соціальне розшарування населення досягло високого ступеня. Утворився економічно впливовий шар землеробської аристократії (колишньої родової знаті, старійшин, басілеев і т. д.), багато з яких зберігали і традиції релігійно-політичного впливу одноплемінників. Політичний вплив знаті спиралося на її десятикратне як мінімум перевагу в розмірах земельних володінь, на що дійшли від колишньої стадії додержавного побуту привілеї в зборі податків, на традиційні суддівські повноваження. Значна частина землеробського населення більшості областей Еллади потрапила в правову та економічну залежність від аристократії. Разом з тим історично саме аристократія стала тим активним соціальним шаром, який просунув загальний процес становлення ранніх державних форм та інститутів.

В цей так званий архаїчний період (IX - VI ст. До н. Е..) У більшості утворюються полісів формуються нові перед державні інститути, що виражають новий політичний устрій. Влада басилея-царя втрачає своє значення, він залишається фігурою переважно релігійної та судової.

Місце головного політичного установи займає рада знаті (буле), де вирішуються основні справи поліса, ведуться переговори з представниками інших полісів, вирішуються військові питання. Поруч з радою в тій чи іншій формі існує народне зібрання, епізодично що збирається на ринковій площі - агори. Для повсякденного управлінської роботи ради утворюють особливі колегії - пританий, що володіють виконавчою владою. Деякі міста міняють царів на виборних правителів - архонтів, які виконують ті ж функції. У кожному полісі тієї епохи (а саме слово polis означало і власне укріплене поселення, і нову державну громаду) можна було знайти особливі будівлі ради (булевтерий), управління (пританей), суду (дінастерій) і, звичайно, площа-агору. Реально політична організація влади в ранніх полісних державах могла бути різною: або кілька стародавніх аристократичних родів ділили владу в полісі (Афіни, Мегара, Мілет), або аристократичне правління знаходило форму колективного царя (Коринф, Мітілени). Але відсутність правильних і визнаних правом повноважень не дозволяє вважати владу архаїчного періоду цілком державної.

Аристократичне правління спиралося на безумовне економічний тиск землевласницької знати і просту соціальну структуру: родова знати - селяни-землевласники. Однак з початком VIII в. до н. е.. становище змінилося. Почалася велика грецька колонізація Середземномор'я, освоєння і захвати узбережжя Малої Азії, Італії, островів Егейського моря, Сицилії та інших. З'явився потужний військовий і торговий флот, зростає торгівля, ремісниче виробництво. Разом з цим зріс і новий соціальний шар - демос. Вже не тільки володіння землею і старі привілеї визначали багатство і вага в полісі, девізом нової епохи, за висловом спартіата Аристодема, стали слова «гроші роблять людину». Новий соціальний шар почав пред'являти серйозні претензії до всевладдя аристократії і взагалі до організації влади в полісах. Це породило тривалу смугу історично затяжних і часом дуже гострих соціальних і політичних конфліктів.

Вихід з цих неминучих зіткнень був в новій організації влади і в реформах соціально-правових порядків.

По всій Елладі VII - VI ст. до н. е.. стали часом, коли на місце аристократичного правління приходить рання тиранія, або єдиновладдя енемнетов-законодавців. Одноосібне правління встановлюється або за згодою аристократії і в загальних інтересах поліса - так було в Локрах, Митиленах, Афінах (650 - 540 рр.. До н. Е..), Або тиранія одного стає засобом боротьби демосу зі старою аристократією, як в Коринті, Мегарах (670 - 630 рр.. до н. е..). Ранні тирани - це не монархи і не колишні басилеи; їх влада не наследственна, позбавлена релігійного значення і більше нагадує диктаторську з виключно необмеженими повноваженнями. Іноді тиранія утримувала кілька десятиліть спадкове спадкоємство влади в ряді грецьких міст. Виражаючи інтереси селянства і демосу, правова політика тираній була спрямована проти аристократії, проти розростання майнової нерівності, проти зловживань, що видавалися несправедливими, але які були тільки виразом часу. З іменами перших тиранів пов'язано і початок регулярного законодавства у грецьких полісах, перевлаштування державних інститутів. Першим з історично відомих стародавніх тиранів був Залевки в Локрах (Юж. Італія), що прийшов до влади в 663 р. до н. е.. Він змінив державний устрій, заборонив операції з землею, склав жорстке з санкцій збори кримінальних законів, настільки прославилося в Елладі, що його застосовували і через 300 років. Прикладу Залевка послідував Харонда з Катан (на Сицилії). В інших грецьких містах роль тиранів виконували особливі арбітри, або законодавці, обрані на 5 - 10 років для «наведення порядку», під яким розумівся повернення до старого життя.

Тирані вдавалося досягти своїх цілей тільки тимчасово. Соціальний устрій грецьких полісів неминуче еволюціонував у напрямку суспільства, заснованого на приватній чи особливої корпоративної власності. Основним результатом періоду тираній стало прискорене і завершене оформлення в полісах державної організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Становлення полісної організації. "
 1. Християнство
  становлення, що забороняло по всій імперії християнські богослужіння. Церковні будівлі зносилися, майно конфісковувалися, книги спалювалися. Але церква на той час була вже досить організована, тому багато книги були врятовані, надано допомогу потерпілим. Ініціатор переслідування християн Галерій, що став імператором після зречення від влади Діоклетіана, скасував ці переслідування. У цей
 2. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  становленні традицій політико-правової думки «Слова про закон і благодать». Політико-правові погляди Данила Заточника. Політичні ідеї некористолюбців (Ніл Сорський, Максим Грек, Феодосій Косий) і користолюбців (Йосип Волоцький). Теорія «Москва-третій Рим». Філофей про походження царської влади, її формах, функціях державної влади, правові основи суспільства. Політико-правові погляди І.
 3. § 9.2. Спартанське держава
  становлення тут державності було відзначено значними особливостями в порівнянні з іншими грецькими полісами. Це зумовило збереглися надовго особливі риси суспільного устрою і державної організації в стародавній
 4. Становлення спартанського держави.
  Становлення Спарти) висувалися тільки з двох знатних родів - Агидов і Ев-ріпонтідов, згодом звів своє походження до легендарним царям часів Троянської війни. Потім ці два роду, мабуть, поділили вищу військову владу в загальних інтересах, щоб усунути постійне суперництво: з кінця IX ст. до н. е.. спартіати стали вибирати двох царів, яким належала, по суті, влада вождів,
 5. Рання державна організація.
  Становлення (запропонованими і тлумачить Сенатом і царями) вони повідомляли общеполісние повноваження виборним спеціальним управителям, помічникам царів; власне, тільки в позитивному випадку голосування Куріального рішення мало всю силу. Система посадових виборних осіб в ранній період була проста: її утворювали кілька помічників царя. Головним з них був префект міста, що заміщав
 6. Перехід до військово-республіканському ладу.
  Становлення державності Риму увібрав в себе процеси розпаду колишнього військово-родового укладу і формування на місці царської влади нових державно-політичних інститутів. Наприкінці VI в. до н. е.. етруське панування над більшою частиною Італії ослабло, міста латинів, умбрів, самих етрусків відокремилися. Стародавній «союз 12 племен», мабуть, втратив владу і над Римом. У 510/509
 7. Від поліса до імперії.
  Становлення римського поліса, і римська державність спиралася на розвинену систему інститутів влади і управління, закріплених у праві і в політичних традиціях. По-друге, з цього часу Римська держава, створивши потужну, нову за своїми бойовими і організаційним можливостям армію, перейшло до активної завойовницької політиці - спочатку в самій Італії, а потім і далеко за її межами.
 8. Священне право і царські закони.
  Становлення полісної державності були нерозривні з релігійними приписами. Суд і тлумачення права в стародавній громаді були в руках верховних жерців і їх помічників - понтифіків. Вища судова влада належала і царю також у зв'язку з його культовими повноваженнями. Така історична зв'язок виражалася і в самому змісті правових правил, які були невіддільні від релігійних заборон.
 9. Види і стадії адміністративного права
  становлень. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-дачі, інші особливості (коло учасників виробництва, оформлення рі-шень спеціальними процесуальними документами та ін.) Виробництво по справах про адміністративні правопорушення з-
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  становленні російського деспотичного самодержавства В. Б. Кобрин і А . Л. Юрганов велике місце відводять недостатнього розвитку системи васалітету, що призвело в період створення централізованої держави (XV-XVI ст.) до встановлення підданий-ства-міністеріалітета замість підданства державної. Васалітет на Русі генетично був обумовлений князівсько-дружинними відносинами і був наступником
© 2014-2022  ibib.ltd.ua