Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
Процюк Олег Володимирович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ -2006, 2006 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВКИПроведене дисертаційне дослідження дозволило зробити ряд висновків, які лягли в основу рекомендацій та пропозицій щодо правозастосовчої практики та вдосконалення кримінального законодавства.
1. В другій половині ХХ століття в цілому склалась система норм, направлених на боротьбу із контрабандою. Найбільш повно вона була представлена в Митному Статуті 1910 р., в якому було сконцентровано практичні та теоретичні напрацювання як митного, так і кримінального законодавства. Необхідно зазначити, що законодавство дореволюційного періоду про відповідальність за контрабанду було основоположним по відношенню до розвитку радянського і, в свою чергу, національного законодавства.
2. Еволюція законодавства про боротьбу із контрабандою в радянський та пострадянський періоди свідчить як про намагання законодавця враховувати соціально-економічні зміни в суспільстві, так і про заполітизованість та ідеологічну упередженість, яка ставила під сумнів віднесення до предметів злочину певних груп предметів.
3. Вина при вчиненні контрабанди може характеризуватися тільки прямим умислом. Мотив та мета є, як правило, корисливі. Вони не повинні впливати на кваліфікацію контрабанди. Мета контрабанди не є контруктивною ознакою розглянутого складу злочину.
4. Суб'єктом контрабанди може бути будь-яка фізична особа (як приватна, так і службова), якій на момент вчинення злочину виповнилося 16 років (ст. 22 КК України). Суб'єктом контрабанди може бути громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства.
Також суб'єктом контрабанди має визнаватися службова особа. Відносно згаданого складу злочину службовою особою потрібно вважати таку особу, яка за родом своєї службової діяльності здійснює відповідні дії по контролю за переміщенням через митний кордон товарів та дає дозвіл на дані переміщення.
Також контрабанда може бути вчинена і іншими особами, службова діяльність яких безпосередньо не пов'язана з виконанням вказаних вище функцій, але вони можуть використовувати своє службове становище для незаконного переміщення предметів контрабанди. Ними можуть бути службові особи, які за родом службової діяльності мають можливість перетинати митний кордон чи здійснювати контроль за переміщенням вантажів, а також службові особи, звільнені МК України від митного контролю та які користуються цим для вчинення контрабанди.
5. Повторність при контрабанді - це вчинення двох самостійних епізодів контрабанди, незалежно від того, чи був винний засуджений за попереднє діяння, чи ні, при умові, що воно має правові наслідки, або судимість за перший злочин не знята чи не погашена.
6. Також, зважаючи на загострення оперативної обстановки на кордоні, буде слушним введення таких кваліфікуючих ознак контрабанди як застосування насильства у будь-якій формі та до будь-яких осіб, як тих, що здійснюють митний та прикордонний контроль, так і до тих, які відмовляються вчиняти певні дії для вчинення злочину. Необхідно зазначити, що в даному випадку застосування насильства не повинно кваліфікуватись як самостійний склад злочину. Дані злочинні дії можуть виражатись у формі насильства,чи погрози його застосування, нанесенні побоїв, ударів, опору; прорив митного кордону або застосування збройного опору щодо осіб, які здійснюють митний або прикордонний контроль.
7. Під переміщенням має розумітися вчинення певних дій по ввозу на митну територію України чи вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів в будь-який спосіб, включаючи пересилку в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередач.
Під переміщенням слід розуміти процес триваючий та направлений на перетинання митного кордону. Фактичне перетинання предметом контрабанди митного кордону не має бути єдиним критерієм визначення закінченого складу злочину.
8. Виходячи із специфічного розуміння митного кордону України, момент закінчення злочину буде різним в залежності від того, відбувається ввезення чи вивезення товарів (предметів злочину), та від місця вчинення відповідних дій. Так, при ввезенні товарів (предметів) на митну територію України і при вивезенні з території спеціальних митних зон на іншу частину митної території країни контрабанда є закінченою при фактичному перетинанні митного кордону України.
При вивезенні відповідних предметів злочину з митної території України та при їх ввезенні з іншої частини митної території України на територію спеціальних митних зон склад закінченої контрабанди має визнаватися після надання та оформлення митної декларації та дозволу митних служб на подальше перетинання митного кордону.
9. Не може вважатися добровільною відмовою від вчинення злочину видача предметів контрабанди або повідомлення митному органу про наявність вже після заповнення громадянином митної декларації. У таких випадках видача предметів може бути врахована як пом'якшуюча відповідальність обставина. Визначати момент, з якого неможлива добровільна відмова від злочину, оголошенням особі рішення про її особистий огляд неправильно.
Згідно зі ст. 32 (ст. 57 за МК України від 11 липня 2002р.) МК України, до оголошення особі рішення начальника митниці про особистий огляд з нею проводиться бесіда, пропонується видати приховані предмети, роз'ясняється, що в разі відмови може бути проведений і особистий огляд. Якщо особа і видає приховані предмети до проведення її особистого огляду, то діє вона вимушено, а не добровільно, усвідомлюючи наявність нездоланної перешкоди в здійсненні свого наміру, оскільки знаходиться в кімнаті ретельного митного догляду, у присутності службових осіб митниці [84, с. 47-49].
10. У зв'язку із поширенням контрабанди як явища, урізноманітнення її форм та методів, також тим фактором, що контрабанда стала економічним підґрунтям діяльності організованої злочинності, наближення її до організованої групи є, як уявляється, виправданим відображенням суспільної небезпечності пособництва у такому злочині та відображенням діяльності всіх його учасників.
Керуючись судовою статистикою та матеріалами міжнародних науково-дослідних організіцій необхідно доповнити склад злочину такою кваліфікуючою ознакою як вчинення контрабанди організованою групою осіб.
11. Також доцільно крім переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю передбачити як спосіб вчинення контрабанди пред'явлення при митному огляді завідомо неправдивих документів, або недекларування чи недостовірне декларування.
12. Беручи до уваги те, що за основу кодифікації береться родовий об'єкт посягання, необхідно внести зміни до діючого законодавства. А саме: замість однієї ст. 201 КК України ввести дві норми, які будуть передбачати відповідальність за "господарську контрабанду" - контрабанду товарів, даний вид злочину має залишитися в розділі VІІ Особливої частини КК України. Та "Контрабанда предметів, обіг яких обмежено чи вилучено з вільного цивільно-правового обігу", даний вид злочину має бути поміщено в розділ ІХ Особливої частини КК України.
13. Також в розрізі вирішення питання щодо виділення окремої статті, яка регламентує відповідальність за контрабанду отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, необхідно залишити поняття "митний кордон" в ст. 201 КК України, а замість нього в новій нормі використовувати поняття "держаний кордон". На нашу думку, це необхідно та виправдано тому, що за певних обставин (вільні митні зони, вільні склади та ін.) держава відмовляється від митної юрисдикції на певні частині своєї території. Але при відмові від митної юрисдикції держава не відмовляється від суверенітету над цим простором. Також на державі лежить обов'язок по забезпеченню громадської безпеки та захисту здоров'я населення на цій території, в тому числі і при провозі на неї предметів та речовин, які можуть нести загрозу охоронюваним інтересам громадян.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВИСНОВКИ"
 1. Висновки
  Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є: регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу; збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин. Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних,
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  висновку від юридичного управління фахівець передає документи службі безпеки банку. Служба безпеки банку перевіряє документи й готує свій висновок. У ньому відображаються такі основні моменти: оригінальність реєстраційних документів; інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальника, а також структурних підрозділів - дочірніх підприємств, філій та ін.; інформація про раніше отримані
 3. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 4. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  висновки про те, через які джерела, в основному, відбувся притік нових коштів і в які активи ці нові кошти вкладені. Сама по собі структура майна і навіть її динаміка не дає відповідь на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність можливостей для погашення
 5. Екологічне право та екологічне законодавство
  висновку, що юридична сила захисту природних об'єктів залежить від місця цих об'єктів в системі навколишнього природного середовища та їх стану. - Система екологічного законодавства України в основному повинна відповідати системі екологічного права. Право того чи іншого об'єкта природи визначається його місцем в ній. Від системи природи залежать система екологічного права, а отже, і система
 6. Висновки
  Навколишнє природне середовище, що є джерелом підвищеної екологічної небе-зпеки, внаслідок дії стихійних сил приро-ди або техногенної руйнівної дії стає еко-логічно небезпечним об'єктом, який по-винен бути «ізольований» від людини і суспільства, інших природних систем і ко-мплексів шляхом встановлення спеціаль-ного правового режиму, який має обме-жувати або забороняти проживання на пе-вній
 7. Екологічне право та екологічне законодавство
  висновку, що юридична сила захисту природних об'єктів залежить від місця цих об'єктів в системі навколишнього природного середовища та їх стану. Система екологічного законодавства України в основному повинна відповідати системі екологічного права. Право того чи іншого об'єкта природи визначається його місцем в ній. Від системи природи залежать система екологічного права, а отже, і система
 8. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  висновки та пропозиції. Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані для участі в конкурсах наукових студентських робіт. Курсову роботу з адміністративного права виконують: - студенти денної форми навчання другого курсу факультету державного управління і міжнародно-правових відносин (спеціалі зації "Правове забезпечення управлінської діяльності"); - студенти другого курсу очно-заочної
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  висновки Прем'єр-міністрові та віце-прем'єр- міністрам з питань галузевої (секторної) політики; е) організаційно обслуговує засідання урядових комітетів (рад); ж) забезпечує зв'язок з Секретаріатом Верховної Ради та Адмі ністрацією Президента і інформує Адміністрацію Президента про рішення Кабінету Міністрів; з) забезпечує правову експертизу проектів рішень Кабінету Міністрів та інших актів
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  висновки в обов'язковому порядку мають надходити до вищого органу в порядку підпорядкованості. Керівники центральних органів виконавчої влади уповноважені здійснювати і організовувати здійснення контролю у відповідних сферах своєї діяльності, а, отже, і визначати у межах виділених коштів можливість утворення аналітико-контрольних або інформаційно-аналітичних служб, діяльність яких
© 2014-2021  ibib.ltd.ua