Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков З . Н. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Тест зорової ретенції Бентона

Тест запропонований A. L. Benton (1952) для дослідження запам'ятовування малюнків різних форм. Малюнки, за допомогою яких проводиться проба Бентона, об'єднані в три форми - С, D, Е. Всі ці три форми еквівалентні і складаються кожна з 10 карток-зразків. На картці зображено кілька простих геометричних фігур. Час експозиції картки - 10 с. Потім обстежуваний повинен відтворити намальовані на картці фігури по пам'яті. При цьому оцінка відповіді проводиться за кількісним та якісним показникам. Кількісна оцінка відповіді нескладна, правильне репродукування оцінюється в 1 бал, неправильне - в 0 балів. Порівнюючи співвідношення правильно і неправильно виконаних завдань, ми отримуємо своєрідний показник розумового збитку. Є також дві додаткові форми F і I, кожна з них містить за 15 карток. На кожній картці - 4 набору фігур.

Рис. 4. Карта-образна н тесті Бентона і характерні помилки відтворення

Більш цікавий якісний аналіз одержуваних за допомогою тесту Бентона результатів. A. L. Benton складена спеціальна таблиця можливих хибних репродукцій кожної картинки-зразка. При цьому розрізняються помилки, що спостерігаються у здорових людей, і помилки, типові для органічної церебральної патології.

За даними J. Poitrenand і F. Clement (1965), тест Бентона вельми ефективний для геронтопсіхологіческіх досліджень.

На великій групі обстежених виявлено помітне зростання числа «органічних» помилок з віком, особливо після 60 років. Крім того, було проведено порівняння результатів, отриманих за допомогою тесту Бентона при обстеженні практично здорових осіб і страждаючих органічної церебральної патологією. Отримані також статистично достовірні дані, що свідчать про те, що тест Бентона чітко виявляє органічну патологію. Дослідження, проведене у цих двох груп у віковому аспекті, показало, що зазначена різниця даних з віком значно зменшується. Відзначено, що наявність однієї «органічної» помилки можливо і у психічно здорових осіб, що може бути пояснено фактором перевтоми. Наявність двох «органічних» помилок представляє велику рідкість навіть у дуже старих обстежуваних, психічно здорових. Наприклад, на зображенні для дослідження по бетону намальовані дві головні, великі фігури і одна дрібна (рис. 4, позиція А). Типові для здорових людей помилки: обстежуваний забув намалювати одну з фігур, а він усвідомлює це і залишив для неї пусте місце (рис. 4, позиція Б1), або він змінив розташування фігур на малюнку, поставивши маленьку фігуру в правий верхній кут (рис. 4, позиція Б2). Можуть бути й інші помилки такого роду, при яких переміщаються ті чи інші фігури, але всі вони не вважаються патогномонічними для органічного ураження головного мозку.

Приклади «органічних» помилок: хворий розділив (рис. 4, позиція ВТ) на фрагменти одну з основних фігур (іноді таке розчленовування оригіналу призводить до неможливості впізнання фігури-зразка) або відтворив всі фігури в одній величиною (рис. 4, позиція В2). Виділено близько десяти типів помилок такого роду.

Найбільш типові помилки, що зустрічаються у здорових обстежуваних: перестановка головної фігури справа наліво, неправильне переміщення головної фігури по вертикалі, поворот навколо осі малої або великої фігур, свідомий пропуск малої фігури, свідомий пропуск елементів фігури, поворот навколо осі або переміщення елементів фігури.

Приклади «органічних» помилок: повний або частковий пропуск малих постатей, повторення (дублікація) малих постатей, дублі-кація основної фігури, розташування периферичної фігури між головними або всередині головної, поворот фігур на малюнку на 90 °.

Приклади «важких» помилок, найбільш часто спостерігаються при явній органічної церебральної патології: тенденція до деформації фігур за розмірами, повторення головної фігури в одному і тому ж зразку, повторення елементів фігури в зразку, контамінація (сплавлення) фігур, тенденція до персевераціі фігур, значне спотворення фігур, вставки в фігури, повний пропуск зразка.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тест зорової ретенції Бентона "
 1. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики« вербальний проективний тест "в діагностиці психічні розлади
  тест" в діагностиці психічних
 2. 5.3. Сигнальні взаємини
  зоровим сигналам ставляться страхітливі пози тварин (здиблена шерсть, оскал), а також придбання тваринами забарвлення, що захищає від поїдання (наприклад, червоний колір комах), або, навпаки, захисного забарвлення, що дозволяє зменшити зоровий сигнал жертви для хижака (білий колір зайців зимою) або зробити непомітним хижака, який підстерігає жертву (плямиста забарвлення щуки).
 3. 4.2. Класифікація відчуттів
  зорові, дотикові, нюхові, смакові. Наступне підстава - час виникнення в процесі еволюції сенсорних систем. За цією ознакою виділяється нова і стародавня
 4. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
  тесту, що визначають моделі поведінки керівників: Керівництво та лідерство Тест (Адізас) : Ефективне і неефективне керівництво. Тест: Ідеальна група з
 5. 6. Оцінка психофізіологічних якостей.
  Тести на просту сенсомотор-ную реакцію (ПСМР), складну сенсомоторную реакцію (Ссмр), тести "Корректурная проба", "Кількісні відносини", "Теппінг-тест" і методику Мюнстенберга. Тест на ПСМР оцінює час простої рухової реакції. На екрані з'являється зображення білого прямокутника. Тестований повинен його погасити натисканням на певну клавішу. Після паузи, яка змінюється по
 6. Особливості розвитку органів почуттів. Значення вправи органів.
  Зоровий і слуховий апарати новонародженого починають діяти з першого дня, їх робота вкрай недосконала. Зорові +152 реакції викликає тільки світло, що знаходиться поблизу, слухові реакції - тільки різкі звуки. Протягом перших тижнів і місяців життя зір і слух швидко вдосконалюються. Дитина починає стежити очима за рухомими предметами, а потім зупиняє погляд на
 7. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
  зоровому сприйняттю Джерома
 8. Методики для дослідження пам'яті
  зорової та слухової пам'яті Методика наводиться нами в описі До . меш (1961) і складається з двох етапів. Перший етап полягає в дослідженні зорової пам'яті за допомогою двох серій картинок. Кожна серія - 30 картинок, на яких зображені певні предмети. Зображення пред'являються з інтервалом в 2 з одна за одною. Найкраще з'єднати їх двома скріпками по зразку перекидного
 9. 2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
  Тестів і непомітно втрачають уявлення про те, що відбувається в суміжних областях, таких як педагогіка, дитяча психологія, психологія індивідуальних відмінностей і генетична психологія. Так, технічні аспекти побудови тесту поволі звужують психологічний кругозір тестології, хоча тестові показники можуть бути правильно зрозумілі тільки в світлі відповідних знань щодо поведінки,
 10. ГЛАВА ШОСТА
  зорового променя до Сонцю, а жезли від того, що [на Сонці] падає зоровий промінь саме такого роду, яким, на нашу твердженням, він завжди буває, відбиваючись до хмари від чогось вологого, якщо хмари розташовані поблизу від сонця. Хоча, якщо прямо дивитися на хмари, вони здаються абсолютно безбарвним 377ь вими, хмара, [відбите] у воді, [здається] повним жезлів, [т. е. світлових смуг].
 11. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
  тест "на відповідність". Як вказує Д. Мерсер, «теоретично йдеться про гарантії мінімальних" обчислювальних "здібностей претендента, необхідних для розуміння складнощів комп'ютеризованих процесів. Це досить точний тест рівня інтелекту, який гарантує, що всі фахівці, що займають в ІБМ ключові пости, володіють високими інтелектуальними здібностями ». Після прийняття на роботу
© 2014-2021  ibib.ltd.ua