Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Виконання часткових і солідарних зобов'язаньЗалежно від суб'єктного складу, коли на стороні кредитора або боржника чи на обох сторонах одночасно виступає кілька осіб, зобов'язання поділяють на часткові і солідарні.
За часткових зобов'язань, коли в господарському зобов'язанні беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів, кожний з управнених суб'єктів має право вимагати виконання, а кожний із зобов'язаних суб'єктів повинен виконати зобов'язання відповідно до частки цього суб'єкта, визначеної зобов'язанням (ч. 1 ст. 196 ГК).
За солідарного виконання господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення ЦК, якщо інше не передбачено законом.
Виконання солідарних зобов'язань регламентується ст. 541-544 ЦК. У відповідних статтях ЦК зазначено, що солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, установлених договором або законом, зокрема в разі неподільності предмета зобов'язання. Розрізняють солідарну вимогу кредиторів і солідарний обов'язок боржників.
У разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу в повному обсязі. Виконання боржником свого обов'язку одному із солідарних кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов'язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній частці, якщо інше не встановлено договором між ними.
У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний в повному обсязі. Виконання солідарного обов'язку в повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором.
Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виконання часткових і солідарних зобов'язань"
 1. Виконання часткових і солідарних зобов'язань
  виконання, а кожний із зобов'язаних суб'єктів повинен виконати зобов'язання відповідно до частки цього суб'єкта, визначеної зобов'язанням (ч. 1 ст. 196 ГК). За солідарного виконання господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення ЦК, якщо інше не передбачено законом. Виконання солідарних зобов'язань регламентується ст. 541-544 ЦК. У відповідних статтях ЦК зазначено, що солідарний
 2. 2. Суб'єкти зобов'язання. Множінність осіб у зобов'язанні.
  виконання. В зобов'язанні є дві конкретно визначені сторони (ст. 510 ЦК), однак на кожній зі сторін може бути по декілька осіб. Таке зобов'язання має назву зобов'язання з множинністю осіб. Причому якщо декілька осіб є на стороні кредитора (напр., якщо фізична особа завдала шкоди майну, яке є у спільній власності), таку множинність називають активною. Якщо ж декілька осіб на стороні боржника
 3. 15. Відповідальність за виконання зобов'язань.
  виконання і відповідальність за неналежне виконання зобов'язань. У залежності від розподілу відповідальності між кількома боржниками в зобов'язаннях з множинністю осіб розрізнюють часткову, солідарну та субсидіарну (додаткову) відповідальність. Залежно від обсягу відповідальність поділяють на повну та обмежену. Також можно виділити такі види відповідальності, як відповідальність за свої дії і
 4. Словник-довідник
  виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають ціновий вираз. Господарсько-торговельна діяльність - діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію через надання відповідних послуг.
 5. Виклик до суду
  виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших актів. Відповідач - це юридична чи фізична особа,
 6. № 90. Види цивільно-правової відповідальності.
  виконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника. Відповідальність є майновою і носить компенсаційний характер. Застосування відповідальності, стимулюючи належне виконання цивільно-правового обов'язку, є також засобом попередження цивільних правопорушень у майбутньому. При цьому відшкодувальна,
 7. № 110. Умови цивільно-правової відповідальності.
  виконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника. Відповідальність є майновою і носить компенсаційний характер. Застосування відповідальності, стимулюючи належне виконання цивільно-правового обов'язку, є також засобом попередження цивільних правопорушень у майбутньому. При цьому відшкодувальна,
 8. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  виконанням такої бухгалтерської проводки: Дебет Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями; Кредит Контррахунок. Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором (банком) у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками: Дебет Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
 9. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів і затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску. Це є підставою для взяття цінних паперів на обслуговування Національною
 10. № 10. Перерва перебігу строків позовної давності.
  виконання зобов'язання, письмове прохання про відстрочку...). Усне визнання зобов'язання не є підставою для перерви строку. Для юридичних осіб таке правило не діє. При перериванні строку - перебіг строку починається
© 2014-2021  ibib.ltd.ua