Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Суб'єкти публічної власностіУ нашому законодавстві держава (публічно-правова освіта) традиційно вважається особливим, самостійним суб'єктом права поряд з юридичними особами та громадянами. У цій якості воно може бути і суб'єктом права власності (власником). Важливими особливостями правового становища суб'єктів публічної власності є, по-перше, наявність у них особливих, владних повноважень (функцій), що дозволяють їм приймати нормативні акти, які регламентують порядок здійснення належного їм права власності, по-друге, здійснення цього права в публічних (громадських) інтересах.
Публічна власність відповідно до російського законодавства має два різновиди - державну і муніципальну власність. Право державної власності характеризується множинністю суб'єктів, в ролі яких виступають Російська Федерація в цілому (щодо майна, що становить федеральну власність) та її суб'єкти - республіки, краю, області і т. д. (щодо майна, що становить їх власність). Отже, суб'єктами права державної власності виступають саме відповідні державні (публічно-правові) освіти в цілому, тобто Російська Федерація і що входять до її складу республіки, краю, області і т. д., але не їх органи влади або управління (п . 3 ст. 214 ЦК). Останні виступають у майновому обороті від імені відповідного державного утворення та відповідно до своєї компетенції здійснюють ті чи інші правомочності публічного власника (ст. 125 ЦК).
Муніципальна власність відноситься до публічної, а не приватної власності, оскільки її суб'єкти є публічно-правовими утвореннями. Муніципальна власність не є різновидом державної власності, а являє собою самостійний вид публічної власності. Адже муніципальні освіти не є державними утвореннями (з чого виходив і раніше діючий російський Закон про власність). Однак в якості учасників майнових відносин муніципальні освіти набувають особливого, публічно-правовий статус. Тому їх положення як власників будується за моделлю державної власності.
Суб'єктами права муніципальної власності в п. 1 ст. 215 ГК оголошені міські та сільські поселення та інші муніципальні освіти в цілому. Від імені відповідного муніципального освіти - власника його правомочності відповідно до своєї компетенції можуть здійснювати ті чи інші його органи (ст. 125, п. 2 ст. 215 ЦК), що не робить їх власниками відповідного майна 1.
Який саме державний чи муніципальний орган має право виступати в тих чи інших конкретних майнових відносинах від імені відповідного державного або муніципального освіти, визначає встановлена законодавством компетенція цього органу. Так, при відчуженні певного державного або муніципального майна в приватну власність у порядку приватизації від імені отчуж-дателя-власника відповідно до законодавства про приватизацію державних і муніципальних підприємств виступають відповідні комітети і фонди з управління майном. Власниками належних державі акцій або часток участі приватизованих підприємств виступають відповідні фонди державного майна. А при продажу з аукціонів конфіскованих на користь держави предметів контрабанди від імені відчужувача виступають відповідні митні органи. Придбання або реалізація перебувають у державній власності пам'яток історії та культури проводиться через органи охорони цих пам'яток, в ролі яких виступає Міністерство культури і його органи.
1 ср ст. 8 і 29 Закону про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації (СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1997. № 12. Ст. 1378).
Якщо ж мова йде про майнову відповідальність державних утворень, то відповідачами за відповідними позовами в більшості випадків стають органи Міністерства фінансів. Але у всіх перерахованих ситуаціях стороною тих чи інших конкретних правовідносин у юридичному сенсі виступає держава чи інше публічно-правова освіта, а не його орган.
Чинне російське законодавство не використовує поняття всенародне надбання ("невід'ємне надбання народів") або аналогічних йому стосовно до федеральної чи іншої державної власності. Раніше це поняття використовувалося перш за все щодо землі та інших природних ресурсів (а також деяких пам'яток історії та культури). Воно могло трактуватися як особливого правового режиму, що виключає будь-чиї (у тому числі і держави) право власності на відповідний об'ект1. Тепер ці ресурси розглядаються як "основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території", що не створює для даних об'єктів ніякого спеціального цивільно-правового режиму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Суб'єкти публічної власності "
 1. 9. Унітарна підприємство
  суб'єктом цивільних правовідносин. Тим самим юридично і логічно задовільно вирішується питання про існування так званих колективних чи народних підприємств (або "підприємств, що належать їх працівникам") Це політекономічний поняття не є самостійною юридичною (цивільно-правовий) категорією, бо насправді йдеться про акціонерних та інших господарських
 2. Види співучасті
  суб'єктними. Наявність спільних спірних прав і обов'язків, декількох домагань на один предмет спору обумовлює необхідність залучення до участі в суперечці всіх зацікавлених осіб. Вирішити питання про права (обов'язки) кожного співучасника можна тільки встановивши загальні права та обов'язки всієї групи осіб. Тому не можна кожну вимогу розглядати окремо. Участь всіх необхідних
 3. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  суб'єкти мають усіченої юридичної зацікавленістю у процесі. Їх юридичний інтерес має «службовий», громадський характер і обумовлений здійснюваними ними функціями, завданнями, біля-женнимі на них законом у певній сфері діяльності. Так, наприклад, відповідно до ст. 14 Федерального Закону від 05 березня 1999 року № 46-ФЗ «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку
 4. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання
 5. 3. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
  суб'єктами, що захищають публічні інтереси (прокурором, державними органами), наприклад про визнання угоди приватизації недійсною, але в кожному разі стороною у справі будуть розглядатися учасники спірного матері-ального правовідносини. Сторони з метою захисту своїх матеріальних прав і законних інтересів наділяються рівними процесуальними правами. Права сторін поділяються на дві
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про
 7. 51. Приватне і публічне право. Значення формування приватного права в Україні.
  Суб'єктів права; 4) припускає широку сферу розсуду; 5) містить норми загальні та безособові, що мають нормативно ориентирующее вплив; 6) характеризується переважанням директивно - обов'язкових норм, розрахованих на ієрархічні відносини суб'єктів і субординацію правових норм та актів; 7) широко використовує новітні технічні прийоми. Предмет регулювання приватного права - область
 8. § 1. Поняття злочину
  суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у різних
 9. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  суб'єктів суспільних відносин. Послідовно раз-'Пусторослева П. П. Глави з підручника "Російське кримінальне право". Вип. 1. СПб., 1913. С. 10. розвиваючи цю тезу, варто було б зробити відповідні висновки і з приводу того, чи правомірно визнавати юридична особа і держава об'єктом злочину. Суть питання в даному випадку полягає в тому, кого вважати об'єктом, наприклад, в так
 10. 21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
  суб'єкт. Водночас держава Україна є багаторівневим утворенням. Воно поділяється на суб'єкти різних рівнів - держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади. Подібна багаторівневість повинна враховуватися при аналізі правосуб'єктності держави та державних утворень. Але вона важлива не завжди. Цивільне законодавство виходить з того, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua