Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Кримінальне право.

Кримінальні постанови відрізнялися, мабуть, навіть дещо більшою жорсткістю, ніж те було в середньовічному земському німецькому праві. Практично не визнавалися відмінності між навмисно і ненавмисно досконалим. Оцінка злочину проводилася в головному по тому, що зроблено і яка ступінь суспільної небезпеки - байдуже, в прямому сенсі або в переносному (тобто згубний для цінностей моралі та міського гуртожитку). Мабуть, тіснота міського життя, велика взаємозалежність городян, життєва необхідність суворіше дотримуватися якогось мінімуму взаємин і комерційної чесності стали передумовами своєрідності кримінальних санкцій у міському праві. Від відповідальності однозначно звільнялися тільки діти у віці до 12 років - їх належало карати батькам.

Кримінальний закон зберігав можливість навіть громадської саморозправи із злочинцем у разі явних і злісних злочинів: підпалу, відкритого вбивства (подібно звичаєм, прийнятому в містах Північної Італії). Смертна кара також застосовувалася широко і в найрізноманітніших видах: спалення, повішення, найпоширенішим було відсікання голови мечем. Вона призначалася за чаклунство, вбивство, напад на будинок, що спричинило смертельний результат у господарів, згвалтування. Нарівні з об'єктивно небезпечними злочинами вищою мірою покарання охоронявся встановлений моральний порядок: за двоєженство також належало відсікання голови. Застосовували членовредительские покарання - головним образі за тяжкі тілесні ушкодження. Причому тут як би відроджувався принцип символічного талиона давнини: за нанесення ран, каліцтв належало відсікти руку.

У менш тяжких злочинах покарання накладалося за звичним древнегерманском праву правилом композиції - штрафу, який виплачувався строго самому потерпілому.

Особливому переслідуванню піддавалася крадіжка. Охорона будь-якого - як рухомого, так і нерухомого - майна становила очевидну необхідність всього ладу міського життя. На відміну від феодального земського укладу та правової культури, міський житель більшою мірою був пов'язаний зі своїм рухомим добром, з багатством в реальному втіленні. Боротьба з будь-якими зазіханнями на майно стала тому особливою рисою городсько права. У праві розрізнялися дрібна (на суму менше 5 золотих ринських) крадіжка і значна. За будь-яку значну крадіжку належало повісити злодія. За дрібну - суддя міг призначити покарання за своїм розсудом, залежно від особистості чи інших обставин. Безумовно обтяжуючою обставиною вважалася крадіжка на пожежі. Боротьба з крадіями представлялася справою суспільного інтересу: у законах Любека спеціально передбачалося винагороду - до 1/3 від вартості вкраденого - тому, хто схопить злодія або грабіжника.

До важких наслідків і, відповідно, покаранням вели різного роду порушення правил торговельного обороту і комерції. Регулювання цієї правової сфери становило ще одну відмінну рису всього міського права. Продаж фальшивих товарів вабила безумовну їх конфіскацію і спалення. Переслідувалися порушення митних правил, ринкової торгівлі, встановлених порядків користування вагами, заходами. Застосовувалися в торгівлі ваги і заходи повинні були бути зареєстровані в магістраті і, відповідно, позначені клеймом.

Кожен продавець повинен був мати строго власні міру і вагу і відповідав за них персонально. Навіть тимчасова передача іншій своїх торгових приладдя вважалася проступком. Ще більш строгим правилам підпорядковувалося монетну справу в містах. Міста, як правило, карбували власну монету або як привілеї від сеньйора, або як знак власної самостійності. В обох випадках міські закони містили строгий перелік обов'язків грошових майстрів і навіть правила про порядок обігу монети в містах.

При всій схожості з сучасним йому феодальним правом міське відрізнялося цілим рядом важливих особливостей. Залишаючись цілком становим, міське було майже повністю світським правом, вільним від впливу канонічного. Це найбільшою мірою проявилося в німецькому міському праві пізнього середньовіччя, коли в одному місті часто співіснували протестантські та католицькі міські громади. Міське право з самого свого виникнення було виключно писаним правом, зафіксованим в записах судових рішень чи навіть особливо систематизованих кодексах. При цьому ці кодифікації складалися по власній системі, створюючи особливу, відмінну від римської кодификационную традицію. Взаємозв'язок правил міського права з установами міського самоврядування і загальним статусом міста і городян (причому стосовно кожного окремого місту) надавала цьому праву свого роду конституційний характер - не тільки охороняючи правопорядок і його стабільність, а й формуючи в праві головні риси міського юридичного побуту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кримінальне право. "
 1. 6. Юр. наука, її система. Догматичні юр. науки. Розвиток традиційних юр. наук і становлення нових юр. наук.
  Кримінальне право, виправно-трудове право тощо) Процесуально-правовий цикл (судоустрій, цивільне процесуальне право, адміністративне процесуальне право тощо) Міжнародно-правовий цикл (міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, консульське право та ін.) Історичне виникнення і становлення нових юридичних наук нерозривно пов'язане з розвитком права, а також з
 2. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  Кримінальної відповідальності за їх вчинення. Особливу галузь права становить міжнародне право. Міжнар. право - система правових норм, які регулюють публічні взаємовідносини між державами (міжнародне публічне право) чи приватно-правові відносини між громадянами різних країн та їх об'єднаннями (міжнародне приватне право). Матеріальні галузі права (матеріальне право) -
 3. 52. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права в різних правових системах.
  Кримінальне та ін право. Процесуальні галузі права (процесуальне право) - визначають процедуру реалізації матеріального права і похідні від нього. Матеріальним галузям права - адміністративного, цивільного, кримінального відповідають процесуальні - адміністративно-процесуальне, цивільно-процесуальне, кримінальне право. Адміністративно-процесуальне право - система норм права,
 4. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Кримінально-правового та кримінологічного поняття "організована економічна злочинність" в даний час не вироблено, незважаючи на його широке використання в науковому обігу. 2 Мамардашвілі М. Картезіанські роздуми. - М.: Видавнича група "Прогрес", "Культура", 1993. - С. 32. Розуміння організованої економічної злочинності вкрай невизначено. Це, безумовно, обмежує
 5. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Правоохоронних органів. Залежно від характеру функцій злочинних угруповань виділяють такі види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія-методу,
 6. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  кримінальних справ, може зрости до 15-20 тис. на рік. Поширені податкові злочини і в зовнішньоекономічній діяльності. Найбільша кількість правопорушень виявлено на експортних операціях з продукцією чорної і кольорової металургії, лісозаготівлях і деревообробкою, нафтовидобувної та нафтопереробної, гірничорудної промисловості, експорті природного газу. Злочинність у сфері
 7. Список використаної літератури.
  Кримінальному праву країн СНД / / Кримінальне право, 1997, № 1 Винокуров С.В. Організована злочинність як вона є / / Російський слідчий. 1999. № 1. Гилинский Я.І. Тіньова економіка та економічна організована злочинність / / Молодь: цифри, факти, думки. 1994 № 2 С.19. Гаухман Л.Д. Організована злочинність: поняття, види, тенденції, проблеми кримінально-правової боротьби. - М., 1993. Гараєв
 8. Поняття вікової неосудності.
  Кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні
 9. ЗМІСТ
  кримінальної караності діянь 34 § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки 35 § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання 38 § 3. Методологічне значення встановлення кри теріев кримінальної караності для правотворчу ської діяльності 45 § 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправності.
 10. § 1. Загальні зауваження
  кримінально-правовій науці ще не досліджені з достатньою полнотой1. Н. Д. Дурманов, характеризуючи поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека представляє основний зміст злочину. Не розкриваючи при цьому соціальної сутності суспільної небезпеки, автор обмежується лише вказівкою на ті обставини,
 11. § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
  кримінальне право, представляють підвищену ступінь суспільної небезпеки, вони отримують найменування злочинів, а заходом боротьби з ними є найбільш гостра форма державного примусу-кримінальне покарання. У зв'язку з цим, використовуючи формулу К-Маркса, який бачив у покаранні «... засіб самозахисту суспільства проти порушень умов його існування ...» ', можна прийти до висновку, що тієї
© 2014-2022  ibib.ltd.ua