Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Адміністративне правопорушення: ознаки, склад

Адміністративне правопорушення являє собою суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння у вигляді дії або бездіяльності, за яке встановлено адміністративну відповідальність.

Адміністративні правопорушення мають низку ознак. Найважливіший з них - протиправність - означає, що проступок являє собою діяння, заборонене нормативним правовим актом. Винність полягає в тому, що відповідальність за проступок настає лише за наявності вини правопорушника. Караність проступку означає, що притягнути до відповідальності за правопорушення можна тільки в тому випадку, якщо за це діяння нормативними правовими актами встановлено відповідальність. Суспільна небезпека адміністративного проступку полягає в посяганні на безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, правила, пов'язані з придбанням, зберіганням та використанням вогнепальної або службової зброї, вибухових речовин, радіоактивних ізотопів, сильнодіючих отрут і деяких інших об'єктів.

Склад адміністративного проступку утворюють чотири елементи: об'єкт правопорушення, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона.

Об'єкт адміністративного проступку - це врегульовані нормами права та охоронювані заходами адмініст-

371

Тема 32.

Адміністративні правопорушення

372

ративной відповідальності суспільні відносини, на які посягає проступок. Заподіяння шкоди суспільним відносинам можливо шляхом:

- заподіяння шкоди суб'єкту суспільних відносин (наприклад, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння);

- впливу на річ, з приводу якої виникло суспільне ставлення (знищення корисної для лісу фауни);

- усунення себе з громадського відносини, що тягне невиконання обов'язку (відсутність реєстрації за місцем проживання).

Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення - це діяння, яке заборонено нормами адміністративного чи інших галузей права і за яке передбачена адміністративна відповідальність. Про наявність об'єктивної сторони можна говорити тільки в тому випадку, якщо в основі діяння лежить усвідомлене, вольове поводження. Таким чином, відсутня діяння в тому випадку, якщо шкода заподіяна під впливом непереборної сили, фізичного впливу, примусу.

У деяких випадках необхідно настання суспільно-шкідливих наслідків. Про присутність об'єктивної сторони можна говорити в даному випадку лише за наявності причинно-наслідкового зв'язку між діянням і наслідками.

Іноді законодавство пов'язує настання адміністративної відповідальності з такими ознаками, як неодноразовість, повторюваність.

Неодноразовість - це вчинення однорідного діяння кілька разів. У даному випадку неодноразові діяння становлять не кілька, а одне адміністративне правопорушення. У тому випадку, якщо відбувається кілька однорідних діянь, кожне з яких окремо утворює склад адміністративного проступку, прийнято говорити про повторюваність. Повторюваність - це вчинення одним і тим же особою протягом одного року однократного правопорушення, за яке воно вже було піддано адміністративному стягненню.

Зміст адміністративної відповідальності

373

Залежно від об'єкта посягання, адміністративні правопорушення діляться на види:

- посягають на права громадян і здоров'я населення;

- посягають на власність;

- в області охорони навколишнього середовища, пам'яток історії та культури;

- в області промисловості;

- у сільському господарстві, на транспорті, в галузі дорожнього руху, зв'язку та житлово-комунального господарства;

- в галузі фінансів і торгівлі;

- посягають на громадський порядок і встановлений порядок управління.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Адміністративне правопорушення: ознаки, склад "
 1. Адміністративна відповідальність
  адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних правил. Правила дорожнього
 2. 19. Правопорушення
  правопорушення: Шкідливість - правопорушення заподіює шкоду суспільним чи приватним цінностям. Результатом правопорушення може бути як фактично заподіяну шкоду, так і загроза її заподіяння. Носять формальний характер, тобто відповідальність за їх вчинення настає незалежно від того, чи заподіяно реальний збиток, виникли чи ні негативні матеріальні наслідки. Протиправність - порушення
 3. 20. Юридична відповідальність
  адміністративних проступків. Залучаються як фізичні особи, так і організації за порушення норм галузей публічного права. Існує судовий і позасудовий (адміністративний) порядок залучення, який не тягне судимості і звільнення з роботи Дисциплінарна - за порушення трудової, службової, військової дисципліни. Здійснюється в порядку службової підлеглості Цивільно-правова - за
 4. 64. Склад правопорушення. Вина і винність.
  Адміністративного - переважно фізичні особи, а в окремих випадках, встановлених у законодавстві, і юридичні особи (порушення правил пожежної безпеки, невиконання вимог з охорони праці, порушення законодавства про захист прав споживачів та ін.) Юридична особа не може бути суб'єктом кримінального злочину. Ним може бути посадова особа підприємства, організації,
 5. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  адміністративну, цивільну) його відповідальність '. Слідом за вказаною роботою вийшла книга Т. Л. Сергєєвої «Питання винності і провини в практиці Верховного суду СРСР у кримінальних справах», в якій розвивалося положення, що від вини, як елемента суб'єктивної сторони, слід відрізняти винність, яка представляє собою «сукупність об'єктивних і суб'єктивних обставин, що обгрунтовують з
 6. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  адміністративних, кримінально-процесуальних і виправно-трудових. Вимоги високого ступеня індивідуалізації і реалізації невідворотності відповідальності, закріплені в законі, викликають необхідність при конкретизації складу злочину на більш високому щаблі пізнання (абстрагування) обмежуватися, як вже було зазначено, розглядом двох сто-1 Див: А. А. П і про і т к о в с к и й.
 7. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  правопорушення, вчинені за кордоном, також за законами своєї країни. У той же час на основі територіального принципу держава, де було скоєно злочин, має право залучити дана особа до кримінальної відповідальності за своїми законами. Тому принцип громадянства застосовується тільки в тому випадку, якщо з яких-небудь причин не застосовується принцип території - тобто особа не була
 8. § 1. Поняття злочину
  адміністративного права і т. п.), норм етики, моралі і моральності, релігійних норм і т. д. Безсумнівно, на відміну від статей Особливої частини КК, де йдеться про відхиляється , багато соціальні норми найчастіше описують належний, бажаний, схвалюваний варіант поведінки людей, якийсь його стандарт, зразок. Виконуючи таку функцію, вони, однак, так чи інакше, прямо чи опосередковано,
 9. § 1. Поняття і види єдиного злочину
  адміністративно караних правопорушень або взагалі не спричиняти юридичної відповідальності. Але навіть у тому випадку, коли окремі епізоди самі по собі злочинні, вони не повинні отримувати самостійної кримінально-правової оцінки, оскільки є лише ланками, етапами діяння, іменованого продовжуємозлочину. 4. Всі епізоди (тотожні діяння) злочинної діяльності об'єднані єдиним
 10. § 2. Поняття та ознаки множинності
  адміністративним правопорушенням, дисциплінарним проступком чи цивільно-правовим деликтом. Детальніше см,: Галиакбаров Р. Р. Кваліфікація багатосуб'єктних ступленій без ознак співучасті, Хабаровськ, 1987. 3. Кожний із злочинів, що входять у множинність, містить ознаки самостійного складу. Структурним елементом множинності виступають єдині (одиничні) злочину - як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua