Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тарабрина Н . В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

Висновок


Загальний аналіз досліджень ПТСР показує, що розвиток ПТСР і його прояви у людей значно різняться, залежать від смислового змісту травматичних подій і контексту, в якому ці події відбуваються. Остаточні відповіді на всі питання, які ще існують, будуть дані в майбутніх дослідженнях, спрямованих на вивчення взаємодії між ефектами травматичних подій та інших факторів, таких як вразливість, що впливають на початок і хід психіатричних розладів в інших ситуаціях. Важ
ність проблеми свідчить і те, що обидва типи наслідків та їх тривалість широко варіює. Також важливо відповісти на питання, як особистісні риси керують зменшенням симптомів після тривалого впливу травми. Пріоритетною є проблема демонстрації ефективності попереджувальних заходів, так як хронічне вплив травми має велике значення для здоров'я нації.
Список літератури
Х.ВіннікотД. В. Маленькі діти та їхні матері. - М.: Клас, 1998.
 1. Фрейд 3. Вступ до психоаналізу. Лекції. - М.: Наука, 1989.
 2. Фрейд А. Введення в дитячий психоаналіз. - СПб.: Східно-Європейський Інститут Психоаналізу, 1995.
 3. Шапіро Ф. Психотерапія емоційних травм за допомогою рухів очей: основні принципи, протоколи та процедури / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма «Клас», 1998.

B.Acierno R., Hersen М., Van Hasselt V. В., TremontG., MeuserK. Т. Review ofthe validation and dissemination of eye movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma / / Clinical Psychological Review. - 1994. - № 14. - P. 287-299.
 1. Allen A., Bloom S. L. Group and family treatment ofpost-traumatic stress disorder / / The Psychiatric Clinics of North America / Ed. D. A. Tomb. -
 1. - V. 8. - P. 425-438.
 1. Blake D. D., AbwegF. R., WoodwardS. H., Keane Т. M. Treatment efficacy in post-traumatic stress disorder / / Handbook of effective psychotherapy / Ed. T. R. Giles. - N. Y.: Plenum Press, 1993.
 2. Boudewyns P. A., Stwertka S. A., HyerL. A. et al. Eye movement desensitization for PTSD of combat: A treatment outcome pilot study / / The Behavior Therapist. - 1993. - V. 16. - P. 29-33.
 3. Danieli Y. As survivors age: PartH / / NCP Clinical Quarterly. - 1994. - V. 4. - P. 20-24.
 4. Horowitz M.J. Personlichkeitsstile und Belastungsfolgen. Integrative psychodynamisch-kognitive Psychotherapie / / Therapie der posttrau-matischen Belastungstoerung / Hrsg. A. Maercker. - Heidelberg, 1998.
 5. Horowitz M.J. Stress response syndromes. 2nd ed. - North vale, NJ: Aronson, 1986.

 1. HammondD. С. Handbook ofhypnotic suggestion and metaphors. - N. Y.: W. W. Norton, 1990.
 2. Horowitz M.J., Becker S. S. Cognitive response to stress: Experimental studies of a compulsion to repeat trauma / / Psychoanalysis and contemporary science / Eds. R. Holt, E. Peterfreund. - N. Y.: Macmillan, 1972. - V. 1.
 1. Janoff-Bulman R. -Victims of violence / / Psychotraumatology / Eds.
 1. S. Kr. Everly, J. M. bating. - N. Y.: Plenum Press, 1995.

\ 5.JensenJ. A. An investigation of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) as a treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms of Vietnam combat veterans / / Behavior Therapy. - 1994. - V. 25. - P. 311-325.
 1. Khan M. M. R. The concept of cumulative trauma / / The privacy of self / Ed. Khan M. M. R. - Hogarth, 1974.
 2. KrupnickJ. L., HorowitzM.J. Stress response syndromes / / Arch, of Gen. Psychiatry. - 1981. - V. 38. - P. 428-435.
 3. Lazarus R. S. Psychological stress and the coping process. - N. Y.: McGraw-Hill, 1966.
 4. LitzВ. Т., Blake D. D., Gerardi R. G., Keane Т. M. Decision making guidelines for the use of direct therapeutic exposure in the treatment of post-traumatic stress disorder / / The Behavior Therapist. - 1990. - V. 13.-P. 91-93.
 5. LohrJ. M., Kleinknecht R.A., Conley A. T. et. al. A methodological critique of the current status of eye moverment desensitization (EMD) / / J. of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. - 1993. - V. 23. - P. 159-167.
 6. Macklin M. L., Metzger L.J., Lasko N. B. et. al. Five-year follow-up of EMDR treatment for combat-related PTSD / / XIY Annual Meeting ISSTS. - Washington, 1998.
 7. Maercker A. Therapie der posttraumatischen Belastungstoerung. - Heidelberg, 1998.
 8. Pitman R. K., Altman В., Greenwald et al. Psychiatric complications during flooding therapy for posttraumatic stress disorder / / J. of Clinical Psychiatry. - 1991. - V. 52. - P. 17-20.
 9. Resick P. A., Schnicke М. К. Cognitive processing therapy for sexual assault victims / / J. of Consulting and Clinical Psychology. - 1991. - V. 60. - P. 748-756.
 10. Solomon S. D., Gerrity E. Т., amp; Muff A. M. Efficacy of tretments for post-traumatic stress disorder: An empirical review / / J. of the American Medical Association. - 1992. - V. 268. - P. 633-638.

26. Van derKolk B. A., Ducey C. P. The psychological processing of traumatic experience: Rorschach patterns in PTSD / / J. of Traumatic Stress. - 1989. - V. 2. - P. 259-274.
Послідовні мети психотерапії відповідно до фазами реакцій пацієнта на травматичну подію

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновок"
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  висновок, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності укладення порівняно
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
  укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому дві
 3. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другій фігурі]
  укладення у всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 4. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
  висновки, відомості про експерта, правова підстава проведення експертизи, назва вихідного процесуального документа. Тут же вказуються питання, поставлені перед експертизою (без зміни можливих неточностей і термінологічних помилок). У дослідницькій частині описуються всі використані діагностичні методи, методики і процедури, додаються протоколи їх проведення.
 5. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  висновок - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 6. 1. Укладення договору будівельного підряду
  укладення договору будівельного підряду (так званих планових передумов або підстав укладення договору), чинним законодавством не передбачаються. Як зазначалося вище, укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (що не суперечать законодавству) законом віднесені до компетенції сторін договору. Однак, щоб укладений договір був дійсний,
 7. Види умовиводів
  висновку як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком Аі, ..., Ап (п> 1). В
 8. Оцінка експертного висновку.
  Ув'язнення, повнота і переконливість висновків, в тому числі, чи випливають вони логічно з матеріалів справи та результатів психологічного дослідження. Можливість об'єктивної оцінки висновку експертизи багато в чому залежить від його повноти, відповідності вимогам, що пред'являються до цих документів. Тому перше, на що має бути звернена увага представників правоохоронних органів при
 9. Правила посилок
  висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини Деякі живі організми -
 10. Глава VII ПРАВИЛА, модус І ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОЇ ФІГУРИ
  укладення служить атрибутом також і в більшій посилці . Правило друге По третій фігурі можна зробити тільки приватне висновок. Дійсно, оскільки мепипая посилка завжди стверджувальна, менший термін, який слуяшт в ній атрибутом, є приватним. Отже, оп не може бути загальним у висновку, де він служить суб'єктом, так як це означало б укладати загальне пз
 11. § 4. Укладення договору
  § 4. Висновок
 12. Замість висновку
  укладення
 13. ЗАМІСТЬ укладення
  укладення
 14. 2. Укладення мирової угоди
  2. Укладення мирової
 15. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
  ув'язнення. Правила виводу - це припису або дозволу, що дозволяють з суджень однієї логічної структури як посилок вивести судження деякої логічної структури як висновок. Їх особливість полягає в тому, що визнання істинності укладення проводиться на підставі не змісту посилок, а їх логічної структури. Правила виведення записуються у вигляді схеми, яка складається з двох
 16. Якими нормативними актами слід керуватися при укладенні колективного договору?
  Укладенні колективного договору перш за все слід керуватися Законом України від 1 липня 1993 ИО колективні договори і соглашеніяхи, який розроблено з урахуванням міжнародних норм, конвенцій і рекомендацій МОП, міжнародного досвіду та особливостей економічного розвитку і соціального стану суспільства. Цей Закон регулює сферу і порядок укладення колективних договорів,
 17. 1. 2. Висновок і виконання договору будівельного підряду
  1. 2. Висновок і виконання договору будівельного
 18. 2. Умовно-категоричний силогізм
  висновок, в якому одна з посилок - умовне судження, а інша посилка і висновок - категоричні судження. Умовно-категоричний силогізм має два правильних модусу: що затверджує (modus ponens) і заперечує (modus tollens). У стверджуючому модусі (modus ponens) в категоричній посилці затверджується істинність антецедента умовної посилки, а у висновку - істинність консеквента. В
 19. Вихід експертів за межі своєї компетенції.
  Висновку не можна вважати обгрунтованими. Як приклад наведемо висновок з акту експертизи, також складеного в АСПЕК при ПБ № 6 м. Москви: «Випробуваний виявляє психофізичну незрілість з психопатоподібним поведінкою. За психічним станом не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. За психічному стану
© 2014-2021  ibib.ltd.ua