Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

9. УЧАСТЬ У АРБІТРАЖНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ


Відповідно до ст. 53 АПК РФ, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи можуть приймати участь в арбітражному процесі з метою захисту публічних інтересів, якщо відповідне право надано їм федеральним законом.
В АПК РФ не передбачений конкретний перелік державних та інших органів, правомочних розпочати справу від свого імені на захист чужих інтересів.
Розглянуті суб'єкти мають усіченої юридичної зацікавленістю у процесі. Їх юридичний інтерес має «службовий», громадський характер і обумовлений здійснюваними ними функціями, завданнями, біля-женнимі на них законом у певній сфері діяльності. Так, наприклад, відповідно до ст. 14 Федерального Закону від 05 березня 1999 року № 46-ФЗ «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів», з метою захисту прав та інтересів інвесторів федеральний орган виконавчої влади по ринку цінних паперів має право звернутися до суду з позовами та заявами. Аналогічним правом володіє і федеральний орган виконавчої влади по ринку цінних паперів (Федеральна Комісія з ринку цінних паперів) в спеціально встановлених законом випадках відповідно до ст. 51, 55 Федерального Закону № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів».
Звернення до суду допускається лише за умови необхідності захисту громадських інтересів. У ч. 2 ст. 53 АПК РФ прямо вказано, що у зверненні до арбітражного суду має бути обов'язково вказано, в чому саме полягає порушення публічних інтересів. Однак слід зазначити, що в арбітражному процесуальному законодавстві не дається визначення публічних інтересів. Під публічними інтересами можна розуміти державні, суспільні інтереси та інтереси великого числа осіб. Відповідно З п. 4 ст. 304 АПК РФ, до публічних законодавець відносить і інтереси невизначеного кола осіб. Як вказує В.В. Ярков, специфіка позовів про захист невизначеного кола осіб полягає в наступних їх основних характеристиках:
численність або невизначеність персонального складу учасників групи на стороні позивача,
тотожність вимог осіб, чиї інтереси захищаються в суді,
збіг фактичних і правових підстав позовних вимог,
наявність спільного відповідача,
тотожність предмета доказування,
наявність одного загального способу судового захисту,
отримання загального позитивного результату в разі задоволення судом позовної вимоги.
Відповідно З ч. 2 ст. 26 ФЗ від 18 липня 1995 року № 108-ФЗ «Про рекламу», Федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи) вправі подавати в арбітражні суди, в тому числі на захист невизначеного кола споживачів реклами у зв'язку З порушеннями рекламодавцями, виробників реклами та рекламораспространітеля- ми законодавства РФ про рекламу та про визнання недійсними угод, пов'язаних з неналежним рекламою. Причому, сучасна модель позову про захист прав невизначеного кола осіб дозволяє захищати публічний інтерес, що не захищаючи інтереси кожного конкретного потерпілого особи. Рішення по такому позову не тягне будь-яких прямих матеріальних наслідків для уповноваженої суб'єкта. Згодом для захисту своїх особистих інтересів потерпілий буде змушений додатково звернутися до суду. При цьому протиправність дій відповідача буде вважатися встановленою.
Таким чином, можливість участі в процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів породжена тими обов'язками, які покладені на них державою. Тому вони виступають в арбітражному процесі самостійно від власного імені.
Державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи відносяться до числа осіб, що у справі. Ці суб'єкти користуються не тільки правами, передбаченими ст. 41 АПК РФ, а й процесуальними правами і процесуальними обов'язками позивача. Але, оскільки, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші суб'єкти не є стороною матеріального правовідносини, то ці особи не повинні здійснювати такі процесуальні дії, які спрямовані на розпорядження спірним правом, що є предметом судового захисту без згоди позивача. Так, вони не повинні укладати мирової угоди, відповідати за зустрічним позовною вимогою. На них має покладатися обов'язок у разі забезпечення позову представляти забезпечення можливих для відповідача збитків тощо Відмова органу від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права вимагати розгляду справи по суті. (Підстави і наслідки вчинення даної дії були розглянуті нами в попередньому параграфі).
На наш погляд, розгляд справи в позовному порядку без залучення в процес позивача представляється неприпустимим. При розгляді справи позовного провадження завжди беруть участь у розгляді спору позивач і відповідач.
У науці процесуального права традиційно вказується на існування двох форм участі: звернення до суду з позовом або заявою і вступ до вже почався процес з метою дачі висновку у справі. Однак, арбітражне процесуальне законодавство передбачає одну форму участі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів у процесі - звернення до суду з позовом або заявою Таким чином, закон передбачає, що розглянута категорія суб'єктів може порушувати як

справи позовного, так і непозовного виробництв. Так, відповідно до ч. 2 ст. 192 АПК РФ, державні органи та органи місцевого самоврядування й інші органи вправі звернутися до арбітражного суду з вимогою про визнання нормативного акта нечинним в силу того, такий акт або його окремі положення не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, і порушують права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької чи іншої економічної діяльності. Відповідно до ч.2 ст. 198 АПК РФ, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи вправі звернутися до арбітражного суду з заявою про визнання недійсними ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, при припущенні, що оспорюваний ненормативний акт, рі-шення і дія (бездіяльність), не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і порушують права і законні інтереси громадян, організацій та інших осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, незаконно покладають на них які-небудь обов'язки, створюють інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ "
 1. ЗМІСТ
  беруть участь у справі 82 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 82ПРОЦЕССУАЛЬНИЕ ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 83ПОНЯТІЕ І ПІДСТАВИ застосування заходів процесуального ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 845. Сторони і треті особи в арбітражному процесі 86 ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ СТОРІН ЗАМІНА неналежним відповідачем 87ТРЕТЬІ ОСОБИ в арбітражному процесі 88Процессуальное правонаступництво 91 Процесуальне
 2. Тема 5. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
  учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача. Процесуальне правонаступництво, підстави. Процесуальне співучасть: поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
 3. 8. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів
  участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Даний інститут арбітражного процесу схожий з інститутом захисту прав інших осіб у цивільному процесі. Однак на відміну від нього, в арбітражному процесі державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи мають право тільки звернутися з позовом до арбітражного суду на захист державних і
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС »
  учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача Процесуальне правонаступництво, підстави. Процесуальне співучасть: поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
 5. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  участі сторін (згідно з пунктом 92 Правил розгляду господарських спорів протоколи судового засідання не ведеться ні в повному, ні в стислому вигляді; згідно з пунктом 87 цих Правил у випадках, коли матеріали справи дозволяють розглянути спір по суті або неявка представників сторін не перешкоджає вирішенню спору, спір розглядається без їх участі). У 1995 році був прийнятий новий АПК РФ,
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  учасників спору про право, не зацікавлені в результаті справи і, дозволяючи його, підкорятися тільки закону, в) вони повинні бути доступні для зацікавлених осіб, що гарантувало б вільний обіг у ці органи та особисту участь в розгляді справ; г) вони повинні володіти статусом і компетенцією, дос-таточность для виконання зазначеного завдання, незалежно від того, який спір, між якими
 7. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  учасника процесу. Крім того, деякі особи, що у справі, маючи процесуальні права, можуть ними не скористатися, відмовитися від їх реалізації (наприклад, позивач може не скористатися правом збільшити розмір позовних вимог). Суд займає особливе, притаманне тільки йому процесуальне становище. Для нього як для органу правосуддя характерно те, що реалізація ним своїх прав є для
 8. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  бере участь у справі, що має свій особливий статус, породжений специфічними особливостями діяльності прокуратури та її функціональної спрямованістю. Процесуальне становище прокурора і витікаючі з нього правомочності обумовлені конституційною функцією прокуратури здійснювати нагляд за законністю. Безумовно, принципи відправлення правосуддя виключають наділення прокурора владними повноваженнями
 9. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  учасників адміністративних, податкових, бюджетних, митних, валютних та інших публічних правовідносин характерні відносини влади і підпорядкування. Однак це нерівність існує виключно в матеріально-правових відносинах. У разі ж виникнення спору про право і заявник, і орган (особа), чиї дії оскаржуються в процесі, стають повністю рівноправними. Виділення в АПК
 10. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  участі сторін (згідно з пунктом 92 Правил розгляду господарських спорів протоколи судового засідання не ведеться ні в повному, ні в стислому вигляді; згідно з пунктом 87 цих Правил у випадках, коли матеріали справи дозволяють розглянути спір по суті або неявка представників сторін не перешкоджає вирішенню спору, спір розглядається без їх участі). У 1995 році був прийнятий новий АПК РФ,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua