Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Кримінальне право.

Складне поєднання вимог моралі і закону було характерно і для кримінального права. Цілком очевидно, що кримінальної відповідальності підлягали гріховні дії (у розвиток древніх конфуціанських та інших релігійних приписів про вісім смертних і п'яти малих гріхах). Однак сприйняте в законах розуміння гріховності було переінакшено: найбільш тяжкими оголошувалися посягання не на сімейні і навіть не релігійні підвалини, а на священне місце влади.

Слідуючи релігійно-етичній традиції, ріцу виділяли 8 тяжких злочинів з усіх інших (повна систематика злочинів древнього права невідома, так як більша частина саме кримінальних законів не збереглася). В їх число входили (1) заколот чи змова проти імператорського дому, (2) руйнування або змова з такою метою імператорських могил, палаців, храмів, (3) державна зрада, в т. ч. перехід на бік ворога або вбивство членів царського дому; (4) «велике вбивство», тобто вбивство своїх родичів, множинне вбивство в сім'ї, пов'язане з порушенням релігійних заповідей; та ін Звичайне вбивство, крадіжки, розбій, пограбування і т. п. - все це було віднесено до групи інших злочинів.

Поділ злочинів на два великі класи було важливо не стільки для призначення основного покарання (це майже не регулювалося законами і знаходилося на розсуді суду), скільки для наслідків його виконання. За тяжких злочинів не застосовувалася амністія злочинців, вельми поширена у інших справах. Різні були вимоги до супутнього покаранню - конфіскації майна.

Закони трималися суворої системи з 5 видів покарань: 1) смертна кара, 2) посилання, 3) каторга, 4) биття палицями і 5) батогами. Тюремне ув'язнення, про який багато говорилося в законах і яке детально регламентувалося (аж до того, що можна і чого не можна мати укладеним і що їх «має постачати одягом, харчуванням, циновками, лікарями, ліками» за рахунок конфіскацій), застосовувалося тільки як проміжна міра на час слідства, оскарження і т.

п. Смертна кара застосовувалася головним чином у вигляді повішення або обезголовлювання. Проте пізніше в побут увійшли більш дивовижні її види: зварювання, відпилювання голови, спалення, розп'яття, замуровування. Специфічними японськими видами були саджання на дерев'яну кінь, під якою розводили вогонь, і многочетвертованіе (коли засудженому в 1-й день рубали палець, у 2-й - інший, і тільки на 13-й - голову). Посилання вважалася одним з найважчих покарань, вона була пов'язана з примусовими роботами. Залежно від тяжкості злочину посилання було в більш-менш віддалені від рідних місць поселення, куди перепроваджували «по етапу». Вона могла бути терміновою і безстроковою. Заслані харчувалися за свій рахунок, і лише у разі великій бідності сім'ї або її віддаленості видавалося казенне прожиток. Посилання по режиму мабуть, не відрізнялася від каторги, оскільки засуджені зобов'язані були працювати. Тілесні покарання розрізнялися залежно від товщини застосовуваних бамбукових палиць: биття різками або тонкими палицями; при слідчої катуванню застосовувалися палиці найбільшої товщини. У разі посилання або каторги, крім того, як додаткове тілесне покарання застосовувалося заковиваніе в кайдани і шийні дерев'яні колодки.

Одним із своєрідних інститутів кримінального права був викуп покарання. На розсуд провінційних начальників будь-яке з покарань можна було викупити (неясно тільки, чи можна було викупити покарання за 8 тяжких злочинів): смертну кару протягом 80 днів, покарання батогами - 30 днів. У кожному разі, правда, слід було відшкодувати прічененний злочином шкоду. Збиток казенному майну компенсувався навіть у разі, якщо сам злочин підлягало амністії.

Крім основних, закони наказували застосовувати і додаткові покарання.

Одним з істотних була конфіскація майна, причому залежно від важливості злочину то враховувалися, то немає інтереси родичів. Конфіскації підлягали навіть земельні наділи. Однак наділи, надані за службові або військові заслуги, можна було конфісковувати лише при вчиненні перших трьох найтяжчих злочинів, нагородні наділи - тільки за вісім тяжких злочинів. Іншими додатковими покараннями, особливо для чиновників, були винятки із сімейних списків, позбавлення постів, позбавлення рангів чи державної нагороди.

Відповідальність за злочини була нерівнозначної і носила становий характер. Шість категорій знаті і вчених (від родичів царя до «великих талантів») користувалися поблажливості. У разі малозначних злочинів наказувалося прощати ченців (якщо покарання відповідало році каторжних робіт). Якщо ж злочин буддійських ченців було більш значним, то його розстригається. У разі ще менш значних злочинів ченцям тілесні покарання замінялися єпітимією (з розрахунку 10 днів «справ, угодних Будді» за 10 палиць). Покарання за тяжкі злочини, крім іншого, приводили до виключення злочинця з громади, що в тих примітивних умовах життя було чи не найбільш тяжким наслідком, особливо для сім'ї злочинця. Таким чином формується державна влада прагнула гарантувати дотримання встановлених порядків і підпорядкування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кримінальне право. "
 1. 6. Юр. наука, її система. Догматичні юр. науки. Розвиток традиційних юр. наук і становлення нових юр. наук.
  Юриспруденція - наука про право. Весь комплекс юридичних наук можна умовно розбити на наступні основні групи: Історико-юридичний цикл (загальна історія держави і права, історія держави і права України, історія політичних і правових вчень, римське право та ін.) Державно-правовий цикл (державне право, конституційне право, державне право зарубіжних країн,
 2. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  Система права - це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права , яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутам. Ознаки (риси) системи права: Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. Вона не може створюватися за суб'єктивним розсудом людей, існує об'єктивно;
 3. 52. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права в різних правових системах.
  За субординації в правовому регулюванні розрізняють матеріальні і процесуальні галузі права. Матеріальні галузі права (матеріальне право) - прямо регулюють суспільні відносини. До них відносяться конституційне (державне), цивільне, адміністративне, кримінальне та ін право. Процесуальні галузі права (процесуальне право) - визначають процедуру реалізації матеріального права і
 4. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Генезис російської злочинності останнього десятиліття виявив дві взаємозумовлені тенденції - «економізації» організованої злочинності та підвищення рівня організованості самої економічної злочинності. Їх дія призвело до виникнення принципово нового асоціального явища - організованої економічної злочинності, що представляє собою якийсь симбіоз розвинених форм організованої та
 5. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  З точки зору спеціалізації розрізняють спеціалізовані і 33 універсальні групи. Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках. Універсальні злочинні групи диверсифікують свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини.
 6. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  . Злочинність у фінансово-кредитній сфері. Фінансово - кредитну систему розглядають у двох аспектах: як сукупність кредитно - розрахункових відносин, форм і методів фінансування; як сукупність фінансово - кредитних інститутів. (Кредитно-фінансові інститути, складові кредитно - фінансову систему, поділяються на такі види: Центральні банки - банки, що здійснюють випуск
 7. Список використаної літератури.
  1. Аслаханов А, Максимов С. Організована злочинність і корупція у сфері економіки: стан і прогноз розвитку / / Кримінальний вісник 1995 № 12 С.4. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли науч . - практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1.-М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії
 8. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. у правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 9. ЗМІСТ
  Введення 3 Глава I . Суспільна небезпека злочинного діяння (поняття і структура) 11 § 1. Загальні зауваження 11 § 2. Об'єкт злочину і громадська небез ність злочинного діяння 15 § 3. Суб'єктивна сторона злочину - важ нейший структурний елемент суспільної небез ності злочинного діяння 19 § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сто рона злочину 24 § 5.
 10. § 1. Загальні зауваження
  Суспільна небезпека злочинного діяння являє собою найважливіший ознака злочину. Однак соціальна сутність суспільної небезпеки і її структура в кримінально-правовій науці ще не досліджені з достатньою полнотой1. Н. Д. Дурманов, характеризуючи поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека
© 2014-2021  ibib.ltd.ua