Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

7. Участь прокурора в арбітражному процесі


Прокурор має право звернутися до арбітражного суду: - із заявами про оскарження нормативних правових актів, ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, зачіпають права і законні інтереси організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;
з позовом про визнання недійсними угод, укладених органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними унітарними підприємствами, державними установами, а також юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі Російської Федерації, частка участі суб'єктів Російської Федерації, частка участі муніципальних утворень;
з позовом про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, вчиненого органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними унітарними перед-приятиями, державними установами, а також юриди-тичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі Російської Федерації, частка участі суб'єктів Російської Федерації, частка участі муніципальних образо-ваний.
По вищезгаданих справах прокурор має право вступити у справу, що розглядається арбітражним судом, на будь-якій стадії арбітражного процесу з процесуальними правами і обов'язками особи, що у справі, з метою забезпечення законності.
Звернення до Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації направляє Генеральний прокурор Російської Федерації або заступник Генерального прокурора Російської Федерації, до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації направляють також прокурор суб'єкта Російської Федерації або заступник прокурора суб'єкта Російської Федерації і при-Равнением до них прокурори або їх заступники.
Прокурор, який звернувся до арбітражного суду, користується процесуальному правами і несе процесуальні обов'язки позивача.
Відмова прокурора від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права вимагати розгляду справи по суті, якщо позивач бере участь у справі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Участь прокурора в арбітражному процесі "
 1. Тема 5. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
  учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача. Процесуальне правонаступництво, підстави. Процесуальне співучасть: поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача Процесуальне правонаступництво, підстави. Процесуальне співучасть: поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
 3. Особи, які беруть участь у справі.
  Беруть участь у справі (ст. 40 АПК РФ). Процесуальний статус цих суб'єктів характеризуються наступними ознаками: По-перше, вони мають юридичної зацікавленістю в результаті справи. Юридична зацікавленість може бути: матеріальної - зацікавленість у відновленні положення, що мав місце до його порушення або оспорювання, і процесуальної - зацікавленість в порушенні
 4. Склад арбітражного суду, що розглядає конкретний спір по суті
  участі в арбітражному процесі при розгляді справи по першій інстанції арбітражних засідателів. В якості таких розглядаються фахівці - господарники, можливо, не мають юридичної освіти, але є фахівцями в певній сфері підприємницької діяльності. Правові норми, в яких визначаються вимоги до арбітражних засідателям, порядок їх залучення до
 5. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  учасника процесу. Крім того, деякі особи, що у справі, маючи процесуальні права, можуть ними не скористатися, відмовитися від їх реалізації (наприклад, позивач може не скористатися правом збільшити розмір позовних вимог). Суд займає особливе, притаманне тільки йому процесуальне становище. Для нього як для органу правосуддя характерно те, що реалізація ним своїх прав є для
 6. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  бере участь у справі, що має свій особливий статус, породжений специфічними особливостями діяльності прокуратури та її функціональної спрямованістю. Процесуальне становище прокурора і витікаючі з нього правомочності обумовлені конституційною функцією прокуратури здійснювати нагляд за законністю. Безумовно, принципи відправлення правосуддя виключають наділення прокурора владними повноваженнями
 7. Процесуальне становище представника в арбітражному процесі. Вимоги, що пред'являються до представників
  беруть участь у справі (Гуреєв П.П., Чечот Д.М., Чечина НА, Іллінська ІМ.), Так і до осіб, содей-ствующим здійсненню правосуддя (Гурвич М.А., Абрамов С.Н., Добровольський А.А.). В даний час представник в арбітражному процесі розглядається як самостійний учасник процесу, що не належить ні до однієї з вищеперелічених численних груп осіб. Як представники в арбітражному процесі можуть
 8. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  участю посередника. Інститут посередництва в Російській Федерації недостатньо розроблений в теорії і рідко застосовується на практиці, хоча має ряд переваг перед іншими примирливими процедурами. До переваг посередництва відносять: можливість участі третьої особи, що полегшує досягнення угоди між сторонами; його універсальний характер - застосовність до всіх спорах За участю
 9. 1. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ У ПОРЯДКУ НАДЗОРА.ПОРЯДОК наглядового виробництва. ВИМОГИ ДО ОБІГУ В ВАС РФ. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВЛЕНІЯІЛІ ПОДАННЯ ДО ВИРОБНИЦТВА. ПОВЕРНЕННЯ ЗАЯВИ АБО ПОДАННЯ. ВІДГУК НА ЗАЯВА АБО ПОДАННЯ. ЗУПИНЕННЯ виконання судового акта Вищим арбітражним судом РФ
  беруть участь у справі, так і за власною ініціативою посадових осіб (Голови ВАС РФ і його заступника та Генерального прокурора РФ і його заступника), які були вільні у виборі судових актів нижчестоящих арбітражних судів для їх опротестування і подальшого перегляду, без заслуховування осіб, що у справі. Це, як зазначає ТАК ЯК Андрєєва, розглядалося Європейським Судом з
 10. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  беруть участь у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і мають юридичну зацікавленість у результаті арбітражного процесу; 3) особи, що сприяють діяльності арбітражного суду в силу обов'язків за поданням доказової інформації та в інших випадках (свідки, експерти, перекладачі, помічник судді і секретар судового засідання), 4) представники, які
© 2014-2022  ibib.ltd.ua