Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 2. Східне держава

До недавнього часу східні держави в навчальній і науковій літературі зазвичай відносили до рабовласницького типу. Правда, і тоді у цих держав зазначалося чимало специфічного, вносилися пропозиції виділити їх в особливий вид (тип). І дійсно, для такого виділення є достатньо підстав.

Давньосхідні держави (Єгипет, Вавилон, Індія, Китай та ін.) виникли близько 5 тис. років тому в зонах поливного землеробства. Географічне положення, особливі кліматичні і грунтові умови в цих країнах викликали необхідність організації великих і складних зрошувальних систем. Такий характер сільськогосподарського виробництва («азіатський спосіб виробництва») вимагав, по-перше, збереження родової громади, бо окремі сім'ї не могли проводити складні і об'ємні іригаційні роботи, а, по-друге, наявності сильної публічної влади.

Оскільки держава управляло колективною працею общинників зі спорудження зрошувальних систем, то воно привласнює собі і право верховної власності на землю. В результаті общинники стали залежними від держави.

Інакше кажучи, економічною основою держав східного типу була державна власність на землю й іригаційні споруди. Тут існувала і приватна власність монарха, його наближених, але вона не грала істотної ролі у виробництві. Такий характер власності багато в чому визначав специфічну, «пірамідальну» структуру суспільства: на верху піраміди - монарх (цар, фараон і т.п.), нижче - його наближені, ще нижче - чиновники більш низького рангу. В основі піраміди - общинники і раби, складові головний об'єкт експлуатації держави.

У ряді східних держав (Китай тощо) рабство носило сімейний (патріархальний) характер, при якому раби мало відрізнялися від звичайних общинників. У Єгипті, Вавилоні були державні і храмові раби, які вносили великий внесок в економіку цих країн. В Індії склалася закріплена релігією кастова організація суспільства.

В цілому в давньосхідних державах не було традиційної класової диференціації суспільства. Величезну роль в їх житті грали вікові традиції. Для них було характерне загальмований, застійне розвиток.

У багатьох ранневосточних державах століттями нічого не змінювалося.

Східні держави виконували кілька функцій:

1) організації громадських робіт (щодо створення та експлуатації іригаційних споруд);

2) фінансову - стягування податків;

3) військову - оборона своєї території або захоплення чужих територій;

4) придушення опору общинників і рабів.

Для виконання своїх функцій держави створювали потужний чиновницький строго централізований апарат. Провідна роль у ньому належала війську, поліції та суду. Правда, в ранневосточних державах тривалий час не існувало суворого розмежування компетенцій між окремими відомствами і чиновниками.

Організація державної влади в країнах стародавнього Сходу найчастіше приймала форму «східної деспотії», при якій вся повнота не обмеженої нічим влади належала одному володарю - спадковому монарху, правлячому за допомогою сильного військово-бюрократичного апарату.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Східне держава "
 1. 2. Стародавня східна цивілізація
  східний і західний. Виникнення найдавнішого світового вогнища цивілізації відбулося в південному Дворіччя - долині річок Євфрату та Тигру. Жителі Дворіччя сіяли пшеницю, ячмінь, льон, розводили кіз, овець і корів, зводили іригаційні споруди - канали, водосховища, за допомогою яких здійснювалося зрошення полів. Тут в середині IV тисячоліття до н. е.. з'являються перші надобщінних
 2. 3.3. Індія і Далекий Схід у середні віки
  східної цивілізації в принципі відрізняється від європейського аналога. Європейське Середньовіччя - синонім «феодалізму», це період хронологічно займає проміжок між антигод-но-стю і новим часом, епохою формування капіталістичних відносин. На Сході не було феодалізму в його класичному, марксистському розумінні, не було античності. Розвиток східної цивілізації характеризується
 3. 4.4. Традиційні суспільства Сходу в XVI-XVIII ст.
  Східних держав, хронологічно збігається з епохою нового часу в європейському суспільстві, був часом розквіту найбільших імперій, насамперед, китайської та османської (турецької), початком колоніальної експансії європейських країн на Схід. Китайська імперія. Після вигнання монгольських завойовників і воцаріння нової династії Мін в Китаї відновлюється і зміцнюється центральна
 4. Початок колоніальної експансії європейців на Схід
  східних держав, особливо в Індії, зміцнюється Англія. У чому полягає сутність колоніалізму на першому етапі? Колоніальна політика відображала періоди істо-рії розвитку капіталізму в західноєвропейському суспільстві. Цим періодам відповідали певні методи експлуатації та збагачення метрополій за рахунок матеріальних і людських ресурсів об'єктів колонізації. XVI-XVIII століття в
 5. § 1. Причини та умови виникнення держави і права
  східний шлях виникнення держави, "азіатський спосіб виробництва» (спочатку - Древній Схід, потім - Африка, Америка, Океанія). Тут дуже стійкими, традиційними виявилися соціально-економічні відносини і структури родового ладу - земельна громада, колективна власність. Управління суспільною власністю ставало найважливішою функцією родоплемінної знаті, яка
 6. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  державою слід розглядати з точки зору того, наскільки вони сприяють або перешкоджають реалізації цієї споконвічної селянської завдання. Оскільки в центрі аграрної організації стоїть проблема виживання, страх опинитися за нижньою межею споживання, то селяни віддадуть перевагу дотримуватися традиційної системи землеробства, якщо вона зводить до мінімуму такий ризик. Але там, де вони бачать
 7. 4.Питання вивчення народних рухів
  східній Русі XI - початку XIII ст. / / Питання історії. - 1988. - № 8. Лейбер І.П., Марголіс Ю.Д., Юрковський Н.К. Традиції демократії та лібералізму в Росії / / Питання історії. - 1996. - № 2. Миненков Н.А. Росія і Дон: відносини сюзеренітету-васалітету в XVII в. / / Історичний досвід російського народу і сучасність. Мавродінс-кі читання. - СПб, 1994. Назаров В.Д., Рахматуллін М.А. Фактори
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  східнослов'янських землях такими протомістами були в VII і, головним чином, у VIII ст. городища Пастирське на р. Тясмин, Доб-ріновское - на Буковині, Зимно - на Волині, Канівське - на Дніпрі, Хотомель - в Прип'ятському Поліссі, містечко Кия - на Старокиївській горі та інші. У лісовій смузі Східної Європи протогородского стадія представлена, на думку В.В. Сєдова, такими-пам'ятниками, як Ладога,
 9. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
  схід Дніпра, але змушений був здійснювати план Алексанрда I, що передбачав остаточний розгром Наполеон у Березини. Адже цар, минаючи Кутузова, дозволяв незалежні від головнокомандуючого дії іншим командувачем (Чичагову, наприклад, що порушувало необхідний в армії взагалі, а тим більше в воюючою армії принцип єдиноначальності). Пора поставити крапку і в звинуваченнях М. І. Кутузова
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  східні околиці Європейської Росії, Сибіру), б) колоніями «найчистішого типу» , корінне населення яких перебувало на стадії по перевазі феодальних відносин, тільки ще втягувалось російським капіталізмом в товарний обіг (Середня Азія, Казахстан, Кавказ), в) областями, що становили свого роду резервну зону для розвитку російського капіталізму (північ Європейської Росії);
 11. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Східний фронт проти Німеччини в 1918 році. Тут доречно нагадати про те, що тривалий час у радянській літературі стійко пропагувалася неспроможна версія, вбачає причини громадянської війни лише в «підступах світового імперіалізму». Безумовно, роль світового імперіалізму була реальною і досить значної, але це не давало підстав всю історію громадянської війни зводити лише
 12. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  держави в центральних, республіканських і місцевих партійних комітетах, в руках партійно-державної номенклатури. Без дозволу Політбюро не могло бути прийнято і опубліковано жодна постанова СНК, жоден Указ ВЦИК. При обговоренні питань у Політбюро вирішальне слово найчастіше належало Сталіну; нерідко він формулював тексти рішень, а інші члени Політбюро лише погоджувалися з
 13. 1. Велика Вітчизняна війна
  держав (Сталін-Рузвельт-Черчилль) в роки війни; збірник документів «Злочинні мети - переступив-ні засоби», до якого увійшли документи про встановлення «нового порядку» на окупованій території. З'явився статистичний збірник «Народне господарство СРСР», в якому були дані про розвиток окремих галузей виробництва в роки Великої Вітчизняної війни. Все це послужило основою для
 14. Питання про взяття Берліна
  держав антигітлерівської коаліції: І. В. Сталін (18791953), Ф. Рузвельт (1882-1945), У . Черчиль (1874-1965). Англійський історик А. Тейлор відзначає, що представники «великої трійки» користувалися в своїх країнах виключної владою ». Сьомий джерело. Соціальний світ і відсутність опозиції в країнах коаліції, що проявилося у відсутності страйкового руху в метрополіях і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua