Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Взаємозв'язок здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язківДана взаємозв'язок нерозривна. При здійсненні абсолютного суб'єктивного права домінуюче значення має діяльність самого уповноваженої суб'єкта з реалізації можливостей, укладених у змісті даного права. При цьому дотримання заборон третіми особами виступає юридичною гарантією здійсненності абсолютного права.
У відносному цивільному правовідношенні суб'єктивне право здійснюється у формі реалізації уповноваженою особою правомочності вимоги. Тому відносний суб'єктивне право фактично здійснюється при вчиненні зобов'язаною особою дій з передачі майна, виконання робіт і надання послуги, створення твору і т. п. Так, здійснення права покупця вимагати передачі речі, обумовленої в договорі, є результат дій продавця по виконанню обов'язку передати річ . Як видно, у відносних цивільних правовідносинах виконання обов'язку - засіб задоволення інтересів уповноваженої особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Взаємозв'язок здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язків "
 1. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  взаємозв'язку явищ зазначена залежність виділяється як односторонньо активна зв'язок: одне явище породжує інше. Вплив слідства на причину - це вже інша за своїм змістом залежність. В інституті відповідальності приймається до уваги причинний зв'язок між юридично значимим актом поведінки суб'єкта і шкодою у майновій або особистій сфері іншої особи. Мета обліку - покладання
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  здійснення арбітражними судами судової влади особливої процесуальної форми. Неможливість віднесення арбітражного процесу ні до якого іншого з числа названих у ст. 118 Конституції Російської Федерації, крім цивільного, і правила ч. l ст. 119 Конституції Російської Федерації, де міститься вимога про встановлення єдиної процесуальної форми вирішення однакових за своєю природою
 3. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  здійснення ряду найважливіших диспозитивних дій сторін. Свобода розпорядження процесуальними засобами захисту в арбітражному судочинстві виражається в наступному: Позивач має право вибору - пред'являти позов на захист порушеного права або не пред'являти, хоча в окремих випадках це можливо без його волі. Крім того, в окремих випадках, передбачених федеральним законом, арбітражний
 4. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  здійсненню через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов
 5. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Здійснення законності в правореалізаціонной діяльності; створює сприятливі умови для використання суб'єктивних прав; припускає своєчасне і повне виконання всіма суб'єктами юридичних обов'язків; вимагає невідворотності юридичної відповідальності для кожного, вчинила правопорушення; встановлює сувору суспільну дисципліну; передбачає чітку та ефективну роботу
 6. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  Здійснення юридично закріплених і гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в діяльності людей і їх організацій. Реалізація права є складний процес, що протікає в часі. У ньому беруть участь не тільки сторони, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різних органів: правотворчих, правоісполнітельного, правозастосовних. Реалізація
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Взаємозв'язок і взаємозумовленість між цивільними, адміністративними правопорушеннями та злочинами. Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені
 8. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  взаємозв'язків реформованої сфери правовідносин з іншими, вплив змін, що проводяться на них, проведення узгодження нових рівнів реформованої системи з діючими нереформіруемимі не робиться і не проводиться. А зміна частини загального без змін загального, без синхронізації цих змін з роботою загального викликає не поліпшення загального, а погіршення або навіть його руйнування. Прикладом
 9. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  здійснення наданих законом прав особою, яка вчинила злочин як суб'єктом кримінального правовідносини, так як ці дії відносяться насамперед до змісту кримінальної правовідносини. При цьому слід мати на увазі, що правовідносини виконують функцію конкре-тізатора правових норм. Однак юридичні норми самі по собі не можуть ні викликати, ні змінювати, ні припиняти
 10. § 1. Поняття злочину
  взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua