Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Громадянське право / Громадянське право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТранспортне право → 
« Попередня Наступна »
ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ВОДІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення

1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є; 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 4)

фіксація адміністративного правопорушення у сфері дорожнього руху працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами мають функції фото-і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото-і кінозйомки, відеозапису; 5)

підтвердження містяться в повідомленні або заяві власника (власника) транспортного засобу даних про те, що у випадках, передбачених пунктом 4 цієї частини, транспортний засіб знаходився у володінні чи в користуванні іншої особи. 2

Зазначені у частині 1 цієї статті матеріали, повідомлення, заяви підлягають розгляду посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення. 3

Справа про адміністративне правопорушення може бути порушено посадовою особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення, тільки за наявності хоча б одного з приводів, передбачених частиною 1 цієї статті, і достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення 4

Справа про адміністративне правопорушення вважається порушеною з моменту 1)

складання протоколу огляду місця скоєння адміністративного правопорушення; 2)

складання першого протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 27.1 цього Кодексу; 3)

складання протоколу про адміністративне правопорушення або винесення прокурором постанови про порушення справи про адміністративне правопорушення; 4)

винесення ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення при необхідності проведення адміністративного розслідування, передбаченого статтею 28.7 цього Кодексу; 5)

оформлення попередження або з моменту накладення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення у разі якщо відповідно до частини 1 статті 28 6 цього Кодексу протокол про адміністративне правопорушення не складається; 6)

винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення у разі, передбаченому частиною 3 статті 28 6 цього Кодексу.

Стаття 28.1.1. Протокол огляду місця вчинення адміністративного правопорушення

1 У разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 12.24 або частиною 2 статті 12 30 цього Кодексу, складається протокол огляду місця вчинення адміністративного правопорушення.

2. Протокол огляду місця вчинення адміністративного правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення

3 Огляд місця вчинення адміністративного правопорушення здійснюється особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до частини 1 статті 28.3 цього Кодексу, у присутності двох понятих. 4. У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення ука ни опиняються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про особу, безпосередньо керував транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, про тип, марку, модель, державний номерний знак транспортного кошти, а також прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання понятих, свідків і потерпілих, якщо є свідки і потерпілі, місце, час вчинення і подія адміністративного правопорушення, стаття цього Кодексу, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи. 5.

У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення описуються: 1)

дії посадових осіб, зазначених у частині 3 статті 28.1_1 цього Кодексу, в тому порядку, в якому вони вироблялися, 2)

стан і якість дорожнього полотна, наявність або відсутність дорожньої розмітки, ступінь освітленості ділянки дороги, на якому вчинено адміністративне правопорушення; 3)

тип перехрестя (регульований або нерегульований), на якому вчинено адміністративне правопорушення, справність або несправність світлофора, наявність або відсутність знаків пріоритету; 4)

інші істотні для даної справи обставини. 6.

У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення викладаються також заяви осіб, які брали участь у проведенні огляду. 7.

При складанні протоколу огляду місця скоєння адміністративного правопорушення особам, бере участі в огляді місця вчинення адміністративного правопорушення, роз'яснюються їх права та обов'язки, передбачені цим Кодексом, про що робиться запис у протоколі. 8.

У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення робиться запис про застосування фото-і кінозйомки, відеозапису, інших встановлених способів фіксації речових доказів. Матеріали, отримані при виробництві огляду із застосуванням фото-і кінозйомки, відеозапису, інших встановлених способів фіксації речових доказів, додаються до відповідного протоколу. 9.

Протокол огляду місця вчинення адміністративного правопорушення підписується його посадовою особою, а також особами, що брали участь у виробництві огляду. Копії протоколу огляду місця вчинення адміністративного правопорушення вручаються особам, безпосередньо керували транспортними засобами в момент вчинення адміністративного правопорушення. ";

Стаття 28.2. Протокол про адміністративне правопорушення 1.

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол, за винятком випадків, передбачених статтею 28.4, частинами 1, 1.1 і 3 статті 28.6 цього Кодексу. 2.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про особу, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання свідків і потерпілих, якщо є свідки і потерпілі, місце, час вчинення і подія адміністративного правопорушення, стаття цього Кодексу або закону суб'єкта Російської Федерації, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення, пояснення фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких порушено справу, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

3.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення, а також іншим учасникам провадження у справі роз'яснюються їх права та обов'язки, передбачені цим Кодексом, про що робиться запис у протоколі. 4.

Фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення, повинна бути надана можливість ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. Зазначені особи мають право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу.

4.1. У разі неявки фізичної особи, чи законного представника фізичної особи, чи законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення , якщо вони сповіщені у встановленому порядку, протокол про адміністративне правопорушення складається в їх відсутність. Копія протоколу про адміністративне правопорушення направляється особі, щодо якої він складений, протягом трьох днів з дня складання зазначеного протоколу. 5.

Протокол про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка його склала, фізичною особою або законним представником юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення. У разі відмови зазначених осіб від підписання протоколу, а також у випадку, передбаченому частиною 4.1 цієї статті, в ньому робиться відповідний запис. 6.

Фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких порушено справу про адміністративне правопорушення, а також потерпілому вручається під розписку копія протоколу про адміністративне правопорушення

Стаття 28.3. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення 1.

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, складаються посадовими особами органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до главою 23 цього Кодексу, в межах компетенції відповідного органу 2.

Крім випадків, передбачених частиною 1 цієї статті, протоколи про пекло міністратівного правопорушення мають право складати посадові особи федеральних органів виконавчої влади, їх установ структурних підрозділів та територіальних органів, а також інших державних органів відповідно до завдань та функцій, покладених на них федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації:

1) посадові особи органів внутрішніх справ (міліції) - про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 4 статті 12.2, частиною 2 статті 12.3, частинами 1 та 2 статті 12.4, частяміЗ-6 статті 12.5, частиною 2 статті 12.7, статтею 12.8, частиною 3 статті 12.10, частиною 4 статті 12.15, статтею 12.26, частинами 2 і 3 статті 12.27, статтями 20.25 цього Кодексу 76) посадові особи органів управління дорожнім господарством - про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 12 33, 12 34 цього Кодексу;

3. Крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті, протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 20.25 справжнього Кодексу, мають право складати посадові особи федеральних органів виконавчої влади, їх установ, структурних підрозділів та територіальних органів, а також інших державних органів, уповноважених здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу

Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення

2 У разі, якщо потрібне додаткове з'ясування обставин справи або даних про фізичну особу або відомостей про юридичну особу, щодо яких порушується справа про адміністративне правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається протягом двох діб з моменту виявлення адміністративного правопорушення.

3. У разі проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені статтею 28 7 цього Кодексу

Стаття 28.6. Призначення адміністративного покарання без складання протоколу

1. У разі, якщо при здійсненні фізичною особою адміністративного правопорушення призначається адміністративне покарання у вигляді попередження або адміністративного штрафу, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а уповноваженою на те посадовою особою на місці вчинення адміністративного правопорушення оформляється попередження або накладається адміністративний штраф у порядку, передбаченому статтею 32.3 цього Кодексу, який справляється у порядку, передбаченому статтею 32.2 цього Кодексу

2 У разі якщо особа, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, заперечує наявність події адміністративного правопорушення і (або) призначене йому адміністративне покарання або відмовляється від сплати адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення, складається протокол про адміністративне правопорушення

 3. У разі виявлення адміністративного правопорушення, передбаченого главою 12 цього Кодексу і зафіксованого із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото-і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, і оформлюється в порядку, передбаченому статтею 29.

 10 цього Кодексу. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, отриманих із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів що мають функції фото-і кінозйомки, вигляді озапісі, чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису надсилаються особі відносно 

 якого порушено справу про адміністративне правопорушення, протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови 

 Стаття 28.7. Адміністративне розслідування 1.

 У випадках, якщо після виявлення адміністративного правопорушення у сфері ... дорожнього руху .. здійснюються експертиза чи інші процесуальні дії, що вимагають значних тимчасових витрат, проводиться адміністративне розслідування 2.

 Рішення про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування приймається посадовою особою, уповноваженим відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про административ ном правопорушення, у вигляді визначення а прокурором - у вигляді постанови негайно після виявлення факту вчинення адмініст ративного правопорушення 3

 У визначенні про порушення справи про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце складання визначення, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала визначення, привід для порушення справи про адміністративне правопорушення, дані, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення, стаття цього Кодексу або закону суб'єкта Російської Федерації , що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення. При винесенні ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також іншим учасникам провадження у справі про адміністративне правопорушення роз'яснюються їх права та обов'язки, передбачені цим Кодексом, про що робиться запис у визначенні 

 3.1. Копія ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення протягом доби вручається під розписку або висилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також потерпілому 4

 Адміністративне розслідування проводиться за місцем вчинення або виявлення адміністративного правопорушення Адміністративне розслідування по справі про адміністративне правопорушення, порушеній посадовою особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводиться зазначеною посадовою особою, а за рішенням начальника органу, в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, або його заступника - іншою посадовою особою цього органу, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення 5

 Термін проведення адміністративного розслідування не може перевищувати один місяць з моменту порушення справи про адміністративне правопорушення. У виняткових випадках зазначений строк за письмовим клопотанням посадової особи, у провадженні якого перебуває справа, може бути продовжений вищестоящим посадовою особою - на строк не більше одного місяця, а у справах про порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу спричинило заподіяння легкого чи середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого на строк до шести місяців. 6

 По закінченні адміністративного розслідування складається протокол про адміністративне правопорушення або виноситься постанова про припинення справи про адміністративне правопорушення 

 Стаття 28.8. Напрямок протоколу (постанови прокурора) про адміністративне правопорушення для розгляду справи про адміністративне правопорушення 1.

 Протокол (постанова прокурора) про адміністративне правопорушення направляється судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом доби з моменту складання протоколу (винесення постанови) про адміністративне правопорушення. 2.

 Протокол (постанова прокурора) про адміністративне правопорушення, вчинення якого тягне адміністративний арешт або адміністративне видворення, передається на розгляд судді негайно після його складання (винесення) 

 Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд 

 1. При наявності хоча б однієї з обставин, перелічених у статті 24.5 цього Кодексу, орган, посадова особа в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення, виносять постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення з дотриманням вимог, передбачених статтею 29.10 цього Кодексу 

 2 Постанова про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення на підставі, передбаченій частиною 2 статті 24.5 цього Кодексу, з усіма матеріалами справи протягом доби з моменту винесення постанови направляється у військову частину, орган чи установа за місцем військової служби (служби) або місцем проходження військових зборів особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, для залучення вказаної особи до дисциплінарної відповідальності 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення"
 1.  Глава 28. Порушення справи про адміністративне правопорушення
    справи про адміністративне
 2.  Глава 29. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
    справи про адміністративне
 3.  Глава 23. Судді, органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
    справи про адміністративні
 4. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
    справи і правильний вибір закону, який встановлює адміністративну відповідальність. Адміністративне покарання є встановленої державою мірою відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення. Призначенням адміністративного покарання реалізується насамперед каральна функція адміністративної відповідальності. Однак це не виключає і попередження їм вчинення нових
 5. 1. Банківське право та адміністративне право
    адміністративне право. Однак банківське право не слід розглядати як складову частину адміністративного права. Для цього немає юридичних підстав. Перш за все, слід враховувати, що санкції, які нерідко застосовуються Банком Росії до кредитних організацій, порушують економічні нормативи, ніяк не можуть розглядатися як адміністративні санкції, а тим більше в якості
 6.  Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
    адміністративна
 7. § 2. Зміст адміністративної відповідальності
    справах своєї компетенції - і органи виконавчої влади. 2. Якщо при дисциплінарної відповідальності між начальником, який застосовує м: єри впливу, і особою, що залучаються до відповідальності, існують відносини службової підпорядкованості, то при адміністративної відповідальності така підпорядкованість виключається. Накладення адміністративних стягнень здійснюється спеціальними органами
 8.  Розділ IV. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення
    справах про адміністративні
 9.  Глава 1. Завдання і принципи законодавства про адміністративні правопорушення
    адміністративних
 10.  Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі дорожнього руху
    правопорушення у сфері дорожнього
 11.  Розділ V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення
    справах про адміністративні
 12.  Глава 27. Застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
    справах про адміністративні
 13.  Глава 30. Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення
    справах про адміністративні
 14.  Глава 25. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення, їх права та обов'язки
    справах про адміністративні правопорушення, їх права та
 15. 5. Предмет адміністративного права
    адміністративним правом 6) кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним. Роз-гляд справ про адміністративні правопорушення в суді засновує-ся на загальних процесуальних
 16. 1. Адміністративно-правова норма
    адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління. 3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної
 17. § 3. Види адміністративної відповідальності
    адміністративне правопорушення, в дусі дотримання російських законів, поваги до моральних правил поведінки, прийнятих в нашому суспільстві, а також попередження вчинення нових правопорушень. Види адміністративної відповідальності 377 Контрольні питання Які ознаки адміністративного правопорушення Ви знаєте? У чому сутність вини як елемента складу правопорушення? Які
 18. § 1. Адміністративне правопорушення: ознаки, склад
    адміністративна відповідальність. Адміністративні правопорушення мають низку ознак. Найважливіший з них - протиправність - означає, що проступок являє собою діяння, заборонене нормативним правовим актом. Винність полягає в тому, що відповідальність за проступок настає лише за наявності вини правопорушника. Караність проступку означає, що притягнути до відповідальності за
 19. Стаття 25. Відповідальність юридичних осіб, індивідуальних підприємців за порушення цього Закону
    адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 500 руб. до 1000 руб., на посадових осіб - від 1000 руб. до 2000 руб. Стаття 19.5 КоАП РФ встановлює таке: невиконання у встановлений термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль), про усунення порушень законодавства тягне за собою
 20. 3. Джерела адміністративного права
    адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази Президента 4.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua