Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Відповідальність, наступаюча незалежно від вини правопорушника (об'єктивна відповідальність)Відсутність вини правопорушника звільняє його від цивільно-правової відповідальності за загальним правилом, з якого маються вельми численні винятки. У випадках, встановлених законом або прямо передбачених договором, відповідальність у цивільному праві може застосовуватися і незалежно від вини порушника, в тому числі і при її відсутності. Так, відповідно до п. 3 ст. 401 ГК у зобов'язаннях, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності, сторона, яка не виконала лежить на ній обов'язок належним чином, несе майнову відповідальність перед контрагентом не тільки при наявності своєї вини у виникненні збитків, але й при їх появі в результаті випадкових обставин (якщо тільки інше , тобто відповідальність за принципом вини, прямо не встановлено законом або договором). Зокрема, не мають значення її посилання на відсутність на ринку необхідних товарів, відсутність грошових коштів для повернення боргу, провину контрагентів, що не виконали зобов'язання перед порушником, і т. д.
Таким чином, індивідуальні підприємці та комерційні організації як професійні учасники майнового обороту за загальним правилом несуть один перед одним відповідальність не тільки за винне, а й за випадкове невиконання договірних обов'язків. На таких же принципах грунтується відповідальність услугодатель перед громадянами-споживачами (ст. 1095, 1098 ЦК). Всякий боржник, який допустив прострочення у виконанні своїх обов'язків, відповідає не тільки за завдані цим збитки, а й за випадково настала після прострочення неможливість виконання (п. 1 ст. 405 ЦК). Незалежно від вини заподіювача відповідно до ст. 1070 ЦК підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна громадянинові незаконними діями правоохоронних органів, і шкода, заподіяна особі діяльністю, яка створює підвищену небезпеку для оточуючих (джерелом підвищеної небезпеки) (ст. 1079 ЦК), а в багатьох випадках також моральну шкоду (ст. 1100 ЦК).
Відповідальність, яка не залежить від вини правопорушника, можлива як у договірних, так і у позадоговірних відносинах. Вона відома і зарубіжним правопорядкам, і міжнародного комерційного обороту. Така відповідальність охоплює ситуації випадкового заподіяння шкоди або збитків.
Випадок (казус) у цивільному праві являє собою подію, що могло б бути, але не було попереджено відповідальною за це особою лише тому, що його неможливо було, передбачити і запобігти зважаючи раптовості наступу
Наприклад, що став несподівано перебігати дорогу пішохід потрапив під автомобіль, оскільки водій, який дотримувався всіх правил руху, не встиг загальмувати. Провини водія автомобіля в заподіянні шкоди пішоходу немає, а майнова відповідальність власника автотранспортного засобу як джерела з щення небезпеки настане (якщо тільки в поведінці потерпілого суд не встановить наміру або грубої необережності).
Відповідальність, яка не залежить від вини, не означає абсолютну, безмежну відповідальність заподіювача шкоди або збитків. І в таких ситуаціях причинитель підлягає звільненню від відповідальності за них за наявності умислу потерпілого (який вирішив, наприклад, покінчити життя самогубством) або дії непереборної сили.
Непереборну силу (у договірних відносинах нерідко іменовану форс-мажором від лат. Vis maior - вища, природна сила)
закон визначає як надзвичайна і невідворотна доданих умов подія (пп. 1 п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ЦК).
Це - подія, яке неможливо запобігти наявними в даний момент засобами, навіть якщо його і можна було б передбачити, зокрема стихійні лиха, народні хвилювання і т. п.1
Важливо, однак, щоб така подія відповідало обома ознаками непереборної сили, тобто було не тільки об'єктивно невідворотних в конкретній ситуації, а й несподіваним (надзвичайних). Не можна, наприклад, вважати форс-мажором щорічний розлив річки або щорічно випадають у вигляді дощу або снігу опади, якщо вони не відрізняються незвичайним масштабом. Чи не є форс-мажором заподіяв збитки пожежа, якщо буде встановлено, що згорілий об'єкт не був оснащений необхідними засобами пожежогасіння, а обслуговували його працівники не були навчені діям по сигналу пожежної тривоги.
При заподіянні майнової шкоди непереборною силою у діях притягається до відповідальності особи відсутній не тільки вина, але і причинний зв'язок між його поведінкою і збитками. Тому і його відповідальність у таких випадках виключається.
В цілях особливої, підвищеної охорони майнових інтересів потерпілих закон як виняток встановлює відповідальність і за результат впливу непереборної сили. Згідно п. 4 ст. 14 Закону про захист прав споживачів виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача у зв'язку з використанням матеріалів, обладнання, інструментів та інших засобів, необхідних для виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг), незалежно від того , дозволяв чи існуючий рівень науково-технічних знань виявити їх особливі шкідливі властивості чи ні. Отже, від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачу такими технічними засобами, послугами-датель не зможе звільнитися ні за яких условіях2.
1 Примірний перелік обставин, визнаних форс-мажором в міжнародній комерційній практиці, см.: Комаров А. С. Указ. соч. С. 76-84.
2См.: Коментар до Закону РФ "Про захист прав споживачів". М, 1997.С 108-109.
На аналогічних принципах побудована передбачена деякими міжнародними конвенціями, в тому числі за участю Російської Федерації, відповідальність за шкоду, наприклад заподіяну використанням ядерних матеріалів.
У теоретичній літературі іноді вказується, що випадки відповідальності незалежно від вини насправді являють собою спеціально передбачену законом обов'язок відшкодування шкоди і не є відповідальністю, бо юридична відповідальність не може бути безвиновной, яка втрачає свої стимулюючу і попереджувально- виховну функції. Інші вчені стверджують, що суб'єктивним підставою цивільно-правової відповідальності може бути не тільки вина, але і ризик - усвідомлене особою, наприклад власником джерела підвищеної небезпеки, уявлення про можливі негативних майнових наслідки ризику власних правомірних дій1. При такому підході ризик, по суті, розглядається як мінімальна ступінь вини, а сама вина стає окремим випадком ризику.
Не кажучи вже про те, що закон прямо називає розглядаються випадки відповідальністю, слід враховувати і специфіку регульованих цивільним правом товарно-грошових відносин, обусловившую панування компенсаторно-відновлювальної функції майнової відповідальності. Тому більшість юристів розглядають випадки безвинної (об'єктивної) відповідальності саме як відповідальність, спеціально встановлену цивільним законом. Такий підхід, який визнає можливість виключення з принципу винної відповідальності, отримав найменування теорії "винного почала з винятками".
Відповідальність, наступаючу незалежно від вини, не слід змішувати з відповідальністю за дії третіх осіб (ст. 403 ЦК). Така, наприклад, субсидіарну відповідальність особи, яка відповідає додатково з іншою особою (правопорушником) в силу правила п. 1 ст. 399 ГК. Умовою її настання може бути вина порушника, але не потрібно ні вина, ні інші умови відповідальності в діях субсидиарно відповідає особи. Якщо закон і встановлює вимогу наявності вини в діях субсидиарно відповідальних осіб (у поза договірних відносинах), то мова йде про їх вини не в заподіянні шкоди, а в недолжном здійсненні передбачених законом обов'язків по вихованню неповнолітніх громадян-причинителей або з нагляду за недієздатними громадянами (ст. 1074-1076 ЦК) або в дачі юридичній особі вказівок, виконання яких призвело до його банкрутства, що перешкоджає повному виконанню обов'язків перед усіма кредиторами (абз. 2 п. 3 ст. 56, абз. 3 п. 2 ст. 105 ЦК) .
1 Детальніше про ці дискусії см: Братусь З Н. Юридична відповідальність і законність. С. 163-197.
Таку поведінку можна розглядати як одну з умов виникнення шкоди або збитків, але не як його причину. Тому відповідальність за дії третіх осіб настає за наявності умов відповідальності в діях цих осіб-причинителей, але не в діях тих, хто несе цю відповідальність в силу закону або договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Відповідальність, наступаюча незалежно від вини правопорушника (об'єктивна відповідальність) "
 1. 19. Правопорушення
  Правопорушення - шкідливе, протиправне, винне діяння, за яке законом передбачена юридична відповідальність. Ознаки правопорушення: Шкідливість - правопорушення заподіює шкоду суспільним чи приватним цінностям. Результатом правопорушення може бути як фактично заподіяну шкоду, так і загроза її заподіяння. Носять формальний характер, тобто відповідальність за їх вчинення
 2. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  Підстава цивільно-правової відповідальності. Сукупність умов, необхідних для притягнення до цивільно-правової відповідальності, утворює склад цивільного правопорушення. Необхідними умовами для всіх видів цивільно-правової відповідальності є, за загальним правилом, протиправне поведінку і вина боржника. Для притягнення до відповідальності у вигляді відшкодування збитків потрібна
 3. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  Цивільно-правова відповідальність виникає як реакція на правопорушення. У зв'язку з цим фактичною підставою її покладання є правопорушення, тобто, як правило, винна дію або бездіяльність суб'єкта, що суперечить встановленому правопорядку (протиправне) і (або) порушує суб'єктивні права інших учасників цивільних правовідносин. Правопорушення є тим
 4. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 5. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
 6. § 1. Поняття і види єдиного злочину
  Структурним елементом будь-якої форми множинності є єдині (одиничні) злочину. Водночас більшість одиничних злочинів мають складну внутрішню структуру, що вимагає їх відмежування від множинності злочинних діянь. У зв'язку з цим, перш ніж перейти до розгляду поняття множинності та її видів, необхідно розглянути питання про поняття і види єдиного злочину.
 7. § 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання
  Раніше і нині чинне кримінальне законодавство не встановлює будь-яких спеціальних правил, що регулюють облік суспільної небезпеки злочину і особи винного при призначенні покарання. Це, зрозуміло, не означає, що їх взагалі не існує. Перше - правило конкретності. Характер і ступінь суспільної небезпеки злочину і дані про особу, яка його вчинила, в кожному випадку
 8. 66. Умови цивільно-правової відповідальності.
  Умовами цивільно-правової відповідальності є: 1) наявність шкоди; 2) протиправність дій або бездіяльності суб'єкта цивільного права; 3) причинний зв'язок між протиправним діянням і шкодою ; 4) вина правопорушника. За загальним правилом потрібна наявність усіх чотирьох умов у сукупності, проте деякі форми відповідальності можливі за відсутності шкоди (наприклад,
 9. § 3. Англо-американська система
    Загальна характеристика. В основі англо-американської системи лежить загальне право (common law) Великобританії, що народилося в результаті діяльності королівських судів, рішення яких визнавалися мають обов'язкову силу для нижчих судів. Шляхом прийняття нових судових рішень забезпечувався розвиток спочатку загального права, а потім, коли воно зупинилося у своєму розвитку, права справедливості
 10. § 2. Захист нематеріальних благ
    Загальні положення. Цивільно-правові способи захисту поширюються на ті нематеріальні блага "першого" і "другого" рівнів, з приводу яких складаються відносини, що регулюються цивільним правом. Специфіка цивільно-правових способів захисту особистих нематеріальних благ виявляється в тому, що у випадках порушення нематеріальних благ вони підлягають відновленню (якщо це можливо) незалежно від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua