Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

30. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.


Особи можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення, якщо останнє може вилинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. - це треті особи, які беруть участь у справі на стороні позивача або відповідача з метою захисту своїх суб 'ектинних прав та інтересів.
Додатковими ознаками третіх осіб без самостійних вимог є:
виступ у процесі на стороні позивача або відповідача;
специфічний спосіб захисту своїх прав, свобод та охороню- ваних законом інтересів.
Юридична заінтересованість третіх осіб пов'язана з можливим реіресиим позовом, своєчасним запобіганням порушенню своїх прав. Беручи участь у процесі, який передує регресному позову, третя особа може сприяти з'ясуванню обставин справи, щоб попередити пред'явлення до неї реіресних вимог (наприклад участь особи, яка вже одержує аліменти, при пред'явленні до боржника іншою особою іншого позову про стягнення аліментів).
Крім запобігання пред'явленню невигідного для себе регре-сного позову, третя особа може бути заінтересованою також в тому, щоб, вступивши у процес, сприяти в майбутньому пред'явленні нею позову до сторони, на боці якої вона виступає (наприклад участь на боці позивача, який ставить вимогу про визнання нового заповіту недійсним, особи, яка за попереднім заповітом с відказоодержувачем).
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, захищає свої права, свободи та законні інтереси шляхом захисту суб'єктивних прав сторони, на боці якої вона виступає. Для вступу в процес по справі подається заява із зазначенням мотивів вступу і посиланням на докази. Така заява не підлягає оплаті судовим збором і повинна бути подана до закінчення судового розгляду справи.
Третя особа без самостійних вимог може вступити у процес за власною ініціативою, приіяіунаїися до участі у справі за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду (ст. 35 ЦПК).
Закон зобов'язує сторону, у якої за рішенням суду виникає право заявити вимогу до третьої особи або до якої може заявиш вимоіу сама третя особа, повідомити суд про таку особу.
Сторона, яка бажає залучити на свій бік третю особу, мусить довести існування певного зв'язку, певних відносин між грегьою особою і даною стороною, а також власного інтересу. Якщо суд не вбачатиме такого зв'язку, то він не допустить особу до процесу.
Суд повідомляє третю особу про справу, направляє їй копію заяви про залучення третьої особи і роз'яснює її право заявити про свою участь у справі. Копія заяви надсилається особам, які беруть участь у справі. Якщо від третьої особи не надійшло повідомлення про згоду на участь у справі, справа розглядається без неї.
Якщо особи, які беругь участь у справі, заперечують проти залучення чи допуску до участі в справі, це питання вирішується судом залежно від обставин справи. З питання залучення або допуску до участі в справі третьої особи суд постановляє ухвалу (ст. 36 ЦПК), яка оскарженню не підлягає.
На відміну від вступу у цивільний процес третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору, вступ у процес третьої особи без вимог не тягне за собою необхідності розгляду справи спочатку.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки особи, яка бере участь у справі (ст. 27 ЦІ1К), а також іншими правами н обов'язками, визначеними процесуальним законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "30. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище."
 1. 31. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.
  треті особи, які вступають у справу шляхом пред'явлення позову до однієї чи двох сторін з метою захисту особистих суб'єктивних матеріальних прав, свобод, охоронюваних законом інтересів (ст. 34 ЦПК). Отже, додатковими ознаками цих суб'єктів цивільного процесу є: - заявления самостійних вимог на предмет спору; - вступ у процес шляхом пред'явлення позову. Заявления самостійної вимоги на предмет
 2. 20. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
  третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Юридична заінтересованість третіх осіб без самостійних вимог у результатах розгляду судом справи між сторонами визначається ст. 108 ЦПК тим, що постановлене судом по такій справі рішення може наперед вирішити наслідки взаємовідносин між ними і сторонами - вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін. А це можливо тоді, коли між третьою
 3. Виклик до суду
  третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми участі прокурора у цивільному процесі. Процесуальна правосуб'єктність прокурора. Підстави та форми участі державних органів та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі. Порядок порушення цивільної
 4. 29. Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.
  третіми особами, оскільки вступають у справу між двома сторонами. Ця назва суто умовна і мас лише процесуальне значення. Треті особи - це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену у суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та охоронюаапих законом інтересів, наділені матеріально-правовою іаінтересованістю. яка. як правило, суперечить інтересам позивача та
 5. 94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
  треті особи, як ті, що заявляють самостійні вимоги щодо предмет спору, так і ті, що не заявляють та ких вимог); особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив пи тання про їх права та обов'язки, і які мають відповідну ци вільну процесуальну правосуб'ектність; правонаступники (ст. 37 ЦПК); предеіавники еіорін та третіх осіб (ст.ст. 27, 44 ЦІІК); особи, яким и кошт надано право захищати
 6. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  третіх осіб. Головною ознакою, що відрізняє третіх осіб від осіб, які сприяють розгляду справи, є наявність у них юридичної зацікавленості, тому що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між сторонами. Розрізняють два види третіх осіб: із самостійними вимогами (ст. 107 ЦПК) та без самостійних вимог (ст. 108 ЦПК). Треті особи із самостійними вимогами -
 7. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  особи органів державного управління при здійсненні своїх обов'язків повинні виконувати вказівки вищестоящих керівників. Предметом нотаріальної діяльності є безспірні справи, що зумовило специфічний метод вирішення нотаріальними органами віднесених до їх компетенції питань. Органи нотаріату не застосовують змагальну форму процесу, а встановлюють юридичні факти, як правило, на підставі наданих їм
 8. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  треті особи, органи прокуратури, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, установи, організації і окремі громадяни, які захищають права інших осіб; заявники й заінтересовані особи у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження; процесуальні представники, експерти, свідки, перекладачі та інші особи, які сприяють розглядові справи. З
 9. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст)
  треті особи, органи прокуратури, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, установи, організації і окремі громадяни, які захищають права інших осіб; заявники й заінтересовані особи у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження; процесуальні представники, експерти, свідки, перекладачі та інші особи, які сприяють розглядові справи. З
 10. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
  третіми особами без самостійних вимог необхідною є наявність у провадженні суду справи, тобто існування процесуальних правовідносин між судом і сторонами; наявність заяви про вступ чи притягнення до участі в справі, правоздатності третьої особи, а для особистої участі - також дієздатності. Отже, склад і зміст передумов для виникнення цивільних процесуальних правовідносин у справах різного виду
© 2014-2022  ibib.ltd.ua