Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

8. 2. Теорія поетапного формування рухової дії

У відповідності з теорією поетапного формування дії П.Я. Гальперіна (1958), при навчанні будь-якої дії розрізняють дві частини: орієнтовну і виконавчу. Орієнтовна частина, або «орієнтовна основа дії» (ООД) включає в себе систему умов, факторів, основних опорних точок (ООТ).

ОСНОВНІ ОПОРНІ ТОЧКИ (ООТ) - це елементи рухової дії і особливості умов, що вимагають концентрації уваги для успішного виконання дій (М.М.Боген, 1985).

Повна орієнтовна основа дії забезпечує учня, так би мовити, «штурманської картою шляху», користуючись якою він може відразу виконувати нове для нього завдання. Основну задачу формування дії становить формування його орієнтовної частини, виконавча ж частина є менш важливою.

Теорія поетапного формування дій стосовно до навчання фізичними вправами «допомогла істотно скорегувати методику навчання: зусилля викладача повинні бути спрямовані не на постановку рухів, тобто формування виконавчої частини ... А на керівництво формування орієнтовною основою дій, яка визначає виконання »(М.М.Боген, 1985).

Для того, щоб сформоване дію було свідомим і довільним, процес його засвоєння повинен включати ряд етапів.

1. Етап формування схеми ООД.

2. Етап формування дії в матеріальній формі.

3. Етап засвоєння дії у формі зовнішньої (гучною) мови.

4. Етап формування дії у формі зовнішньої мови про себе (беззвучно).

5. Етап формування дії у формі внутрішнього мовлення.

На першому етапі учень знайомиться з ситуацією, усвідомлює завдання, усвідомлює логічну структуру дії і можливості його здійснення.

89

На другому етапі поняття, які слід засвоїти, повинні бути пред'явлені навчається не у словесній, абстрактній формі, а як речі, які можна сприймати за допомогою органів почуттів : зору, дотику, м'язового почуття. У матеріальній формі, розгорнуто, з усвідомленням всіх вхідних в дію операцій здійснюються орієнтовна і виконавча частини. Матеріальна форма з самого початку поєднується з гучним промовлянням сенсу виконуваних операцій.

На третьому етапі всі поняття, засвоєні, засвоєні в матеріальній формі, оформляються словесно, термінологічно. Мова навчають містить конкретні образи тих відчуттів, які характеризують досліджуване дію і були усвідомлені в матеріальній формі на попередньому етапі. Тут мова не тільки описує дію, а й містить його.

На четвертому етапі дія виконується у формі зовнішньої мови. Але беззвучно, про себе. За іншим характеристикам дія не відрізняється від дії на попередньому етапі: воно також розгорнуто, узагальнено, свідомо.

Однак, прийнявши форму беззвучної мови, дія починає швидко скорочуватися, автоматизуватися.

На п'ятому етапі у зв'язку з переходом на внутрішню мову підвищується швидкість орієнтування, виконання, контролю і корекції. Окремі операції виходять з-під контролю свідомості, дію автоматизується. Свідомість контролює лише смислову спрямованість дії, загальну послідовність операцій. Дрібніші деталі контролюються свідомістю вибірково, у міру необхідності.

При навчанні руховим діям описані етапи засвоєння дії відносяться лише до орієнтовною частини, яка послідовно засвоюється в перерахованих формах. При цьому, як вважає П.Я. Гальперін, коли орієнтовна частина, пройшовши поетапну відпрацювання, зазнає значні скорочення, рухове дію перетворюється в руховий навик.

Підводячи підсумок опису основних положень теорії поетапного формування дій, підкреслимо, що вона дає принципову до

90

Доказ можливості освоєння рухових дій із заданим результатом. Даною теорією доводиться визначальна роль свідомості у формуванні та подальшому застосуванні рухових дій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. 2. Теорія поетапного формування рухової дії "
 1. ВСТУП
  формування та вдосконалення рухових навичок; закономірності формування умінь і навичок як основа навчання рухових дій; рухові здібності як комплекс морфофунк-нальних властивостей організму, які обумовлюють можливість прояву рухової активності людини; фізичне навантаження і відпочинок як основа методики розвитку рухових здібностей. Курс лекцій
 2. СПИСОК
  руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 6. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.: Радянський спорт. 2003. 224 с. 7. Лях В.І. Тести у фізичному вихованні школярів. М.: ТОВ «Фірма« Видавництво АСТ », 1998. 272 с. 8. Матвєєв Л.П. Теорія
 3. 5.5. Поняття про техніку фізичних вправ
  рухову завдання: штовхнути штангу даної ваги, зрадити точний пас партнеру по команді, подолати в стрибку певну висоту та ін У багатьох випадках одна і та ж завдання може бути 45 вирішена декількома способами. Наприклад, удар по м'ячу можна виконати зовнішньої або внутрішньої частиною стопи, носком або підйомом. ТЕХНІКА - це способи виконання рухових дій, за допомогою яких
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  теорія поетапного формування розумових дій, проблемне навчання, програмоване навчання 5. Навчання йде на високому рівні труднощі при провідній ролі 'теоретичних знань. 6. Знання даються в готовому вигляді, їх треба запам'ятати і відтворити. - Перевірте себе за текстами. 6. Доповніть таблицю і впишіть зверху види навчання, які вона представляє. Дії вчителя
 5. А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000
  поетапно - від рівня окремого пропозиції до цілого
 6. 11.1. Поняття про швидкісні здібності, їх види
  рухові завдання з максимальною швидкістю протягом ряду років використовувався узагальнений термін «швидкість». Враховуючи множинність форм прояву рухів і високу їх специфічність, цей термін в останні роки замінили на поняття «швидкісні здібності». ШВИДКІСНІ ЗДАТНОСТІ - це комплекс функціональних властивостей людини, які забезпечують виконання рухових дій в мінімальний
 7. 8. 3. Взаємодія навичок
  формування одних рухових навичок на засвоєння інших. Розрізняють декілька різновидів взаємодії навичок, насамперед позитивний і негативний переноси. Позитивний перенос називається така взаємодія навичок, при якому раніше сформований навик полегшує формування наступного. Основними умовами позитивного переносу є наявність структурного подібності в
 8. 14.1. Загальне поняття координаційних здібностей
  рухової діяльності людини вживається для визначення ступеня узгодженості його рухів з реальними вимогами навколишнього середовища. Наприклад, послизнувшись, одна людина за допомогою компенсаторних рухів відновлює рівновагу, а інший - падає. Очевидно, перший з них має більш високий рівень узгодженості рухів, а отже, і більш розвинені координаційні
 9. 5.3. Зміст і форма фізичних вправ
  рухової діяльності, що виражаються у фізичних і психічних якостях. Ефект фізичних вправ визначається насамперед його змістом. ФОРМА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ - являє собою їх зовнішню і внутрішню організацію, узгодженість, упорядкування. До внутрішньої формі відноситься взаємозв'язок і узгодженість тих процесів, які забезпечують основні функції при виконанні
 10. 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»
  формування фізичної досконалості людини. МЕТОД - розроблена з урахуванням педагогічних закономірностей система дій педагога, цілеспрямоване застосування якої дозволяє організувати теоретичну і практичну діяльність учня, що забезпечує освоєння ним рухових дій, спрямованих на розвиток фізичних якостей і формування особистості. (Ю.Ф.Курмашін, 2003). 60
 11. ВСТУП
  поетапно - від рівня окремого пропозиції до цілого тексту. У посібнику проводиться принцип послідовності і повторюваності лексико-граматичного матеріалу, принцип послідовності у розвитку навичок і умінь володіння зв'язковою
 12. 14.2. Види координаційних здібностей
  рухової діяльності, просторова орієнтація та ін координаційних здібностей - це можливості індивіда, що визначають його готовність до оптимального управління і регулюванню рухової дії. Теоретичні та експери 155 ві дослідження дозволяють виділити види КС: спеціальні, специфічні і загальні. Спеціальні КС відносяться до однорідних з психофізіологічних
 13. перша половина 90-х років
  поетапними, постійними поступками в ході будівництва однополюсного світу, спробами вибудувати в систему свої взаємини з колишніми радянськими
 14. 5.1. Поняття про засоби. Фізичні вправи - основний специфічний засіб формування фізичної культури особистості
  формовані й організовані у відповідність із закономірностями її розвитку (Ж.К. Холодов); фізичні вправи - рухові дії, створені і застосовувані для фізичного вдосконалення людини (Б.А.Ашмарін, 1990). Фізичні вправи - рухова активність людини, організована у відповідності з закономірностями фізичного виховання (Л.П.Матвеев, 1976). Необхідно
 15. 12.1. Поняття про витривалості, її види
  рухової дії (наприклад, зменшенням довжини і збільшенням темпу кроків при бігу). 2. Фаза декомпенсованого стомлення характеризується тим, що, незважаючи на всі старання, людина не може зберегти необхідну інтенсивність роботи, якщо продовжити роботу в цьому стані, то через деякий час настане відмова від її виконання. 140 3. Фаза повного стомлення характеризується високою
 16. 8.1. Формування знань, рухових умінь і навичок як процес і результат навчання
  формування системи знань про параметри характеристик його техніки і варіантах її виконання. ЗНАННЯ - це форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. У процесі навчання займається набуває різні знання: про соціальну сутність фізичної культури, вплив занять фізичними вправами на функції організму, про методику навчання руховим
 17. 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками
  рухової дії в процесі розучування методи поділяються на: - метод розучування вправи частинами (расчлененно-конструктивний); - метод розучування вправи в цілому (цілісно-констректівний); - метод сполученого впливу. Метод расчлененно-конструктивний передбачає розучування готельних частин руху з подальшим їх з'єднанням (наприклад, гімнастичні
 18. Контрольні питання
  теорія держави і права: Підручник для вузів: У J т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. Глава XIV. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А.11. 1е-Расима та ін / За ред. В.В. Лазарєва. М., 1999. Тема 28. © Васильєв А. В.,
 19. Теорія і технологія поетапного формування дій
  теорія і технологія модульного навчання (від лат. «modulus» - функціональний вузол). Його автори (Н.Д. Нікандров, П. Юцкявічене та ін.) бачать сутність у тому, що навчається отримує можливість самостійно працювати за індивідуальною навчальною програмою, що має чітку мету дій, банк інформації і методичне керівництво при варіюванні функції керівника, педагога від
 20. 6.2.1. Методи, спрямовані на придбання знань
  рухової дії, від якого залежить багато в чому успішність оволодіння технікою рухів. Першу групу складають словесні методи. Словесні методи передбачають усну передачу і засвоєння інформації. За допомогою слова вчитель здійснює багато функцій: конструктивну, організаторську, активізує процес навчання та ін Усний виклад здійснюється у вигляді наступних форм мовного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua