Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Сутність і значення договоруМайновий (цивільно-правовий) оборот як юридичне вираження товарно-грошових, ринкових економічних зв'язків складається з численних конкретних актів відчуження і привласнення майна (товару), що здійснюються власниками або іншими законними власниками. У переважній більшості випадків ці акти виражають узгоджену волю товаровласників, оформлену і закріплену у вигляді договорів Оскільки ринковий обмін є обмін товарами, здійснюваний їх власниками, остільки він і не може будуватися інакше як у вигляді відображають взаємні інтереси рівноправних товаровласників актів їх вільного і узгодженого волевиявлення. Тому цивільно-правовий договір являє собою основну, найважливішу правову форму економічних відносин обміну.
У ринковому господарстві договір стає одним з основних способів регулювання економічних взаємозв'язків, так як їх учасники, будучи власниками, на свій розсуд визначають напрями та порядок використання належного їм майна. В якості товаровиробників власники самостійно організують виробництво і збут своєї продукції (товарів, робіт, послуг) шляхом укладення та виконання договорів зі своїми контрагентами, тим самим визначаючи характер і зміст відносин, що складають економічний оборот. Адже умови договорів в більшості випадків формуються самими сторонами і відображають баланс їхніх приватних інтересів, що враховує конкретну економічну ситуацію.
Таким чином, за допомогою договорів економічні відносини піддаються саморегулювання їх учасників - найбільш ефективного способу організації господарської діяльності Реалізація сторонами договору їх власних, приватних інтересів (а не нав'язаних їм "зверху" публічних, державних інтересів, як це в багатьох випадках мало місце в колишньому правопорядок) стає основним стимулом його належного виконання та досягнення при цьому необхідних економічних результатів. Цивільно-правовий договір дає своїм учасникам
можливість вільно узгодити свої інтереси і цілі і визначити необхідні дії по їх досягненню. Разом з тим він надає результатами такого узгодження загальнообов'язкову для сторін юридичну силу, при необхідності забезпечує його примусову реалізацію. Не випадково ч. 1 ст. 1134 Французького цивільного кодексу говорить про те, що "законно укладені угоди займають місце закону для тих, хто їх уклав". Отже, договір стає ефективним способом організації взаємовідносин його сторін, враховує їх обопільні інтереси.
Звичайно, договірне саморегулювання завжди спирається на силу допустив його закону, тобто на силу публічної влади (держави). Однак остання, як свідчить весь історичний, і перш за все вітчизняний, досвід не може довільно допускати або виключати договір (і що стоїть за ним товарно-грошовий обмін) в економіці в цілому і навіть в її окремих сферах, не ризикуючи при цьому отримати вкрай негативні економічні наслідки. Останні, таким чином, зумовлюють рамки необхідного державного втручання в господарське життя суспільства. З цієї точки зору договір постає як економіко-правова категорія, в якій економічний зміст (акт товарообміну) отримує об'єктивно необхідне йому юридичне (цивільно-правове) оформлення і закріплення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Сутність і значення договору "
 1. 24. Сутність і значення договору.
  Договорів: договори, спрямовані на передачу майна у власність, госп відання або оперативне управління контрагента; мають на меті передачу майна у тимчасове користування; про виконання робіт; про надання послуг група інших договорів (страхування, спільна діяльність). Консенсуальні договори - договори, які вважаються укладеними в момент досягнення угоди сторонами за всіма
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Значення на посади та звільненням з посад дерло заступніків голів місцевіх державних адміністрацій: Постанова КМУ від 17 бе резня 1998 р. / / Офіційний вісник України. - 1998. - № 11. - Ст. 407. 411. Про погодження Положення про державну систему монітор-інгу довкілля: Постанова КМУ від ЗО березня 1998 р. / / Офі ційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 495. 412. Про заходь Щодо Посилення
 3. Письмові докази.
  Сутність актів, оскільки вони в якості письмових доказів широко застосовуються в арбітражній практиці. Дозвіл багатьох суперечок вимагає використання саме цих, необхідних у справі, доказів. Це і спори про визнання недійсними (повністю або частково) актів державних та інших органів; про відшкодування збитків, завданих організаціям і громадянам-підприємцям
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретної справи. Конвенцією передбачена важлива роль в «ізольованому» арбітражі голови компетентної торгової палати, який виконує такі важливі
 5. 2. Арбітражна угода
  значення перевезення (ст. 28). Особливе значення питання про правильне визначення предметної компетенції арбітражу обумовлено його впливом в подальшому на процес визнання і приведення у виконання винесеного арбітражного рішення. Так, Європейська конвенція 1961 р. передбачає, що суд, в якому порушено справу про наявність або дійсності арбітражної угоди, може не визнати його
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Сутність контролю, здійснюваного федеральними законодавчими органами державної влади. кримінально-правовий контроль, здійснюваний органами кримінальної юстиції та іншими органами, безпосередньо пов'язаними з боротьбою із злочинністю. кримінально-правовий контроль на стадії виконання кримінальних покарань. Розглянемо особливості окремих видів кримінально-правового контролю над організованою
 7. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Суті, роль їх величезна, т.к. люди, які зараз в кафе, швидше за все, принесуть доходи в майбутньому. Те, що працівники роблять з гостями і для гостей, полягає не тільки в тому, що вони добре вміють 51 - це робити, а в тому, що вони добре розуміють, чому це роблять, тобто вони віддають собі звіт в тому, чого хоче, чого потребує і чого очікує від них цей клієнт чи гість. Коли співробітники
 8. § 1. Поняття злочину
  сутність злочину - протиправність, караність ... Ознаки ці, взяті "самі по собі" ізольовано, відірвано від основної ознаки - суспільної небезпеки, могли б привести до формального юридичного визначення поняття злочину. Але взяті у поєднанні з суспільною небезпекою, що розглядаються як похідні від неї, вони дозволяють радянським юристам найбільш повно розкрити
 9. § 4. Штраф
  сутності їх застосування було досить обмеженим. В даний час штраф став застосовуватися широко. Треба сказати, що він є однією з найбільш доцільних та ефективних заходів боротьби зі злочинами, вчиненими з необережності, а також умисними злочинами корисливої спрямованості. Отже, що ж являє собою штраф як міра кримінального покарання за чинним кримінальним
 10. § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
  сутності, такого роду відмова носив формальний характер; не наводячи відповідних переліків, законодавець разом з тим зобов'язав суд при визначенні міри впливу, оцінювати небезпеку злочинця і вчиненого ним діяння і розрізняти: "а) чи вчинено злочин особою, яка належить до маючому класу; з цілий відновлення, збереження або придбання будь-якої привілеї, пов'язаної з правом
© 2014-2021  ibib.ltd.ua