Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 1. Розумовий розвиток і ціннісні орієнтації

В юності людина зберігає в своїй свідомості вже досить образів, намальованих психікою. Як говорилося про це вище, образи реального світу залишають у внутрішньому світі трансформовані психічні образи, котрі лягають в основу індивідуальної свідомості. Ці образи обумовлені історією пройденого в дитинстві та підлітковому віці життєвого шляху, а також особливостями роботи всієї нервової системи конкретного молодої людини. У кожного - свої особливі обставини розвитку і життя; свої особливі образи, що формуються у сфері зору, слуху, а також у сфері тактильних, м'язових, смакових і нюхових відчуттів.

В юності у людини з'являється безмежний потенціал образів, що наповнює внутрішній простір психіки: це чуттєві образи (образи сприйняття, образи уявлення), а також знакові образи (образи, котрі лягають в основу різних класифікацій і формують ціннісні орієнтації). Як ніколи раніше в юності людина прагне пізнати реалії фізичного світу і реалії суб'єктивних станів людського духу.

Юність особливо сензитивним до особливостей психічних образів свого власного внутрішнього світу, а в цьому зв'язку і до живлячої цей внутрішній світ до кінця непізнаваному нескінченно різноманітному зовнішнього світу.

В юності людина відкриває для себе, що його індивідуальні образи і знання не тільки не збігаються підчас з індивідуальними образами і знаннями однолітків і дорослих, але і мають свої унікальні особливості. Присутність молодої людини серед інших людей і необхідність вступати у взаємні відносини (зв'язку, спілкування) з іншими призводять до розуміння того, що потрібна певна корекція. Ця корекція допомагає в якійсь мірі розуміти один одного, але насправді суб'єктивний світ кожної молодої людини насичений індивідуальними образамі1. В юності людина вчиться осягати своєрідність свого внутрішнього світу і своєрідність закономірностей міжособистісної взаємодії людей.

Ніколи так, як в юності, людина не включений в переживання, пов'язані з власною психічною діяльністю. В юності він жадібно навчається споглядати, дивитися і бачити. Водночас

На наступних вікових етапах цей квітучий внутрішній світ може прийти до виснаження і збіднінням.

548

юнак хоче навчитися самостійного мислення, хоче сформувати для себе свої ціннісні орієнтації. Юнак намагається зрозуміти сутнісні особливості культурних цінностей, які визначають людські орієнтації у світі. Він намагається проникнути в нормативну, приписану сторону явищ суспільної свідомості, він намагається зрозуміти, в чому суть соціального блага і зла, що містяться в суспільних явищах, а також суть морального добра і зла, укладених в мотивах і вчинках людей. При цьому кожна молода людина проходить свій індивідуальний шлях в осягненні особливостей свого внутрішнього світу і загальних тенденцій життя людей.

В окремі періоди життя, особливо в підлітковому і юнацькому віці, внутрішні образи можуть тяжіти над свідомістю людини, домінуючи над його можливістю сприймати і оцінювати реальний світ. Це може відбуватися через різних внутрішніх і зовнішніх причин.

Поглинання внутрішнім світом, коли психічні образи захоплюють і тримають увагу, може привести до стану аутизму. Деякий відхід від реальності - норма психічного життя. У цьому випадку ми говоримо про нормальний аутизмі.

В юності людина з різних причин може «піти в себе»: сильне почуття, нерозділене іншим в даний момент; стресова ситуація повсякденного життя, яку ще поки складно вирішити; проблеми, пов'язані з пошуком життєвих цілей і життєвого шляху та ін Реально в юності багато хто в той чи інший момент «йдуть» у стан мрій, психічного капсулирования. Життя в мріях знімає напругу від реальних проблем, дає можливість зробити перепочинок.

Нормований догляд в марення корисний у юнацькому віці. У потоці образів уяви створюється особливий світ, який існує поза реалістичного простору і поза реалістичного часу. У цьому світі молода людина у вільному польоті уяви реалізує свої домагання на свій розсуд. У мріях, у нормальному аутизмі афекти зазвичай забарвлені позитивно, що дає можливість релаксації і відпочинку.

Багато молодих людей марять в юності, а деякі переживають бачення. Про багатьох явищах нашої психіки чомусь прийнято замовчувати. Це неправильно. Люди повинні знати, що відбувається в їх внутрішньому світі. Це знання зміцнить людини, якщо про це говориться відкрито, якщо це описано як можливе нормальний прояв психічної жізні1.

Як ми про це писали вище, капсулирование на мрії, догляд в марення - можливий спосіб перебувати у своєму внутрішньому світі. Мрія чи нереалізовані потреби в підлітковому і осо-

Мухіна В. С. Особистість: міфи і реальність. - Єкатеринбург, 2006.

549

ливо в юнацькому віці рятують людину від непосильного напруги. Адже почуття особистості - субстанція дуже ранима.

Проте сенс людського життя - активність у сфері фізичної, розумової та духовної діяльності.

У нормі, маючи свій особливий внутрішній світ, людина між тим більшою мірою психологічно знаходиться у зовнішньому просторі: в природному і предметному світі, створеному історією людства; в світі соціального простору і знакових систем. В юності, віддаючись мріям, нестримного фантазування, молода людина віддає собі звіт в малій перспективності цього заняття, їли все пустити на самоплив. Так, серед безлічі правил, обраних для свого розвитку, юний Левушка Толстой сформулював знаменні правила: 32 - «Не роби chateaux en Espagne» 1; 33 - «Намагайся дати уму якомога більше їжі».

В юності людина сензитивен до зорово сприймається дійсності, він прагне до бачення якоїсь сутності речей; він прагне до оволодіння схемами, знаковими системами, створеними в людській культурі.

Ж.Пиаже писав: «Сприйняття - це знання, що купується нами про об'єкти або їх рухах в результаті прямого і безпосередньо осуществляющегося контакту з ними, тоді як інтелект - це знання, існуюче лише тоді, коли в процесі взаємодії суб'єкта з об'єктом мають місце різного роду відхилення і коли зростають просторово-часові відстані між суб'єктами та об'єктами »2. Ж. Піаже показує, що інтелектуальні структури, і зокрема операціональні «угрупування», що характеризують кінцеве рівновагу в розвитку інтелекту, з самого початку існують цілком або частково у формі організацій, загальних сприйняттю і мисленню, сенсомоторні функції пов'язані з інтелектом.

Апелюючи до досліджень і наукових узагальнень Ж. Піаже, можна стверджувати, що в юності остаточно відпрацьовуються інтегративні зв'язки між всіма процесами, відповідальними за розумовий розвиток. При цьому якщо вже підліток здатний «парити над дійсністю» і «його ширяння являє собою добре спланований і строго регульований політ фантазії» 3, то сприйняття, мислення та уяву юнака стають сен-зітівнимі до зовнішнього і внутрішнього його світу у вищій ступеня. У цей віковий період, згідно Ж. Піаже, стає можливим «нескінченне розширення влади мислення» 4.

Повітряних замків (франц.)

2 Піаже Ж. Вибрані психологічні праці. Психологія інтелекту. Генезис числа у дитини. Логіка і психологія. - М., 1969. - С. 109.

3 Флейвелл Дж.X. Генетична психологія Жана Піаже. - М., 1967. - С. 281.

4 Там же. - С. 297.

550

При всій варіативності суб'єктивних образних і символічних явищ внутрішнього життя в юності людина навчається тонко рефлексувати на різноманіття, варіативність, спонтанність і системність своїх образів. Юнак навчається осягати свій внутрішній світ і керувати ним.

Юності властива схильність рефлексувати на протікання своїх психічних процесів, на переживання з приводу особливостей цих процесів. Юнак може поглиблено аналізувати особливості протікання своїх психічних процесів і часто намагатися надавати їм сакральне, мало немістіческое значення.

Вправляючись у рефлексивних діях з приводу своїх психічних процесів і особистісних спонукань, молоді люди можуть виробити суб'єктивні форми їх аналізу та теоретичного осмислення. Можна сказати, що людина в юності відкриває для себе рефлексію як форму самопізнання. Як вказував ще Сократ, людині підвладна насамперед діяльність його власної душі. Самопізнання - значимий для людини спосіб пізнання себе у світі та світу в собі.

В юності людина з особливою увагою може звернутися до рефлексії на особливості протікання в собі психічних процесів, а це тільки на результати цих процесів. Його цікавить не тільки результат розумової діяльності і результат діяльності всіх сфер пізнання, але й процес перебігу та побудови думки, як і процеси протікання всіх інших пізнавальних функцій.

Досвід власних рефлексій на «мислиме і думки» приводить молоду людину до потреби пізнати те, про що міркували з цього приводу такі мислителі, як Сократ, Платон, Аристотель, Дж.Локк, І. Кант, а також К.Р.Поппер, представники екзистенціальної психології та феноменології та інші дослідники рефлексії. Не можна не погодитися з Е. Гуссерлем, який вказував на «продуктивну здатність» рефлексії, завдяки якій «потік переживання з усіма його різноманітними подіями стає ясно осягаються і аналізованих» 1. Продуктивна здатність рефлексії може досягти апогею свого розвитку в юності.

В юності людина може прагнути пізнати себе з запалом, властивою цьому віку. У самопізнанні він проявляє завзятість і максималізм, які, однак, можуть привести до зриву, відчаю, депресії.

У контексті обговорення юнацьких рефлексій на самопізнання правильно звернутися до особистості юного Поля Валері - поета і мислителя XIX-XX ст. У 20 років він захопився саморефлексією

1 Husserl Ed. Ideen zu einer reinen Ph? Nomenologie und phenomenologischen Philosophie. Bd 1, Haag, 1950. - S. 181.

551

і пережив кризу душевного розпачу, яке посилило відчай інтелектуальне.

Поль Валері писав: «Мені було двадцять років і я вірив у могутність думки». Він шукав себе у самозреченні та розвитку своєї особистості, він розмірковував про психічні можливості людини: про увагу і фантазії, про функціонування людського розуму, він був п'яний дослідженням своєї волі. У цей період він створив свого «пана Тесту» - персонаж, який повинен був допомогти юному філософу пересилити свою кризу і дістатися до розуміння сутності людської особистості.

«Тест був зачатий в період хмільного чаду моєї волі, посеред химерних надмірностей самопізнання» 1. Далі молодий чоловік перераховує перипетії своїх рефлексій з приводу аналізу власних психічних функцій: «Я в гострій формі страждав манією точності. Я доводив до крайності безрозсудне прагнення зрозуміти все до кінця і відшукував в собі критичні межі уваги. Я напружувався щосили, щоб утриматися кілька зайвих миттєвостей на якийсь думки. Те, що вдавалося легко, було мені нецікаво і майже противно. Я цілеспрямовано прагнув до відчуття зусилля і не цінував тих удач, які були всього лише природними плодами наших природних здібностей. Іншими словами, результати взагалі - отже, творіння - цікавили мене менше, ніж енергія творця - субстанція творінь прийдешніх »2.

В юності жага рефлексії на самого себе може перетворитися на домінантне стан і в надідею.

П. Валері віддавався пристрасному бажанню «пізнавати і зазнати самого себе, який я є, без пробілів, підтасувань і поступок самолюбству». Він писав: «Я відмітав тоді не тільки Словесність, а й майже всю Філософію, як щось Смутні і Нечисте, преться всьому моєму суті. Традиційні об'єкти умогляду так мало займали мене, що я щиро дивувався то філософам, то самому собі. Я не розумів тоді, що істинно піднесені проблеми не здаються привабливими з першого погляду, їх принадність і привабливість криються на три чверті у відомих умовностях, які необхідно знати і брати, якщо хочеш бути вхожим до філософів »3.

Молода людина може почати заперечувати прийоми мислення, які вже склалися в суспільстві і підносяться йому як обов'язкові способи мислення. Він може віддаватися «вільному» спогляданню речей і протікають в його свідомості процесів.

Юний Поль Валері постійно звертався до психічної процесуальне ™, яка відбувається у ньому самому: «Я намагався звести себе до соб

 1 Валері П. Пан Тест / / Народження Венери: пер з фр. - СПб., 2000. - С. 133. 

 2 Там же.-С. 133 - 134. 

 3 Там же.-С. 134. 

 552 

 тиментом реальними здібностями. Я не дуже вірив у свої сили і без праці відшукував в собі все, що потрібно, щоб себе зненавидіти; проте мене підтримувала невтомна жага ясності, презирства до загальноприйнятим поглядам і кумирам, відраза до легких результатами і свідомість кордонів власних можливостей »1. 

 Рефлексивна спрямованість на процеси власної психічної діяльності призводить молодих людей до одкровень, які пригнічують їх, так як принижують їх наївну самість.

 Вони раптом відкривають для себе те, «що наші оцінки власної думки знаходяться в надмірної залежності від вираження думки чужий!». 

 Хороша рефлексія на свої психічні процеси і на результати своїх розумових подвигів по більшій ч'асті відкриває молодій людині, що Він мислить як все, що внутрішньо притаманні йому психічні процеси типові для більшості людей рівного з ним психічного здоров'я і розумового потенціалу. Подібне одкровення може викликати шок і подальше опір. 

 «Я волів зберегти себе для себе самого» 2, - писав Поль Валері. Він прагнув передбачити у собі щабель свідомості більш високу і розумову свободу. «Ця нехитра операція відкривала мені напрочуд простору, як ніби я спускався в глибини моря» - згадував про свої рефлексіях юний філософ. Він прагнув відстежувати «до кінця» свої думки і «йти в глиб до межі». Лише пізніше він дізнався: «до межі» йти неможливо, межі - немає. 

 Поль Валері, страждаючи від самотнього самоспостереження за своїми психічними процесами і від народжених внаслідок їх думок, знаходить для себе своєрідний вихід - він виробляє для себе пана Тесту, з яким вступає в діалог. Удвох вони приходять до розуміння цінності ясності. Пан Тест довірливо висловлює свої думки: «Так, ясність, на моє переконання, така рідкість, що в усьому світі - особливо в світі мислячому і пишучому - вона приблизно дорівнює за обсягом діаманту в співвідношенні з усією масою планети. Темнота, яку мені приписують, незначна і прозора в порівнянні з тією, яку я бачу навколо. Щасливі ті, хто домовилися самі з собою, що вони все розуміють ». 

 Ця остання фраза проникливого молодого Поля Валері могла б стати епіграфом до будь-якої праці, яка домагається повне пояснення особливостей пізнавальної сфери людини (та й багатьох інших проблем). 

 Поль Валері писав про нечисту совісті, яка затьмарює наше пізнання: «Вона нашіптує мені, що тільки той, хто нічого не шукає, ніколи не виявляється у темноті і що людям подобається тільки те, що їм відомо. Але я заглядаю уважно в глиб себе, і мені прихо- 

 1 Валері П. Пан Тест / / Народження Венери: пер з фр. - С. 135. 

 2 Там же.-С. 139. 

 553 

 диться погодитися ... Я і справді ... влаштований невдало і ніколи не буваю цілком упевнений в тому, що дійсно зрозумів щось, засвоєне моїм розумом без зусилля. Я погано відрізняю те, що ясно без обдумування, від того, що абсолютно темно ... »1. 

 Багато, багато молодих людей, подібно Полю Валері, намагаються шукати в самих собі унікальні, тільки їм властиві способи пізнання світу і своєю глибинною психічної та особистісної сутності. Одні при цьому важко переживають одкровення власної обмеженості, розуміючи, що «до межі» йти неможливо: межі немає. Інші іронічно оцінюють свої особливості і свої межі. 

 Так, парадоксальний і веселий Данило Хармс в юності склав список своїх нестандартних тверджень. Три з них стосуються особливостей людського мислення. 

 Наведемо затвердження Данила Хармса (йому в цей час було 25 років): 

 «Нова людська думка рушила і потекла. Вона стала текучої. Стара людська думка говорить про нову, що вона "рушила" »... «Одна людина думає логічно; багато людей думають текучих». «Я хоч і один, але думаю текучих». «Все» 2. 

 Крім поглиблено занурюються в самопізнання є ще якась категорія молодих людей, яка зовсім не прагне рефлексувати на себе. Деякі знання про себе, звичайно ж, накопичуються у кожної людини в досвіді, який він отримує в попередні періоди життя. Однак саме рефлексія на себе самого, раціональне мислення, спрямоване на усвідомлення особливостей протікання своїх інтимних психічних процесів (у тому числі і самого мислення), - процес, який в розгорнутій формі властивий не кожному. 

 В юності молоді люди прихильні до обміну враженнями від автономних образів один одного і враженнями від пізнаваних цінностей, які вплетені в тканину суспільного життя людей. 

 Особливе місце в сфері розумового розвитку і ціннісних орієнтації в юності займають художні образи, мистецтво. У людській культурі художній образ створюється у творчій діяльності поета, письменника, композитора, художника і т.д. Звертаючись до художніх творів, юнак намагається осягнути їх виняткову новизну через співтворчість у своєму сприйнятті і уяві. Художній предмет (картина, поезія, проза, музичний твір) може стати 

 1 Валері П. Пан Тест / / Народження Венери: пер з фр. - С. 189. 

 2 Хармс Д. Про явища та існування. - М., 2004. - С. 296. 

 554 

 надбанням сприймає його людини. Так як в самій природі художніх образів існує область невисловленого, то це спонукає людину (особливо в юності) творити свої варіанти з недоговореного і дає натхненне почуття співтворчості. 

 В юності людина прагне доторкнутися до таїнства живопису, музики, поезії, прози та до інших мистецтв, щоб осягнути особливу реальність образно-знакових систем, що творилась геніями роду людського, і натхненно увійти в цей особливий світ, народжений художниками. Крім усього іншого мистецтво джерело освіти. Переживання причетності до мистецтва, розуміння мистецтва і співтворчості збагачують спраглу юність в розумовому і духовному відношенні. 

 Прилучення до мистецтва розвиває образну сферу юнака. Засвоєні перш індивідуальні образи світу і структурують їх сенсорні еталони, присвоєні в дитинстві через навчання різноманітним сферам знань, в юності отримують можливість прорости на новий рівень розвитку. Розумовий розвиток в юності як раз і полягає в тому, що людина може піднятися в своєму розвитку на рівень художнього осягнення світу. 

 Разом з художником (або слідом за художником) юнак осягає квінтесенцію, сутнісне значення ідеального (художнього) образу. Юнак здатний навчитися сприймати виняткову силу впливу матеріалізованого художниками образу. Для безпосереднього і захопленого сприйняття юнаки конкретний художній образ може стати критерієм істинності - адже в юності людина вельми Максимал-Стіч. 

 Привласнюючи нові способи бачення та презентації нових художніх образів, юнак наслідує новим зразкам і жадає їх багаторазових повторень. Так відбувається освоєння культурного простору вищого рівня, що твориться художниками у всій історії людства і художниками сучасного покоління. Саме освоєння художнього шару культури в найвищій мірі розвиває людину в юності. 

 В юності людина прагне до знання - до обізнаності або інформованості. При цьому в юності людина схильна до філософствування і формуванню власного оригінального знання. 

 Особливого значення набуває прагнення пізнати буття в реальності знакових систем мови. В юності у зацікавленої частини молоді увага зосереджена на інтенсивному мовному розвитку. Людина в цей період прагне не тільки до розвитку багатства рідної та іноземної словника, не тільки до засвоєння безлічі нових знань, закодованих в значеннях і сенсах 

 555 

 освоюваних мов, але і до ідеогенезу - засвоєнню значущих для розвитку індивідуальної свідомості понять. 

 У юнацькому віці молода людина стає упереджено-зацікавленим в міфах і в наукових викладах багатьох понять, значущих для усвідомлення свій людської сутності і розвитку свій особистості. У цей період перед людиною постає безліч питань: «Що таке людина, індивід, особистість?», «Хто Я?», «Який сенс мого життя і людського життя взагалі?». Це загальна тенденція розумового розвитку в юності. 

 Загальні розумові здібності в ранній юності, як правило, вже сформовані, однак вони продовжують удосконалюватися. При цьому слід підкреслити, що, кажучи про потенційні можливості до розумовому розвитку в юності, ми повинні не забувати, що мова йде саме про тенденції до розвитку. Тенденція - це тільки напрямок у розвитку і якась можливість досягнення в цьому розвитку. Дуже багато молодих людей, які вступили в пору юності, застряють у сфері розумового розвитку на більш ранніх його етапах. Це пояснюється не тільки умовами і передумовами розвитку, а й великою мірою внутрішньою позицією самого молодої людини. Тому ми спостерігаємо настільки разючі відмінності у ставленні розумового розвитку в юнацькому віці: одні створюють високохудожні твори і високоінтелектуальні проекти, інші не в змозі здолати суті запропонованих образів та ідей або не цікавляться цією сферою духовної та інтелектуальної культури зовсім. Так, судження, одкровення, щоденники і творіння юних Льовушки Толстого, Олександра Блока, Корнія Чуковського (Миколи Кор-нейчукова), Данила Хармса і багатьох інших молодих людей, що розмірковують про себе, про життя, про закони буття, для когось із юних нудні й незрозумілі брудні - безглузді, позбавлені здорового глузду дивні думки, «слова». 

 Левушке Толстому було 17 років, коли він почав вести щоденник. Почавши щоденник, він став шукати в цьому занятті користь для власного розумового розвитку. 

 ([7] квітня. 8:00 ранку.) Я ніколи не мав щоденника, тому що не бачив ніякої користі від нього. Тепер же, коли я займаюся розвитком своїх здібностей, по щоденнику я буду в змозі судити про хід цього розвитку. У щоденнику повинна знаходитися таблиця правил, і в щоденнику повинні бути теж визначені мої майбутні діяння. Через тиждень рівно я їду в деревню1. Що ж робити цей тиждень? Займатися англійською і латинською мовою, римським правом і правилами. Саме: прочитати «Vicar of Wakefield» 2, вивчивши всі незнайомі слова, і пройти 1-у частину граматики: прочитати як з користю для мови, так і для рим 

 У маєток Юшкових - Панове, в тридцяти верстах від Казані. 2 "Векфілдський священик» - роман Олівера Гольдсмита. 

 556 

 ського права першу частину інстітуцій1 і закінчити правила внутрішнього освіти, і відіграти втрачене ламі в шахмати2. 

 Пізніше Левушка Толстой формулює для себе найважливіші правила для розвитку волі тілесної, чуттєвої і розумної. 

 Правила для розвитку волі телесной3. 

 Правило спільне. Усі дії повинні бути визначеннями волі, а не несвідомим виконанням тілесних потреб. Так як ми вже сказали, що на волю тілесну мають вплив почуття і розум, то ці дві здібності повинні визначити правила, за якими б могла діяти воля тілесна для свого розвитку. Почуття дають їй напрямок і вказують мету її, розум ж дає способи, якими тілесна воля може досягти цієї мети. 

 Правило 1. Щоранку призначай собі все, що ти повинен робити в продовження цілого дня, і виконуй все призначене навіть в тому випадку, якщо виконання призначеного тягло за собою який-небудь шкоду. Окрім розвитку волі це правило розвине і розум, який буде обдумано визначати діяння волі. Правило 2. Спи якомога менше (сон, на мою думку, є таке положення людини, в якому абсолютно відсутній воля). Правило 3. Всі тілесні неприємності терпи, не виказуючи їх зовнішньо. Правило 4. Будь вірний своєму слову. Правило 5. Якщо ти почав яке б то не була справа, то чи не кидай його, чи не закінчивши. Правило 6. Май завжди таблицю, в якій би були визначені всі самі дріб'язкові обставини твого життя, навіть скільки трубок палити в день. Правило 7. Якщо ти щось робиш, то напряхай всі свої тілесні здібності на той предмет, який ти робиш. Якщо ж перемінюється твій спосіб життя, то переменяются і ці правила. 

 Правила для розвитку волі чуттєвої. (Почуття самі призначають собі мету.) 

 Джерело всіх почуттів є любов взагалі, яка поділяється на два роди любові: любов до самого себе, або самолюбство, і любов до всьому нас оточує. (Я не визнаю любові до Бога: бо не можна називати одним ім'ям почуття, яке ми маємо до себе подібним або нижчих істот, і почуття до вищого, не обмеженому ні в просторі, ні в часі, ні в силі, і незбагненній суті.) Ці два основних почуття діють взаємно одне на інше. Загальне правило: всі чуттєві діяння не повинні бути несвідомим виконанням потреб почуття, але визначенням волі. Всі почуття, що мають джерелом любов до всього світу, гарні, всі почуття, що мають джерелом самолюбство, погані. Розглянемо кожен розряд почуттів порізно. Які почуття походять від самолюбства? 1) Славолюб, 2) користолюбство і 3) любов (між чоловіком і жінкою). 

 1 Інституція - перша частина зводу законів візантійського імператора Юстиніана; з неї в університетах починалося вивчення римського права. 

 2 Толстой Л. Н. Щоденники / / Собр. соч. - М., 1965. - Т. 19. 

 3 Ці правила були складені Толстим в березні - травні 1847 року та записані їм в окремому зошиті. 

 557 

 Тепер подивимося, які мають бути правила для переважання волі над кожним з цих почуттів. 

 Правила для підкорення волі почуття самолюбства. 

 Правило 8. Не журися про схвалення людей, яких ти або не знаєш, або зневажаєш. Правило 9. Займайся більше сам з собою, ніж думкою інших. Правило 10. Будь гарний і старайся, щоб ніхто не знав, що ти хороший.

 (Славолюб буває корисно іншим, але не самому собі.) Правило 11. Шукай в інших людях завжди гарну сторону, а не погану. Завжди говори правду. Якщо, діючи для себе, діяння твої здаються дивними, то не виправдовує свої діяння ні перед ким. До правил для підпорядкування почуттів волі треба додати ще одне таке. Правило 12. Ніколи не виражай своїх почуттів зовнішньо. 

 Правила для підкорення волі почуття користолюбства. 

 Правило 13. Живи завжди гірше, ніж ти б міг жити. Правило 14. Не відкинутися способу життя, коли б навіть ти зробився вдесятеро багатшим. Правило 15. Усяке прирощення до твого маєтку вживай не для себе, а для суспільства. 

 Правила для підкорення волі почуття любові. 

 Правило 1. Віддаляйся від жінок. Правило 2. Убивай працями свої похоті. 

 Почуття, що походять від любові, суть: 1) любов до всього існуючого, 2) любов до батьківщини, 3) любов до відомим особам. 

 Правила для підкорення волі почуття загальної любові. 

 Правило 16. Жертвуй іншими почуттями любові загальної, тоді воля вимагатиме одного виконання потреб любові загальної і переважатиме над нею. Правило 17. Жертвуй десяту частку всього того, чим ти можеш розташовувати, для блага інших. 

 Люби себе одно з іншими і допомагай більше тим, які найнещасніші і кому тобі зручніше допомагати. 

 Правила для підкорення волі почуття любові вітчизни, кохання відомих осіб. 

 Правило 18. Ці всі почуття підпорядковуються одне іншому в тому самому порядку, в якому вони тут стоять. 

 Правила для розвитку волі розумною. 

 Правило 19. Визначай з початку дня всі твої розумові заняття. Правило 20. Коли ти займаєшся, старайся, щоб усі розумові здібності були спрямовані на цей предмет. Правило 21. Щоб ніщо зовнішнє, тілесне або чуттєве не мало впливу на напрям твоєї думки, але щоб думка визначала сама себе. Правило 22. Щоб ніяка біль, як тілесна, так і чуттєва, не мала впливу на розум. 

 Яке б ти не почав розумове заняття, не кидай його до тих пір, поки ти його не закінчиш. Так як це правило може повести до великих зловживань, то тут потрібно його обмежити наступним правилом: май мету для всього життя, мету для відомої епохи твого жиз 

 558 

 ні, мету для відомого часу, мету для року, для місяця, для тижня, для дня і для годині і для хвилини, жертвуючи нижчі цілі вищим. 

 Далі їм формулюються правила для розвитку пам'яті, діяльності, розумових здібностей, а також правила для розвитку почуттів високих і знищення почуттів самолюбства і др.1. 

 Прописані юним Л.Толстим 43 пункту правил розумового розвитку та розвитку своїх ціннісних орієнтації на життя являють собою безцінний документ рефлексій на себе юнака, який згодом став великим російським письменником і філософом, які надали безумовний вплив на розвиток світової культури. 

 Корнія Чуковського було 18 років, коли він почав свій щоденник. Юнак рефлексує на своє невміння думати, він заздалегідь соромиться «кожного свого незграбного вираження», але дерзає, жадає для себе в житті успіху. У цих щоденниках ми знаходимо і суперечливі, роздирають душу думки про пройдений Л. Н. Толстим духовному шляху, і пошук власних ціннісних орієнтації. 

 «24 лютого, вечір у Суботу (великою буквою). 

 Дивно! Не перший рік пишу я щоденник, звик і до його вільній формі, і до його невимушеному змістом, легкому, строкатого, примхливому, - не одна сотня листів вже списана мною, але тепер, знову відновлюючи це заняття, я відчуваю якусь боязкість. Перш, записуючи ведення щоденника, я домовляються з собою: він буде дурний, буде легковажний, буде сухий, він анітрохи не відобразить мене - моїх настроїв і! дум - нехай! Нічого! Коли перо моє не вміло рельєфно і коротко схопити туманну думку мою, яку я через секунду після виникнення не вмів зрозуміти сам і відображав на папері тільки якісь загальні місця, я не особливо нарікав на нього і, крім легкої досади, не відчував нічого. Але тепер ... тепер я вже заздалегідь соромлюся кожного свого незграбного вираження, кожного сентиментального пориву, зайвого знаку оклику, соромлюся цієї неталановиті недбалості, цієї нещирості, яка проявляється у щоденнику найбільше, - соромлюся перед нею, перед Машею. Щоденника я цього їй не покажу ні за що. ... Боже мій, яка риторика! Ну хіба можна кому-небудь, показати це? Подумали б, що я заздрю славі Карамзіна. Адже тільки я один, пригадавши свої теперішні настрої, зумію потім, читаючи це, влити в цю риторику знову шматок своєї душі, зробити її знову для себе зрозумілою і близькою, а для іншого - я це чудово розумію ... 

 25 лютого 1901 ... Щоденник - величезна сила, - тільки він зуміє утримати ці брили снігу, а коли вони вже розтануть, тільки він залишить нерастаянним цей туман, залишить мене в гимназич. шинелі, збентеженого, радісного, ображеного. 

 1 Толстой Л.Н. Щоденники / / Собр. соч. - М., 1965. - Т. 19. 

 559 

 2 березня. Дивна сьогодні зі мною трапилася штука. Дав урок Вельчеву, пішов до Косенко. Позаймали з ним, навідався до Надії Кіріановне. Вона мені розповідала про монастирі, про Афон, про чудеса. Благоговійно і улесливо захоплювався, змінювався в особі кожну секунду - це я вмію. Жахався, хапаючись за голову, від одного тільки звістки, що існують люди, кот. до церкви ходять, щоб пошепотітися, здатися і т.д. Кілька разів, подаючи боязкі репліки, назвав атеїстів мерзотниками і дурнями. 

 І так далі. Раптом на цю фальшиву грунт лягло звістка, що Л. Толстого відлучили від церкви. Я не згоден ні з однією думкою Толстого ... і несподівано для самого себе встаю з крісла, руки мої, на мій подив, починають розмахуватися, і я з жаром 19-річного юнака починаю ціцеронствовать. 

 40 років, кажу я, великий і сміливий духом людина на наших очах перекидається і смикається від кожної своєї думки, 40 років кричить нам: Не дивіться на мене, заклавши руки в кишені, до [а] до пусті роззяви. Корчев, перекидатися теж, якщо хочете пізнати блаженство відповідності слова і справи, думки і слова ... Ми стояли, роззявивши рот, і говорили, позіхаючи: «Так, нічого собі. Його від нудьги слухати можна »... і руки наші і раніше були заховані в кишені. І ось ... нарешті, ми зволили витягнути руки, щоб ... схопити його за горло і сказати йому: до [а] до ти смієш, старий, так турбувати нас? Яке ти маєш право так довго думати, кликати, кричати, будити? Як смієш ти страждати? У 74 роки це не покладається ... І так далі. Настільки ж урочисто і настільки ж безглуздо ... 

 Тобто не безглуздо, говорив я в тисячу разів сильніше і розумніше, ніж записав зараз, але навіщо? К [а] до добре я зробив, що не запитав себе: навіщо? Яке це щастя! ... Говорив я свою промову, говорив, і так мені шкода стало себе, Толстого, всіх, - що я розплакався »1. 

 І тут ми спостерігаємо рефлексії майбутнього поета, перекладача і літературознавця на свій розумовий потенціал в первісний період ведення щоденника, бачимо прагнення юнака самовизначитися у своїх ціннісних орієнтаціях. 

 Що стосується особливостей творчості в юності, то світові відомо безліч персон, які вже в юності були видатними поетами, музикантами, математиками та ін Творчість, створення принципово нових одкровень в мистецтві і успіхи в науці були б неможливі в юності, якби цей вiк не забезпечив потенціал розумового розвитку і ціннісних орієнтації. У науці молоді люди опановують системою розвиваються знань; точними поняттями, утворюють тезаурус напрямки, галузі знання. У науці молодий вчений з пристрастю і сміливістю може формувати свої гіпотези і свої системи понять. Саме в юності людина не тільки має здатність до засвоєння всього багатства знань, систем і методів науки, а й може пред 

 1 Чуковський К. І. Щоденник 1901-1929. - М., 1991. - С. 9-10. 

 560 

 бачити подальші можливості руху знань і пропонувати науково обгрунтовані ідеї перетворення дійсності в інтересах суспільства. Коефіцієнт корисної діяльності від участі молоді в духовному виробництві може виявитися значним. 

 Чарівність юності полягає не тільки в тому, що молода людина може увійти в сферу духовної культури і проявити себе в мистецтві чи науці - вищих формах людських знань. Чарівність юності - в сміливих польотах між реальним і уявним світами, в сміливих філософствування, порівняно непорівнянних об'єктів та ідей. При цьому юність веселиться над можливістю вдало умствовать, жартувати, грати словами і думками. Це прекрасна властивість юності відомо самої юності і представникам як старших, так і молодших поколінь, які із захопленням спостерігають інтелектуальні прокази юних. Тому можна було б навести безліч прикладів, які розвеселили б і порадували долучених до інтелектуальних витівок, жартів та ігор юності. 

 Дозволю собі навести твір, присвячений вимірюванню речей молодого Данила Хармса - одного з найвеселіших і парадоксальних російських письменників XX століття. Хармсу в цей час - 24 роки. Йдеться про поняття «вершок». Вершок - це російська міра довжини, рівна 4,4 см, що застосовувалася до введення метричної системи. 

 Вимірювання вещей1 

 За вами є один грішок ви під підлогу ховаєте вершок його плекайте як квітка в разі небезпеки дуеті в свисток. 

 Нам вершок дорожче очі наша міра він відліку він в просторі наша база, ми бійці прямих фігур. До заходів жіткості сипучої прилеглими еталон сипім зліз на землю купи, вимірюємо лоб сусіда, (він же служить нам тетеркою) розглядаючи форму сліду міру чіпаємо всій п'ятіркою. Любопитствуя хворого тіла жар - температуру, ми вершок йому приносимо з бульена варимо куру. 

 Збережені авторські граматика і пунктуація. 

 Ляполянов - 

 Друзі - 

 561 

 Ляполянов - Але фізики Счетает вершок застарілої заходом. Значно зручніше вимірювати предмети шаблею. Добре також вимірювати кроками. 

 Професор 

 Гуріндурін - Ви не праві, Ляполянов. 

 Я сам представник науки 

 і знаю краще за тебе стан справ. 

 Кроками вимірюють ріллі, 

 а шаблею тіло людське, 

 але речі вимірюють виделкою. 

 Друзі - Ми діти в науці 

 але любимо вершок. 

 Ляполянов - Смерть відсталим вимір! 

 Смерть науки старожилам! Вітер круглим островам! Дужий метр навпіл! 

 Тесляр-Ну ні, пробачте. 

 Я знаю косу сажень і на всі ваші вигадки мені плювати! Плювати, кажу, на вашу тітку 

 науку. 

 Тому як сажень 

 є коса інструмент, 

 і здатна прілогается 

 де завгодно добре; 

 при будівлі, скажімо, вдома 

 сажень ваги кірпечей 

 штукатурка, та салом, 

 да важкий молоток. 

 Професор 

 Гуріндурін - От ми 

 дивлячись у стелю розмірковуємо над масштабом різних планів єства переходить з енергії в основну матерію, під якою розуміємо навіть газ. 

 Друзі - Наша міра нами прихована. 

 Нам вершок дорожче очей. 

 Ляполянов-В самих маленьких частинках в елементах, янголята, 

 562 

 в центрі тіл, 

 в летять ядрах, 

 в натяг, 

 в оболонках, 

 в ямах душевної нудьги, 

 в міхурах логічної науки 

 вимірюються предмети 

 клином, дзьобом і іклом. 

 Професор 

 Гуріндурін - Ви не праві Ляполянов. 

 Де ж ви чули брудні щоб стілець виміряти клином, щоб стіл виміряти дзьобом, щоб ключ виміряти лірою, щоб будинок заплутати клятвою. Ми несемо в науці метр, Ви несете тільки шаблю. 

 Ляполянов-Я тепер вважаю так: заходи немає. 

 Замість заходи наші думки укладені в предмет. Всі предмети оживають буття собою прикрашають. 

 Друзі-О, 

 ми зрозуміли! але все ж залишаємо Вершок. 

 Ляполянов - Ви Костецького. Професор 

 Гуріндурін - Неуки і дурні. Тесляр-Я пориваю з вами дружбу. 

 Все. 

 Цей твір - той приклад інтелектуальної гри, який одного юнака повеселить і потішить (а може бути, і надихне на подібну гру розуму), а іншого може відштовхнути як позбавлені здорового глузду брудні. 

 Вже в юності не кожна молода людина відкрита різноманітності можливостей інтелектуальних вправ. Не кожен готовий грати словами і думками, тим більше якщо вони не являють собою послідовного викладу якихось істин і правил. Для молодих людей, які дотримуються консервативного знання і консервативних способів розумової діяльності, жарти, перемежіваются з серйозними думками, - сфера інтелектуального відчуження. У цьому випадку описані 22-річним Д.Хармса «предмети і фігури» в очах інтелектуального НЕ-гатівіста виглядають як інформаційний шум і бруд. 

 563 

 В юності здатні до тонкої рефлексії мислителі дають собі звіт про відбувається в голові плутанини понятій1. Вони можуть бути обтяжені цими відкриттями, але можуть жити у відчутті щастя просто тому, що юні. 

 Позиції людини в сфері визначення для себе змісту пізнавальної діяльності та у сфері ціннісних орієнтації визначають його і як особистість. Власне в юності людина визначає для себе діапазон предметів і явищ, який може бути прийнятним для розвитку його самосвідомості і який виступатиме як умова якості його унікальної життя. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Розумовий розвиток і ціннісні орієнтації"
 1. Програмні тези
    розвитку. Співвідношення загальнонаціональної та політичної культур. Гуманізм політичної культури. - Структура та функції політичної культури, її раціональні та ірраціональні компоненти. Архетипи в структурі політичної культури. Різноманітність і рівні ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові та специфічні підстави
 2. Соціально-психологічна адаптація
    ціннісними орієнтаціями. У ході такої адаптації працівник поступово отримує інформацію про трудовий організації, її нормах, цінностях, про систему ділових і особистих взаємин у групі, про соціально-психологічної позиції окремих членів групи. Ця інформація не засвоюється працівником пасивно, а співвідноситься з його минулим соціальним досвідом, з його ціннісними ориента-ціями і оцінюється ім.
 3. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    орієнтації вчителя як суб'єкта гуманістічес-ки-орієнтованої педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 4. 50-і рр.. ХХ в. Концепція людських відносин - «Психологічний людина».
    орієнтація на малі групи. Основні принципи - зняття напруженості, усунення конфліктів, колективізм, лояльність, участь у прийнятті рішень. У стилі керівництва відбувається орієнтація на людину і завдання. У функціях додаються соціально-психологічна допомога, вирішення конфліктів, підвищення
 5. Висновки по I чолі 1.
    розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості, що дозволяє виконувати соціально-ціннісні функції в колективі, попереджати і усувати негативні прояви поведінки. 2. Професійно-педагогічна компетентність менеджера реалізується через функції: а) інформаційно-комунікативну - пов'язана із створенням необхідного інформаційного потоку в процесі
 6. 3. Ціннісний світ людини. Генезис цінностей. Типологія та ієрархія цінностей.
    розвитку загальних, визнаних, схвалюваних в даному суспільстві, бажаних для більшості його членів цінностей. Цінності існують у свідомості і психіці людей у формі знань, переконань, волі. Але саме в переконаннях міститься те, чому люди насправді прихильні, чим керуються в повсякденній діяльності, що втілюють в зразках і моделях поведінки. Між існуючими в суспільстві
 7. § 1. Загальні зауваження
    розвитку соціалістичного способу виробництва. При цьому кожна окрема особистість є сукупністю суспільних відносин, кожне цілеспрямоване і усвідомлена дія людини, всяке його прояв як особистості є суспільне ставлення, яке може оцінюватися іншими людьми, в залежності від характеру дії нести на собі ціннісну орієнтацію. Творча творча
 8. Додаток до глави X
    розвитку людини як механізми культури. Культура як ціннісно-нормативний орієнтир і регулятив виробництва та розвитку людини. Ціннісні орієнтації суспільства, спрямовані на «виробництво» і розвиток людини, як громадські детермінанти культури. Універсальність культури в життєдіяльності людини і суспільства. Культурні та антикультурні доданки в життєдіяльності людини в
 9. II. Припущення метафізика
    розумової діяльності і так охоче ставляться з порівняльним зневагою до результатів, що випливають з іншого виду розумової діяльності? § 389. Це тому, що метафізики сильно перебільшують значення одного особливого виду розумової діяльності. За допомогою Міркування досягли безлічі дивних результатів, і тому Міркування порушило таку віру, яка значно
 10. Контрольні питання для СРС 1.
    розвитку людства? 10. Чому вмирає класичне науковий світогляд? План семінарського заняття 1. Техніка як предмет філософського розгляду. 2. Єдність технічного розвитку суспільства з класичними науковими уявленнями про процеси розвитку природи. 3. Постіндустріальна і постекономічного модель в світлі концепції сталого розвитку суспільства. Теми рефератів 1.
 11. Маркетинговий підхід.
    Орієнтація відвідувач, споживача,
 12. VII. Ілюмінація психічних законів
    розумової діяльності і подивитися, чи відповідають вони один одному. § 250. Що встановлені закони асоціації узгоджуються із зазначеним фізичним принципом - це абсолютно очевидно. Зв'язок, що утворилася між двома відчуваннями або ідеями, які існують одночасно або слідують один за одним, буває сильна, якщо ці відчування чи ідеї бувають живі, і слабка, якщо вони слабкі.
 13. Додаток 2 Аксіосфери ранніх слов'янофілів
    ціннісного підходу до соціальної філософії російського консерватизму полягає у виявленні аксіосфери - ціннісних орієнтацій, які забезпечують соціально-політичну та духовну спільність, а також національно-культурну ідентичність російського народу. Основоположними цінностями соціокультурної інтеграції Росії у ранніх слов'янофілів виступають: Бог, батьківщина, громада, етнічност', історія (загальне минуле),
 14. § 6. Психологічні особливості злочинців-професіоналів в
    розвитку. Побутова невлаштованість, соціально-рольова дезадаптированности закріплюють антисоціальний спосіб його життя. У жорстоких бійках і дебошах реалізується соціально не реалізована особистість. У значної частини рецидивістів відзначаються психічні розлади і аномалії. Ці розлади піддаються умисної аггравации - демонстративному Утрирування. Поведінка рецидивіста відрізняється
 15. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
    розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 16. § 1. Що таке пізнання?
    ціннісне ставлення людини до себе, світу. Ніщо. Інакше кажучи, коли Небуття обмежує себе буттям, буття - психікою, а психіка - свідомістю, то відбувається вкрай важливий процес виявлення сенсу в пережитих відчуттях, який через умовні символи і знаки знаходить форму мислення. Тому мислення ecu, пізнавальна діяльність, пов'язана з послідовним з'єднанням між собою умовних
 17. Завдання курсу:
    розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити студентів системному підходу до аналізу розвитку будь-якої наукової
 18. 2.5 Політична культура
    ціннісні стандарти і критерії в поєднанні з інформацією і емоціями). Політична культура являє собою багаторівневе явище, і найбільш важливим рівнем, повною мірою характеризує дане поняття, є базові переконання, установки, орієнтації, символи, звернені на політичну систему. На думку ряду дослідників, наприклад В. Розен-Баума, сама структура політичної
 19. § 2. Що таке соціальне спостереження?
    ціннісних орієнтації та інших суб'єкт івних факторів. Розрізняють звичайне спостереження, коли події реєструються з боку, і «включене» спостереження, коли дослідник «вживається» в досліджувану середу і аналізує події «зсередини». У соціальній психології часто застосовуються такі специфічні ФОРМІ, І пізнання, як інтроспекція і емпатія. Що таке інтроспекція? Це усвідомлення систематичного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua