Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

Суб'єктивно-об'єктивний ідеалізм Фіхте і його протиріччя.

Багато ідей німецької філософії названого часу носять відбиток бурхливих подій Великої французької революції і узгоджуються з думками просвітителів, теоретично її підготували. Найбільш сміливий і радикальний німецький мислитель Георг Форстер (1754 - 1794) став апологетом революції, цо суті, якобінцем, взяв у ній безпосередню участь і помер у Парижі.

Інший філософ, твори якого несуть на собі відбиток тих же подій як в їх кульмінації, так і в їх подальшій контрреволюційної і імперіалістської трансформації, - це Йоганн Готліб Фіхте (1762-1814).

Природно обдарований син ремісника, вихований матір'ю у вельми релігійному дусі, маленький Ганс зміг отримати початкову освіту завдяки допомозі і заступництву жив по сусідству барона. З ентузіазмом він читав німецьких авторів, зокрема і особливо твори Лессінга. Надалі навчався на теологічному факультеті Йенського університету, а потім вивчав право в університеті Лейпцига. Матеріальні труднощі змусили його стати на кілька років домашнім учителем.

На філософський розвиток Фіхте вирішальний вплив зробило читання творів Канта. Їх вплив було настільки велике, що Йоганн в 1791 р.

прибув в Кенігсберг, де познайомився з великим філософом і слухав його лекції. Під його впливом Фіхте написав свій перший твір «Досвід критики всякого одкровення» (1792), в якому 677

загалом були радикально розвинені кантовские ідеї «практичного розуму» і категоричного імперативу. Ідея автономної етики Канта висловилася у автора цього твору в енергійному затвердження, що сила будь-якого одкровення визначається не його погрозами посмертних покарань та обіцянками потойбічних нагород, а тільки чисто моральним змістом.

Переїхавши в Цюріх, Фіхте написав тут роботу «Спроба сприяти виправленню суджень публіки про Французької революції» (1793), де брав останню під захист, вважаючи, що народ має право захищати свої інтереси, якщо можновладці порушують той договір, в силу якого виникають цивільні закони, що утворюють державу. Такі ідеї неодноразово висувалися і в минулому, але тепер вони загострювалися під впливом подій найбільшої на ту пору з усіх революції. На додаток до цього твору в тому ж році Фіхте написав промову з характерною назвою «Витребування від государів Європи свободи думки, яку вони досі пригноблювали» (обидва твори опубліковані анонімно).

Гаряча захист свободи думки - їх головна особливість.

Прихильник ідей Французької революції в 1794 р. очолив кафедру філософії в Йенському університеті, де і розгорнулася його активна творча діяльність. Звинувачений в атеїзмі Фіхте в 1799 р. був змушений переїхати до Берліна, де продовжував читати лекції і писав нові твори. Філософ був активний і як громадський діяч. У 1810 р. відкрився Берлінський університет, і він став деканом філософського факультету, а потім був обраний і ректором університету. Вступив у конфлікт з французькими окупаційними властями. У 1807 р. в Берліні безкомпромісний Фіхте виступив з кількома лекціями, названими при виданні наступного року «Промови до німецької нації». Автор закликав в них до виховання німецького народу, ратуючи за його єдність. Його патріотизм переходив в націоналізм, в утвердження переваги німців з їх багатою культурою над іншими націями. Антифранцузька спрямованість «Промов ...» Фіхте, на щастя, не привела до репресій проти нього. Надалі, коли почалося вигнання наполеонівських військ, він навіть записався в університетську ополчення, але раптово помер від тифу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Суб'єктивно-об'єктивний ідеалізм Фіхте і його протиріччя. "
 1. Теми рефератів 1.
  Ідеалізм Фіхте: філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 2. Тема: НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  суб'єктивного ідеалізму. Діяльність абсолютного суб'єкта / Я / він оголошує єдиним джерелом усього сущого. Тут в ідеалістичної формі виражена ідея про примат практичної діяльності в процесі пізнання. На цій основі Фіхте робить висновок про збіг теоретичного і практичного почав в абсолютному суб'єкті, діяльність якого в процесі подолання природи / чи не Я / породжує весь
 3. Проблема Я і несумісність ідеалізму і матеріалізму.
  Суб'єктивного ідеалізму, загалом, на рівні емпіричного суб'єкта, або об'єктивного ідеалізму, коли виявляється, що синтез Я і не-Я стає можливим в силу дії абсолютного, божественного Я, який переховується, так сказати, за спиною емпіричного, «діленого» Я і становить гранично духовна першооснова, з якого все утворюється, «еманірует». Свого часу Кант, як вище зазначено,
 4. Філософська методологія: діалектична логіка.
  Суб'єктивної діалектики. Об'єктивна діалектика (діалектика буття) - це діалектика "речей", суперечливе рух (розвиток) матеріального світу, природи, буття. Суб'єктивна діалектика (діалектика мислення) - це діалектика понять, суперечливе рух (розвиток) мислення, пізнання. Надалі під "діалектичної логікою" буде розумітися насамперед суб'єктивна діалектика як особлива
 5. § 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальності
  суб'єктивні моменти. Об'єктивна і суб'єктивна її боку насамперед виражають зовні специфіку власне відповідальності як кримінально-правової категорії, яка, виникнувши, існує об'єктивно (реально), незалежно від того, бажана вона для особи, яка вчинила злочин, чи ні. Крім того, вони відображають і глибину особистого почуття відповідальності. Пояснюється це, очевидно, тим, що
 6. Від трансцендентального суб'єкта до природного об'єкту.
  Суб'єктивно »(XV 20, т. 1, с. 237). Але само самосвідомість Я з'являється не відразу, воно проходить три епохи, які в цілому утворюють «безперервну історію самосвідомості» (там же, с. 228). Вона починається «початковим відчуттям», коли суб'єкт обмежений зовнішнім світом (не-я) і панує догматичний «реалізм» (по суті, матеріалізм). До певної міри він долається завдяки підйому суб'єкта
 7. 5. Суб'єктивна сторона та обставини, що пом'якшують і обтяжують кримінальну відповідальність.
  Суб'єктивній стороні. У ст. 38 КК РРФСР зазначено дев'ять таких обставин: 1) відвернення винним шкідливих наслідків або добра | Вільне відшкодування завданих збитків; 2) вчинення злочину-внаслідок збігу тяжких особистих і сімейних обставин; 3) вчинення злочину під впливом погрози примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності; 4) вчинення
 8. Тема: БУТТЯ: суще І ІСНУВАННЯ
  суб'єктивна та об'єктивна. Буття як єдність суб'єктивної та об'єктивної реальності. 4. Різноманіття явищ і проблема єдності світу пошук першооснови сущого. Основні поняття Онтологія - філософське вчення про буття. Буття - гранично загальне поняття, що означає все суще, світ в цілому. Суще - те, що є; Сутність - внутрішня, відносно стійка сторона предмета. Існування
 9. 51. Поняття і значення позовної давності.
  Суб'єктивний характер. Об'єктивний, так як пов'язаний з порушенням конкретного суб'єктивного права, тобто необхідний факт правопорушення. Суб'єктивний, так як необхідне знання уповноваженої особи про те, що відбулося порушення його права. З визначення початкового моменту перебігу позовної давності очевидно, що момент, коли особа дізналася, і момент, коли воно повинно було дізнатися, не завжди збігаються.
 10. § 1. Загальна характеристика суб'єктивної сторони злочину
  суб'єктивних ознак. До числа перших відносяться об'єкт і об'єктивна сторона, до числа других - суб'єкт і суб'єктивна сторона. Спільним для названих ознак є те, що вони з різних сторін характеризують одне і те ж соціальне явище (злочин). На відміну від об'єктивної, суб'єктивна сторона відображає внутрішні процеси, що відбуваються у свідомій і вольовій сферах особи, коїть
 11. Виписки з томи I 1.
  Ідеалізму ... Всі ті філософи, в очах яких первинним чинником є матерія, належать до табору матеріалістів; все ж ті, які вважають таким фактором дух - ідеалісти »[с. 509]. 5. «Матеріалізм і ідеалізм вичерпують найважливіші напрями філософської думки» [с. 510]. 6. «Матеріалізм воскрес, збагачений усіма придбаннями ідеалізму. Найважливішим із цих надбань був
 12. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
  ідеалізм. Вони стверджують, що стоять над матеріалізмом і
 13. § 2. Значення суб'єктивної сторони з тлумаченні складу злочину і окремих кримінально-правових інститутів (спеціальні питання)
  суб'єктивна сторона як ознака (елемент) складу злочину, виходячи із сутності кримінальної відповідальності, завжди буде мати по відношенню до інших ознаками особливе значення. Візьмемо складу наклепу, який часто наводиться в юридичній літературі, як найбільш типовий для характеристики складу злочину. Цей склад, описаний у диспозиції ст. 130 КК РРФСР, характеризується наступними
 14. Типи філософських побудов. Класифікація філософських теорій.
  Суб'єктивний ідеалізм, полагавший первинним і в сенсі існування, і в сенсі пізнання свідомість самої людини. На ім'я найбільшого ідеаліста Стародавньої Греції ідеалізм називають лінією Платона у філософії, а суб'єктивний ідеалізм пов'язують з ім'ям його першого представника - англійського філософа ХУП століття Джорджа Берклі. Основне питання філософії допускає і подвійну відповідь: і матерія,
 15. Закономірності педагогічного процесу
  об'єктивними закономірностями, за якими має будуватися процес, і тим, як він будується педагогом, керівником і навчаються. У діалектичному плані виявлення і вирішення протиріч - головна рушійна сила педагогічного процесу, його розвитку та вдосконалення. Педагогічні протиріччя звичайно ділять на дві групи: зовнішні і внутрішні. Перші пов'язані з невідповідністю зовнішніх
 16. Склад злочину
  суб'єктивної та об'єктивної сторін (ознак), виражених в кримінальному законі і відображають зміст суспільної небезпеки злочинного діяння і його протиправність. Таке визначення поняття складу дає можливість у відповідності з методологічними функціями поняття складу і поняття злочину визначати співвідношення ознак злочину (суспільної небезпеки і протиправності) і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua