Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

5. Вина як умова цивільно-правової відповідальностіВина є суб'єктивним умовою юридичної відповідальності, що виражає ставлення правопорушника до власного неправомірному поведінки та її наслідків. Зазвичай вона розглядається як суб'єктивне психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків, пов'язане з передбаченням несприятливих результатів своєї поведінки і усвідомленням можливості їх запобігання. З цієї точки зору не можуть вважатися винними дії душевнохворого або малолітнього громадянина, які в більшості випадків не в змозі правильно оцінювати свою поведінку і його наслідки.
Такий підхід традиційний і цілком обгрунтований для кримінального права і ряду інших правових галузей, що встановлюють юридичну відповідальність за неправомірну поведінку людей. На ньому засноване виділення різних форм вини, від яких, як правило, залежить і зміст застосовуваних заходів відповідальності. Насамперед, мова йде про різницю умислу і необережності (СР п. 1 ст. 401 ЦК та ст. 25 і 26 КК). Правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо порушник усвідомлював неправомірність своєї поведінки, передбачав його несприятливі наслідки і бажав або свідомо допускав їх настання. Правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо порушник хоча і не передбачав, але за обставинами справи міг і повинен був передбачати настання несприятливих наслідків своєї поведінки або хоч і передбачав їх, але легковажно розраховував на їх запобігання.
Однак у цивільному праві вина як умова відповідальності має вельми значну специфіку. Вона викликана особливостями регульованих цивільним правом відносин, в більшості випадків мають товарно-грошовий характер, і обумовленим цим верховенством компенсаторно-відновлювальної функції цивільно-правової відповідальності. Адже для компенсації збитків, понесених учасниками майнового обороту, суб'єктивне ставлення їх заподіювача до своєї поведінки, як правило, не має істотного значення. Саме тому в цивільному праві відмінність форм провини рідко має юридичне значення, бо для настання відповідальності у переважній більшості випадків достатньо наявності будь-якої форми провини правонарушітеля1. Більш того, з цих же причин в цілому ряді випадків вина взагалі не стає необхідною умовою майнової відповідальності, яка може застосовуватися і при відсутності провини учасника цивільних правовідносин, в тому числі за провину інших (третіх) осіб.
Слід, нарешті, врахувати і те обставина, що учасниками цивільних правовідносин є не тільки громадяни, а й юридичні особи, і публічно-правові утворення. Говорити про їх "суб'єктивному, психічному відношенні до своєї поведінки та її наслідків" тут можна лише досить умовно. Звичайно, вина юридичної особи може виявлятися у формі провини його учасників (наприклад, повних товаришів), органів (керівників) та інших посадових осіб, а також його працівників, що виконують свої трудові чи службові функції, оскільки саме через їх дії юридична особа бере участь у цивільних правовідносинах. Тому закон і покладає на нього відповідальність за дії зазначених фізичних осіб (ст. 402 і 1068 ЦК). Звичайно це має місце в деліктних (позадоговірних) зобов'язаннях, що виникають при заподіянні майнової шкоди.
Однак у більшості випадків, насамперед у договірних відносинах, неможливо, та й не потрібно встановлювати провину конкретної посадової особи або працівника юридичної особи в неналежному виконанні зобов'язання, покладеного на організацію в цілому. Цивільно-правове значення у таких ситуаціях набуває сам факт правопорушення з боку юридичної особи (наприклад, відвантаження недоброякісних товарів або прострочення в поверненні банківського кредиту), якого цілком можна було б уникнути при прояві звичайної дбайливості або обачності.
У зв'язку з цим цивільне законодавство відмовилося від традиційного для кримінально-правової сфери підходу до розуміння провини.
1 Лише в деяких, прямо передбачених законом випадках застосування або розмір відповідальності залежать від певної форми вини Так, конфіскація-ційні санкції відповідно до ст. 169 ЦК застосовуються лише до учасників угоди, навмисне діяли в суперечності з основами правопорядку і моральності Умисел потерпілого в деліктних зобов'язаннях звільняє заподіювача від відповідальності, а груба необережність потерпілого може бути врахована при визначенні розміру полагающегося йому відшкодування (ст 1083 ЦК) Закон також оголошує нікчемними будь-які угоди про усунення або обмеження відповідальності за умисне порушення зобов'язання (п 3 ст 401 ЦК).
Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК
виною у цивільному праві слід визнавати неприйняття правопорушником всіх можливих заходів щодо запобігання несприятливих наслідків своєї поведінки, необхідних при тому ступені турботливості та обачності, яка була потрібна від цього характером лежачих на ньому обов'язків і конкретних умов обороту.
Таким чином, вина у цивільному праві розглядається не як суб'єктивне, психічне ставлення особи до своєї поведінки, а як неприйняття їм об'єктивно можливих заходів щодо усунення або недопущення негативних результатів своїх дій, що диктуються обставинами конкретної ситуації.
Інакше кажучи, тут вина перекладається з області важко доказових суб'єктивних психічних відчуттів конкретної людини в область об'єктивно можливої поведінки учасників майнових відносин, де їх реальну поведінку зіставляється з певним масштабом належної поведінки. При цьому мова не йде про якийсь абстрактно понимаемом "дбайливого господаря" або "сумлінному комерсанта", з теоретично мислимим поведінкою якого зіставляється поведінку конкретної особи в конкретній ситуації (як це потрібно, наприклад, у французькому і німецькому цивільному і торговому праві). За змістом нашого закону поведінку конкретної особи має зіставлятися з реальними обставинами справи, у тому числі з характером лежачих на неї обов'язків та умовами обороту, і з витікаючими з них вимогами дбайливості і обачності, які в усякому випадку повинен проявляти розумний і сумлінний учасник обороту (а таким в силу п. 3 ст. 10 ГК передбачається будь-який учасник цивільних правовідносин).
У цивільному праві встановлена презумпція вини правопорушника (заподіювача шкоди), бо саме він повинен довести відсутність своєї вини у правопорушенні (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ЦК), т. тобто прийняття всіх зазначених вище заходів щодо його запобігання. Застосування цієї презумпції (припущення) покладає тягар доведення іншого положення на зазначеного законом учасника правовідносини. Оскільки порушник передбачається винним, потерпілий від правопорушення не зобов'язаний доводити провину порушника, а останній для звільнення від відповідальності повинен сам довести її відсутність.
Так, в одному з судово-арбітражних справ організація - перевізник вантажу, що загорівся в дорозі від невстановлених причин, посилалася на цю обставину як на відсутність своєї вини. Однак воно саме по собі не виключало вини перевізника у вигляді неприйняття ним усіх заходів дбайливості і передбачливості, обумовлених легко займистих за характером вантажем, і не спростовувало законної презумпції його вини, а тому на перевізника як на винну особу було покладено відповідальність за втрату і псування перевезеного ним вантажу. З цього випливає, що у цивільних правовідносинах, строго кажучи, має значення не вина як умова відповідальності, а доказувана правопорушником відсутність вини як підставу його звільнення від відповідальності, що прямо випливає з приписів чинного закону (абз. 2 п 1 ст. 401 і п . 2 ст. 1064 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Вина як умова цивільно-правової відповідальності "
 1. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  вина розглядалася не як ознака злочину, а як ознака суб'єкта злочину. Надалі вина в підручниках з радянським кримінальним правом і в окремих статтях, присвячених цьому питанню, розглядається як елемент суб'єктивної сторони складу злочину. Вина, як елемент суб'єктивної сторони злочину, в наступному нерідко противополагались вини, як основи кримінальної
 2. § 1. Поняття злочину
  вина - складові частини злочину, які: а) розкривають відповідно його зовнішню (фізичну) і внутрішню (психічну) сторони, б) припускають єдність, відсутність якого виключає саме злочин. З позицій того, що злочин є деякого роду ставлення особи, таке вирішення питання про взаємозв'язок його зовнішніх і внутрішніх ознак заслуговує всілякої підтримки. Разом з тим,
 3. § 9. Основні питання причинності в теорії російського кримінального права
  вина не потрібно. Одним з важливих умов вірного встановлення наявності або відсутності причинного зв'язку є принцип ізолювання. Він полягає в тому, що необхідно встановити, породжене чи злочинний наслідок винним дією суб'єкта або воно з'явилося внаслідок інших Сергієвський Н. Д. Про значення причинного зв'язку в кримінальному праві. Ярославль, 1880. С. 38-39. обставин, лише
 4. 66. Умови цивільно-правової відповідальності.
  Вина правопорушника. За загальним правилом потрібна наявність усіх чотирьох умов у сукупності, проте деякі форми відповідальності можливі за відсутності шкоди (наприклад, втрата завдатку, стягнення неустойки), а отже, і причинного зв'язку між протиправним діянням і шкодою. Під шкодою розуміється всяке знищення, зменшення або пошкодження охоронюваного законом блага. Шкода
 5. 68. Випадки звільнення від відповідальності.
  Вина кредитора; 2) непереборна сила; 3) випадок; 4) інші обставини, що тягнуть неможливість виконання обставини, якщо вони виникли не у вини боржника. Вина кредитора, як підставу звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання, передбачена ст. 210 ГК, де сказано, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання, обумовлене наміром або необережністю
 6. 69. Вина в цивільному праві.
  Вина, яка розглядається як психічне ставлення правопорушника до своєї протиправної поведінки та її наслідків. Вина як умова відповідальності прямо згадується в ст. 209 ЦК, яка говорить, що особа, яка не виконала зобов'язання, або виконала його неналежним чином, несе майнову відповідальність лише за наявності вини, крім випадків, передбачених законом або
 7. 107. Припинення зобов'язань.
  Вина кредитора тощо). Якщо ж неможливість виконання виникла внаслідок порушення боржником зобов'язання, то воно не припиняється, а трансформується в додаткові обов'язки (відшкодувати завдані збитки, сплатити штраф і т.п.). Наприклад, якщо неможливість виконання зобов'язання виникла навіть з не залежних від боржника обставинам, але після прострочення з його боку, то він, як
 8. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Вина боржника незалежно від наявності збитків у кредитора. Однак якщо збитки є, то залежно від співвідношення права на стягнення неустойки з правом на відшкодування збитків розрізняють неустойку: - залікова - найбільш поширена, не виключає право вимагати відшкодування збитків, але тільки в тій частині, яка не вкрита неустойкою. - Виняткова - закон або договір можуть передбачити
 9. Депутатська недоторканність.
  Вина не була б доведена, його не можна було брати під варту. Проте вночі, коли голосувалися положення Основного Закону, на вимогу комуністів була прийнята інша редакція: депутат не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди парламента.3 Із зазначеного питання йде бурхлива дискусія як по радіо і телебаченню, так і в самому парламенті України. При цьому необхідно враховувати
 10. 3. Судові заборони і відшкодування збитків, завданих порушенням прав патентовласника
  вина. Форма вини порушника для цивільно-правової відповідальності значення не має і може виражатися як у його намірі на порушення чужих патентних прав, так і в необережному порушенні патенту. При цьому вина порушника презюміруется. Якщо він зможе довести свою невинність, його можна змусити лише припинити порушення, але з нього не можна стягнути будь - які збитки. Права на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua