Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

Введення


Особливості психодіагностики посттравматичного стресового розладу
Необхідність широкого і детального обговорення питань, пов'язаних з усіма рівнями (клінічним, клініко-психологічним і психометрическим) діагностики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) обумовлена низкою причин.
По-перше, високою теоретичною актуальністю та практичною значущістю проблем психологічних наслідків перебування людини в сверхекстремальние ситуаціях.
По-друге, введення ПТСР в МКБ-10 в якості самостійної нозологічної одиниці ставить перед клінічними психологами як завдання теоретичного освоєння критеріїв діагностики ПТСР, так і завдання практичного застосування психологічного інструментарію для психологічної діагностики ознак ПТСР. Дослідження з психологічної та психофізіологічної діагностики ПТСР, проведені в рамках російсько-американського проекту з психофізіологічної лабораторією (HarvardMedical School, керівник - професор Р. Пітмен) показали порівнянність відсотка ПТСР серед ветеранів Афганістану та В'єтнаму, а також сходность психологічної картини постстрессових порушень на вивчених вибірках. «Побічним» результатом цього крос-культурального дослідження з'явилася апробація та адаптація комплексу клініко-психологічних і психометричних методик, за допомогою яких це дослідження виконувалося (Тарабрина Н. В. з співавт., 1992,1994,1996, 2000 та ін.)
У світовій психологічній практиці для діагностики ПТСР розроблений і використовується величезний комплекс спеціально сконструйованих клініко-психологічних і психометричних методик. Основним клініко-психологічним методом виступає структуроване клінічне діагностичне інтерв'ю - СКІД (SCID - Structured ClinicalInterviewforDSM) і клінічна діагностична шкала (CAPS - Clinical-administeredPTSD Scale). СКІД включає ряд діагностичних модулів (блоків питань), що забезпечують діагностику психічних розладів за критеріями Д5М-/ В (афективних, психотичних, тривожних, викликаних вживанням психоактивних речовин і т. д.). Конструкція інтерв'ю дозволяє працювати окремо з будь-яким модулем, в тому числі і з модулем ПТСР. У кожному модулі дані чіткі інструкції, що дозволяють експериментатору при необхідності перейти до бесіди по іншому блоку питань. При необхідності для постановки
остаточного діагнозу можуть залучатися незалежні експерти. Авторами методики передбачена можливість її подальших модифікацій залежно від конкретних завдань дослідження.
Комплекс методик, апробованих в лабораторії психології посттравматичного стресу та психотерапії ІП РАН, відноситься до числа найбільш часто використовуваних у світовій практиці. Це шкала оцінки тяжкості впливу травматичної події (Impact of Event Scale-Revised, IOES-R); Місіссіпская шкала для оцінки посттравматіче-ських реакцій; опитувальник депресивності Бека; опитувальник для оцінки вираженості психопатологічної симптоматики SCL-90-R (шкала Дерогатіса); шкала ПТСР з MMPI; шкала оцінки тяжкості бойового досвіду Т. Кіна. Однак необхідно враховувати, що зазначена батарея була розроблена на основі критеріїв DSM-III-R і, незважаючи на отримані дані про можливість використання їх російськомовних версій, питання про подальшу роботу над створенням або адаптацією спеціалізованих психодіагностичних методів, спрямованих на вимірювання ознак ПТСР, а також інших наслідків психічної травматизації, залишається однією з першочергових завдань у цій області психології. Треба відзначити, що у вітчизняній психології розроблений перший психодиагностический інструмент для цих цілей, успішно зарекомендував себе, - Опитувальник травматичного стресу (ОТС) (Котенев І. О., 1996).
По-третє, необхідно враховувати специфіку психодіагностики ПТСР: першим етапом при її проведенні є встановлення в анамнезі випробуваного самого факту переживання їм травматичної події, тобто вже на цьому етапі відбувається актуалізація індивідуального травматичного досвіду і супутньої йому постстрессових симптоматики. Досвід показує, що процес обстеження травматизирующих-ванних клієнтів пред'являє до психолога-діагноста вимоги, що відносяться не тільки безпосередньо до його компетенції професіонала, а й до вміння надавати «першу психотерапевтичну допомогу». Таким чином, методи стандартизованої психодіагностики в роботі з особами, які страждають травматичними стресовими розладами - ОСР і ПТСР, становлять інтерес не тільки в плані встановлення діагнозу, але і в плані оптимізації психокорекційних та реабілітаційно-відновлювальних заходів, що проводяться з пацієнтами - носіями даної групи психічних порушень .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Введення "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД): AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В'В ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення *
  Введення
 3. Введення
  Введення
 4. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 5. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 6. Глава 1. Введення у воєнний право1
  Глава 1. Введення у воєнний
 7. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 8. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 9. X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію '
  X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію
 10. Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської культури
  Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської
 11. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 12. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 13. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 14. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
© 2014-2021  ibib.ltd.ua